Občerstvenie

Spoločnosť Ledrov spol. s.r.o. hľadá prevádzkovateľa občerstvenia, počas prevádzky letného kúpaliska v Lednických Rovniach.

Prevádzkovateľ bude mať povinnosť prevádzkovať občerstvenie (bufet) vždy, kedy bude kúpalisko otvorené.

 

V prípade záujmu, je možné vykonať obhliadku priestorov.

 

Cenovú ponuku na výšku mesačného nájmu zašlite alebo doručte  na adresu spoločnosti Ledrov spol.s.r.o. do 1.5.2019.

 

Spoločnosť Ledrov spol.s.r.o. nemusí prijať, žiadnu s predložených ponúk.

 

 

 

 

Aktuálne počasie Lednické Rovne