Vývoz TKO

Úvod Vývoz TKO

V rámci nakladania s odpadmi ponúkame pre obce, podnikateľské subjekty a pre súkromné osoby  nasledovné služby:


Vývoz tuhých komunálnych odpadov zo zberných nádob novým vozidlom MAN ROTOPRES


Vývoz objemových a stavebných odpadov vo veľkoobjemových kontajneroch s objemom 3,5 m3, 5 m3 a 7,5 m3 vozidlom LIAZ.


Nosným programom činnosti strediska je tuhý komunálny odpad a objemové odpady. V prípade potreby je možné zabezpečiť aj vývoz iných druhov odpadov s výnimkou kvapalných a nebezpečných odpadov. Vývoz odpadov zabezpečujeme špecializovanými vozidlami.

 

V súčasnej dobe naša spoločnosť vykonáva vývoz odpadov pre obce:

  • Lednické Rovne
  • Dolná Breznica
  • Horná Breznica
  • Streženice
  • Košeca


Aktuálne počasie Lednické Rovne