Chodníky pri cintoríne

Úvod Stavebná činnosť Realizovné stavbyChodníky pri cintoríne

V roku 2017 naša spoločnosť realizovala rozsiahlu rekonštrukciu chodníkov pri cintoríne v Lednických Rovniach.

 

Posudzované územie sa nachádza popri štátnej ceste II/507 v časti medzi svahom miestneho cintorína a rodinného domu. Predchádzajúci stav nepriaznivo vplýval na bezpečnosť chodcov. V uvedenej lokalite nebol prechod pre chodcov a výškové rozdiely existujúceho chodníka spôsobovali, že  bol neprejazdný hlavne pre rodičov s kočíkmi.

 

Popis realizácie zachytáva technická správa stavby : Technická správa

 

Počas realizácie sa však vyskytli nepredvídané komplikácie, ktoré spôsobili navýšenie nákladov.

Obnažením  základov rodinného domu dochádzalo k vytápaniu pivničných priestorov, nakoľko rodinný dom nebol zaizolovaný. Museli byť okamžite vykonané opatrenia k zamedzeniu prenikaniu dažďovej vody.  Rovnako tak, sme nechceli nič podceniť preto sme sa museli odkloniť od projektovaného zámeru. Odvodňovacia kanalizácia bola preto predĺžená o cca 20 metrov a doplnené odvodňovacie žľaby. Výkop pozdĺž domu bol zväčšený a oddrenážovaný. Zvýšený výkop si samozrejme vyžiadal aj zvýšený zásyp. Povrch chodníka priľahlého k rodinnému rodu bol zmenený so zámkovej dlažby na asfalt.

 

Dokumentácia :

 

Situácia

 

Dočasné značenie

 

Prehladná situácia

 

Uloženie potrubia

Aktuálne počasie Lednické Rovne