Profil spoločnosti

Úvod O nás Profil spoločnosti

Hlavnými predmetmi podnikania spoločnosti sú:

 • Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi (zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu)
 • Vývoz TKO spoločnosť zabezpečuje hlavne pre obec L. Rovne ale aj pre okolité obce Dolná Breznica, Streženice, D. Kočkovce, Horná Breznica. Zároveň spoločnosť ponúka prenájom a vývoz veľkoobjemových kontajnerov pre obce, obyvateľov a podnikateľské subjekty pri upratovaní obcí, stavebných prácach a rekonštrukciách objektov.
 • Práce s vysokozdvižnou plošinou, zemné, výkopové a búracie  práce
 • Prevádzka 2 maloobchodných predajní potravín a rozličného tovaru Lednické Rovne - Námestie Slobody, Horenická Hôrka
 • Stavebná činnosť – rekonštrukcie objektov občianskej vybavenosti a bytových stavieb, opravy a údržba bytového fondu, výstavba chodníkov a inžinierskych sieti , zatepľovanie a ostatné stavebné činnosti.
 • Správa bytových spoločenstiev
 • Prenájom nebytových priestorov - Dom služieb, Zdravotné stredisko
 • Prevádzka letného kúpaliska
 • Prenájom kolkárne
 • Údržba cintorínov
 • Údržba verejného rozhlasu a verejného osvetlenia
Aktuálne počasie Lednické Rovne