Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice

Úvod Stavebná činnosť Realizovné stavbyRekonštrukcia hasičskej zbrojnice

OBNOVA POŽIARNEJ ZBROJNICE V LEDNICKÝCH ROVNIACH


Stavebné úpravy na modernizáciu požiarnej zbrojnice, ktoré odstránia morálne opotrebovanie uplatnením prvkov technického rozvoja s cieľom zvýšiť vybavenosť, funkčné a úžitkové vlastnosti stavby.

Požiarna zbrojnica sa nachádza na ulici Schreiberova 369/3 v obci Lednické Rovne na parcele C – KN 8. Budova požiarnej zbrojnice má svoj účel a funkciu ustanovené v § 2 ods. 3 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, podľa ktorého slúži ako budova na uskladnenie hasičskej techniky a vecných prostriedkov a na vykonávanie odbornej prípravy a výcviku.


 

Sprievodná správa 

 

Súhrnná správa

 

Búranie 

 

Strecha 

 

Aktuálne počasie Lednické Rovne