O nás

Spoločnosť Ledrov, spol. s.r.o. bola založená v roku 1995 zakladateľskou listinou zo dňa 10. augusta 1995 ako podnikateľský subjekt, ktorého zakladateľom a spoločníkom so 100% podielom je Obec Lednické Rovne.    


Spoločnosť sídli na Schreiberovej ul. č. 369 v Lednických Rovniach. Je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne v odd. SRo, vložka č. 3120/R.


Orgánmi spoločnosti sú  :

 • valné zhromaždenie
 • konateľ
 • dozorná rada

Hlavnými predmetmi podnikania spoločnosti sú:

 • Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi (zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu)
 • Vývoz TKO spoločnosť zabezpečuje hlavne pre obec L. Rovne ale aj pre okolité obce Dolná Breznica, Streženice, D. Kočkovce, Horná Breznica. Zároveň spoločnosť ponúka prenájom a vývoz veľkoobjemových kontajnerov pre obce, obyvateľov a podnikateľské subjekty pri upratovaní obcí, stavebných prácach a rekonštrukciách objektov.
 • Práce s vysokozdvižnou plošinou
 • Prevádzka 2 maloobchodných predajní potravín a rozličného tovaru Lednické Rovne - Námestie Slobody, Horenická Hôrka
 • Stavebná činnosť – rekonštrukcie objektov občianskej vybavenosti a bytových stavieb, opravy a údržba bytového fondu, výstavba chodníkov, parkovísk a ostatné stavebné činnosti.
 • Správa bytových spoločenstiev
 • Prenájom nebytových priestorov - Dom služieb, Zdravotné stredisko
 • Prevádzka letného kúpaliska
 • Prenájom kolkárne
 • Údržba cintorínov
 • Údržba verejného rozhlasu a verejného osvetlenia                     Sídlo spoločnosti:                                             Fakturačné údaje:

             

                     Schreiberova 369                                              IČO: 316 35 041

                     020 61 Lednické Rovne                                    DIČ: 2020442105

                     tel: 042 4693 460                                               IČ DPH: SK 2020442105

                     fax: 042 4693 798                                              zapísaný: Okresný súd Trenčín

                                                                                                                  odd. SRo, vl.č. 3120/R

Aktuálne počasie Lednické Rovne