O nás

     Spoločnosť sídli na Schreiberovej ul. č. 369 v Lednických Rovniach. Je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne v odd. SRo, vložka č. 3120/R.


     Spoločnosť Ledrov, spol. s r.o. bola založená v roku 1995 zakladateľskou listinou zo dňa 10. augusta 1995 ako podnikateľský subjekt, ktorého zakladateľom a spoločníkom so 100% podielom je Obec Lednické Rovne.


      Spoločnosť spravuje majetok Obce Lednické Rovne a hospodári s ním v rámci podnikateľských aktivít na základe zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou a obcou.


     Od roku 2015 je konateľom spoločnosti Ing. arch. Emil Michálek. Na plnení riadiacich úloh a zabezpečovaní riadneho chodu spoločnosti sa spolu s konateľom podieľajú vedúci jednotlivých  hospodárskych stredísk, na ktoré je firma rozdelená.


      Vrcholným  orgánom je valné zhromaždenie, ktoré tvoria poslanci Obecného zastupiteľstva v Lednických Rovniach a starosta obce, hlavným kontrolným orgánom je dozorná rada.                      Sídlo spoločnosti:                                             Fakturačné údaje:

             

                     Schreiberova 369                                              IČO: 316 35 041

                     020 61 Lednické Rovne                                    DIČ: 2020442105

                     tel: 042 4693 460                                               IČ DPH: SK 2020442105

                     fax: 042 4693 798                                              zapísaný: Okresný súd Trenčín

                                                                                                                  odd. SRo, vl.č. 3120/R

Aktuálne počasie Lednické Rovne