Zmluvy 2021

Zverejnené zmluvy v súlade s ustanoveniami zákona č. 546/2010 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Podľa § 47a sa zverejňuje akákoľvek písomná zmluva (bez ohľadu na predmet či hodnotu) uzavretá po 1. januári 2011, s výnimkou pracovných zmlúv a dohôd. Zverejnenie je podmienkou účinnosti. V zmluvách sa nezverejňujú údaje chránené podľa osobitných zákonov.

 

 

Číslo zmluvy Dodávateľ/Odberateľ Predmet zmluvy

Dátum

zverejnenia

Cena

1/2021

Obec Lednické Rovne

Dodatok č. 1 k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu pre rok 2021 zo dňa 17.12.2020 30.4.2021  
2/2021 Obec Lednické Rovne Dodatok č. 1 k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu vo veľkoobjemových kontajneroch pre rok 2021 zo dňa 17.12.2020 30.4.2021  
3/2021 Obec Košeca Dodatok č. 1 k Zmluve o zmesovom komunálnom odpade zo dňa 23.03.2020  3.5.2021  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         Aktuálne počasie Lednické Rovne