Kontakty a vyhlásenie o prístupnosti

Úvod Kontakty a vyhlásenie o prístupnosti

tel. č.  Ledrov :        042 4693 460

       

         

          

Kontakty

Meno Pozícia E-mail Mobilné číslo

Tomáš Pokorný

konateľ spoločnosti

konatel@ledrov.sk 0910 951 882
Marianna Korbelová vedúca byt. a nebyt. hospodárstva, účtovníčka
korbelova@ledrov.sk 0903 526 601
Eva Capáková účtovníčka, cintorínske služby
capakova@ledrov.sk 042/4693460
Jozef Humenský

vedúci strediska doprava

  0903 275 695

 

 

Vyhlásenie o prístupnosti

Toto webové sídlo www.ledrovsro.sk spravuje Obecný úrad Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne a je v maximálnej možnej miere spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS MF SR č. 312/2010 Z. z.

Aktuálne počasie Lednické Rovne