Faktúry

Zverejnené objednávky a faktúry v súlade s ustanoveniami zákona č. 546/2010 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Podľa § 5b sa zverejňujú vyhotovené objednávky a prijaté (došlé) faktúry po 1. januári 2011. Objednávka sa zverejňuje do 10 pracovných dní od vystavenia. Faktúra sa zverejňuje do 30 dní od úhrady. 
Od 1. mája 2011 nariadením vlády Slovenskej republiky č. 118/2011 podľa § 3 sa nezverejňujú objednávky a faktúry za tovary a služby, ktorých súhrnná hodnota na jednej faktúre nepresahuje sumu 1000 EUR bez dane z pridanej hodnoty.

 

 

2021 dodávateľské

 

2021 odberateľské
2020 dodávateľské

 

2020 odberateľské
2019 dodávateľské

 

2019 odberateľské
2018 dodávateľské

 

2018 odberateľské

 

 

2017 dodávateľské

 

2017 odberateľské


 

Aktuálne počasie Lednické Rovne