Verejné obstarávanie

Úvod Zverejňovanie Verejné obstarávanie

Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v zmysle §117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.

 

 

Názov Dátum zverejnenia Kategória zákazky Lehota na predkladanie ponúk
Zemné a výkopové práce, búracie práce, predaj a dovoz sypkých stavebných materiálov

25.1.2018  

stavebné práce    15.2.2018
Dodanie a inštalácia okien a dverí      30.1.2018 tovary a služby 15.2.2018
Stavebné práce 7.2.2018 stavebné práce 26.2.2018
Kované plotové dielce a brány  15.3.2018  tovary a služy  22.3.2018
Stavebný materiál  20.4.2018  tovary  4.5.2018
Asfaltovanie nových parkovacích plôch  17.5.2018  stavebné práce  4.6.2018
 Betónové prefabrikované ploty  4.6.2018  stavebný materiál  18.6.2018
 Prvky mestského mobiliáru /lavičky, koše, stojan na bicykel/  13.8.2018  tovar  24.8.2018
 Elektroinštalačný materiál a práce pre rekonštrukciu parkoviska za domom služieb  21.8.2018  tovary a služby  29.8.2018
 Sadové úpravy   24.9.2018  tovary a služby  8.10.2018
Vodoinštalačné práce a materiál 8.2.2019 tovary a služby 20.2.2019
Aktuálne počasie Lednické Rovne