2020 odberateľské

Úvod Zverejňovanie Faktúry2020 odberateľské
Číslo faktúry Dát.vyst. Odberateľ Názov mesta Celk. suma
v tuz.mene
Dát.splat. Poznámka
2020001 07.01.2020 PROVAMED Lednické Rovne 265,00 16.01.2020 nájom, služby
2020002 07.01.2020 MEDIGA s.r.o. Lednické Rovne 302,00 16.01.2020 nájom, služby
2020003 07.01.2020 MUDr. Marcela Fuzáková Led. Rovne 279,00 16.01.2020 nájom, služby
2020004 07.01.2020 MEDITAL s r.o. Beluša 309,00 16.01.2020 nájom, služby
2020005 07.01.2020 GYNECARE spol. s.r.o. Led. Rovne 351,00 16.01.2020 nájom, služby
2020006 07.01.2020 OPTIK JaS s.r.o. Žilina 170,00 16.01.2020 nájom, služby
2020007 07.01.2020 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 200,00 16.01.2020 nájom, služby
2020008 07.01.2020 Skukálková Veronika Led.Rovne 138,00 16.01.2020 nájom, služby
2020009 07.01.2020 Miroslava Karasová Led. Rovne 133,00 16.01.2020 nájom, služby
2020010 07.01.2020 Martina  Ďurišová Led. Rovne 192,00 16.01.2020 nájom, služby
2020011 07.01.2020 Ecolab s.r.o. Bratislava 223,00 16.01.2020 nájom, služby
2020012 07.01.2020 BITUMEX EU s.r.o. Lednické Rovne 158,00 16.01.2020 nájom, služby
2020013 07.01.2020 Katarína Mikulášová Katka Nail Design Lednické Rovne 138,00 16.01.2020 nájom, služby
2020014 07.01.2020 HAJMAN Halas Jaroslav Lednické Rovne 133,00 16.01.2020 nájom, služby
2020015 07.01.2020 Zuzana Drgová Lednica 138,00 16.01.2020 nájom, služby
2020016 07.01.2020 Trošková Mária Lednické Rovne 160,00 16.01.2020 nájom, služby
2020017 07.01.2020 Žalúdková Marianna Dulov 178,00 16.01.2020 nájom, služby
2020018 07.01.2020 Mudr. Tholt Bohuslav Dubnica nad Váhom 150,00 16.01.2020 nájom, služby
2020019 07.01.2020 Blanka Paučová Lednické Rovne 244,00 16.01.2020 nájom, služby
2020020 07.01.2020 Cukráreň Kopp Peter, Led. Rovne   222,23 16.01.2020 nájom, služby
2020021 07.01.2020 Patáčik Peter Led.Rovne 306,00 16.01.2020 nájom, služby
2020022 07.01.2020 BARTOŠEK s.r.o. Púchov 880,00 16.01.2020 nájom, služby
2020023 07.01.2020 Kubová Nataša Púchov Púchov 325,00 16.01.2020 nájom, služby
2020024 07.01.2020 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 158,00 16.01.2020 nájom, služby
2020025 07.01.2020 Kaderníctvo Lednické Rovne 158,00 16.01.2020 nájom, služby
2020026 07.01.2020 Vrabcová Kristína Zubák 310,00 16.01.2020 nájom, služby
2020027 07.01.2020 Štefan Ďurko Autodiely Led.Rovne 194,00 16.01.2020 nájom, služby
2020028 07.01.2020 Ondrichová Anna Led. Rovne 163,00 16.01.2020 nájom, služby
2020029 07.01.2020 Eva Šimšálková Púchov 240,00 16.01.2020 nájom, služby
2020030 08.01.2020 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 1000,00 22.01.2020 prevádzka bud. L"edrov a priestorov za 1.-3.2020
2020031 08.01.2020 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 3750,00 22.01.2020 správa cintorínov 1.-3.2020
2020032 10.01.2020 TP - Elektrospoj s r.o. Lednické Rovne 93,36 24.01.2020 oprava ver. osvetlenia, rozhlasu
2020033 21.01.2020 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 35 Lednické Rovne 21,60 04.02.2020 Za správu spoločenstva.
2020034 21.01.2020 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 36 Led.Rovne 21,60 04.02.2020 Za správu spoločenstva.
2020035 21.01.2020 Spoločenstvo domu č. 40 Led.Rovne 32,40 04.02.2020 Za správu spoločenstva.
2020036 21.01.2020 Spoločenstvo domu č. 41 Led.Rovne 32,40 04.02.2020 Za správu spoločenstva.
2020037 21.01.2020 Spoločenstvo domu č. 42, Led. Rovne   64,80 04.02.2020 Za správu spoločenstva.
2020038 21.01.2020 Spoločenstvo domu č. 44  Led. Rovne   59,40 04.02.2020 Za správu spoločenstva.
2020039 21.01.2020 Spoločenstvo domu č. 45, Led. Rovne   59,40 04.02.2020 Za správu spoločenstva.
2020040 21.01.2020 Spoločenstvo domu č. 49, Led. Rovne   70,20 04.02.2020 Za správu spoločenstva.
2020041 21.01.2020 Spoločenstvo domu č. 50, Led. Rovne   64,80 04.02.2020 Za správu spoločenstva.
2020042 21.01.2020 Spol.č.79 "NÁDEJ" Led.Rovne 59,40 04.02.2020 Za správu spoločenstva.
2020043 21.01.2020 Dom č. 205 Lednické Rovne 64,80 04.02.2020 Za správu spoločenstva.
2020044 21.01.2020 Dom č. 210 Lednické Rovne 75,60 04.02.2020 Za správu spoločenstva.
2020045 21.01.2020 Spoločenstvo domu č. 213 Led.Rovne 97,20 04.02.2020 Za správu spoločenstva.
2020046 21.01.2020 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 5686,18 04.02.2020 rekonštrukcia WC ZS
2020047 30.01.2020 Hodas Žilina 21,29 13.02.2020 cintorínske služby
2020048 31.01.2020 Obec Dolná Breznica Dolná Breznica 240,00 14.02.2020 Vývoz komunálneho odpadu
2020049 31.01.2020 Obec Dolná Breznica Dolná Breznica 110,04 14.02.2020 demontáž vian. osvetlenia
2020050 31.01.2020 Obec Horná Breznica Horná Breznica 316,80 14.02.2020 Vývoz komunálneho odpadu
2020051 31.01.2020 Obec Streženice Streženice 588,00 14.02.2020 Vývoz komunálneho odpadu
2020052 31.01.2020 TP - Elektrospoj s r.o. Lednické Rovne 396,72 14.02.2020 demontáž vian. osvetlenia
2020053 31.01.2020 RONA a.s. Lednické Rovne Lednické Rovne 54,00 14.02.2020 Vývoz kontajnera.
2020054 31.01.2020 YURA CORPORATION Slovakia, s.r.o. Lednické Rovne 552,00 14.02.2020 Vývoz kontajnera.
2020055 31.01.2020 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 7312,50 14.02.2020 Vývoz komunálneho odpadu
2020056 31.01.2020 Základná škola E. Schreibera   19,18 14.02.2020 tovar
2020057 31.01.2020 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 1306,80 14.02.2020 Vývoz kontajnera.
2020058 04.02.2020 PROVAMED Lednické Rovne 265,00 13.02.2020 nájom, služby
2020059 04.02.2020 MEDIGA s.r.o. Lednické Rovne 302,00 13.02.2020 nájom, služby
2020060 04.02.2020 MUDr. Marcela Fuzáková Led. Rovne 279,00 13.02.2020 nájom, služby
2020061 04.02.2020 MEDITAL s r.o. Beluša 309,00 13.02.2020 nájom, služby
2020062 04.02.2020 GYNECARE spol. s.r.o. Led. Rovne 351,00 13.02.2020 nájom, služby
2020063 04.02.2020 Eva Šimšálková Púchov 240,00 13.02.2020 nájom, služby
2020064 04.02.2020 OPTIK JaS s.r.o. Žilina 170,00 13.02.2020 nájom, služby
2020065 04.02.2020 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 200,00 13.02.2020 nájom, služby
2020066 04.02.2020 Skukálková Veronika Led.Rovne 138,00 13.02.2020 nájom, služby
2020067 04.02.2020 Miroslava Karasová Led. Rovne 133,00 13.02.2020 nájom, služby
2020068 04.02.2020 Martina  Ďurišová Led. Rovne 192,00 13.02.2020 nájom, služby
2020069 04.02.2020 Ecolab s.r.o. Bratislava 223,00 13.02.2020 nájom, služby
2020070 04.02.2020 BITUMEX EU s.r.o. Lednické Rovne 158,00 13.02.2020 nájom, služby
2020071 04.02.2020 Katarína Mikulášová Katka Nail Design Lednické Rovne 138,00 13.02.2020 nájom, služby
2020072 04.02.2020 HAJMAN Halas Jaroslav Lednické Rovne 133,00 13.02.2020 nájom, služby
2020073 04.02.2020 Zuzana Drgová Lednica 138,00 13.02.2020 nájom, služby
2020074 04.02.2020 Trošková Mária Lednické Rovne 160,00 13.02.2020 nájom, služby
2020075 04.02.2020 Žalúdková Marianna Dulov 178,00 13.02.2020 nájom, služby
2020076 04.02.2020 Mudr. Tholt Bohuslav Dubnica nad Váhom 150,00 13.02.2020 nájom, služby
2020077 04.02.2020 Blanka Paučová Lednické Rovne 244,00 13.02.2020 nájom, služby
2020078 04.02.2020 Cukráreň Kopp Peter, Led. Rovne   222,23 13.02.2020 nájom, služby
2020079 04.02.2020 Patáčik Peter Led.Rovne 306,00 13.02.2020 nájom, služby
2020080 04.02.2020 BARTOŠEK s.r.o. Púchov 880,00 13.02.2020 nájom, služby
2020081 04.02.2020 Kubová Nataša Púchov Púchov 325,00 13.02.2020 nájom, služby
2020082 04.02.2020 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 158,00 13.02.2020 nájom, služby
2020083 04.02.2020 Kaderníctvo Lednické Rovne 158,00 13.02.2020 nájom, služby
2020084 04.02.2020 Vrabcová Kristína Zubák 310,00 13.02.2020 nájom, služby
2020085 04.02.2020 Štefan Ďurko Autodiely Led.Rovne 194,00 13.02.2020 nájom, služby
2020086 04.02.2020 Ondrichová Anna Led. Rovne 163,00 13.02.2020 nájom, služby
2020087 31.01.2020 Stavebné profily s r.o. Dolná Breznica 56,40 14.02.2020 Vývoz kontajnera.
2020088 31.01.2020 MEGAWASTE SLOVAKIA  s.r.o. Považská Bystrica 811,10 14.02.2020 Vývoz komunálneho odpadu, preúčt. km
2020089 14.02.2020 Mikula Púchov 18,34 28.02.2020 cintorínske služby
2020090 17.02.2020 Šišková Zlaté Klasy 24,24 02.03.2020 cintorínske služby
2020091 18.02.2020 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 8000,00 03.03.2020 údržba detských ihrísk
2020092 20.02.2020 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 35 Lednické Rovne 21,60 05.03.2020 Za správu spoločenstva.
2020093 20.02.2020 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 36 Led.Rovne 21,60 05.03.2020 Za správu spoločenstva.
2020094 20.02.2020 Spoločenstvo domu č. 40 Led.Rovne 32,40 05.03.2020 Za správu spoločenstva.
2020095 20.02.2020 Spoločenstvo domu č. 41 Led.Rovne 32,40 05.03.2020 Za správu spoločenstva.
2020096 20.02.2020 Spoločenstvo domu č. 42, Led. Rovne   64,80 05.03.2020 Za správu spoločenstva.
2020097 20.02.2020 Spoločenstvo domu č. 44  Led. Rovne   59,40 05.03.2020 Za správu spoločenstva.
2020098 20.02.2020 Spoločenstvo domu č. 45, Led. Rovne   59,40 05.03.2020 Za správu spoločenstva.
2020099 20.02.2020 Spoločenstvo domu č. 49, Led. Rovne   70,20 05.03.2020 Za správu spoločenstva.
2020100 20.02.2020 Spoločenstvo domu č. 50, Led. Rovne   64,80 05.03.2020 Za správu spoločenstva.
2020101 20.02.2020 Spol.č.79 "NÁDEJ" Led.Rovne 59,40 05.03.2020 Za správu spoločenstva.
2020102 20.02.2020 Spoločenstvo domu 203   97,20 05.03.2020 Za správu spoločenstva.
2020103 20.02.2020 Dom č. 205 Lednické Rovne 64,80 05.03.2020 Za správu spoločenstva.
2020104 20.02.2020 Dom č. 210 Lednické Rovne 75,60 05.03.2020 Za správu spoločenstva.
2020105 20.02.2020 Spoločenstvo domu č. 213 Led.Rovne 97,20 05.03.2020 Za správu spoločenstva.
2020106 26.02.2020 Valientová Lednické Rovne 18,34 11.03.2020 cintorínske služby
2020107 29.02.2020 Obec Dolná Breznica Dolná Breznica 480,00 14.03.2020 Vývoz komunálneho odpadu
2020108 29.02.2020 Obec Horná Breznica Horná Breznica 158,40 14.03.2020 Vývoz komunálneho odpadu
2020109 29.02.2020 Obec Streženice Streženice 588,00 14.03.2020 Vývoz komunálneho odpadu
2020110 29.02.2020 Stavebné profily s r.o. Dolná Breznica 56,40 14.03.2020 Vývoz kontajnera.
2020111 29.02.2020 TP - Elektrospoj s r.o. Lednické Rovne 63,36 14.03.2020 práca s plošinou - oprava VO
2020112 29.02.2020 YURA CORPORATION Slovakia, s.r.o. Lednické Rovne 714,00 14.03.2020 Vývoz kontajnera.
2020113 29.02.2020 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 5850,00 14.03.2020 Vývoz komunálneho odpadu
2020114 29.02.2020 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 1285,20 14.03.2020 Vývoz kontajnera.
2020115 03.03.2020 DUMAS s.r.o. Považská Bystrica 186,72 17.03.2020 práca s plošinou- optika základná škola
2020116 29.02.2020 MEGAWASTE SLOVAKIA  s.r.o. Považská Bystrica 811,10 14.03.2020 preúčtovanie km
2020117 03.03.2020 PROVAMED Lednické Rovne 265,00 12.03.2020 nájom, služby
2020118 03.03.2020 MEDIGA s.r.o. Lednické Rovne 302,00 12.03.2020 nájom, služby
2020119 03.03.2020 MUDr. Marcela Fuzáková Led. Rovne 279,00 12.03.2020 nájom, služby
2020120 03.03.2020 MEDITAL s r.o. Beluša 309,00 12.03.2020 nájom, služby
2020121 03.03.2020 GYNECARE spol. s.r.o. Led. Rovne 351,00 12.03.2020 nájom, služby
2020122 03.03.2020 Eva Šimšálková Púchov 240,00 12.03.2020 nájom, služby
2020123 03.03.2020 OPTIK JaS s.r.o. Žilina 170,00 12.03.2020 nájom, služby
2020124 03.03.2020 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 200,00 12.03.2020 nájom, služby
2020125 03.03.2020 Skukálková Veronika Led.Rovne 138,00 12.03.2020 nájom, služby
2020126 03.03.2020 Miroslava Karasová Led. Rovne 133,00 12.03.2020 nájom, služby
2020127 03.03.2020 Martina  Ďurišová Led. Rovne 192,00 12.03.2020 nájom, služby
2020128 03.03.2020 Ecolab s.r.o. Bratislava 223,00 12.03.2020 nájom, služby
2020129 03.03.2020 BITUMEX EU s.r.o. Lednické Rovne 158,00 12.03.2020 nájom, služby
2020130 03.03.2020 Katarína Mikulášová Katka Nail Design Lednické Rovne 138,00 12.03.2020 nájom, služby
2020131 03.03.2020 HAJMAN Halas Jaroslav Lednické Rovne 133,00 12.03.2020 nájom, služby
2020132 03.03.2020 Zuzana Drgová Lednica 138,00 12.03.2020 nájom, služby
2020133 03.03.2020 Trošková Mária Lednické Rovne 160,00 12.03.2020 nájom, služby
2020134 03.03.2020 Instalflex, s.r.o. Zubák 450,00 12.03.2020 nájom, služby
2020135 03.03.2020 Žalúdková Marianna Dulov 178,00 12.03.2020 nájom, služby
2020136 03.03.2020 Mudr. Tholt Bohuslav Dubnica nad Váhom 150,00 12.03.2020 nájom, služby
2020137 03.03.2020 Blanka Paučová Lednické Rovne 244,00 12.03.2020 nájom, služby
2020138 03.03.2020 Cukráreň Kopp Peter, Led. Rovne   222,23 12.03.2020 nájom, služby
2020139 03.03.2020 Patáčik Peter Led.Rovne 306,00 12.03.2020 nájom, služby
2020140 03.03.2020 BARTOŠEK s.r.o. Púchov 880,00 12.03.2020 nájom, služby
2020141 03.03.2020 Kubová Nataša Púchov Púchov 325,00 12.03.2020 nájom, služby
2020142 03.03.2020 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 158,00 12.03.2020 nájom, služby
2020143 03.03.2020 Kaderníctvo Lednické Rovne 158,00 12.03.2020 nájom, služby
2020144 03.03.2020 Vrabcová Kristína Zubák 310,00 12.03.2020 nájom, služby
2020145 03.03.2020 Štefan Ďurko Autodiely Led.Rovne 194,00 12.03.2020 nájom, služby
2020146 03.03.2020 Ondrichová Anna Led. Rovne 163,00 12.03.2020 nájom, služby
2020147 03.03.2020 Miroslav Jambor Led.Rovne 75,00 12.03.2020 služby
2020148 09.03.2020 Prekopová Lednické Rovne 17,82 23.03.2020 cintorínske služby
2020149 10.03.2020 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 8673,97 24.03.2020 rekonštrukcia priestorov obecného úradu /senior/
2020150 13.03.2020 Dubovcová Lednické Rovne 40,84 27.03.2020 cintorínske služby
2020151 18.03.2020 Rácová Lednické Rovne 31,68 01.04.2020 práca s plošinou
2020152 18.03.2020 RMF CORP s.r.o. Púchov 402,85 01.04.2020 Vývoz kontajnera.
2020153 29.02.2020 JANEK s.r.o. Dolný Moštenec 656,65 14.03.2020 Vývoz kontajnera.
2020154 19.03.2020 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 35 Lednické Rovne 21,60 02.04.2020 Za správu spoločenstva.
2020155 19.03.2020 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 36 Led.Rovne 21,60 02.04.2020 Za správu spoločenstva.
2020156 19.03.2020 Spoločenstvo domu č. 40 Led.Rovne 32,40 02.04.2020 Za správu spoločenstva.
2020157 19.03.2020 Spoločenstvo domu č. 41 Led.Rovne 32,40 02.04.2020 Za správu spoločenstva.
2020158 19.03.2020 Spoločenstvo domu č. 42, Led. Rovne   64,80 02.04.2020 Za správu spoločenstva.
2020159 19.03.2020 Spoločenstvo domu č. 44  Led. Rovne   59,40 02.04.2020 Za správu spoločenstva.
2020160 19.03.2020 Spoločenstvo domu č. 45, Led. Rovne   59,40 02.04.2020 Za správu spoločenstva.
2020161 19.03.2020 Spoločenstvo domu č. 49, Led. Rovne   70,20 02.04.2020 Za správu spoločenstva.
2020162 19.03.2020 Spoločenstvo domu č. 50, Led. Rovne   64,80 02.04.2020 Za správu spoločenstva.
2020163 19.03.2020 Spol.č.79 "NÁDEJ" Led.Rovne 59,40 02.04.2020 Za správu spoločenstva.
2020164 19.03.2020 Spoločenstvo domu 203   97,20 02.04.2020 Za správu spoločenstva.
2020165 19.03.2020 Dom č. 205 Lednické Rovne 64,80 02.04.2020 Za správu spoločenstva.
2020166 19.03.2020 Dom č. 210 Lednické Rovne 75,60 02.04.2020 Za správu spoločenstva.
2020167 19.03.2020 Spoločenstvo domu č. 213 Led.Rovne 97,20 02.04.2020 Za správu spoločenstva.
2020168 30.03.2020 DUMAS s.r.o. Považská Bystrica 201,72 13.04.2020 montáž kábla ZŠ
2020169 31.03.2020 Obec Dolná Breznica Dolná Breznica 720,00 14.04.2020 Vývoz komunálneho odpadu
2020170 31.03.2020 Obec Dolná Breznica Dolná Breznica 96,72 14.04.2020 Nákladná doprava
2020171 31.03.2020 Obec Horná Breznica Horná Breznica 316,80 14.04.2020 Vývoz komunálneho odpadu
2020172 31.03.2020 Obec Streženice Streženice 588,00 14.04.2020 Vývoz komunálneho odpadu
2020173 31.03.2020 Obec Lúky Lúky 258,65 14.04.2020 Vývoz komunálneho odpadu
2020174 31.03.2020 Obec Lúky Lúky 220,00 14.04.2020 Vývoz komunálneho odpadu
2020175 31.03.2020 TP - Elektrospoj s r.o. Lednické Rovne 1040,16 14.04.2020 Nákladná doprava
2020176 31.03.2020 Stavebné profily s r.o. Dolná Breznica 56,40 14.04.2020 Vývoz kontajnera.
2020177 31.03.2020 Horečný Považská Bystrica 48,36 14.04.2020 Nákladná doprava
2020178 31.03.2020 YURA CORPORATION Slovakia, s.r.o. Lednické Rovne 660,00 14.04.2020 Vývoz kontajnera.
2020179 31.03.2020 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 5850,00 14.04.2020 Vývoz komunálneho odpadu
2020180 01.04.2020 PROVAMED Lednické Rovne 265,00 10.04.2020 nájom, služby
2020181 01.04.2020 MEDIGA s.r.o. Lednické Rovne 302,00 10.04.2020 nájom, služby
2020182 01.04.2020 MUDr. Marcela Fuzáková Led. Rovne 279,00 10.04.2020 nájom, služby
2020183 01.04.2020 MEDITAL s r.o. Beluša 309,00 10.04.2020 nájom, služby
2020184 01.04.2020 GYNECARE spol. s.r.o. Led. Rovne 351,00 10.04.2020 nájom, služby
2020185 01.04.2020 Eva Šimšálková Púchov 240,00 10.04.2020 nájom, služby
2020186 01.04.2020 OPTIK JaS s.r.o. Žilina 170,00 10.04.2020 nájom, služby
2020187 01.04.2020 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 200,00 10.04.2020 nájom, služby
2020188 01.04.2020 Skukálková Veronika Led.Rovne 138,00 10.04.2020 nájom, služby
2020189 01.04.2020 Miroslava Karasová Led. Rovne 133,00 10.04.2020 nájom, služby
2020190 01.04.2020 Martina  Ďurišová Led. Rovne 192,00 10.04.2020 nájom, služby
2020191 01.04.2020 Ecolab s.r.o. Bratislava 223,00 10.04.2020 nájom, služby
2020192 01.04.2020 BITUMEX EU s.r.o. Lednické Rovne 158,00 10.04.2020 nájom, služby
2020193 01.04.2020 Katarína Mikulášová Katka Nail Design Lednické Rovne 138,00 10.04.2020 nájom, služby
2020194 01.04.2020 HAJMAN Halas Jaroslav Lednické Rovne 133,00 10.04.2020 nájom, služby
2020195 01.04.2020 Zuzana Drgová Lednica 138,00 10.04.2020 nájom, služby
2020196 01.04.2020 Trošková Mária Lednické Rovne 160,00 10.04.2020 nájom, služby
2020197 01.04.2020 Instalflex, s.r.o. Zubák 150,00 10.04.2020 nájom, služby
2020198 01.04.2020 Žalúdková Marianna Dulov 178,00 10.04.2020 nájom, služby
2020199 01.04.2020 Mudr. Tholt Bohuslav Dubnica nad Váhom 150,00 10.04.2020 nájom, služby
2020200 01.04.2020 Blanka Paučová Lednické Rovne 244,00 10.04.2020 nájom, služby
2020201 01.04.2020 Cukráreň Kopp Peter, Led. Rovne   222,41 10.04.2020 nájom, služby
2020202 01.04.2020 Patáčik Peter Led.Rovne 306,00 10.04.2020 nájom, služby
2020203 01.04.2020 BARTOŠEK s.r.o. Púchov 880,00 10.04.2020 nájom, služby
2020204 01.04.2020 Kubová Nataša Púchov Púchov 325,00 10.04.2020 nájom, služby
2020205 01.04.2020 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 158,00 10.04.2020 nájom, služby
2020206 01.04.2020 Kaderníctvo Lednické Rovne 158,00 10.04.2020 nájom, služby
2020207 01.04.2020 Vrabcová Kristína Zubák 310,00 10.04.2020 nájom, služby
2020208 01.04.2020 Štefan Ďurko Autodiely Led.Rovne 194,00 10.04.2020 nájom, služby
2020209 01.04.2020 Ondrichová Anna Led. Rovne 163,00 10.04.2020 nájom, služby
2020210 02.04.2020 Uríček Led.Rovne 70,32 16.04.2020 Vývoz kontajnera.
2020211 02.04.2020 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 1000,00 16.04.2020 prevádzka Ledrov a priľahlých priestorov 4.-6./20
2020212 02.04.2020 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 3750,00 16.04.2020 správa cintorínov 4.-6.2020
2020213 14.04.2020 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 294,00 28.04.2020 odstránenie obruby
2020214 31.03.2020 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 90,00 14.04.2020 Nákladná doprava
2020215 31.03.2020 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 48,36 14.04.2020 zriezanie stromov
2020216 31.03.2020 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 1749,60 14.04.2020 Vývoz kontajnera.
2020217 31.03.2020 MEGAWASTE SLOVAKIA  s.r.o. Považská Bystrica 858,82 14.04.2020 preúčtovanie km
2020218 14.04.2020 Mazáňová Lednické Rovne 19,81 28.04.2020 cintorínske služby
2020219 21.04.2020 Spoločenstvo domu č. 49, Led. Rovne   72,00 05.05.2020 osadenie madla
2020220 21.04.2020 Spoločenstvo domu č. 213 Led.Rovne 168,00 05.05.2020 výmena zvodu
2020221 21.04.2020 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 20000,00 05.05.2020 Garáže II.etapa Majer
2020222 22.04.2020 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 35 Lednické Rovne 21,60 06.05.2020 Za správu spoločenstva.
2020223 22.04.2020 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 36 Led.Rovne 21,60 06.05.2020 Za správu spoločenstva.
2020224 22.04.2020 Spoločenstvo domu č. 40 Led.Rovne 32,40 06.05.2020 Za správu spoločenstva.
2020225 22.04.2020 Spoločenstvo domu č. 41 Led.Rovne 32,40 06.05.2020 Za správu spoločenstva.
2020226 22.04.2020 Spoločenstvo domu č. 42, Led. Rovne   64,80 06.05.2020 Za správu spoločenstva.
2020227 22.04.2020 Spoločenstvo domu č. 44  Led. Rovne   59,40 06.05.2020 Za správu spoločenstva.
2020228 22.04.2020 Spoločenstvo domu č. 45, Led. Rovne   59,40 06.05.2020 Za správu spoločenstva.
2020229 22.04.2020 Spoločenstvo domu č. 49, Led. Rovne   70,20 06.05.2020 Za správu spoločenstva.
2020230 22.04.2020 Spoločenstvo domu č. 50, Led. Rovne   64,80 06.05.2020 Za správu spoločenstva.
2020231 22.04.2020 Spol.č.79 "NÁDEJ" Led.Rovne 59,40 06.05.2020 Za správu spoločenstva.
2020232 22.04.2020 Spoločenstvo domu 203   97,20 06.05.2020 Za správu spoločenstva.
2020233 22.04.2020 Dom č. 205 Lednické Rovne 64,80 06.05.2020 Za správu spoločenstva.
2020234 22.04.2020 Dom č. 210 Lednické Rovne 75,60 06.05.2020 Za správu spoločenstva.
2020235 22.04.2020 Spoločenstvo domu č. 213 Led.Rovne 97,20 06.05.2020 Za správu spoločenstva.
2020236 30.04.2020 Obec Dolná Breznica Dolná Breznica 480,00 14.05.2020 Vývoz komunálneho odpadu
2020237 30.04.2020 Obec Horná Breznica Horná Breznica 80,40 14.05.2020 Vývoz kontajnera.
2020238 30.04.2020 Obec Horná Breznica Horná Breznica 158,40 14.05.2020 Vývoz komunálneho odpadu
2020239 30.04.2020 Obec Lednica Lednica 50,40 14.05.2020 prevoz kontajnera
2020240 30.04.2020 Obec Streženice Streženice 588,00 14.05.2020 Vývoz komunálneho odpadu
2020241 30.04.2020 Obec Zubák Zubák 110,40 14.05.2020 Vývoz kontajnera.
2020242 30.04.2020 Stavebné profily s r.o. Dolná Breznica 56,40 14.05.2020 Vývoz kontajnera.
2020243 30.04.2020 TP - Elektrospoj s r.o. Lednické Rovne 63,36 14.05.2020 prepojenie verej. osvetlenia
2020244 30.04.2020 Kucejová Lednické Rovne 46,68 14.05.2020 oriezanie stromu
2020245 30.04.2020 YURA CORPORATION Slovakia, s.r.o. Lednické Rovne 444,00 14.05.2020 Vývoz kontajnera.
2020246 30.04.2020 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 6829,88 14.05.2020 Vývoz komunálneho odpadu
2020247 30.04.2020 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 598,44 14.05.2020 zriezanie stromov
2020248 30.04.2020 MEGAWASTE SLOVAKIA  s.r.o. Považská Bystrica 429,41 14.05.2020 preúčtovanie km
2020249 30.04.2020 Tarabová Lednické Rovne 21,29 14.05.2020 cintorínske služby
2020250 30.04.2020 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 1825,20 14.05.2020 Vývoz kontajnera.
2020251 11.05.2020 Čachová Led.Rovne 19,81 25.05.2020 cintorínske služby
2020252 11.05.2020 PROVAMED Lednické Rovne 265,00 20.05.2020 nájom, služby
2020253 11.05.2020 MEDIGA s.r.o. Lednické Rovne 302,00 20.05.2020 nájom, služby
2020254 11.05.2020 MUDr. Marcela Fuzáková Led. Rovne 279,00 20.05.2020 nájom, služby
2020255 11.05.2020 MEDITAL s r.o. Beluša 309,00 20.05.2020 nájom, služby
2020256 11.05.2020 GYNECARE spol. s.r.o. Led. Rovne 351,00 20.05.2020 nájom, služby
2020257 11.05.2020 Eva Šimšálková Púchov 99,25 20.05.2020 nájom, služby
2020258 11.05.2020 OPTIK JaS s.r.o. Žilina 106,54 20.05.2020 nájom, služby
2020259 11.05.2020 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 200,00 20.05.2020 nájom, služby
2020260 11.05.2020 Skukálková Veronika Led.Rovne 138,00 20.05.2020 nájom, služby
2020261 11.05.2020 Miroslava Karasová Led. Rovne 133,00 20.05.2020 nájom, služby
2020262 11.05.2020 Martina  Ďurišová Led. Rovne 192,00 20.05.2020 nájom, služby
2020263 11.05.2020 Ecolab s.r.o. Bratislava 223,00 20.05.2020 nájom, služby
2020264 11.05.2020 BITUMEX EU s.r.o. Lednické Rovne 158,00 20.05.2020 nájom, služby
2020265 11.05.2020 Katarína Mikulášová Katka Nail Design Lednické Rovne 138,00 20.05.2020 nájom, služby
2020266 11.05.2020 HAJMAN Halas Jaroslav Lednické Rovne 133,00 20.05.2020 nájom, služby
2020267 11.05.2020 Zuzana Drgová Lednica 138,00 20.05.2020 nájom, služby
2020268 11.05.2020 Trošková Mária Lednické Rovne 160,00 20.05.2020 nájom, služby
2020269 11.05.2020 Instalflex, s.r.o. Zubák 150,00 20.05.2020 nájom, služby
2020270 11.05.2020 Žalúdková Marianna Dulov 178,00 20.05.2020 nájom, služby
2020271 11.05.2020 Mudr. Tholt Bohuslav Dubnica nad Váhom 150,00 20.05.2020 nájom, služby
2020272 11.05.2020 Blanka Paučová Lednické Rovne 244,00 20.05.2020 nájom, služby
2020273 11.05.2020 Cukráreň Kopp Peter, Led. Rovne   302,00 20.05.2020 nájom, služby
2020274 11.05.2020 Patáčik Peter Led.Rovne 306,00 20.05.2020 nájom, služby
2020275 11.05.2020 BARTOŠEK s.r.o. Púchov 880,00 20.05.2020 nájom, služby
2020276 11.05.2020 Kubová Nataša Púchov Púchov 325,00 20.05.2020 nájom, služby
2020277 11.05.2020 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 158,00 20.05.2020 nájom, služby
2020278 11.05.2020 Kaderníctvo Lednické Rovne 158,00 20.05.2020 nájom, služby
2020279 11.05.2020 Vrabcová Kristína Zubák 310,00 20.05.2020 nájom, služby
2020280 11.05.2020 Štefan Ďurko Autodiely Led.Rovne 194,00 20.05.2020 nájom, služby
2020281 11.05.2020 Ondrichová Anna Led. Rovne 163,00 20.05.2020 nájom, služby
2020282 11.05.2020 PROVAMED Lednické Rovne -440,17 25.05.2020 Vyúčtovanie r. 2019.
2020283 11.05.2020 MEDIGA s.r.o. Lednické Rovne -59,23 25.05.2020 Vyúčtovanie r. 2019.
2020284 11.05.2020 MUDr. Marcela Fuzáková Led. Rovne -64,28 25.05.2020 Vyúčtovanie r. 2019.
2020285 11.05.2020 MEDITAL s r.o. Beluša -345,73 25.05.2020 Vyúčtovanie r. 2019.
2020286 11.05.2020 GYNECARE spol. s.r.o. Led. Rovne -20,96 25.05.2020 Vyúčtovanie r. 2019.
2020287 11.05.2020 Eva Šimšálková Púchov 104,44 25.05.2020 Vyúčtovanie r. 2019.
2020288 11.05.2020 OPTIK JaS s.r.o. Žilina 41,94 25.05.2020 Vyúčtovanie r. 2019.
2020289 11.05.2020 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 -85,42 25.05.2020 Vyúčtovanie r. 2019.
2020290 11.05.2020 Skukálková Veronika Led.Rovne -111,23 25.05.2020 Vyúčtovanie r. 2019.
2020291 11.05.2020 Miroslava Karasová Led. Rovne -197,30 25.05.2020 Vyúčtovanie r. 2019.
2020292 11.05.2020 Martina  Ďurišová Led. Rovne 109,52 25.05.2020 Vyúčtovanie r. 2019.
2020293 11.05.2020 Ecolab s.r.o. Bratislava -199,18 25.05.2020 Vyúčtovanie r. 2019.
2020294 11.05.2020 BITUMEX EU s.r.o. Lednické Rovne -62,78 25.05.2020 Vyúčtovanie r. 2019.
2020295 11.05.2020 Katarína Mikulášová Katka Nail Design Lednické Rovne -21,20 25.05.2020 Vyúčtovanie r. 2019.
2020296 11.05.2020 HAJMAN Halas Jaroslav Lednické Rovne -183,05 25.05.2020 Vyúčtovanie r. 2019.
2020297 11.05.2020 Zuzana Drgová Lednica -142,97 25.05.2020 Vyúčtovanie r. 2019.
2020298 11.05.2020 Trošková Mária Lednické Rovne -84,73 25.05.2020 Vyúčtovanie r. 2019.
2020299 11.05.2020 Kellner Richard Lednické Rovne -89,53 25.05.2020 Vyúčtovanie r. 2019.
2020300 11.05.2020 Žalúdková Marianna Dulov -282,07 25.05.2020 Vyúčtovanie r. 2019.
2020301 11.05.2020 Mudr. Tholt Bohuslav Dubnica nad Váhom -228,10 25.05.2020 Vyúčtovanie r. 2019.
2020302 11.05.2020 Ing.Ivan Teplický Mlynky -20,40 25.05.2020 Vyúčtovanie r. 2019.
2020303 11.05.2020 Miroslav Jambor Led.Rovne -34,80 25.05.2020 Vyúčtovanie r. 2019.
2020304 11.05.2020 Blanka Paučová Lednické Rovne -124,61 25.05.2020 Vyúčtovanie r. 2019.
2020305 11.05.2020 Cukráreň Kopp Peter, Led. Rovne   270,70 25.05.2020 Vyúčtovanie r. 2019.
2020306 11.05.2020 Patáčik Peter Led.Rovne -46,37 25.05.2020 Vyúčtovanie r. 2019.
2020307 11.05.2020 BARTOŠEK s.r.o. Púchov -1094,21 25.05.2020 Vyúčtovanie r. 2019.
2020308 11.05.2020 Kvasnicová Anna Led. Rovne -224,51 25.05.2020 Vyúčtovanie r. 2019.
2020309 11.05.2020 Kubová Nataša Púchov Púchov -17,12 25.05.2020 Vyúčtovanie r. 2019.
2020310 11.05.2020 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 -82,36 25.05.2020 Vyúčtovanie r. 2019.
2020311 11.05.2020 Kaderníctvo Lednické Rovne -82,36 25.05.2020 Vyúčtovanie r. 2019.
2020312 11.05.2020 Vrabcová Kristína Zubák 66,73 25.05.2020 Vyúčtovanie r. 2019.
2020313 11.05.2020 Štefan Ďurko Autodiely Led.Rovne -291,60 25.05.2020 Vyúčtovanie r. 2019.
2020314 11.05.2020 Ondrichová Anna Led. Rovne 2,40 25.05.2020 Vyúčtovanie r. 2019.
2020315 11.05.2020 Instalflex, s.r.o. Zubák -72,88 25.05.2020 Vyúčtovanie r. 2019.
2020316 11.05.2020 Ivaniš Púchov 122,88 25.05.2020 Vyúčtovanie r. 2019.
2020317 30.04.2020 Obecný úrad Košeca 1323,72 14.05.2020 Vývoz komunálneho odpadu
2020318 30.04.2020 Juršták Streženice 194,13 14.05.2020 Vývoz kontajnera.
2020319 30.04.2020 BARTOŠEK s.r.o. Púchov 296,75 14.05.2020 Vývoz kontajnera.
2020320 30.04.2020 HKK, s.r.o. Púchov 628,14 14.05.2020 Vývoz kontajnera.
2020321 15.05.2020 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 8627,63 29.05.2020 rekonštrukcia priestorov VÚB
2020322 19.05.2020 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 35 Lednické Rovne 21,60 02.06.2020 Za správu spoločenstva.
2020323 19.05.2020 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 36 Led.Rovne 21,60 02.06.2020 Za správu spoločenstva.
2020324 19.05.2020 Spoločenstvo domu č. 40 Led.Rovne 32,40 02.06.2020 Za správu spoločenstva.
2020325 19.05.2020 Spoločenstvo domu č. 41 Led.Rovne 32,40 02.06.2020 Za správu spoločenstva.
2020326 19.05.2020 Spoločenstvo domu č. 42, Led. Rovne   64,80 02.06.2020 Za správu spoločenstva.
2020327 19.05.2020 Spoločenstvo domu č. 44  Led. Rovne   59,40 02.06.2020 Za správu spoločenstva.
2020328 19.05.2020 Spoločenstvo domu č. 45, Led. Rovne   59,40 02.06.2020 Za správu spoločenstva.
2020329 19.05.2020 Spoločenstvo domu č. 49, Led. Rovne   70,20 02.06.2020 Za správu spoločenstva.
2020330 19.05.2020 Spoločenstvo domu č. 50, Led. Rovne   64,80 02.06.2020 Za správu spoločenstva.
2020331 19.05.2020 Spol.č.79 "NÁDEJ" Led.Rovne 59,40 02.06.2020 Za správu spoločenstva.
2020332 19.05.2020 Spoločenstvo domu 203   97,20 02.06.2020 Za správu spoločenstva.
2020333 19.05.2020 Dom č. 205 Lednické Rovne 64,80 02.06.2020 Za správu spoločenstva.
2020334 19.05.2020 Dom č. 210 Lednické Rovne 75,60 02.06.2020 Za správu spoločenstva.
2020335 19.05.2020 Spoločenstvo domu č. 213 Led.Rovne 97,20 02.06.2020 Za správu spoločenstva.
2020336 21.05.2020 Dom č. 210 Lednické Rovne 20,00 04.06.2020 dezinfekcia
2020337 25.05.2020 Prima LR s.r.o. Led.Rovne 1000,00 08.06.2020 spracovanie účtovníctva 2018,2019/2020
2020338 26.05.2020 Spoločenstvo domu č. 44  Led. Rovne   348,00 09.06.2020 zhotovenie chodníka
2020339 31.05.2020 MEGAWASTE SLOVAKIA  s.r.o. Považská Bystrica 429,41 14.06.2020 preúčtovanie km
2020340 31.05.2020 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 6332,63 14.06.2020 Vývoz komunálneho odpadu
2020341 31.05.2020 Obec Dolná Breznica Dolná Breznica 480,00 14.06.2020 Vývoz komunálneho odpadu
2020342 31.05.2020 Obec Horná Breznica Horná Breznica 158,40 14.06.2020 Vývoz komunálneho odpadu
2020343 31.05.2020 Obec Horná Breznica Horná Breznica 86,40 14.06.2020 Vývoz kontajnera.
2020344 31.05.2020 Obec Streženice Streženice 588,00 14.06.2020 Vývoz komunálneho odpadu
2020345 31.05.2020 YURA CORPORATION Slovakia, s.r.o. Lednické Rovne 228,00 14.06.2020 Vývoz kontajnera.
2020346 31.05.2020 Stavebné profily s r.o. Dolná Breznica 56,40 14.06.2020 Vývoz kontajnera.
2020347 31.05.2020 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 54,00 14.06.2020 Vývoz komunálneho odpadu
2020348 31.05.2020 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 2073,60 14.06.2020 Vývoz kontajnera.
2020349 03.06.2020 PROVAMED Lednické Rovne 265,00 12.06.2020 nájom, služby
2020350 03.06.2020 MEDIGA s.r.o. Lednické Rovne 302,00 12.06.2020 nájom, služby
2020351 03.06.2020 MUDr. Marcela Fuzáková Led. Rovne 279,00 12.06.2020 nájom, služby
2020352 03.06.2020 MEDITAL s r.o. Beluša 309,00 12.06.2020 nájom, služby
2020353 03.06.2020 GYNECARE spol. s.r.o. Led. Rovne 351,00 12.06.2020 nájom, služby
2020354 03.06.2020 Eva Šimšálková Púchov 240,00 12.06.2020 nájom, služby
2020355 03.06.2020 OPTIK JaS s.r.o. Žilina 170,00 12.06.2020 nájom, služby
2020356 03.06.2020 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 200,00 12.06.2020 nájom, služby
2020357 03.06.2020 Skukálková Veronika Led.Rovne 138,00 12.06.2020 nájom, služby
2020358 03.06.2020 Miroslava Karasová Led. Rovne 133,00 12.06.2020 nájom, služby
2020359 03.06.2020 Martina  Ďurišová Led. Rovne 192,00 12.06.2020 nájom, služby
2020360 03.06.2020 Ecolab s.r.o. Bratislava 223,00 12.06.2020 nájom, služby
2020361 03.06.2020 BITUMEX EU s.r.o. Lednické Rovne 158,00 12.06.2020 nájom, služby
2020362 03.06.2020 Katarína Mikulášová Katka Nail Design Lednické Rovne 138,00 12.06.2020 nájom, služby
2020363 03.06.2020 HAJMAN Halas Jaroslav Lednické Rovne 133,00 12.06.2020 nájom, služby
2020364 03.06.2020 Zuzana Drgová Lednica 138,00 12.06.2020 nájom, služby
2020365 03.06.2020 Trošková Mária Lednické Rovne 160,00 12.06.2020 nájom, služby
2020366 03.06.2020 Instalflex, s.r.o. Zubák 150,00 12.06.2020 nájom, služby
2020367 03.06.2020 Žalúdková Marianna Dulov 178,00 12.06.2020 nájom, služby
2020368 03.06.2020 Mudr. Tholt Bohuslav Dubnica nad Váhom 150,00 12.06.2020 nájom, služby
2020369 03.06.2020 Blanka Paučová Lednické Rovne 244,00 12.06.2020 nájom, služby
2020370 03.06.2020 Cukráreň Kopp Peter, Led. Rovne   302,00 12.06.2020 nájom, služby
2020371 03.06.2020 Patáčik Peter Led.Rovne 306,00 12.06.2020 nájom, služby
2020372 03.06.2020 BARTOŠEK s.r.o. Púchov 880,00 12.06.2020 nájom, služby
2020373 03.06.2020 Kubová Nataša Púchov Púchov 325,00 12.06.2020 nájom, služby
2020374 03.06.2020 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 158,00 12.06.2020 nájom, služby
2020375 03.06.2020 Kaderníctvo Lednické Rovne 158,00 12.06.2020 nájom, služby
2020376 03.06.2020 Vrabcová Kristína Zubák 310,00 12.06.2020 nájom, služby
2020377 03.06.2020 Štefan Ďurko Autodiely Led.Rovne 194,00 12.06.2020 nájom, služby
2020378 03.06.2020 Ondrichová Anna Led. Rovne 163,00 12.06.2020 nájom, služby
2020379 03.06.2020 Dolinaj Marian Lednické Rovne 400,00 12.06.2020 nájom, služby
2020380 03.06.2020 Ing. Potočná Eva Lednické Rovne 200,00 12.06.2020 nájom, služby
2020381 03.06.2020 Miroslav Jambor Led.Rovne 75,00 12.06.2020 služby
2020382 10.06.2020 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 1086,00 24.06.2020  
2020383 10.06.2020 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 33350,52 24.06.2020 obnova ZS LR
2020384 31.05.2020 Obecný úrad Košeca 2771,18 14.06.2020 Vývoz komunálneho odpadu
2020385 31.05.2020 Rybárik Považská Bystrica 324,11 14.06.2020 Vývoz kontajnera.
2020386 31.05.2020 RMF CORP s.r.o. Púchov 1602,10 14.06.2020 Vývoz kontajnera.
2020387 15.06.2020 TP - Elektrospoj s r.o. Lednické Rovne 185,04 29.06.2020 montáž kábla
2020388 22.06.2020 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne -822,60 06.07.2020 poplatky za hrobové miesta r. 2019 - dobropis
2020389 22.06.2020 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 35 Lednické Rovne 21,60 06.07.2020 Za správu spoločenstva.
2020390 22.06.2020 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 36 Led.Rovne 21,60 06.07.2020 Za správu spoločenstva.
2020391 22.06.2020 Spoločenstvo domu č. 40 Led.Rovne 32,40 06.07.2020 Za správu spoločenstva.
2020392 22.06.2020 Spoločenstvo domu č. 41 Led.Rovne 32,40 06.07.2020 Za správu spoločenstva.
2020393 22.06.2020 Spoločenstvo domu č. 42, Led. Rovne   64,80 06.07.2020 Za správu spoločenstva.
2020394 22.06.2020 Spoločenstvo domu č. 44  Led. Rovne   59,40 06.07.2020 Za správu spoločenstva.
2020395 22.06.2020 Spoločenstvo domu č. 45, Led. Rovne   59,40 06.07.2020 Za správu spoločenstva.
2020396 22.06.2020 Spoločenstvo domu č. 49, Led. Rovne   70,20 06.07.2020 Za správu spoločenstva.
2020397 22.06.2020 Spoločenstvo domu č. 50, Led. Rovne   64,80 06.07.2020 Za správu spoločenstva.
2020398 22.06.2020 Spol.č.79 "NÁDEJ" Led.Rovne 59,40 06.07.2020 Za správu spoločenstva.
2020399 22.06.2020 Spoločenstvo domu 203   97,20 06.07.2020 Za správu spoločenstva.
2020400 22.06.2020 Dom č. 205 Lednické Rovne 64,80 06.07.2020 Za správu spoločenstva.
2020401 22.06.2020 Dom č. 210 Lednické Rovne 75,60 06.07.2020 Za správu spoločenstva.
2020402 22.06.2020 Spoločenstvo domu č. 213 Led.Rovne 97,20 06.07.2020 Za správu spoločenstva.
2020403 25.06.2020 Čuhárová Nemšová 25,72 09.07.2020 cintorínske služby
2020404 30.06.2020 MEGAWASTE SLOVAKIA  s.r.o. Považská Bystrica 715,68 14.07.2020 preútovanie navýšených km
2020405 30.06.2020 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 1900,80 14.07.2020 Vývoz kontajnera.
2020406 30.06.2020 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 5850,00 14.07.2020 Vývoz komunálneho odpadu
2020407 30.06.2020 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 46,68 14.07.2020 oriezanie stromov
2020408 30.06.2020 Obec Dolná Breznica Dolná Breznica 155,04 14.07.2020 oprava verejného osvetlenia
2020409 30.06.2020 Obec Dolná Breznica Dolná Breznica 480,00 14.07.2020 Vývoz komunálneho odpadu
2020410 30.06.2020 Obec Horná Breznica Horná Breznica 316,80 14.07.2020 Vývoz komunálneho odpadu
2020411 30.06.2020 Obec Streženice Streženice 882,00 14.07.2020 Vývoz komunálneho odpadu
2020412 30.06.2020 TP - Elektrospoj s r.o. Lednické Rovne 371,76 14.07.2020 Nákladná doprava
2020413 30.06.2020 Stavebné profily s r.o. Dolná Breznica 163,44 14.07.2020 práca s plošinou
2020414 30.06.2020 Stavebné profily s r.o. Dolná Breznica 56,40 14.07.2020 Vývoz kontajnera.
2020415 30.06.2020 YURA CORPORATION Slovakia, s.r.o. Lednické Rovne 660,00 14.07.2020 Vývoz kontajnera.
2020416 06.07.2020 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 1000,00 20.07.2020 prenájom budovy  Ledrov a  priestorov za 3.Q.2020
2020417 06.07.2020 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 3750,00 20.07.2020 správa cintorínov za 3.Q. 2020
2020418 06.07.2020 PROVAMED Lednické Rovne 265,00 15.07.2020 nájom, služby
2020419 06.07.2020 MEDIGA s.r.o. Lednické Rovne 302,00 15.07.2020 nájom, služby
2020420 06.07.2020 MUDr. Marcela Fuzáková Led. Rovne 279,00 15.07.2020 nájom, služby
2020421 06.07.2020 MEDITAL s r.o. Beluša 309,00 15.07.2020 nájom, služby
2020422 06.07.2020 GYNECARE spol. s.r.o. Led. Rovne 351,00 15.07.2020 nájom, služby
2020423 06.07.2020 Eva Šimšálková Púchov 240,00 15.07.2020 nájom, služby
2020424 06.07.2020 OPTIK JaS s.r.o. Žilina 170,00 15.07.2020 nájom, služby
2020425 06.07.2020 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 200,00 15.07.2020 nájom, služby
2020426 06.07.2020 Skukálková Veronika Led.Rovne 138,00 15.07.2020 nájom, služby
2020427 06.07.2020 Miroslava Karasová Led. Rovne 133,00 15.07.2020 nájom, služby
2020428 06.07.2020 Martina  Ďurišová Led. Rovne 192,00 15.07.2020 nájom, služby
2020429 06.07.2020 Ecolab s.r.o. Bratislava 223,00 15.07.2020 nájom, služby
2020430 06.07.2020 BITUMEX EU s.r.o. Lednické Rovne 158,00 15.07.2020 nájom, služby
2020431 06.07.2020 Katarína Mikulášová Katka Nail Design Lednické Rovne 138,00 15.07.2020 nájom, služby
2020432 06.07.2020 HAJMAN Halas Jaroslav Lednické Rovne 133,00 15.07.2020 nájom, služby
2020433 06.07.2020 Zuzana Drgová Lednica 138,00 15.07.2020 nájom, služby
2020434 06.07.2020 Trošková Mária Lednické Rovne 160,00 15.07.2020 nájom, služby
2020435 06.07.2020 Instalflex, s.r.o. Zubák 150,00 15.07.2020 nájom, služby
2020436 06.07.2020 Žalúdková Marianna Dulov 178,00 15.07.2020 nájom, služby
2020437 06.07.2020 Mudr. Tholt Bohuslav Dubnica nad Váhom 150,00 15.07.2020 nájom, služby
2020438 06.07.2020 Blanka Paučová Lednické Rovne 244,00 15.07.2020 nájom, služby
2020439 06.07.2020 Cukráreň Kopp Peter, Led. Rovne   302,00 15.07.2020 nájom, služby
2020440 06.07.2020 Patáčik Peter Led.Rovne 306,00 15.07.2020 nájom, služby
2020441 06.07.2020 BARTOŠEK s.r.o. Púchov 880,00 15.07.2020 nájom, služby
2020442 06.07.2020 Kubová Nataša Púchov Púchov 325,00 15.07.2020 nájom, služby
2020443 06.07.2020 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 158,00 15.07.2020 nájom, služby
2020444 06.07.2020 Kaderníctvo Lednické Rovne 158,00 15.07.2020 nájom, služby
2020445 06.07.2020 Vrabcová Kristína Zubák 310,00 15.07.2020 nájom, služby
2020446 06.07.2020 Štefan Ďurko Autodiely Led.Rovne 194,00 15.07.2020 nájom, služby
2020447 06.07.2020 Ondrichová Anna Led. Rovne 163,00 15.07.2020 nájom, služby
2020448 06.07.2020 Dolinaj Marian Lednické Rovne 400,00 15.07.2020 nájom, služby
2020449 06.07.2020 Ing. Potočná Eva Lednické Rovne 200,00 15.07.2020 nájom, služby
2020450 02.07.2020 Križan Lednické Rovne 6,38 16.07.2020 cintorínske služby
2020451 07.07.2020 Pecková Lednické Rovne 93,36 21.07.2020 oprava strechy
2020452 07.07.2020 Hudáková Lednické Rovne 32,54 21.07.2020 cintorínske služby
2020453 30.06.2020 MIDAS, s.r.o. Dubnica nad Váhom 72,38 14.07.2020 Vývoz kontajnera.
2020454 30.06.2020 HKK, s.r.o. Púchov 560,68 14.07.2020 Vývoz kontajnera.
2020455 15.07.2020 Cinko Lednické Rovne 110,88 29.07.2020 Vývoz kontajnera.
2020456 30.06.2020 Obecný úrad Košeca Košeca 2891,38 14.07.2020 Vývoz komunálneho odpadu
2020457 20.07.2020 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 35 Lednické Rovne 21,60 03.08.2020 Za správu spoločenstva.
2020458 20.07.2020 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 36 Led.Rovne 21,60 03.08.2020 Za správu spoločenstva.
2020459 20.07.2020 Spoločenstvo domu č. 40 Led.Rovne 32,40 03.08.2020 Za správu spoločenstva.
2020460 20.07.2020 Spoločenstvo domu č. 41 Led.Rovne 32,40 03.08.2020 Za správu spoločenstva.
2020461 20.07.2020 Spoločenstvo domu č. 42, Led. Rovne   64,80 03.08.2020 Za správu spoločenstva.
2020462 20.07.2020 Spoločenstvo domu č. 44  Led. Rovne   59,40 03.08.2020 Za správu spoločenstva.
2020463 20.07.2020 Spoločenstvo domu č. 45, Led. Rovne   59,40 03.08.2020 Za správu spoločenstva.
2020464 20.07.2020 Spoločenstvo domu č. 49, Led. Rovne   70,20 03.08.2020 Za správu spoločenstva.
2020465 20.07.2020 Spoločenstvo domu č. 50, Led. Rovne   64,80 03.08.2020 Za správu spoločenstva.
2020466 20.07.2020 Spol.č.79 "NÁDEJ" Led.Rovne 59,40 03.08.2020 Za správu spoločenstva.
2020467 20.07.2020 Spoločenstvo domu 203   97,20 03.08.2020 Za správu spoločenstva.
2020468 20.07.2020 Dom č. 205 Lednické Rovne 64,80 03.08.2020 Za správu spoločenstva.
2020469 20.07.2020 Dom č. 210 Lednické Rovne 75,60 03.08.2020 Za správu spoločenstva.
2020470 20.07.2020 Spoločenstvo domu č. 213 Led.Rovne 97,20 03.08.2020 Za správu spoločenstva.
2020471 23.07.2020 Spoločenstvo domu č. 42, Led. Rovne   45,37 06.08.2020 oprava zvodu, zasklenie dverí
2020472 27.07.2020 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 33023,47 10.08.2020 obnova ZS podlahy, priečky
2020473 31.07.2020 MEGAWASTE SLOVAKIA  s.r.o. Považská Bystrica 763,39 14.08.2020 preúčtovanie navýšených km
2020474 31.07.2020 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 7312,50 14.08.2020 Vývoz komunálneho odpadu
2020475 31.07.2020 Obec Dolná Breznica Dolná Breznica 480,00 14.08.2020 Vývoz komunálneho odpadu
2020476 31.07.2020 Obec Horná Breznica Horná Breznica 158,40 14.08.2020 Vývoz komunálneho odpadu
2020477 31.07.2020 Obec Streženice Streženice 588,00 14.08.2020 Vývoz komunálneho odpadu
2020478 31.07.2020 Obec Streženice Streženice 98,40 14.08.2020 oprava ver. osvetlenia
2020479 31.07.2020 UNISTAV Teplička s.r.o. Teplička nad Váhom 54,00 14.08.2020 Vývoz kontajnera.
2020480 31.07.2020 Stavebné profily s r.o. Dolná Breznica 112,80 14.08.2020 Vývoz kontajnera.
2020481 31.07.2020 RONA a.s. Lednické Rovne Lednické Rovne 54,00 14.08.2020 Vývoz kontajnera.
2020482 31.07.2020 YURA CORPORATION Slovakia, s.r.o. Lednické Rovne 444,00 14.08.2020 Vývoz kontajnera.
2020483 31.07.2020 Backová Lednické Rovne 21,29 14.08.2020 cintorínske služby
2020484 04.08.2020 TP - Elektrospoj s r.o. Lednické Rovne 170,16 18.08.2020 montáž bleskozvodu
2020485 04.08.2020 PROVAMED Lednické Rovne 265,00 13.08.2020 nájom, služby
2020486 04.08.2020 MEDIGA s.r.o. Lednické Rovne 302,00 13.08.2020 nájom, služby
2020487 04.08.2020 MUDr. Marcela Fuzáková Led. Rovne 279,00 13.08.2020 nájom, služby
2020488 04.08.2020 MEDITAL s r.o. Beluša 309,00 13.08.2020 nájom, služby
2020489 04.08.2020 GYNECARE spol. s.r.o. Led. Rovne 351,00 13.08.2020 nájom, služby
2020490 04.08.2020 Eva Šimšálková Púchov 240,00 13.08.2020 nájom, služby
2020491 04.08.2020 OPTIK JaS s.r.o. Žilina 170,00 13.08.2020 nájom, služby
2020492 04.08.2020 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 200,00 13.08.2020 nájom, služby
2020493 04.08.2020 Skukálková Veronika Led.Rovne 138,00 13.08.2020 nájom, služby
2020494 04.08.2020 Miroslava Karasová Led. Rovne 133,00 13.08.2020 nájom, služby
2020495 04.08.2020 Martina  Ďurišová Led. Rovne 192,00 13.08.2020 nájom, služby
2020496 04.08.2020 Ecolab s.r.o. Bratislava 223,00 13.08.2020 nájom, služby
2020497 04.08.2020 BITUMEX EU s.r.o. Lednické Rovne 158,00 13.08.2020 nájom, služby
2020498 04.08.2020 Katarína Mikulášová Katka Nail Design Lednické Rovne 138,00 13.08.2020 nájom, služby
2020499 04.08.2020 HAJMAN Halas Jaroslav Lednické Rovne 133,00 13.08.2020 nájom, služby
2020500 04.08.2020 Zuzana Drgová Lednica 138,00 13.08.2020 nájom, služby
2020501 04.08.2020 Trošková Mária Lednické Rovne 160,00 13.08.2020 nájom, služby
2020502 04.08.2020 Instalflex, s.r.o. Zubák 150,00 13.08.2020 nájom, služby
2020503 04.08.2020 Žalúdková Marianna Dulov 178,00 13.08.2020 nájom, služby
2020504 04.08.2020 Mudr. Tholt Bohuslav Dubnica nad Váhom 150,00 13.08.2020 nájom, služby
2020505 04.08.2020 Blanka Paučová Lednické Rovne 244,00 13.08.2020 nájom, služby
2020506 04.08.2020 Cukráreň Kopp Peter, Led. Rovne   302,00 13.08.2020 nájom, služby
2020507 04.08.2020 Patáčik Peter Led.Rovne 306,00 13.08.2020 nájom, služby
2020508 04.08.2020 BARTOŠEK s.r.o. Púchov 880,00 13.08.2020 nájom, služby
2020509 04.08.2020 Kubová Nataša Púchov Púchov 325,00 13.08.2020 nájom, služby
2020510 04.08.2020 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 158,00 13.08.2020 nájom, služby
2020511 04.08.2020 Kaderníctvo Lednické Rovne 158,00 13.08.2020 nájom, služby
2020512 04.08.2020 Vrabcová Kristína Zubák 310,00 13.08.2020 nájom, služby
2020513 04.08.2020 Štefan Ďurko Autodiely Led.Rovne 194,00 13.08.2020 nájom, služby
2020514 04.08.2020 Ondrichová Anna Led. Rovne 163,00 13.08.2020 nájom, služby
2020515 04.08.2020 Dolinaj Marian Lednické Rovne 400,00 13.08.2020 nájom, služby
2020516 04.08.2020 Ing. Potočná Eva Lednické Rovne 200,00 13.08.2020 nájom, služby
2020517 05.08.2020 Legia, a.s. Trenčín 78,36 19.08.2020 montáž klimatizácie
2020518 05.08.2020 MORIS DESIGN s.r.o. Praha 73,44 19.08.2020 montáž reklamy
2020519 31.07.2020 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 138,36 14.08.2020 práca s plošinou /starý kostol park/
2020520 31.07.2020 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 90,00 14.08.2020 nakladanie stav. sute ZS LR
2020521 31.07.2020 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 1738,80 14.08.2020 Vývoz kontajnera.
2020522 31.07.2020 Jurásková Lednické Rovne 21,29 14.08.2020 cintorínske služby
2020523 31.07.2020 Michalcová Púchov 22,76 14.08.2020 cintorínske služby
2020524 31.07.2020 Zachar Led.Rovne 22,76 14.08.2020 cintorínske služby
2020525 10.08.2020 TP - Elektrospoj s r.o. Lednické Rovne 712,08 24.08.2020 práca s plošinou
2020526 31.07.2020 Obecný úrad Košeca Košeca 3430,70 14.08.2020 Vývoz komunálneho odpadu
2020527 31.07.2020 HKK, s.r.o. Púchov 213,98 14.08.2020 Vývoz kontajnera.
2020528 31.07.2020 JTF partnership s r.o. Lednické Rovne 180,59 14.08.2020 Vývoz kontajnera.
2020529 31.07.2020 BARTOŠEK s.r.o. Púchov 537,45 14.08.2020 Vývoz kontajnera.
2020530 31.07.2020 KP SOLAR s.r.o. Žilina 1099,20 14.08.2020 Vývoz kontajnera.
2020531 17.08.2020 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 2408,45 31.08.2020 obnova ZS, podlahy, priečky
2020532 18.08.2020 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 1486,90 01.09.2020 fixná zložka tepla kúpalisko
2020533 24.08.2020 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 35 Lednické Rovne 21,60 07.09.2020 Za správu spoločenstva.
2020534 24.08.2020 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 36 Led.Rovne 21,60 07.09.2020 Za správu spoločenstva.
2020535 24.08.2020 Spoločenstvo domu č. 40 Led.Rovne 32,40 07.09.2020 Za správu spoločenstva.
2020536 24.08.2020 Spoločenstvo domu č. 41 Led.Rovne 32,40 07.09.2020 Za správu spoločenstva.
2020537 24.08.2020 Spoločenstvo domu č. 42, Led. Rovne   64,80 07.09.2020 Za správu spoločenstva.
2020538 24.08.2020 Spoločenstvo domu č. 44  Led. Rovne   59,40 07.09.2020 Za správu spoločenstva.
2020539 24.08.2020 Spoločenstvo domu č. 45, Led. Rovne   59,40 07.09.2020 Za správu spoločenstva.
2020540 24.08.2020 Spoločenstvo domu č. 49, Led. Rovne   70,20 07.09.2020 Za správu spoločenstva.
2020541 24.08.2020 Spoločenstvo domu č. 50, Led. Rovne   64,80 07.09.2020 Za správu spoločenstva.
2020542 24.08.2020 Spol.č.79 "NÁDEJ" Led.Rovne 59,40 07.09.2020 Za správu spoločenstva.
2020543 24.08.2020 Spoločenstvo domu 203   97,20 07.09.2020 Za správu spoločenstva.
2020544 24.08.2020 Dom č. 205 Lednické Rovne 64,80 07.09.2020 Za správu spoločenstva.
2020545 24.08.2020 Dom č. 210 Lednické Rovne 75,60 07.09.2020 Za správu spoločenstva.
2020546 24.08.2020 Spoločenstvo domu č. 213 Led.Rovne 97,20 07.09.2020 Za správu spoločenstva.
2020547 25.08.2020 Monček Led.Rovne 21,29 08.09.2020 cintorínske služby
2020548 31.08.2020 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 5850,00 14.09.2020 Vývoz komunálneho odpadu
2020549 31.08.2020 Obec Dolná Breznica Dolná Breznica 720,00 14.09.2020 Vývoz komunálneho odpadu
2020550 31.08.2020 Obec Dolná Breznica Dolná Breznica 75,00 14.09.2020 Vývoz kontajnera.
2020551 31.08.2020 Obec Horná Breznica Horná Breznica 316,80 14.09.2020 Vývoz komunálneho odpadu
2020552 31.08.2020 Obec Streženice Streženice 588,00 14.09.2020 Vývoz komunálneho odpadu
2020553 31.08.2020 Kačík Lednica 71,76 14.09.2020 Nákladná doprava
2020554 31.08.2020 JANEK s.r.o. Dolný Moštenec 86,40 14.09.2020 Vývoz kontajnera.
2020555 31.08.2020 RONA a.s. Lednické Rovne Lednické Rovne 153,36 14.09.2020 prekládka kábla, zváranie držiakov
2020556 31.08.2020 RONA a.s. Lednické Rovne Lednické Rovne 33,36 14.09.2020 oprava svietidiel /sklady/
2020557 31.08.2020 Stavebné profily s r.o. Dolná Breznica 56,40 14.09.2020 Vývoz kontajnera.
2020558 31.08.2020 Základná škola E. Schreibera   33,36 14.09.2020 montáž vlajok
2020559 31.08.2020 Púchov servis s.r.o. Púchov 48,36 14.09.2020 práca s plošinou
2020560 31.08.2020 NETO s.r.o. Púchov 248,52 14.09.2020 čistenie fasády
2020561 31.08.2020 YURA CORPORATION Slovakia, s.r.o. Lednické Rovne 336,00 14.09.2020 Vývoz kontajnera.
2020562 03.09.2020 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 20000,00 17.09.2020 garáže Majer   II. etapa
2020563 03.09.2020 Masná Lednické Rovne 21,29 17.09.2020 cintorínske služby
2020564 04.09.2020 PROVAMED Lednické Rovne 265,00 13.09.2020 nájom, služby
2020565 04.09.2020 MEDIGA s.r.o. Lednické Rovne 302,00 13.09.2020 nájom, služby
2020566 04.09.2020 MUDr. Marcela Fuzáková Led. Rovne 279,00 13.09.2020 nájom, služby
2020567 04.09.2020 MEDITAL s r.o. Beluša 309,00 13.09.2020 nájom, služby
2020568 04.09.2020 Eva Šimšálková Púchov 240,00 13.09.2020 nájom, služby
2020569 04.09.2020 OPTIK JaS s.r.o. Žilina 170,00 13.09.2020 nájom, služby
2020570 04.09.2020 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 200,00 13.09.2020 nájom, služby
2020571 04.09.2020 Skukálková Veronika Led.Rovne 138,00 13.09.2020 nájom, služby
2020572 04.09.2020 Miroslava Karasová Led. Rovne 133,00 13.09.2020 nájom, služby
2020573 04.09.2020 Martina  Ďurišová Led. Rovne 192,00 13.09.2020 nájom, služby
2020574 04.09.2020 Ecolab s.r.o. Bratislava 223,00 13.09.2020 nájom, služby
2020575 04.09.2020 BITUMEX EU s.r.o. Lednické Rovne 158,00 13.09.2020 nájom, služby
2020576 04.09.2020 Katarína Mikulášová Katka Nail Design Lednické Rovne 138,00 13.09.2020 nájom, služby
2020577 04.09.2020 HAJMAN Halas Jaroslav Lednické Rovne 133,00 13.09.2020 nájom, služby
2020578 04.09.2020 Zuzana Drgová Lednica 138,00 13.09.2020 nájom, služby
2020579 04.09.2020 Trošková Mária Lednické Rovne 160,00 13.09.2020 nájom, služby
2020580 04.09.2020 Instalflex, s.r.o. Zubák 150,00 13.09.2020 nájom, služby
2020581 04.09.2020 Žalúdková Marianna Dulov 178,00 13.09.2020 nájom, služby
2020582 04.09.2020 Mudr. Tholt Bohuslav Dubnica nad Váhom 150,00 13.09.2020 nájom, služby
2020583 04.09.2020 Blanka Paučová Lednické Rovne 244,00 13.09.2020 nájom, služby
2020584 04.09.2020 Cukráreň Kopp Peter, Led. Rovne   302,00 13.09.2020 nájom, služby
2020585 04.09.2020 Patáčik Peter Led.Rovne 306,00 13.09.2020 nájom, služby
2020586 04.09.2020 BARTOŠEK s.r.o. Púchov 880,00 13.09.2020 nájom, služby
2020587 04.09.2020 Kubová Nataša Púchov Púchov 325,00 13.09.2020 nájom, služby
2020588 04.09.2020 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 158,00 13.09.2020 nájom, služby
2020589 04.09.2020 Kaderníctvo Lednické Rovne 158,00 13.09.2020 nájom, služby
2020590 04.09.2020 Vrabcová Kristína Zubák 310,00 13.09.2020 nájom, služby
2020591 04.09.2020 Štefan Ďurko Autodiely Led.Rovne 194,00 13.09.2020 nájom, služby
2020592 04.09.2020 Ondrichová Anna Led. Rovne 163,00 13.09.2020 nájom, služby
2020593 04.09.2020 Dolinaj Marian Lednické Rovne 400,00 13.09.2020 nájom, služby
2020594 04.09.2020 Ing. Potočná Eva Lednické Rovne 200,00 13.09.2020 nájom, služby
2020595 04.09.2020 Miroslav Jambor Led.Rovne 75,00 13.09.2020 služby
2020596 31.08.2020 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 2257,20 14.09.2020 Vývoz kontajnera.
2020597 31.08.2020 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 321,72 14.09.2020 Nákladná doprava
2020598 31.08.2020 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 210,00 14.09.2020 nakladanie odpadu
2020599 09.09.2020 Mauerová Lednické Rovne 21,29 23.09.2020 cintorínske služby
2020600 31.08.2020 Fabčín Lednické Rovne 22,76 14.09.2020 cintorínske služby
2020601 31.08.2020 MEGAWASTE SLOVAKIA  s.r.o. Považská Bystrica 572,54 14.09.2020 preúčtovanie navýšených km za 08/2020
2020602 31.08.2020 Obecný úrad Košeca Košeca 2899,90 14.09.2020 Vývoz komunálneho odpadu
2020603 31.08.2020 KP SOLAR s.r.o. Žilina 773,70 14.09.2020 Vývoz kontajnera.
2020604 31.08.2020 RMF CORP s.r.o. Púchov 377,65 14.09.2020 Vývoz kontajnera.
2020605 31.08.2020 Premium Estate, s.r.o. Púchov 145,12 14.09.2020 Vývoz kontajnera.
2020606 31.08.2020 HKK, s.r.o. Púchov 128,84 14.09.2020 Vývoz kontajnera.
2020607 22.09.2020 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 35 Lednické Rovne 21,60 06.10.2020 Za správu spoločenstva.
2020608 22.09.2020 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 36 Led.Rovne 21,60 06.10.2020 Za správu spoločenstva.
2020609 22.09.2020 Spoločenstvo domu č. 40 Led.Rovne 32,40 06.10.2020 Za správu spoločenstva.
2020610 22.09.2020 Spoločenstvo domu č. 41 Led.Rovne 32,40 06.10.2020 Za správu spoločenstva.
2020611 22.09.2020 Spoločenstvo domu č. 42, Led. Rovne   64,80 06.10.2020 Za správu spoločenstva.
2020612 22.09.2020 Spoločenstvo domu č. 44  Led. Rovne   59,40 06.10.2020 Za správu spoločenstva.
2020613 22.09.2020 Spoločenstvo domu č. 45, Led. Rovne   59,40 06.10.2020 Za správu spoločenstva.
2020614 22.09.2020 Spoločenstvo domu č. 49, Led. Rovne   70,20 06.10.2020 Za správu spoločenstva.
2020615 22.09.2020 Spoločenstvo domu č. 50, Led. Rovne   64,80 06.10.2020 Za správu spoločenstva.
2020616 22.09.2020 Spol.č.79 "NÁDEJ" Led.Rovne 59,40 06.10.2020 Za správu spoločenstva.
2020617 22.09.2020 Spoločenstvo domu 203   97,20 06.10.2020 Za správu spoločenstva.
2020618 22.09.2020 Dom č. 205 Lednické Rovne 64,80 06.10.2020 Za správu spoločenstva.
2020619 22.09.2020 Dom č. 210 Lednické Rovne 75,60 06.10.2020 Za správu spoločenstva.
2020620 22.09.2020 Spoločenstvo domu č. 213 Led.Rovne 97,20 06.10.2020 Za správu spoločenstva.
2020621 23.09.2020 Jargašová Lednické Rovne 21,29 07.10.2020 cintorínske služby
2020622 23.09.2020 Janovec Dubnica nad Váhom 21,29 07.10.2020 cintorínske služby
2020623 24.09.2020 Plevák Púchov 17,82 08.10.2020 cintorínske služby
2020624 29.09.2020 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 20000,00 13.10.2020 Garáže Majer II. etapa
2020625 30.09.2020 Kamenický Lednické Rovne 1384,36 14.10.2020 Stavebné práce.
2020626 30.09.2020 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 6332,63 14.10.2020 Vývoz komunálneho odpadu
2020627 30.09.2020 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 1479,60 14.10.2020 Vývoz kontajnera.
2020628 30.09.2020 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 198,36 14.10.2020 oriezanie stromov
2020629 30.09.2020 Obec Dolná Breznica Dolná Breznica 480,00 14.10.2020 Vývoz komunálneho odpadu
2020630 30.09.2020 Obec Dolná Breznica Dolná Breznica 123,36 14.10.2020 demontáž osvetlenia
2020631 30.09.2020 Obec Horná Breznica Horná Breznica 158,40 14.10.2020 Vývoz komunálneho odpadu
2020632 30.09.2020 Obec Horná Breznica Horná Breznica 80,40 14.10.2020 Vývoz kontajnera.
2020633 30.09.2020 Obec Kvášov Kvašov 211,80 14.10.2020 montáž VO
2020634 30.09.2020 Obec Streženice Streženice 588,00 14.10.2020 Vývoz komunálneho odpadu
2020635 30.09.2020 Obec Zubák Zubák 110,40 14.10.2020 Vývoz kontajnera.
2020636 30.09.2020 Stavebné profily s r.o. Dolná Breznica 56,40 14.10.2020 Vývoz kontajnera.
2020637 30.09.2020 TP elektrospoj Lednické Rovne 490,08 14.10.2020 oprava VO
2020638 30.09.2020 ENERLINE s.r.o. Bratislava - Čuňovo 321,72 14.10.2020 rekonštrukcia NNS
2020639 30.09.2020 RONA a.s. Lednické Rovne Lednické Rovne 78,36 14.10.2020 oriezanie stromov
2020640 30.09.2020 RONA a.s. Lednické Rovne Lednické Rovne 123,36 14.10.2020 montáž kábla, výmena žiaroviek
2020641 30.09.2020 RONA a.s. Lednické Rovne Lednické Rovne 106,68 14.10.2020 výmena žiaroviek
2020642 30.09.2020 LR Comfort a.s. Lednické Rovne 54,00 14.10.2020 Vývoz kontajnera.
2020643 30.09.2020 YURA CORPORATION Slovakia, s.r.o. Lednické Rovne 1146,00 14.10.2020 Vývoz kontajnera.
2020644 30.09.2020 SEWON C& S s.r.o Dubnica nad Váhom 262,80 14.10.2020 nájom kontarnera
2020645 30.09.2020 Pavlík Marian Kvašov 61,68 14.10.2020 práca s plošinou
2020646 05.10.2020 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 1000,00 19.10.2020 prevádzka budovy 4.Q.2020
2020647 05.10.2020 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 3750,00 19.10.2020 správa cintorínov za 4. Q. 2020
2020648 30.09.2020 Kučera Lednické Rovne 21,29 14.10.2020 cintorínske služby
2020649 06.10.2020 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 41,66 20.10.2020 nájom, služby
2020650 06.10.2020 Eva Šimšálková Púchov -3,96 20.10.2020 nájom, služby
2020651 07.10.2020 Skukálková Veronika Led.Rovne 5,02 21.10.2020 nájom, služby
2020652 07.10.2020 Miroslava Karasová Led. Rovne 0,02 21.10.2020 nájom, služby
2020653 07.10.2020 Martina  Ďurišová Led. Rovne 57,08 21.10.2020 nájom, služby
2020654 07.10.2020 Ecolab s.r.o. Bratislava 130,64 21.10.2020 nájom, služby
2020655 07.10.2020 BITUMEX EU s.r.o. Lednické Rovne 60,12 21.10.2020 nájom, služby
2020656 07.10.2020 Katarína Mikulášová Katka Nail Design Lednické Rovne 8,74 21.10.2020 nájom, služby
2020657 07.10.2020 HAJMAN Halas Jaroslav Lednické Rovne 84,72 21.10.2020 nájom, služby
2020658 07.10.2020 Zuzana Drgová Lednica 5,02 21.10.2020 nájom, služby
2020659 07.10.2020 Trošková Mária Lednické Rovne 38,74 21.10.2020 nájom, služby
2020660 07.10.2020 Instalflex, s.r.o. Zubák 150,00 21.10.2020 nájom, služby
2020661 07.10.2020 Žalúdková Marianna Dulov 41,84 21.10.2020 nájom, služby
2020662 07.10.2020 Mudr. Tholt Bohuslav Dubnica nad Váhom 150,00 21.10.2020 nájom, služby
2020663 07.10.2020 PROVAMED Lednické Rovne 265,00 21.10.2020 nájom, služby
2020664 07.10.2020 MEDIGA s.r.o. Lednické Rovne 302,00 21.10.2020 nájom, služby
2020665 07.10.2020 MUDr. Marcela Fuzáková Led. Rovne 279,00 21.10.2020 nájom, služby
2020666 07.10.2020 MEDITAL s r.o. Beluša 309,00 21.10.2020 nájom, služby
2020667 07.10.2020 OPTIK JaS s.r.o. Žilina 170,00 21.10.2020 nájom, služby
2020668 07.10.2020 Blanka Paučová Lednické Rovne 244,00 21.10.2020 nájom, služby
2020669 07.10.2020 Cukráreň Kopp Peter, Led. Rovne   140,68 21.10.2020 nájom, služby
2020670 07.10.2020 Patáčik Peter Led.Rovne 89,52 21.10.2020 nájom, služby
2020671 07.10.2020 BARTOŠEK s.r.o. Púchov 880,00 21.10.2020 nájom, služby
2020672 07.10.2020 Kubová Nataša Púchov Púchov 235,42 21.10.2020 nájom, služby
2020673 07.10.2020 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 50,26 21.10.2020 nájom, služby
2020674 07.10.2020 Kaderníctvo Lednické Rovne 50,26 21.10.2020 nájom, služby
2020675 07.10.2020 Vrabcová Kristína Zubák 6,00 21.10.2020 nájom, služby
2020676 07.10.2020 Štefan Ďurko Autodiely Led.Rovne 87,22 21.10.2020 nájom, služby
2020677 07.10.2020 Ondrichová Anna Led. Rovne 51,06 21.10.2020 nájom, služby
2020678 30.09.2020 MEGAWASTE SLOVAKIA  s.r.o. Považská Bystrica 477,12 14.10.2020 preúčtovanie navýšených km
2020679 07.10.2020 Dolinaj Marian Lednické Rovne 400,00 21.10.2020 nájom, služby
2020680 07.10.2020 Ing. Potočná Eva Lednické Rovne 200,00 21.10.2020 nájom, služby
2020681 19.10.2020 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 35 Lednické Rovne 21,60 02.11.2020 Za správu spoločenstva.
2020682 19.10.2020 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 36 Led.Rovne 21,60 02.11.2020 Za správu spoločenstva.
2020683 19.10.2020 Spoločenstvo domu č. 40 Led.Rovne 32,40 02.11.2020 Za správu spoločenstva.
2020684 19.10.2020 Spoločenstvo domu č. 41 Led.Rovne 32,40 02.11.2020 Za správu spoločenstva.
2020685 19.10.2020 Spoločenstvo domu č. 42, Led. Rovne   64,80 02.11.2020 Za správu spoločenstva.
2020686 19.10.2020 Spoločenstvo domu č. 44  Led. Rovne   59,40 02.11.2020 Za správu spoločenstva.
2020687 19.10.2020 Spoločenstvo domu č. 45, Led. Rovne   59,40 02.11.2020 Za správu spoločenstva.
2020688 19.10.2020 Spoločenstvo domu č. 49, Led. Rovne   70,20 02.11.2020 Za správu spoločenstva.
2020689 19.10.2020 Spoločenstvo domu č. 50, Led. Rovne   64,80 02.11.2020 Za správu spoločenstva.
2020690 19.10.2020 Spoločenstvo domu 203   97,20 02.11.2020 Za správu spoločenstva.
2020691 19.10.2020 Dom č. 205 Lednické Rovne 64,80 02.11.2020 Za správu spoločenstva.
2020692 19.10.2020 Dom č. 210 Lednické Rovne 75,60 02.11.2020 Za správu spoločenstva.
2020693 19.10.2020 Spol.č.79 "NÁDEJ" Led.Rovne 59,40 02.11.2020 Za správu spoločenstva.
2020694 19.10.2020 Spoločenstvo domu č. 213 Led.Rovne 97,20 02.11.2020 Za správu spoločenstva.
2020695 20.10.2020 Kormendy Lednické Rovne 21,29 03.11.2020 cintorínske služby
2020696 30.09.2020 Obecný úrad Košeca Košeca 3576,86 14.10.2020 Vývoz komunálneho odpadu
2020697 30.09.2020 DI CONSULTING s.r.o. Púchov 103,67 14.10.2020 Vývoz kontajnera.
2020698 30.09.2020 KP SOLAR s.r.o. Žilina 186,91 14.10.2020 Vývoz kontajnera.
2020699 30.09.2020 Kováč Lednické Rovne 251,18 14.10.2020 Vývoz kontajnera.
2020700 22.10.2020 HAZET s.r.o. Považská Bystrica 108,53 05.11.2020 Vývoz kontajnera.
2020701 22.10.2020 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 815,94 05.11.2020 oprava priestorov Dom služieb
2020702 22.10.2020 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 180,00 05.11.2020 obklad kuchyne - Klub seniorov
2020703 26.10.2020 TP elektrospoj Lednické Rovne 213,36 09.11.2020 výmena svietidiel
2020704 26.10.2020 Mičko Lednické Rovne 762,61 09.11.2020 Vývoz kontajnera.
2020705 27.10.2020 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 1757,88 10.11.2020 stavebné práce
2020706 31.10.2020 Obec Dolná Breznica Dolná Breznica 480,00 14.11.2020 Vývoz kontajnera.
2020707 31.10.2020 Obec Horná Breznica Horná Breznica 316,80 14.11.2020 Vývoz komunálneho odpadu
2020708 31.10.2020 Obec Streženice Streženice 588,00 14.11.2020 Vývoz komunálneho odpadu
2020709 31.10.2020 Obec Zubák Zubák 168,96 14.11.2020 Vývoz kontajnera.
2020710 31.10.2020 Základná škola E. Schreibera   33,36 14.11.2020 oprava strechy
2020711 31.10.2020 TP elektrospoj Lednické Rovne 40,08 14.11.2020 výmena lampy
2020712 31.10.2020 Stavebné profily s r.o. Dolná Breznica 56,40 14.11.2020 Vývoz kontajnera.
2020713 31.10.2020 RONA a.s. Lednické Rovne Lednické Rovne 31,68 14.11.2020 oprava svietidiel
2020714 31.10.2020 RONA a.s. Lednické Rovne Lednické Rovne 108,00 14.11.2020 Vývoz kontajnera.
2020715 31.10.2020 UNISTAV Teplička s.r.o. Teplička nad Váhom 414,96 14.11.2020 Vývoz kontajnera.
2020716 31.10.2020 UNISTAV Teplička s.r.o. Teplička nad Váhom 120,00 14.11.2020 nakladanie sutiny
2020717 31.10.2020 YURA CORPORATION Slovakia, s.r.o. Lednické Rovne 930,00 14.11.2020 Vývoz kontajnera.
2020718 31.10.2020 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 6829,88 14.11.2020 Vývoz komunálneho odpadu
2020719 31.10.2020 Základná škola E. Schreibera   101,22 14.11.2020 tovar
2020720 31.10.2020 Materská škôlka Lednické Rovne Lednické Rovne 202,60 14.11.2020 tovar
2020721 31.10.2020 MEGAWASTE SLOVAKIA  s.r.o. Považská Bystrica 715,68 14.11.2020 preúčtovanie km
2020722 04.11.2020 PROVAMED Lednické Rovne 265,00 13.11.2020 nájom, služby
2020723 04.11.2020 MEDIGA s.r.o. Lednické Rovne 302,00 13.11.2020 nájom, služby
2020724 04.11.2020 MUDr. Marcela Fuzáková Led. Rovne 279,00 13.11.2020 nájom, služby
2020725 04.11.2020 MEDITAL s r.o. Beluša 309,00 13.11.2020 nájom, služby
2020726 04.11.2020 Eva Šimšálková Púchov 240,00 13.11.2020 nájom, služby
2020727 04.11.2020 OPTIK JaS s.r.o. Žilina 170,00 13.11.2020 nájom, služby
2020728 04.11.2020 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 200,00 13.11.2020 nájom, služby
2020729 04.11.2020 Skukálková Veronika Led.Rovne 138,00 13.11.2020 nájom, služby
2020730 04.11.2020 Miroslava Karasová Led. Rovne 133,00 13.11.2020 nájom, služby
2020731 04.11.2020 Martina  Ďurišová Led. Rovne 192,00 13.11.2020 nájom, služby
2020732 04.11.2020 Ecolab s.r.o. Bratislava 223,00 13.11.2020 nájom, služby
2020733 04.11.2020 BITUMEX EU s.r.o. Lednické Rovne 158,00 13.11.2020 nájom, služby
2020734 04.11.2020 Katarína Mikulášová Katka Nail Design Lednické Rovne 138,00 13.11.2020 nájom, služby
2020735 04.11.2020 HAJMAN Halas Jaroslav Lednické Rovne 133,00 13.11.2020 nájom, služby
2020736 04.11.2020 Zuzana Drgová Lednica 138,00 18.11.2020 nájom, služby
2020737 04.11.2020 Trošková Mária Lednické Rovne 160,00 13.11.2020 nájom, služby
2020738 04.11.2020 Instalflex, s.r.o. Zubák 150,00 13.11.2020 nájom, služby
2020739 04.11.2020 Žalúdková Marianna Dulov 178,00 13.11.2020 nájom, služby
2020740 04.11.2020 Mudr. Tholt Bohuslav Dubnica nad Váhom 150,00 13.11.2020 nájom, služby
2020741 04.11.2020 Blanka Paučová Lednické Rovne 244,00 13.11.2020 nájom, služby
2020742 04.11.2020 Cukráreň Kopp Peter, Led. Rovne   302,00 13.11.2020 nájom, služby
2020743 04.11.2020 Patáčik Peter Led.Rovne 306,00 13.11.2020 nájom, služby
2020744 04.11.2020 BARTOŠEK s.r.o. Púchov 880,00 13.11.2020 nájom, služby
2020745 04.11.2020 Kubová Nataša Púchov Púchov 325,00 13.11.2020 nájom, služby
2020746 04.11.2020 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 158,00 13.11.2020 nájom, služby
2020747 04.11.2020 Kaderníctvo Lednické Rovne 158,00 13.11.2020 nájom, služby
2020748 04.11.2020 Vrabcová Kristína Zubák 310,00 13.11.2020 nájom, služby
2020749 04.11.2020 Štefan Ďurko Autodiely Led.Rovne 194,00 13.11.2020 nájom, služby
2020750 04.11.2020 Ondrichová Anna Led. Rovne 163,00 13.11.2020 nájom, služby
2020751 04.11.2020 Dolinaj Marian Lednické Rovne 400,00 13.11.2020 nájom, služby
2020752 04.11.2020 Ing. Potočná Eva Lednické Rovne 200,00 13.11.2020 nájom, služby
2020753 31.10.2020 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 353,40 14.11.2020 oriezanie stromov, montáž  strechy
2020754 31.10.2020 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 1166,40 14.11.2020 Vývoz kontajnera.
2020755 10.11.2020 Pohrebníctvo Lednické Rovne 35,00 24.11.2020 prenájom cintorínskych priestorov
2020756 10.11.2020 Letková Lednické Rovne 21,29 24.11.2020 cintorínske služby
2020757 31.10.2020 MIDAS, s.r.o. Dubnica nad Váhom 75,24 14.11.2020 Vývoz kontajnera.
2020758 31.10.2020 HKK, s.r.o. Púchov 179,98 14.11.2020 Vývoz kontajnera.
2020759 31.10.2020 RMF CORP s.r.o. Púchov 159,59 14.11.2020 Vývoz kontajnera.
2020760 31.10.2020 KP SOLAR s.r.o. Žilina 89,17 14.11.2020 Vývoz kontajnera.
2020761 31.10.2020 KP SOLAR s.r.o. Žilina 1020,00 14.11.2020 rozvoz makadamu, zeminy
2020762 31.10.2020 Prenosil s.r.o. Lednické Rovne 280,07 14.11.2020 Vývoz kontajnera.
2020763 31.10.2020 JANEK s.r.o. Dolný Moštenec 145,07 14.11.2020 Vývoz kontajnera.
2020764 31.10.2020 TRUCK TATRY s.r.o. Poprad 931,52 14.11.2020 Vývoz kontajnera.
2020765 31.10.2020 TERNO REAL ESTATE s.r.o. Bratislava - Čuňovo 468,03 14.11.2020 Vývoz kontajnera.
2020766 31.10.2020 Makovec s.r.o. sk Trenčín 235,50 14.11.2020 Vývoz kontajnera.
2020767 31.10.2020 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne -0,02 14.11.2020 dobropis
2020768 31.10.2020 Obecný úrad Košeca Košeca 3130,13 25.11.2020 Vývoz komunálneho odpadu
2020769 12.11.2020 Kolár Lednické Rovne 26,40 26.11.2020 oprava potrubia
2020770 13.11.2020 Ďuriš Lednické Rovne 60,00 27.11.2020 výmena ventilu
2020771 31.10.2020 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 20000,00 14.11.2020 garáže Majer II. etapa
2020772 16.11.2020 Liptáková Lednické Rovne 22,76 30.11.2020 cintorínske služby
2020773 16.11.2020 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 7645,20 30.11.2020 detské ihriská
2020774 18.11.2020 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 35 Lednické Rovne 21,60 02.12.2020 Za správu spoločenstva.
2020775 18.11.2020 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 36 Led.Rovne 21,60 02.12.2020 Za správu spoločenstva.
2020776 18.11.2020 Spoločenstvo domu č. 40 Led.Rovne 32,40 02.12.2020 Za správu spoločenstva.
2020777 18.11.2020 Spoločenstvo domu č. 41 Led.Rovne 32,40 02.12.2020 Za správu spoločenstva.
2020778 18.11.2020 Spoločenstvo domu č. 42, Led. Rovne   64,80 02.12.2020 Za správu spoločenstva.
2020779 18.11.2020 Spoločenstvo domu č. 44  Led. Rovne   59,40 02.12.2020 Za správu spoločenstva.
2020780 18.11.2020 Spoločenstvo domu č. 45, Led. Rovne   59,40 02.12.2020 Za správu spoločenstva.
2020781 18.11.2020 Spoločenstvo domu č. 49, Led. Rovne   70,20 02.12.2020 Za správu spoločenstva.
2020782 18.11.2020 Spoločenstvo domu č. 50, Led. Rovne   64,80 02.12.2020 Za správu spoločenstva.
2020783 18.11.2020 Spol.č.79 "NÁDEJ" Led.Rovne 59,40 02.12.2020 Za správu spoločenstva.
2020784 18.11.2020 Spoločenstvo domu 203   97,20 02.12.2020 Za správu spoločenstva.
2020785 18.11.2020 Dom č. 205 Lednické Rovne 64,80 02.12.2020 Za správu spoločenstva.
2020786 18.11.2020 Dom č. 210 Lednické Rovne 75,60 02.12.2020 Za správu spoločenstva.
2020787 18.11.2020 Spoločenstvo domu č. 213 Led.Rovne 97,20 02.12.2020 Za správu spoločenstva.
2020788 19.11.2020 TRUCK TATRY s.r.o. Poprad 725,90 03.12.2020 Vývoz kontajnera.
2020789 23.11.2020 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 10000,00 07.12.2020 rekonštrukcia oplotenia a chodníka
2020790 23.11.2020 Krasňanová Lednické Rovne 15,55 07.12.2020 cintorínske služby
2020791 24.11.2020 SEWON C& S s.r.o Dubnica nad Váhom 65,70 08.12.2020 nájom kontajnera
2020792 24.11.2020 Dom č. 210 Lednické Rovne 9,06 08.12.2020 revízia hydrantov
2020793 24.11.2020 Spoločenstvo domu č. 213 Led.Rovne 23,64 08.12.2020 revízia hydrantov
2020794 24.11.2020 Spoločenstvo domu č. 40 Led.Rovne 9,06 08.12.2020 revízia hydrantov
2020795 24.11.2020 Spoločenstvo domu č. 41 Led.Rovne 9,06 08.12.2020 revízia hydrantov
2020796 26.11.2020 Horečný Lednické Rovne 21,29 10.12.2020 cintorínske služby
2020797 27.11.2020 Ščambová Breziny 24,24 11.12.2020 cintorínske služby
2020798 27.11.2020 TERNO REAL ESTATE s.r.o. Bratislava - Čuňovo 583,45 11.12.2020 Vývoz kontajnera.
2020799 30.11.2020 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 5850,00 14.12.2020 Vývoz komunálneho odpadu
2020800 30.11.2020 Obec Dolná Breznica Dolná Breznica 480,00 14.12.2020 Vývoz komunálneho odpadu
2020801 30.11.2020 Obec Horná Breznica Horná Breznica 158,40 14.12.2020 Vývoz komunálneho odpadu
2020802 30.11.2020 Obec Streženice Streženice 588,00 14.12.2020 Vývoz komunálneho odpadu
2020803 30.11.2020 Obec Horná Breznica Horná Breznica 80,40 14.12.2020 Vývoz kontajnera.
2020804 30.11.2020 UNISTAV Teplička s.r.o. Teplička nad Váhom 108,00 14.12.2020 Vývoz kontajnera.
2020805 30.11.2020 UNISTAV Teplička s.r.o. Teplička nad Váhom 125,00 14.12.2020 práca s UNC
2020806 30.11.2020 Stavebné profily s r.o. Dolná Breznica 56,40 14.12.2020 Vývoz kontajnera.
2020807 30.11.2020 SIMA-SPED s.r.o. Horovce 86,40 14.12.2020 Vývoz kontajnera.
2020808 30.11.2020 RONA a.s. Lednické Rovne Lednické Rovne 54,00 14.12.2020 Vývoz kontajnera.
2020809 30.11.2020 KP SOLAR s.r.o. Žilina 1335,00 14.12.2020 Nákladná doprava
2020810 30.11.2020 YURA CORPORATION Slovakia, s.r.o. Lednické Rovne 822,00 14.12.2020 Vývoz kontajnera.
2020811 30.11.2020 GOLDCRYSTAL s.r.o. Dubnica nad Váhom 72,00 14.12.2020 Vývoz kontajnera.
2020812 02.12.2020 PROVAMED Lednické Rovne 265,00 11.12.2020 nájom, služby
2020813 02.12.2020 MEDIGA s.r.o. Lednické Rovne 302,00 11.12.2020 nájom, služby
2020814 02.12.2020 MUDr. Marcela Fuzáková Led. Rovne 279,00 11.12.2020 nájom, služby
2020815 02.12.2020 MEDITAL s r.o. Beluša 309,00 11.12.2020 nájom, služby
2020816 02.12.2020 Eva Šimšálková Púchov 240,00 11.12.2020 nájom, služby
2020817 02.12.2020 OPTIK JaS s.r.o. Žilina 170,00 11.12.2020 nájom, služby
2020818 02.12.2020 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 200,00 11.12.2020 nájom, služby
2020819 02.12.2020 Skukálková Veronika Led.Rovne 138,00 11.12.2020 nájom, služby
2020820 30.11.2020 MEGAWASTE SLOVAKIA  s.r.o. Považská Bystrica 620,26 14.12.2020 preúčtovanie km 11/2020
2020821 03.12.2020 Martina  Ďurišová Led. Rovne 192,00 12.12.2020 nájom, služby
2020822 03.12.2020 Ecolab s.r.o. Bratislava 223,00 12.12.2020 nájom, služby
2020823 03.12.2020 BITUMEX EU s.r.o. Lednické Rovne 158,00 12.12.2020 nájom, služby
2020824 03.12.2020 Katarína Mikulášová Katka Nail Design Lednické Rovne 138,00 12.12.2020 nájom, služby
2020825 03.12.2020 HAJMAN Halas Jaroslav Lednické Rovne 133,00 12.12.2020 nájom, služby
2020826 03.12.2020 Zuzana Drgová Lednica 138,00 12.12.2020 nájom, služby
2020827 03.12.2020 Trošková Mária Lednické Rovne 160,00 12.12.2020 nájom, služby
2020828 03.12.2020 Instalflex, s.r.o. Zubák 150,00 12.12.2020 nájom, služby
2020829 03.12.2020 Žalúdková Marianna Dulov 178,00 12.12.2020 nájom, služby
2020830 03.12.2020 Mudr. Tholt Bohuslav Dubnica nad Váhom 150,00 12.12.2020 nájom, služby
2020831 03.12.2020 Blanka Paučová Lednické Rovne 244,00 12.12.2020 nájom, služby
2020832 03.12.2020 Cukráreň Kopp Peter, Led. Rovne   302,00 12.12.2020 nájom, služby
2020833 03.12.2020 Patáčik Peter Led.Rovne 306,00 12.12.2020 nájom, služby
2020834 03.12.2020 BARTOŠEK s.r.o. Púchov 880,00 12.12.2020 nájom, služby
2020835 03.12.2020 Kubová Nataša Púchov Púchov 325,00 12.12.2020 nájom, služby
2020836 03.12.2020 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 158,00 12.12.2020 nájom, služby
2020837 03.12.2020 Kaderníctvo Lednické Rovne 158,00 17.12.2020 nájom, služby
2020838 03.12.2020 Vrabcová Kristína Zubák 310,00 12.12.2020 nájom, služby
2020839 03.12.2020 Štefan Ďurko Autodiely Led.Rovne 194,00 12.12.2020 nájom, služby
2020840 03.12.2020 Ondrichová Anna Led. Rovne 163,00 12.12.2020 nájom, služby
2020841 03.12.2020 DOLIMARK s.r.o. Lednické Rovne 400,00 12.12.2020 nájom, služby
2020842 03.12.2020 Ing. Potočná Eva Lednické Rovne 200,00 12.12.2020 nájom, služby
2020843 03.12.2020 Miroslav Jambor Led.Rovne 75,00 12.12.2020 služby
2020844 30.11.2020 Materská škôlka Lednické Rovne Lednické Rovne 193,44 14.12.2020 tovar
2020845 30.11.2020 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 198,36 14.12.2020 práca s plošinou
2020846 30.11.2020 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 1630,80 14.12.2020 Vývoz kontajnera.
2020847 04.12.2020 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 1488,00 18.12.2020 WC ZS - výmena
2020848 14.12.2020 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 16237,35 28.12.2020 chodník a oplotenie
2020849 14.12.2020 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 19999,60 28.12.2020 Garáže a parkoviská Majer
2020850 14.12.2020 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 4275,30 28.12.2020 výmena dlažby DS
2020851 30.11.2020 Obecný úrad Košeca Košeca 2970,72 27.12.2020 Vývoz komunálneho odpadu
2020852 14.12.2020 Spoločenstvo domu č. 42, Led. Rovne   44,77 28.12.2020 oprava WC
2020853 15.12.2020 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 35 Lednické Rovne 21,60 29.12.2020 Za správu spoločenstva.
2020854 15.12.2020 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 36 Led.Rovne 21,60 29.12.2020 Za správu spoločenstva.
2020855 15.12.2020 Spoločenstvo domu č. 40 Led.Rovne 32,40 29.12.2020 Za správu spoločenstva.
2020856 15.12.2020 Spoločenstvo domu č. 41 Led.Rovne 32,40 29.12.2020 Za správu spoločenstva.
2020857 15.12.2020 Spoločenstvo domu č. 42, Led. Rovne   64,80 29.12.2020 Za správu spoločenstva.
2020858 15.12.2020 Spoločenstvo domu č. 44  Led. Rovne   59,40 29.12.2020 Za správu spoločenstva.
2020859 15.12.2020 Spoločenstvo domu č. 45, Led. Rovne   59,40 29.12.2020 Za správu spoločenstva.
2020860 15.12.2020 Spoločenstvo domu č. 49, Led. Rovne   70,20 29.12.2020 Za správu spoločenstva.
2020861 15.12.2020 Spoločenstvo domu č. 50, Led. Rovne   64,80 29.12.2020 Za správu spoločenstva.
2020862 15.12.2020 Spol.č.79 "NÁDEJ" Led.Rovne 59,40 29.12.2020 Za správu spoločenstva.
2020863 15.12.2020 Spoločenstvo domu 203   97,20 29.12.2020 Za správu spoločenstva.
2020864 15.12.2020 Dom č. 205 Lednické Rovne 64,80 29.12.2020 Za správu spoločenstva.
2020865 15.12.2020 Dom č. 210 Lednické Rovne 75,60 29.12.2020 Za správu spoločenstva.
2020866 15.12.2020 Spoločenstvo domu č. 213 Led.Rovne 97,20 29.12.2020 Za správu spoločenstva.
2020867 17.12.2020 Janisová Lednické Rovne 21,29 31.12.2020 cintorínske služby
2020868 17.12.2020 Pagáčová Led.Rovne 15,55 31.12.2020 cintorínske služby
2020869 17.12.2020 Janošková Led.Rovne 15,55 31.12.2020 cintorínske služby
2020870 17.12.2020 Mierna Lednické Rovne 17,64 31.12.2020 cintorínske služby
2020871 28.12.2020 Jakušová Lednické Rovne 27,19 11.01.2021 cintorínske služby
2020872 31.12.2020 Strapková Lednické Rovne 19,81 14.01.2021 cintorínske služby
2020873 31.12.2020 MEGAWASTE SLOVAKIA  s.r.o. Považská Bystrica 524,83 14.01.2021 preúčtovanie km
2020874 31.12.2020 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 7312,50 14.01.2021 Vývoz komunálneho odpadu
2020875 31.12.2020 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 31,68 14.01.2021 práca s plošinou - starý kostol
2020876 31.12.2020 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 210,00 14.01.2021 nakladanie odpadu
2020877 31.12.2020 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 1792,80 14.01.2021 Vývoz kontajnera.
2020878 31.12.2020 Obec Dolná Breznica Dolná Breznica 480,00 14.01.2021 Vývoz komunálneho odpadu
2020879 31.12.2020 Obec Horná Breznica Horná Breznica 316,80 14.01.2021 Vývoz komunálneho odpadu
2020880 31.12.2020 Obec Streženice Streženice 882,00 14.01.2021 Vývoz komunálneho odpadu
2020881 31.12.2020 ENERLINE s.r.o. Bratislava - Čuňovo 255,00 14.01.2021 práca s plošinou
2020882 31.12.2020 TP - Elektrospoj s r.o. Lednické Rovne 1126,92 14.01.2021 práca s plošinou
2020883 31.12.2020 Stavebné profily s r.o. Dolná Breznica 56,40 14.01.2021 Vývoz kontajnera.
2020884 31.12.2020 KP SOLAR s.r.o. Žilina 360,00 14.01.2021 práca s UNC
2020885 31.12.2020 YURA CORPORATION Slovakia, s.r.o. Lednické Rovne 1146,00 14.01.2021 Vývoz kontajnera.
2020886 31.12.2020 Slovanet a.s. Bratislava 1249,46 14.01.2021 vyúčtovanie el. energie r. 2020
2020887 31.12.2020 Materská škôlka Lednické Rovne Lednické Rovne 53,36 14.01.2021 tovar
2020888 31.12.2020 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 1020,00 14.01.2021 asfaltovanie
2020889 31.12.2020 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 2402,14 14.01.2021 spotreba el.energie, vody, tepla
2020890 31.12.2020 GOLDCRYSTAL s.r.o. Dubnica nad Váhom 215,91 14.01.2021 Vývoz kontajnera.
2020891 31.12.2020 HKK, s.r.o. Púchov 169,13 14.01.2021 Vývoz kontajnera.
2020892 31.12.2020 DI CONSULTING s.r.o. Púchov 151,23 14.01.2021 Vývoz kontajnera.
2020893 31.12.2020 Obecný úrad Košeca Košeca 3567,34 29.01.2021 Vývoz komunálneho odpadu
2020894 31.12.2020 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 390,00 14.01.2021 vyúčtovanie el. energia telocvičňa
Aktuálne počasie Lednické Rovne