Verejné obstarávanie

Úvod ZverejňovanieVerejné obstarávanie

Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v zmysle §117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.

 

 

Názov Dátum zverejnenia Kategória zákazky Lehota na predkladanie ponúk
Zemné a výkopové práce, búracie práce, predaj a dovoz sypkých stavebných materiálov

  25.1.2018  

stavebné práce    15.2.2018
Dodanie a inštalácia okien a dverí 30.1.2018 tovary a služby 15.2.2018
Stavebné práce 7.2.2018 stavebné práce 26.2.2018
Kované plotové dielce a brány 15.3.2018  tovary a služy  22.3.2018
Stavebný materiál 20.4.2018  tovary  4.5.2018
Asfaltovanie nových parkovacích plôch 17.5.2018 stavebné práce  4.6.2018
Betónové prefabrikované ploty 4.6.2018 stavebný materiál  18.6.2018
Prvky mestského mobiliáru /lavičky, koše, stojan na bicykel/ 13.8.2018  tovar  24.8.2018
Elektroinštalačný materiál a práce pre rekonštrukciu parkoviska za domom služieb 21.8.2018  tovary a služby  29.8.2018
Sadové úpravy  24.9.2018  tovary a služby  8.10.2018
Vodoinštalačné práce a materiál 8.2.2019 tovary a služby 20.2.2019
Elektroinštalačný materiál a práce 20.3.2019 tovary a služby 2.4.2019
Omietanie vnútorných  stien 23.4.2019 tovary a služby 30.4.2019
Dodanie a inštalácia okien a dverí  3.5.2019 tovary a služby 17.5.2019
Rekonštrukcia strechy - klampiarske práce a materiál 3.5.2019  tovary a služby 28.5.2019 
Elektroinštalačný materiál a práce  1.8.2019 tovary a služby   12.8.2019
Vodoinštalačné práce a materiál rekonštrukcia hasičskej zbrojnice 19.8.2019 tovary a služby

23.8.2019

Dodávka elektrickej energie 11.2.2020 tovary a služby

17.2.2020

Dodanie betónu na stavbu garáží Majer - II.etapa 27.3.2020 tovary a služby

6.4.2020

Dodávka stavebného materiálu na stavbu garáží Majer - II.etapa 31.3.2020 tovary a služby 10.4.2020
Elektroinštalačné práce pre výstavbu garáží   Technická správa   Výkres 1  Výkres 2    Výkres 3  1.4.2020 tovary a služby 10.4.2020
Dodanie a inštalácia elektrických garážových vrát. 9.4.2020 tovary a služby 23.4.2020

Klampiarske práce a materiál - zhotovenie strechy zo
sendvičových panelov

9.4.2020  tovary a služby 23.4.2020

Dodanie sieťoviny 

11.5.2020 tovary a služby  14.5.2020 

Dovoz betónu  na stavbu rekonštrukcia zdravotného strediska.

13.5.2020 tovary a služby 18.5.2020

Dodávka stavebného materiálu pre rekonštrukciu zdravotného strediska.

14.5.2020 tovary a služby 25.5.2020

Zhotovenie cementových poterov na zdravotnom stredisku

29.6.2020 tovary a služby 7.7.2020

Dodávka stavebného materiálu

7.6.2021 tovary a služby 15.6.2021

Nákup jazdeného nákladného vozidla - Ramenový nosič
kontajnerov

17.2.2022 tovary a služby 24.2.2022

Dodanie stavebného materiálu

22.8.2022 tovary a služby 5.9.2022

 

Aktuálne počasie Lednické Rovne