Harmonogram vývozov TKO LR

Úvod Vývoz TKOHarmonogram vývozov TKO LR

Pondelok : 

Háj, Kopánky, Medová, Májová, Súhradka, Športová, Sv.Anny, Sklárska, Tesco, Rovňanská - končí sa pri odbočke na Ledrov. 

 

Štvrtok : 

Zdravotné stredisko, Majer, Schreiberová, Dom služieb, Jilemníckeho, Uhrovecká, Stáré Dvory, Záhradná, Medňanská, okrem Medného, Hlotka

 

Piatok : 

Horenická Hôrka, Medné, Sokolská, Na Barinách, Družstevná, U Duba, Javorová, Agátová

Aktuálne počasie Lednické Rovne