2017 odberateľské

Úvod Zverejňovanie Faktúry2017 odberateľské
Číslo faktúry Dát.vyst. Odberateľ Názov mesta Celk.suma v EUR Dát.splat. Poznámka
20170001 03.01.2017 PROVAMED Lednické Rovne 309,00 13.01.2017 nájom, služby
20170002 03.01.2017 MEDIGA s.r.o. Lednické Rovne 309,00 13.01.2017 nájom, služby
20170003 03.01.2017 MUDr. Marcela Fuzáková Led. Rovne 279,00 13.01.2017 nájom, služby
20170004 03.01.2017 MEDITAL s r.o. Beluša 309,00 13.01.2017 nájom, služby
20170005 03.01.2017 GYNECARE spol. s.r.o. Led. Rovne 351,00 13.01.2017 nájom, služby
20170006 03.01.2017 UroDent, s.r.o. Led.Rovne 300,00 13.01.2017 nájom, služby
20170007 03.01.2017 OPTIKA JAŠ Anna Senková Žilina 170,00 13.01.2017 nájom, služby
20170008 03.01.2017 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 180,00 13.01.2017 nájom, služby
20170009 03.01.2017 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Lednické Rovne 137,00 13.01.2017 nájom, služby
20170010 03.01.2017 Miroslava Karasová Led. Rovne 125,00 13.01.2017 nájom, služby
20170011 03.01.2017 Martina  Ďurišová Led. Rovne 184,00 13.01.2017 nájom, služby
20170012 03.01.2017 Ecolab s.r.o. Bratislava 208,00 13.01.2017 nájom, služby
20170013 03.01.2017 BITUMEX EU s.r.o. Lednické Rovne 150,00 13.01.2017 nájom, služby
20170014 03.01.2017 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Lednické Rovne 140,00 13.01.2017 nájom, služby
20170015 03.01.2017 HAJMAN Halas Jaroslav Lednické Rovne 125,00 13.01.2017 nájom, služby
20170016 03.01.2017 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Lednické Rovne 140,00 13.01.2017 nájom, služby
20170017 03.01.2017 Trošková Mária Lednické Rovne 150,00 13.01.2017 nájom, služby
20170018 03.01.2017 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Lednické Rovne 165,00 13.01.2017 nájom, služby
20170019 03.01.2017 Blanka Paučová Lednické Rovne 232,00 13.01.2017 nájom, služby
20170020 03.01.2017 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Lednické Rovne 89,00 13.01.2017 nájom, služby
20170021 03.01.2017 Cukráreň Kopp Peter Led. Rovne 210,00 13.01.2017 nájom, služby
20170022 03.01.2017 Patáčik Peter Led.Rovne 290,00 13.01.2017 nájom, služby
20170023 03.01.2017 BARTOŠEK s.r.o. Púchov 847,00 13.01.2017 nájom, služby
20170024 03.01.2017 Kvasnicová Anna Led. Rovne 208,00 13.01.2017 nájom, služby
20170025 03.01.2017 Kubová Nataša Púchov Púchov 325,00 13.01.2017 nájom, služby
20170026 03.01.2017 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 158,00 13.01.2017 nájom, služby
20170027 03.01.2017 Kaderníctvo Lednické Rovne 158,00 13.01.2017 nájom, služby
20170028 03.01.2017 Štefan Ďurko Autodiely Led.Rovne 194,00 13.01.2017 nájom, služby
20170029 03.01.2017 Ondrichová Anna Led. Rovne 155,00 13.01.2017 nájom, služby
20170030 03.01.2017 Sklenárstvo Horečný Anton Lednické Rovne 215,00 13.01.2017 nájom, služby
20170031 03.01.2017 Instalflex, s.r.o. Zubák 131,00 13.01.2017 nájom, služby
20170032 03.01.2017 Ivaniš Púchov 155,00 13.01.2017 nájom, služby
20170033 10.01.2017 Daniš Lednické Rovne 21,29 24.01.2017 cintorínske služby
20170034 16.01.2017 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 3600,00 30.01.2017 búranie Zberný dvor
20170035 18.01.2017 Spoločenstvo domu č. 40 Led.Rovne 28,80 01.02.2017 Za správu spoločenstva.
20170036 18.01.2017 Spoločenstvo domu č. 42, Led. Rovne   62,40 01.02.2017 Za správu spoločenstva.
20170037 18.01.2017 Spoločenstvo domu č. 44  Led. Rovne   52,80 01.02.2017 Za správu spoločenstva.
20170038 18.01.2017 Spoločenstvo domu č. 45, Led. Rovne   52,80 01.02.2017 Za správu spoločenstva.
20170039 18.01.2017 Spoločenstvo domu č. 49, Led. Rovne   62,40 01.02.2017 Za správu spoločenstva.
20170040 18.01.2017 Spoločenstvo domu č. 50, Led. Rovne   57,60 01.02.2017 Za správu spoločenstva.
20170041 18.01.2017 Dom č. 205 Lednické Rovne 57,60 01.02.2017 Za správu spoločenstva.
20170042 18.01.2017 Dom č. 210 Lednické Rovne 67,20 01.02.2017 Za správu spoločenstva.
20170043 18.01.2017 Spoločenstvo domu č. 213 Led.Rovne 86,40 01.02.2017 Za správu spoločenstva.
20170044 24.01.2017 VARES, Chalúpková 25   2295,67 07.02.2017 Vyúčtovanie r. 2016.
20170045 24.01.2017 Marketing RONA, a.s. Lednické Rovne 381,25 07.02.2017 Tovar
20170046 26.01.2017 Borová Led.Rovne 21,28 26.01.2017 cintorínske služby
20170047 30.01.2017 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 5300,00 13.02.2017 Vývoz komunálneho odpadu
20170048 30.01.2017 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 3750,00 13.02.2017 Za správu cintorínov.
20170049 30.01.2017 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 1500,00 13.02.2017 Za prevádzku budovy Ledrov.
20170050 30.01.2017 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 3600,00 13.02.2017 Oplotenie Ledrov.
20170051 30.01.2017 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 5000,00 13.02.2017 Búranie - Zberný dvor.
20170052 31.01.2017 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 10568,00 14.02.2017 Prípravné práce KBV, IBV Háj.
20170053 31.01.2017 Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne 21,10 14.02.2017 Tovar.
20170054 31.01.2017 RONA a.s. Lednické Rovne Lednické Rovne 292,27 14.02.2017 Tovar.
20170055 31.01.2017 RONA a.s. Lednické Rovne Lednické Rovne 10,36 14.02.2017 Tovar.
20170056 31.01.2017 Ivanišová Lednické Rovne 26,64 14.02.2017 cintorínske služby
20170057 31.01.2017 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 245,71 14.02.2017 Oprava verejného osvetlenia.
20170058 31.01.2017 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 897,84 14.02.2017 Vývoz kontajnera.
20170059 31.01.2017 Obec Dolná Breznica Dolná Breznica 440,02 14.02.2017 Vývoz komunálneho odpadu
20170060 31.01.2017 Obec Dolné Kočkovce Dolné Kočkovce 588,00 14.02.2017 Vývoz komunálneho odpadu
20170061 31.01.2017 Obec Horná Breznica Horná Breznica 124,44 14.02.2017 Vývoz komunálneho odpadu
20170062 31.01.2017 Obec Streženice Streženice 655,20 14.02.2017 Vývoz komunálneho odpadu
20170063 31.01.2017 Legia, a.s. Trenčín 75,36 14.02.2017 Nákladná doprava
20170064 31.01.2017 Stavebné profily s r.o. Dolná Breznica 49,80 14.02.2017 Vývoz kontajnera.
20170065 31.01.2017 RONA a.s. Lednické Rovne Lednické Rovne 114,96 14.02.2017 Vývoz kontajnera.
20170066 31.01.2017 YURA CORPORATION Slovakia, s.r.o. Lednické Rovne 670,83 14.02.2017 Vývoz kontajnera.
20170067 02.02.2017 PROVAMED Lednické Rovne 309,00 12.02.2017 nájom, služby
20170068 02.02.2017 MEDIGA s.r.o. Lednické Rovne 309,00 12.02.2017 nájom, služby
20170069 02.02.2017 MUDr. Marcela Fuzáková Led. Rovne 279,00 12.02.2017 nájom, služby
20170070 02.02.2017 MEDITAL s r.o. Beluša 309,00 12.02.2017 nájom, služby
20170071 02.02.2017 GYNECARE spol. s.r.o. Led. Rovne 351,00 12.02.2017 nájom, služby
20170072 02.02.2017 UroDent, s.r.o. Led.Rovne 300,00 12.02.2017 nájom, služby
20170073 02.02.2017 OPTIKA JAŠ Anna Senková Žilina 170,00 12.02.2017 nájom, služby
20170074 02.02.2017 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 180,00 12.02.2017 nájom, služby
20170075 02.02.2017 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Lednické Rovne 137,00 12.02.2017 nájom, služby
20170076 02.02.2017 Miroslava Karasová Led. Rovne 125,00 12.02.2017 nájom, služby
20170077 02.02.2017 Martina  Ďurišová Led. Rovne 184,00 12.02.2017 nájom, služby
20170078 02.02.2017 Ecolab s.r.o. Bratislava 208,00 12.02.2017 nájom, služby
20170079 02.02.2017 BITUMEX EU s.r.o. Lednické Rovne 150,00 12.02.2017 nájom, služby
20170080 02.02.2017 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Lednické Rovne 140,00 12.02.2017 nájom, služby
20170081 02.02.2017 HAJMAN Halas Jaroslav Lednické Rovne 125,00 12.02.2017 nájom, služby
20170082 02.02.2017 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Lednické Rovne 140,00 12.02.2017 nájom, služby
20170083 02.02.2017 Trošková Mária Lednické Rovne 150,00 12.02.2017 nájom, služby
20170084 02.02.2017 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Lednické Rovne 165,00 12.02.2017 nájom, služby
20170085 02.02.2017 Mudr. Tholt Bohuslav Dubnica nad Váhom 150,00 12.02.2017 nájom, služby
20170086 02.02.2017 Blanka Paučová Lednické Rovne 232,00 12.02.2017 nájom, služby
20170087 02.02.2017 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Lednické Rovne 89,00 12.02.2017 nájom, služby
20170088 02.02.2017 Cukráreň Kopp Peter, Led. Rovne   210,00 12.02.2017 nájom, služby
20170089 02.02.2017 Patáčik Peter Led.Rovne 290,00 12.02.2017 nájom, služby
20170090 02.02.2017 BARTOŠEK s.r.o. Púchov 847,00 12.02.2017 nájom, služby
20170091 02.02.2017 Kvasnicová Anna Led. Rovne 208,00 12.02.2017 nájom, služby
20170092 02.02.2017 Kubová Nataša Púchov Púchov 325,00 12.02.2017 nájom, služby
20170093 02.02.2017 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 158,00 12.02.2017 nájom, služby
20170094 02.02.2017 Kaderníctvo Lednické Rovne 158,00 12.02.2017 nájom, služby
20170095 02.02.2017 Štefan Ďurko Autodiely Led.Rovne 194,00 12.02.2017 nájom, služby
20170096 02.02.2017 Ondrichová Anna Led. Rovne 155,00 12.02.2017 nájom, služby
20170097 02.02.2017 Sklenárstvo Horečný Anton Lednické Rovne 215,00 12.02.2017 nájom, služby
20170098 02.02.2017 Instalflex, s.r.o. Zubák 131,00 12.02.2017 nájom, služby
20170099 02.02.2017 Ivaniš Púchov 155,00 12.02.2017 nájom, služby
20170100 13.02.2017 Makošová Lazy pod Makytou 24,24 13.02.2017 cintorínske služby
20170101 14.02.2017 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 660,00 28.02.2017 Zabíjačka
20170102 17.02.2017 VIIH s.r.o. Lednické Rovne 3000,00 03.03.2017 Búranie Gastro.
20170103 27.02.2017 Jargašová Lednické Rovne 32,54 13.03.2017 cintorínske služby
20170104 27.02.2017 Mičicová Lednické Rovne 28,11 13.03.2017 cintorínske služby
20170105 27.02.2017 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 5300,00 13.03.2017 Vývoz komunálneho odpadu
20170106 27.02.2017 Obec Dolná Breznica Dolná Breznica 440,02 13.03.2017 Vývoz komunálneho odpadu
20170107 27.02.2017 Obec Dolné Kočkovce Dolné Kočkovce 588,00 13.03.2017 Vývoz komunálneho odpadu
20170108 27.02.2017 Obec Horná Breznica Horná Breznica 184,44 13.03.2017 Vývoz komunálneho odpadu
20170109 27.02.2017 Obec Horovce Horovce 27,36 13.03.2017 Nákladná doprava
20170110 27.02.2017 Stavebné profily s r.o. Dolná Breznica 49,80 13.03.2017 Vývoz kontajnera.
20170111 27.02.2017 JTF partnership s r.o. Lednické Rovne 50,76 13.03.2017 Vývoz kontajnera.
20170112 27.02.2017 Spoločenstvo domu č. 40 Led.Rovne 28,80 13.03.2017 Za správu spoločenstva.
20170113 27.02.2017 Spoločenstvo domu č. 42, Led. Rovne   62,40 13.03.2017 Za správu spoločenstva.
20170114 27.02.2017 Spoločenstvo domu č. 44  Led. Rovne   52,80 13.03.2017 Za správu spoločenstva.
20170115 27.02.2017 Spoločenstvo domu č. 45, Led. Rovne   52,80 13.03.2017 Za správu spoločenstva.
20170116 27.02.2017 Spoločenstvo domu č. 49, Led. Rovne   62,40 13.03.2017 Za správu spoločenstva.
20170117 27.02.2017 Spoločenstvo domu č. 50, Led. Rovne   57,60 13.03.2017 Za správu spoločenstva.
20170118 27.02.2017 Dom č. 205 Lednické Rovne 57,60 13.03.2017 Za správu spoločenstva.
20170119 27.02.2017 Dom č. 210 Lednické Rovne 67,20 13.03.2017 Za správu spoločenstva.
20170120 27.02.2017 Spoločenstvo domu č. 213 Led.Rovne 86,40 13.03.2017 Za správu spoločenstva.
20170121 28.02.2017 Peter Jarabica - SERVIS METAL Púchov 2883,30 14.03.2017 Stavebné práce.
20170122 28.02.2017 Peter Jarabica - SERVIS METAL Púchov 3787,80 14.03.2017 Stavebné práce.
20170123 28.02.2017 Peter Jarabica - SERVIS METAL Púchov 5731,60 14.03.2017 Stavebné práce.
20170124 28.02.2017 RONA a.s. Lednické Rovne Lednické Rovne 6,79 14.03.2017 Tovar.
20170125 28.02.2017 RONA a.s. Lednické Rovne Lednické Rovne 310,22 14.03.2017 Tovar.
20170126 28.02.2017 Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne 56,06 14.03.2017 Tovar.
20170127 03.03.2017 PROVAMED Lednické Rovne 309,00 13.03.2017 nájom, služby
20170128 03.03.2017 MEDIGA s.r.o. Lednické Rovne 309,00 13.03.2017 nájom, služby
20170129 03.03.2017 MUDr. Marcela Fuzáková Led. Rovne 279,00 13.03.2017 nájom, služby
20170130 03.03.2017 MEDITAL s r.o. Beluša 309,00 13.03.2017 nájom, služby
20170131 03.03.2017 GYNECARE spol. s.r.o. Led. Rovne 351,00 13.03.2017 nájom, služby
20170132 03.03.2017 UroDent, s.r.o. Led.Rovne 300,00 13.03.2017 nájom, služby
20170133 03.03.2017 OPTIKA JAŠ Anna Senková Žilina 170,00 13.03.2017 nájom, služby
20170134 03.03.2017 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 180,00 13.03.2017 nájom, služby
20170135 03.03.2017 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Lednické Rovne 137,00 13.03.2017 nájom, služby
20170136 03.03.2017 Miroslava Karasová Led. Rovne 125,00 13.03.2017 nájom, služby
20170137 03.03.2017 Martina  Ďurišová Led. Rovne 184,00 13.03.2017 nájom, služby
20170138 03.03.2017 Ecolab s.r.o. Bratislava 208,00 13.03.2017 nájom, služby
20170139 03.03.2017 BITUMEX EU s.r.o. Lednické Rovne 150,00 13.03.2017 nájom, služby
20170140 03.03.2017 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Lednické Rovne 140,00 13.03.2017 nájom, služby
20170141 03.03.2017 HAJMAN Halas Jaroslav Lednické Rovne 125,00 13.03.2017 nájom, služby
20170142 03.03.2017 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Lednické Rovne 140,00 13.03.2017 nájom, služby
20170143 03.03.2017 Trošková Mária Lednické Rovne 150,00 13.03.2017 nájom, služby
20170144 03.03.2017 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Lednické Rovne 165,00 13.03.2017 nájom, služby
20170145 03.03.2017 Mudr. Tholt Bohuslav Dubnica nad Váhom 150,00 13.03.2017 nájom, služby
20170146 03.03.2017 Blanka Paučová Lednické Rovne 232,00 13.03.2017 nájom, služby
20170147 03.03.2017 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Lednické Rovne 89,00 13.03.2017 nájom, služby
20170148 03.03.2017 Cukráreň Kopp Peter Led. Rovne 210,00 13.03.2017 nájom, služby
20170149 03.03.2017 Patáčik Peter Led.Rovne 290,00 13.03.2017 nájom, služby
20170150 03.03.2017 BARTOŠEK s.r.o. Púchov 847,00 13.03.2017 nájom, služby
20170151 03.03.2017 Kvasnicová Anna Led. Rovne 208,00 13.03.2017 nájom, služby
20170152 03.03.2017 Kubová Nataša Púchov Púchov 325,00 13.03.2017 nájom, služby
20170153 03.03.2017 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 158,00 13.03.2017 nájom, služby
20170154 03.03.2017 Kaderníctvo Lednické Rovne 158,00 13.03.2017 nájom, služby
20170155 03.03.2017 Vrabcová Kristína Zubák 300,00 17.03.2017 nájom, služby
20170156 03.03.2017 Štefan Ďurko Autodiely Led.Rovne 194,00 13.03.2017 nájom, služby
20170157 03.03.2017 Ondrichová Anna Led. Rovne 155,00 13.03.2017 nájom, služby
20170158 03.03.2017 Sklenárstvo Horečný Anton Lednické Rovne 215,00 13.03.2017 nájom, služby
20170159 03.03.2017 Instalflex, s.r.o. Zubák 131,00 13.03.2017 nájom, služby
20170160 03.03.2017 Ivaniš Púchov 155,00 13.03.2017 nájom, služby
20170161 28.02.2017 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 726,96 14.03.2017 Vývoz kontajnera.
20170162 28.02.2017 Obec Streženice Streženice 436,80 14.03.2017 Vývoz komunálneho odpadu
20170163 28.02.2017 RONA a.s. Lednické Rovne Lednické Rovne 258,12 14.03.2017 Vývoz kontajnera.
20170164 28.02.2017 YURA CORPORATION Slovakia, s.r.o. Lednické Rovne 518,55 14.03.2017 Vývoz kontajnera.
20170165 28.02.2017 Tomanová Lednické Rovne 31,06 14.03.2017 cintorínske služby
20170166 08.03.2017 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 5004,41 22.03.2017 Stavebné práce.
20170167 09.03.2017 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 1506,00 23.03.2017 Stavebné práce.
20170168 09.03.2017 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 4636,80 23.03.2017 Stavebné práce.
20170169 28.02.2017 Kasárová Lednické Rovne 15,96 14.03.2017 cintorínske služby
20170170 28.02.2017 Potočný Lednické Rovne 8,95 14.03.2017 cintorínske služby
20170171 08.03.2017 MEDITAL s r.o. Beluša 11,40 22.03.2017 Údržba.
20170172 09.03.2017 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 1880,40 23.03.2017 Stavebné práce.
20170173 21.03.2017 Stanislav Vrábel Púchov 685,26 04.04.2017 Vyúčtovanie el. energia r. 2015,2016
20170174 21.03.2017 Pitra Lednické Rovne 21,28 04.04.2017 cintorínske služby
20170175 22.03.2017 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 2064,12 05.04.2017 Oprava a údržba verejného osvetlenia.
20170176 27.03.2017 Spoločenstvo domu č. 40 Led.Rovne 28,80 10.04.2017 Za správu spoločenstva.
20170177 27.03.2017 Spoločenstvo domu č. 42, Led. Rovne   62,40 10.04.2017 Za správu spoločenstva.
20170178 27.03.2017 Spoločenstvo domu č. 44  Led. Rovne   52,80 10.04.2017 Za správu spoločenstva.
20170179 27.03.2017 Spoločenstvo domu č. 45, Led. Rovne   52,80 10.04.2017 Za správu spoločenstva.
20170180 27.03.2017 Spoločenstvo domu č. 49, Led. Rovne   62,40 10.04.2017 Za správu spoločenstva.
20170181 27.03.2017 Spoločenstvo domu č. 50, Led. Rovne   57,60 10.04.2017 Za správu spoločenstva.
20170182 27.03.2017 Dom č. 205 Lednické Rovne 57,60 10.04.2017 Za správu spoločenstva.
20170183 27.03.2017 Dom č. 210 Lednické Rovne 67,20 10.04.2017 Za správu spoločenstva.
20170184 27.03.2017 Spoločenstvo domu č. 213 Led.Rovne 86,40 10.04.2017 Za správu spoločenstva.
20170185 29.03.2017 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 5300,00 12.04.2017 Vývoz komunálneho odpadu
20170186 29.03.2017 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 4898,98 12.04.2017 Stavebné práce.
20170187 30.03.2017 VIIH s.r.o. Lednické Rovne 4984,00 13.04.2017 Stavebné práce.
20170188 31.03.2017 RONA a.s. Lednické Rovne Lednické Rovne 246,34 14.04.2017 Tovar.
20170189 31.03.2017 Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne 37,07 14.04.2017 Tovar.
20170190 04.04.2017 PROVAMED Lednické Rovne 302,00 14.04.2017 nájom, služby
20170191 04.04.2017 MEDIGA s.r.o. Lednické Rovne 302,00 14.04.2017 nájom, služby
20170192 04.04.2017 MUDr. Marcela Fuzáková Led. Rovne 279,00 14.04.2017 nájom, služby
20170193 04.04.2017 MEDITAL s r.o. Beluša 309,00 14.04.2017 nájom, služby
20170194 04.04.2017 GYNECARE spol. s.r.o. Led. Rovne 351,00 14.04.2017 nájom, služby
20170195 04.04.2017 UroDent, s.r.o. Led.Rovne 300,00 14.04.2017 nájom, služby
20170196 04.04.2017 OPTIKA JAŠ Anna Senková Žilina 170,00 14.04.2017 nájom, služby
20170197 04.04.2017 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 180,00 14.04.2017 nájom, služby
20170198 04.04.2017 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Lednické Rovne 137,00 14.04.2017 nájom, služby
20170199 04.04.2017 Miroslava Karasová Led. Rovne 125,00 14.04.2017 nájom, služby
20170200 04.04.2017 Martina  Ďurišová Led. Rovne 184,00 14.04.2017 nájom, služby
20170201 04.04.2017 Ecolab s.r.o. Bratislava 208,00 14.04.2017 nájom, služby
20170202 04.04.2017 BITUMEX Led. Rovne 150,00 14.04.2017 nájom, služby
20170203 04.04.2017 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Lednické Rovne 140,00 14.04.2017 nájom, služby
20170204 04.04.2017 HAJMAN Halas Jaroslav Lednické Rovne 125,00 14.04.2017 nájom, služby
20170205 04.04.2017 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Lednické Rovne 140,00 14.04.2017 nájom, služby
20170206 04.04.2017 Trošková Mária Lednické Rovne 150,00 14.04.2017 nájom, služby
20170207 04.04.2017 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Lednické Rovne 165,00 14.04.2017 nájom, služby
20170208 04.04.2017 Mudr. Tholt Bohuslav Dubnica nad Váhom 150,00 14.04.2017 nájom, služby
20170209 04.04.2017 Blanka Paučová Lednické Rovne 232,00 14.04.2017 nájom, služby
20170210 04.04.2017 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Lednické Rovne 89,00 14.04.2017 nájom, služby
20170211 04.04.2017 Cukráreň Kopp Peter, Led. Rovne   210,00 14.04.2017 nájom, služby
20170212 04.04.2017 Patáčik Peter Led.Rovne 290,00 14.04.2017 nájom, služby
20170213 04.04.2017 BARTOŠEK s.r.o. Púchov 847,00 14.04.2017 nájom, služby
20170214 04.04.2017 Kvasnicová Anna Led. Rovne 208,00 14.04.2017 nájom, služby
20170215 04.04.2017 Kubová Nataša Púchov Púchov 325,00 14.04.2017 nájom, služby
20170216 04.04.2017 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 158,00 14.04.2017 nájom, služby
20170217 04.04.2017 Kaderníctvo Lednické Rovne 158,00 14.04.2017 nájom, služby
20170218 04.04.2017 Vrabcová Kristína Zubák 300,00 18.04.2017 nájom, služby
20170219 04.04.2017 Štefan Ďurko Autodiely Led.Rovne 194,00 14.04.2017 nájom, služby
20170220 04.04.2017 Ondrichová Anna Led. Rovne 155,00 14.04.2017 nájom, služby
20170221 04.04.2017 Sklenárstvo Horečný Anton Lednické Rovne 215,00 14.04.2017 nájom, služby
20170222 04.04.2017 Instalflex, s.r.o. Zubák 131,00 14.04.2017 nájom, služby
20170223 04.04.2017 Ivaniš Púchov 155,00 14.04.2017 nájom, služby
20170224 31.03.2017 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 1180,80 14.04.2017 Vývoz kontajnera.
20170225 31.03.2017 Obec Dolná Breznica Dolná Breznica 490,78 14.04.2017 Vývoz komunálneho odpadu
20170226 31.03.2017 Obec Dolné Kočkovce Dolné Kočkovce 588,00 14.04.2017 Vývoz komunálneho odpadu
20170227 31.03.2017 Obec Horná Breznica Horná Breznica 248,88 14.04.2017 Vývoz komunálneho odpadu
20170228 31.03.2017 Obec Lednica Lednica 107,76 14.04.2017 Nákladná doprava
20170229 31.03.2017 Obec Streženice Streženice 436,80 14.04.2017 Vývoz komunálneho odpadu
20170230 31.03.2017 Obec Tuchyňa Tuchyňa 116,88 14.04.2017 Vývoz kontajnera.
20170231 31.03.2017 Jozef Hanták SIMA - SPED Lednické Rovne 60,00 14.04.2017 Vývoz kontajnera.
20170232 31.03.2017 Stavebné profily s r.o. Dolná Breznica 49,80 14.04.2017 Vývoz kontajnera.
20170233 31.03.2017 YURA CORPORATION Slovakia, s.r.o. Lednické Rovne 569,31 14.04.2017 Vývoz kontajnera.
20170234 31.03.2017 Vlastníci byt.a nebyt. Led.Rovne 18,00 14.04.2017 Údržba.
20170235 11.04.2017 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 3750,00 25.04.2017 Správa cintorínov.
20170236 11.04.2017 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 1500,00 25.04.2017 Nájom budovy Ledrov.
20170237 11.04.2017 Pavlusová Led.Rovne 30,24 25.04.2017 cintorínske služby
20170238 13.04.2017 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 1566,00 27.04.2017 Stavebné práce.
20170239 31.03.2017 ENERGO STAVBY Púchov 5000,00 14.04.2017 Stavebné práce.
20170240 19.04.2017 ENERGO STAVBY Púchov 5000,00 03.05.2017 Stavebné práce.
20170241 20.04.2017 Miroslava Karasová Led. Rovne 11,84 04.05.2017 Údržba.
20170242 21.04.2017 Spoločenstvo domu č. 40 Led.Rovne 28,80 05.05.2017 Za správu spoločenstva.
20170243 21.04.2017 Spoločenstvo domu č. 42, Led. Rovne   62,40 05.05.2017 Za správu spoločenstva.
20170244 21.04.2017 Spoločenstvo domu č. 44  Led. Rovne   52,80 05.05.2017 Za správu spoločenstva.
20170245 21.04.2017 Spoločenstvo domu č. 45, Led. Rovne   52,80 05.05.2017 Za správu spoločenstva.
20170246 21.04.2017 Spoločenstvo domu č. 49, Led. Rovne   62,40 05.05.2017 Za správu spoločenstva.
20170247 21.04.2017 Spoločenstvo domu č. 50, Led. Rovne   57,60 05.05.2017 Za správu spoločenstva.
20170248 21.04.2017 Dom č. 205 Lednické Rovne 57,60 05.05.2017 Za správu spoločenstva.
20170249 21.04.2017 Dom č. 210 Lednické Rovne 67,20 05.05.2017 Za správu spoločenstva.
20170250 21.04.2017 Spoločenstvo domu č. 213 Led.Rovne 86,40 05.05.2017 Za správu spoločenstva.
20170251 24.04.2017 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 5300,00 08.05.2017 Vývoz komunálneho odpadu
20170252 26.04.2017 MEDIGA s.r.o. Lednické Rovne 4,91 10.05.2017 Údržba.
20170253 26.04.2017 PROVAMED Lednické Rovne 4,91 10.05.2017 Údržba.
20170254 26.04.2017 Mudr. Tholt Bohuslav Dubnica nad Váhom 4,91 10.05.2017 Údržba.
20170255 28.04.2017 RONA a.s. Lednické Rovne Lednické Rovne 17,64 12.05.2017 Tovar.
20170256 28.04.2017 RONA a.s. Lednické Rovne Lednické Rovne 240,30 12.05.2017 Tovar.
20170257 28.04.2017 Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne 13,01 12.05.2017 Tovar.
20170258 03.05.2017 PROVAMED Lednické Rovne 302,00 13.05.2017 nájom, služby
20170259 03.05.2017 MEDIGA s.r.o. Lednické Rovne 302,00 13.05.2017 nájom, služby
20170260 03.05.2017 MUDr. Marcela Fuzáková Led. Rovne 279,00 13.05.2017 nájom, služby
20170261 03.05.2017 MEDITAL s r.o. Beluša 309,00 13.05.2017 nájom, služby
20170262 03.05.2017 GYNECARE spol. s.r.o. Led. Rovne 351,00 13.05.2017 nájom, služby
20170263 03.05.2017 UroDent, s.r.o. Led.Rovne 300,00 13.05.2017 nájom, služby
20170264 03.05.2017 OPTIKA JAŠ Anna Senková Žilina 170,00 13.05.2017 nájom, služby
20170265 03.05.2017 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 180,00 13.05.2017 nájom, služby
20170266 03.05.2017 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Lednické Rovne 137,00 13.05.2017 nájom, služby
20170267 03.05.2017 Miroslava Karasová Led. Rovne 125,00 13.05.2017 nájom, služby
20170268 03.05.2017 Martina  Ďurišová Led. Rovne 184,00 13.05.2017 nájom, služby
20170269 03.05.2017 Ecolab s.r.o. Bratislava 208,00 13.05.2017 nájom, služby
20170270 03.05.2017 BITUMEX EU s.r.o. Lednické Rovne 150,00 13.05.2017 nájom, služby
20170271 03.05.2017 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Lednické Rovne 140,00 13.05.2017 nájom, služby
20170272 03.05.2017 HAJMAN Halas Jaroslav Lednické Rovne 125,00 13.05.2017 nájom, služby
20170273 03.05.2017 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Lednické Rovne 140,00 13.05.2017 nájom, služby
20170274 03.05.2017 Trošková Mária Lednické Rovne 150,00 13.05.2017 nájom, služby
20170275 03.05.2017 Žalúdková Pruské 150,00 13.05.2017 nájom, služby
20170276 03.05.2017 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Lednické Rovne 165,00 13.05.2017 nájom, služby
20170277 03.05.2017 Mudr. Tholt Bohuslav Dubnica nad Váhom 150,00 13.05.2017 nájom, služby
20170278 03.05.2017 Blanka Paučová Lednické Rovne 232,00 13.05.2017 nájom, služby
20170279 03.05.2017 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Lednické Rovne 89,00 13.05.2017 nájom, služby
20170280 03.05.2017 Cukráreň Kopp Peter, Led. Rovne   210,00 13.05.2017 nájom, služby
20170281 03.05.2017 Patáčik Peter Led.Rovne 290,00 13.05.2017 nájom, služby
20170282 03.05.2017 BARTOŠEK s.r.o. Púchov 847,00 13.05.2017 nájom, služby
20170283 03.05.2017 Kvasnicová Anna Led. Rovne 208,00 13.05.2017 nájom, služby
20170284 03.05.2017 Kubová Nataša Púchov Púchov 325,00 13.05.2017 nájom, služby
20170285 03.05.2017 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 158,00 13.05.2017 nájom, služby
20170286 03.05.2017 Kaderníctvo Lednické Rovne 158,00 13.05.2017 nájom, služby
20170287 03.05.2017 Vrabcová Kristína Zubák 293,00 17.05.2017 nájom, služby
20170288 03.05.2017 Štefan Ďurko Autodiely Led.Rovne 194,00 13.05.2017 nájom, služby
20170289 03.05.2017 Ondrichová Anna Led. Rovne 155,00 13.05.2017 nájom, služby
20170290 03.05.2017 Sklenárstvo Horečný Anton Lednické Rovne 215,00 13.05.2017 nájom, služby
20170291 03.05.2017 Instalflex, s.r.o. Zubák 131,00 13.05.2017 nájom, služby
20170292 03.05.2017 Ivaniš Púchov 155,00 13.05.2017 nájom, služby
20170293 30.04.2017 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 2084,88 14.05.2017 Vývoz kontajnera.
20170294 30.04.2017 Obec Dolná Breznica Dolná Breznica 494,74 14.05.2017 Vývoz komunálneho odpadu
20170295 30.04.2017 Obec Dolné Kočkovce Dolné Kočkovce 942,00 14.05.2017 Vývoz komunálneho odpadu
20170296 30.04.2017 Obec Horná Breznica Horná Breznica 124,44 14.05.2017 Vývoz komunálneho odpadu
20170297 30.04.2017 Obec Streženice Streženice 436,80 14.05.2017 Vývoz komunálneho odpadu
20170298 30.04.2017 FROST service s.r.o. Lednické Rovne 111,36 14.05.2017 Nákladná doprava
20170299 30.04.2017 VIIH s.r.o. Lednické Rovne 355,32 14.05.2017 Vývoz kontajnera.
20170300 30.04.2017 YURA CORPORATION Slovakia, s.r.o. Lednické Rovne 264,75 14.05.2017 Vývoz kontajnera.
20170301 09.05.2017 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 255,72 23.05.2017 Údržba.
20170302 10.05.2017 ARCH PROJEKT s. r. o. Dulov 500,00 24.05.2017 Práca s bagrom.
20170303 11.05.2017 PROVAMED Lednické Rovne -505,69 25.05.2017 Vyúčtovanie r. 2016.
20170304 11.05.2017 MEDIGA s.r.o. Lednické Rovne -247,80 25.05.2017 Vyúčtovanie r. 2016.
20170305 11.05.2017 MUDr. Marcela Fuzáková Led. Rovne -281,20 25.05.2017 Vyúčtovanie r. 2016.
20170306 11.05.2017 MEDITAL s r.o. Beluša -517,98 25.05.2017 Vyúčtovanie r. 2016.
20170307 11.05.2017 GYNECARE spol. s.r.o. Led. Rovne -336,92 25.05.2017 Vyúčtovanie r. 2016.
20170308 11.05.2017 UroDent, s.r.o. Led.Rovne -444,97 25.05.2017 Vyúčtovanie r. 2016.
20170309 11.05.2017 OPTIKA JAŠ Anna Senková Žilina -39,77 25.05.2017 Vyúčtovanie r. 2016.
20170310 11.05.2017 Ecolab s.r.o. Bratislava -132,74 25.05.2017 Vyúčtovanie r. 2016.
20170311 11.05.2017 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 -50,96 25.05.2017 Vyúčtovanie r. 2016.
20170312 11.05.2017 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Lednické Rovne 14,80 25.05.2017 Vyúčtovanie r. 2016.
20170313 11.05.2017 Miroslava Karasová Led. Rovne -149,57 25.05.2017 Vyúčtovanie r. 2016.
20170314 11.05.2017 Martina  Ďurišová Led. Rovne -80,24 25.05.2017 Vyúčtovanie r. 2016.
20170315 11.05.2017 Kozáčková Milada Lednické Rovne -45,92 25.05.2017 Vyúčtovanie r. 2016.
20170316 11.05.2017 BITUMEX EU s.r.o. Lednické Rovne -210,29 25.05.2017 Vyúčtovanie r. 2016.
20170317 11.05.2017 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Lednické Rovne -201,97 25.05.2017 Vyúčtovanie r. 2016.
20170318 11.05.2017 HAJMAN Halas Jaroslav Lednické Rovne -135,61 25.05.2017 Vyúčtovanie r. 2016.
20170319 11.05.2017 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Lednické Rovne -131,29 25.05.2017 Vyúčtovanie r. 2016.
20170320 11.05.2017 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Lednické Rovne 90,35 25.05.2017 Vyúčtovanie r. 2016.
20170321 11.05.2017 Trošková Mária Lednické Rovne 39,35 25.05.2017 Vyúčtovanie r. 2016.
20170322 11.05.2017 Miroslav Jambor , Zdravotné stredisko   284,40 25.05.2017 Vyúčtovanie r. 2016.
20170323 11.05.2017 Blanka Paučová Lednické Rovne -141,14 25.05.2017 Vyúčtovanie r. 2016.
20170324 11.05.2017 Cukráreň Kopp Peter, Led. Rovne   375,35 25.05.2017 Vyúčtovanie r. 2016.
20170325 11.05.2017 BARTOŠEK s.r.o. Púchov -1626,26 25.05.2017 Vyúčtovanie r. 2016.
20170326 11.05.2017 Ondrichová Anna Led. Rovne -45,78 25.05.2017 Vyúčtovanie r. 2016.
20170327 11.05.2017 Patáčik Peter Led.Rovne 76,39 25.05.2017 Vyúčtovanie r. 2016.
20170328 11.05.2017 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Lednické Rovne -137,18 25.05.2017 Vyúčtovanie r. 2016.
20170329 11.05.2017 Slovenská sporitelňa, a.s. Bratislava -76,88 25.05.2017 Vyúčtovanie r. 2016.
20170330 11.05.2017 Štefan Ďurko Autodiely Led.Rovne -329,22 25.05.2017 Vyúčtovanie r. 2016.
20170331 11.05.2017 Kaderníctvo Lednické Rovne -128,80 25.05.2017 Vyúčtovanie r. 2016.
20170332 11.05.2017 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 -128,80 25.05.2017 Vyúčtovanie r. 2016.
20170333 11.05.2017 Kubová Nataša Púchov Púchov -382,85 25.05.2017 Vyúčtovanie r. 2016.
20170334 11.05.2017 Kvasnicová Anna Led. Rovne -249,91 25.05.2017 Vyúčtovanie r. 2016.
20170335 11.05.2017 Instalflex, s.r.o. Zubák 46,75 25.05.2017 Vyúčtovanie r. 2016.
20170336 11.05.2017 Sklenárstvo Horečný Anton Lednické Rovne -79,20 25.05.2017 Vyúčtovanie r. 2016.
20170337 11.05.2017 Ivaniš Púchov 39,01 25.05.2017 Vyúčtovanie r. 2016.
20170338 15.05.2017 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 8777,90 29.05.2017 Stavebné práce.
20170339 16.05.2017 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne -343,04 30.05.2017 Dobropis - poplatky cintorín r. 2016.
20170340 16.05.2017 Černoško Lednica 171,96 30.05.2017 Vývoz kontajnera.
20170341 16.05.2017 Šudíková Led.Rovne 27,19 16.05.2017 cintorínske služby
20170342 22.05.2017 Spoločenstvo domu č. 40 Led.Rovne 28,80 05.06.2017 Za správu spoločenstva.
20170343 22.05.2017 Spoločenstvo domu č. 42, Led. Rovne   57,60 05.06.2017 Za správu spoločenstva.
20170344 22.05.2017 Spoločenstvo domu č. 44  Led. Rovne   52,80 05.06.2017 Za správu spoločenstva.
20170345 22.05.2017 Spoločenstvo domu č. 45, Led. Rovne   52,80 05.06.2017 Za správu spoločenstva.
20170346 22.05.2017 Spoločenstvo domu č. 49, Led. Rovne   62,40 05.06.2017 Za správu spoločenstva.
20170347 22.05.2017 Spoločenstvo domu č. 50, Led. Rovne   57,60 05.06.2017 Za správu spoločenstva.
20170348 22.05.2017 Dom č. 205 Lednické Rovne 57,60 05.06.2017 Za správu spoločenstva.
20170349 22.05.2017 Dom č. 210 Lednické Rovne 67,20 05.06.2017 Za správu spoločenstva.
20170350 22.05.2017 Spoločenstvo domu č. 213 Led.Rovne 86,40 05.06.2017 Za správu spoločenstva.
20170351 25.05.2017 Ďurková Lednické Rovne 20,28 08.06.2017 cintorínske služby
20170352 17.05.2017 ARCH PROJEKT s. r. o. Dulov 6600,00 31.05.2017 Odpredaj Octávia.
20170353 30.05.2017 Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne 52,78 13.06.2017 Tovar.
20170354 30.05.2017 RONA a.s. Lednické Rovne Lednické Rovne 231,05 13.06.2017 Tovar.
20170355 30.05.2017 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 5300,00 13.06.2017 Vývoz komunálneho odpadu
20170356 01.06.2017 PROVAMED Lednické Rovne 302,00 10.06.2017  
20170357 01.06.2017 MEDIGA s.r.o. Lednické Rovne 302,00 10.06.2017 nájom, služby
20170358 01.06.2017 MUDr. Marcela Fuzáková Led. Rovne 279,00 10.06.2017 nájom, služby
20170359 01.06.2017 MEDITAL s r.o. Beluša 309,00 10.06.2017 nájom, služby
20170360 01.06.2017 GYNECARE spol. s.r.o. Led. Rovne 351,00 10.06.2017 nájom, služby
20170361 01.06.2017 UroDent, s.r.o. Led.Rovne 300,00 10.06.2017 nájom, služby
20170362 01.06.2017 OPTIKA JAŠ Anna Senková Žilina 170,00 10.06.2017 nájom, služby
20170363 01.06.2017 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 180,00 10.06.2017 nájom, služby
20170364 01.06.2017 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Lednické Rovne 137,00 10.06.2017 nájom, služby
20170365 01.06.2017 Miroslava Karasová Led. Rovne 125,00 10.06.2017 nájom, služby
20170366 01.06.2017 Martina  Ďurišová Led. Rovne 184,00 10.06.2017 nájom, služby
20170367 01.06.2017 Ecolab s.r.o. Bratislava 208,00 10.06.2017 nájom, služby
20170368 01.06.2017 BITUMEX EU s.r.o. Lednické Rovne 150,00 10.06.2017 nájom, služby
20170369 01.06.2017 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Lednické Rovne 140,00 10.06.2017 nájom, služby
20170370 01.06.2017 HAJMAN Halas Jaroslav Lednické Rovne 125,00 10.06.2017 nájom, služby
20170371 01.06.2017 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Lednické Rovne 140,00 10.06.2017 nájom, služby
20170372 01.06.2017 Trošková Mária Lednické Rovne 150,00 10.06.2017 nájom, služby
20170373 01.06.2017 Žalúdková Pruské 150,00 10.06.2017 nájom, služby
20170374 01.06.2017 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Lednické Rovne 165,00 10.06.2017 nájom, služby
20170375 01.06.2017 Mudr. Tholt Bohuslav Dubnica nad Váhom 150,00 10.06.2017 nájom, služby
20170376 01.06.2017 Blanka Paučová Lednické Rovne 232,00 10.06.2017 nájom, služby
20170377 01.06.2017 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Lednické Rovne 89,00 10.06.2017 nájom, služby
20170378 01.06.2017 Cukráreň Kopp Peter, Led. Rovne   210,00 10.06.2017 nájom, služby
20170379 01.06.2017 Patáčik Peter Led.Rovne 290,00 10.06.2017 nájom, služby
20170380 01.06.2017 BARTOŠEK s.r.o. Púchov 847,00 10.06.2017 nájom, služby
20170381 01.06.2017 Kvasnicová Anna Led. Rovne 208,00 10.06.2017 nájom, služby
20170382 01.06.2017 Kubová Nataša Púchov Púchov 325,00 10.06.2017 nájom, služby
20170383 01.06.2017 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 158,00 10.06.2017 nájom, služby
20170384 01.06.2017 Kaderníctvo Lednické Rovne 158,00 10.06.2017 nájom, služby
20170385 01.06.2017 Vrabcová Kristína Zubák 300,00 15.06.2017 nájom, služby
20170386 01.06.2017 Štefan Ďurko Autodiely Led.Rovne 194,00 10.06.2017 nájom, služby
20170387 01.06.2017 Ondrichová Anna Led. Rovne 155,00 10.06.2017 nájom, služby
20170388 01.06.2017 Sklenárstvo Horečný Anton Lednické Rovne 215,00 10.06.2017 nájom, služby
20170389 01.06.2017 Instalflex, s.r.o. Zubák 131,00 10.06.2017 nájom, služby
20170390 01.06.2017 Ivaniš Púchov 155,00 10.06.2017 nájom, služby
20170391 31.05.2017 Pfefferová Led.Rovne 21,28 31.05.2017 cintorínske služby
20170392 31.05.2017 Peter Jarabica - SERVIS METAL Púchov 3020,00 14.06.2017 Stavebné práce.
20170393 31.05.2017 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 1362,96 14.06.2017 Vývoz kontajnera.
20170394 31.05.2017 Obec Dolná Breznica Dolná Breznica 835,82 14.06.2017 Vývoz komunálneho odpadu
20170395 31.05.2017 Obec Dolné Kočkovce Dolné Kočkovce 588,00 14.06.2017 Vývoz komunálneho odpadu
20170396 31.05.2017 Obec Horná Breznica Horná Breznica 248,88 14.06.2017 Vývoz komunálneho odpadu
20170397 31.05.2017 Obec Lednica Lednica 315,12 14.06.2017 Nákladná doprava
20170398 31.05.2017 Obec Streženice Streženice 436,80 14.06.2017 Vývoz komunálneho odpadu
20170399 31.05.2017 Obec Tuchyňa Tuchyňa 58,44 14.06.2017 Vývoz kontajnera.
20170400 31.05.2017 Stavebné profily s r.o. Dolná Breznica 49,80 14.06.2017 Vývoz kontajnera.
20170401 31.05.2017 RONA a.s. Lednické Rovne Lednické Rovne 61,68 14.06.2017 Nákladná doprava
20170402 31.05.2017 YURA CORPORATION Slovakia, s.r.o. Lednické Rovne 620,07 14.06.2017 Vývoz kontajnera.
20170403 31.05.2017 Peter Jarabica - SERVIS METAL Púchov 702,00 14.06.2017 Stavebné práce.
20170404 07.06.2017 Kresánek Lednické Rovne 17,28 21.06.2017 Nákladná doprava
20170405 31.05.2017 VIIH s.r.o. Lednické Rovne 276,29 14.06.2017 Vývoz kontajnera.
20170406 20.06.2017 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 1037,90 20.06.2017 Stavebné práce.
20170407 20.06.2017 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 1797,28 20.06.2017 Stavebné práce.
20170408 20.06.2017 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 706,82 20.06.2017 Stavebné práce.
20170409 21.06.2017 Škorvánek Púchov 48,00 05.07.2017 Vývoz kontajnera.
20170410 23.06.2017 Spoločenstvo domu č. 40 Led.Rovne 28,80 07.07.2017 Za správu spoločenstva.
20170411 23.06.2017 Spoločenstvo domu č. 42, Led. Rovne   57,60 07.07.2017 Za správu spoločenstva.
20170412 23.06.2017 Spoločenstvo domu č. 44  Led. Rovne   52,80 07.07.2017 Za správu spoločenstva.
20170413 23.06.2017 Spoločenstvo domu č. 45, Led. Rovne   52,80 07.07.2017 Za správu spoločenstva.
20170414 23.06.2017 Spoločenstvo domu č. 49, Led. Rovne   62,40 07.07.2017 Za správu spoločenstva.
20170415 23.06.2017 Spoločenstvo domu č. 50, Led. Rovne   57,60 07.07.2017 Za správu spoločenstva.
20170416 23.06.2017 Dom č. 205 Lednické Rovne 57,60 07.07.2017 Za správu spoločenstva.
20170417 23.06.2017 Dom č. 210 Lednické Rovne 67,20 07.07.2017 Za správu spoločenstva.
20170418 23.06.2017 Spoločenstvo domu č. 213 Led.Rovne 86,40 07.07.2017 Za správu spoločenstva.
20170419 27.06.2017 Mičudová Led.Rovne 18,34 11.07.2017 cintorínske služby
20170420 29.06.2017 Miroslav Jambor Led.Rovne 150,00 13.07.2017 nájom, služby
20170421 30.06.2017 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Lednické Rovne 9,80 14.07.2017 oprava
20170422 30.06.2017 HAJMAN Halas Jaroslav Lednické Rovne 9,80 14.07.2017 oprava
20170423 30.06.2017 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 32,34 14.07.2017 Tovar.
20170424 30.06.2017 Obec Dolná Breznica Dolná Breznica 490,78 14.07.2017 Vývoz komunálneho odpadu
20170425 30.06.2017 Obec Dolné Kočkovce Dolné Kočkovce 648,00 14.07.2017 Vývoz komunálneho odpadu
20170426 30.06.2017 Obec Horovce Horovce 149,04 14.07.2017 Nákladná doprava
20170427 30.06.2017 Obec Horná Breznica Horná Breznica 124,44 14.07.2017 Vývoz komunálneho odpadu
20170428 30.06.2017 Obec Streženice Streženice 436,80 14.07.2017 Vývoz komunálneho odpadu
20170429 30.06.2017 VIIH s.r.o. Lednické Rovne 253,80 14.07.2017 Vývoz kontajnera.
20170430 30.06.2017 TP elektrospoj Lednické Rovne 80,40 14.07.2017 Nákladná doprava
20170431 30.06.2017 SEWON C& S s.r.o Lednické Rovne 257,10 14.07.2017 Vývoz kontajnera.
20170432 30.06.2017 YURA CORPORATION Slovakia, s.r.o. Lednické Rovne 569,31 14.07.2017 Vývoz kontajnera.
20170433 06.07.2017 PROVAMED Lednické Rovne 302,00 15.07.2017 nájom, služby
20170434 06.07.2017 MEDIGA s.r.o. Lednické Rovne 302,00 15.07.2017 nájom, služby
20170435 06.07.2017 MUDr. Marcela Fuzáková Led. Rovne 279,00 15.07.2017 nájom, služby
20170436 06.07.2017 MEDITAL s r.o. Beluša 309,00 15.07.2017 nájom, služby
20170437 06.07.2017 GYNECARE spol. s.r.o. Led. Rovne 351,00 15.07.2017 nájom, služby
20170438 06.07.2017 UroDent, s.r.o. Led.Rovne 300,00 15.07.2017 nájom, služby
20170439 06.07.2017 OPTIKA JAŠ Anna Senková Žilina 170,00 15.07.2017 nájom, služby
20170440 06.07.2017 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 180,00 20.07.2017 nájom, služby
20170441 06.07.2017 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Lednické Rovne 137,00 15.07.2017 nájom, služby
20170442 06.07.2017 Miroslava Karasová Led. Rovne 125,00 15.07.2017 nájom, služby
20170443 06.07.2017 Martina  Ďurišová Led. Rovne 184,00 15.07.2017 nájom, služby
20170444 06.07.2017 Ecolab s.r.o. Bratislava 208,00 15.07.2017 nájom, služby
20170445 06.07.2017 BITUMEX EU s.r.o. Lednické Rovne 150,00 15.07.2017 nájom, služby
20170446 06.07.2017 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Lednické Rovne 140,00 15.07.2017 nájom, služby
20170447 06.07.2017 HAJMAN Halas Jaroslav Lednické Rovne 125,00 15.07.2017 nájom, služby
20170448 06.07.2017 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Lednické Rovne 140,00 15.07.2017 nájom, služby
20170449 06.07.2017 Trošková Mária Lednické Rovne 150,00 15.07.2017 nájom, služby
20170450 06.07.2017 Žalúdková Pruské 150,00 15.07.2017 nájom, služby
20170451 06.07.2017 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Lednické Rovne 165,00 15.07.2017 nájom, služby
20170452 06.07.2017 Mudr. Tholt Bohuslav Dubnica nad Váhom 150,00 15.07.2017 nájom, služby
20170453 06.07.2017 Blanka Paučová Lednické Rovne 232,00 15.07.2017 nájom, služby
20170454 06.07.2017 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Lednické Rovne 89,00 15.07.2017 nájom, služby
20170455 06.07.2017 Cukráreň Kopp Peter, Led. Rovne   210,00 15.07.2017 nájom, služby
20170456 06.07.2017 Patáčik Peter Led.Rovne 290,00 15.07.2017 nájom, služby
20170457 06.07.2017 BARTOŠEK s.r.o. Púchov 847,00 15.07.2017 nájom, služby
20170458 06.07.2017 Kvasnicová Anna Led. Rovne 208,00 15.07.2017 nájom, služby
20170459 06.07.2017 Kubová Nataša Púchov Púchov 325,00 15.07.2017 nájom, služby
20170460 06.07.2017 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 158,00 15.07.2017 nájom, služby
20170461 06.07.2017 Kaderníctvo Lednické Rovne 158,00 15.07.2017 nájom, služby
20170462 06.07.2017 Vrabcová Kristína Zubák 300,00 20.07.2017 nájom, služby
20170463 06.07.2017 Štefan Ďurko Autodiely Led.Rovne 194,00 15.07.2017 nájom, služby
20170464 06.07.2017 Ondrichová Anna Led. Rovne 155,00 15.07.2017 nájom, služby
20170465 06.07.2017 Sklenárstvo Horečný Anton Lednické Rovne 215,00 15.07.2017 nájom, služby
20170466 06.07.2017 Instalflex, s.r.o. Zubák 131,00 15.07.2017 nájom, služby
20170467 06.07.2017 Ivaniš Púchov 155,00 15.07.2017 nájom, služby
20170468 30.06.2017 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 5300,00 14.07.2017 Vývoz komunálneho odpadu
20170469 30.06.2017 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 1154,64 14.07.2017 Vývoz kontajnera.
20170470 14.07.2017 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 3750,00 28.07.2017 správa cintorínov
20170471 14.07.2017 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 1500,00 28.07.2017 Prevádzka budovy Ledrov
20170472 30.06.2017 VIIH s.r.o. Lednické Rovne 8,54 14.07.2017 Vývoz kontajnera.
20170473 18.07.2017 EUROVOPA s.r.o. Dubnica nad Váhom 708,00 01.08.2017 Predaj zariadenia
20170474 21.07.2017 ARCH PROJEKT s. r. o. Dulov 638,47 04.08.2017 Betón
20170475 26.07.2017 Mičian Led.Rovne 21,28 09.08.2017 cintorínske služby
20170476 24.07.2017 Mončeková Led.Rovne 21,29 24.07.2017 cintorínske služby
20170477 28.07.2017 Spoločenstvo domu č. 40 Led.Rovne 28,80 11.08.2017 Za správu spoločenstva.
20170478 28.07.2017 Spoločenstvo domu č. 42, Led. Rovne   57,60 11.08.2017 Za správu spoločenstva.
20170479 28.07.2017 Spoločenstvo domu č. 44  Led. Rovne   52,80 11.08.2017 Za správu spoločenstva.
20170480 28.07.2017 Spoločenstvo domu č. 45, Led. Rovne   52,80 11.08.2017 Za správu spoločenstva.
20170481 28.07.2017 Spoločenstvo domu č. 49, Led. Rovne   62,40 11.08.2017 Za správu spoločenstva.
20170482 28.07.2017 Spoločenstvo domu č. 50, Led. Rovne   57,60 11.08.2017 Za správu spoločenstva.
20170483 28.07.2017 Spol.č.79 "NÁDEJ" Led.Rovne 52,80 11.08.2017 Za správu spoločenstva.
20170484 28.07.2017 Dom č. 205 Lednické Rovne 57,60 11.08.2017 Za správu spoločenstva.
20170485 28.07.2017 Dom č. 210 Lednické Rovne 67,20 11.08.2017 Za správu spoločenstva.
20170486 28.07.2017 Spoločenstvo domu č. 213 Led.Rovne 86,40 11.08.2017 Za správu spoločenstva.
20170487 02.08.2017 PROVAMED Lednické Rovne 302,00 12.08.2017 nájom, služby
20170488 02.08.2017 MEDIGA s.r.o. Lednické Rovne 302,00 12.08.2017 nájom, služby
20170489 02.08.2017 MUDr. Marcela Fuzáková Led. Rovne 279,00 12.08.2017 nájom, služby
20170490 02.08.2017 MEDITAL s r.o. Beluša 309,00 12.08.2017 nájom, služby
20170491 02.08.2017 GYNECARE spol. s.r.o. Led. Rovne 351,00 12.08.2017 nájom, služby
20170492 02.08.2017 UroDent, s.r.o. Led.Rovne 300,00 12.08.2017 nájom, služby
20170493 02.08.2017 OPTIKA JAŠ Anna Senková Žilina 170,00 12.08.2017 nájom, služby
20170494 02.08.2017 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 180,00 12.08.2017 nájom, služby
20170495 02.08.2017 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Lednické Rovne 137,00 12.08.2017 nájom, služby
20170496 02.08.2017 Miroslava Karasová Led. Rovne 125,00 12.08.2017 nájom, služby
20170497 02.08.2017 Martina  Ďurišová Led. Rovne 184,00 12.08.2017 nájom, služby
20170498 02.08.2017 Ecolab s.r.o. Bratislava 208,00 12.08.2017 nájom, služby
20170499 02.08.2017 BITUMEX EU s.r.o. Lednické Rovne 150,00 12.08.2017 nájom, služby
20170500 02.08.2017 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Lednické Rovne 140,00 12.08.2017 nájom, služby
20170501 02.08.2017 HAJMAN Halas Jaroslav Lednické Rovne 125,00 12.08.2017 nájom, služby
20170502 02.08.2017 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Lednické Rovne 140,00 12.08.2017 nájom, služby
20170503 02.08.2017 Trošková Mária Lednické Rovne 150,00 12.08.2017 nájom, služby
20170504 02.08.2017 Žalúdková Pruské 150,00 12.08.2017 nájom, služby
20170505 02.08.2017 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Lednické Rovne 165,00 12.08.2017 nájom, služby
20170506 02.08.2017 Mudr. Tholt Bohuslav Dubnica nad Váhom 150,00 12.08.2017 nájom, služby
20170507 02.08.2017 Blanka Paučová Lednické Rovne 232,00 12.08.2017 nájom, služby
20170508 02.08.2017 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Lednické Rovne 89,00 12.08.2017 nájom, služby
20170509 02.08.2017 Cukráreň Kopp Peter, Led. Rovne   210,00 12.08.2017 nájom, služby
20170510 02.08.2017 Patáčik Peter Led.Rovne 290,00 12.08.2017 nájom, služby
20170511 02.08.2017 BARTOŠEK s.r.o. Púchov 847,00 12.08.2017 nájom, služby
20170512 02.08.2017 Kvasnicová Anna Led. Rovne 208,00 12.08.2017 nájom, služby
20170513 02.08.2017 Kubová Nataša Púchov Púchov 325,00 12.08.2017 nájom, služby
20170514 02.08.2017 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 158,00 12.08.2017 nájom, služby
20170515 02.08.2017 Kaderníctvo Lednické Rovne 158,00 12.08.2017 nájom, služby
20170516 02.08.2017 Vrabcová Kristína Zubák 300,00 16.08.2017 nájom, služby
20170517 02.08.2017 Štefan Ďurko Autodiely Led.Rovne 194,00 12.08.2017 nájom, služby
20170518 02.08.2017 Ondrichová Anna Led. Rovne 155,00 12.08.2017 nájom, služby
20170519 02.08.2017 Sklenárstvo Horečný Anton Lednické Rovne 215,00 12.08.2017 nájom, služby
20170520 02.08.2017 Instalflex, s.r.o. Zubák 131,00 12.08.2017 nájom, služby
20170521 02.08.2017 Ivaniš Púchov 155,00 12.08.2017 nájom, služby
20170522 31.07.2017 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 5300,00 14.08.2017 Vývoz komunálneho odpadu
20170523 31.07.2017 Prima LR s.r.o. Led.Rovne 360,00 14.08.2017 Stavebné práce.
20170524 31.07.2017 Prima LR s.r.o. Led.Rovne 480,00 14.08.2017 za vedenie účtovníctva
20170525 31.07.2017 Obec Dolná Breznica Dolná Breznica 440,02 14.08.2017 Vývoz komunálneho odpadu
20170526 31.07.2017 Obec Dolné Kočkovce Dolné Kočkovce 648,00 14.08.2017 Vývoz komunálneho odpadu
20170527 31.07.2017 Obec Horná Breznica Horná Breznica 248,88 14.08.2017 Vývoz komunálneho odpadu
20170528 31.07.2017 Obec Streženice Streženice 436,80 14.08.2017 Vývoz komunálneho odpadu
20170529 31.07.2017 Stavebné profily s r.o. Dolná Breznica 49,80 14.08.2017 Vývoz kontajnera.
20170530 31.07.2017 Škorvánek Púchov 31,92 14.08.2017 Vývoz kontajnera.
20170531 31.07.2017 EKONOMSERVIS, s.r.o. Staškov 73,68 14.08.2017 Nákladná doprava
20170532 31.07.2017 RONA a.s. Lednické Rovne Lednické Rovne 57,48 14.08.2017 Vývoz kontajnera.
20170533 31.07.2017 YURA CORPORATION Slovakia, s.r.o. Lednické Rovne 366,27 14.08.2017 Vývoz kontajnera.
20170534 31.07.2017 VIIH s.r.o. Lednické Rovne 710,64 14.08.2017 Vývoz kontajnera.
20170535 31.07.2017 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 1510,80 14.08.2017 Vývoz kontajnera.
20170536 31.07.2017 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 120,24 14.08.2017 Nákladná doprava
20170537 31.07.2017 Slovanet a.s. Bratislava 204,18 14.08.2017 el. energia - doúčtovanie
20170538 31.07.2017 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 17659,08 14.08.2017 Stavebné práce.
20170539 15.08.2017 Mateášiková Lednické Rovne 28,76 15.08.2017 cintorínske služby
20170540 18.08.2017 DCa THERM, a.s. Dubnica nad Váhom 201,84 01.09.2017 Nákladná doprava
20170541 23.08.2017 Spoločenstvo domu č. 40 Led.Rovne 28,80 06.09.2017 Za správu spoločenstva.
20170542 23.08.2017 Spoločenstvo domu č. 42, Led. Rovne   57,60 06.09.2017 Za správu spoločenstva.
20170543 23.08.2017 Spoločenstvo domu č. 44  Led. Rovne   52,80 06.09.2017 Za správu spoločenstva.
20170544 23.08.2017 Spoločenstvo domu č. 45, Led. Rovne   52,80 06.09.2017 Za správu spoločenstva.
20170545 23.08.2017 Spoločenstvo domu č. 49, Led. Rovne   62,40 06.09.2017 Za správu spoločenstva.
20170546 23.08.2017 Spoločenstvo domu č. 50, Led. Rovne   57,60 06.09.2017 Za správu spoločenstva.
20170547 23.08.2017 Spol.č.79 "NÁDEJ" Led.Rovne 52,80 06.09.2017 Za správu spoločenstva.
20170548 23.08.2017 Dom č. 205 Lednické Rovne 57,60 06.09.2017 Za správu spoločenstva.
20170549 23.08.2017 Dom č. 210 Lednické Rovne 67,20 06.09.2017 Za správu spoločenstva.
20170550 23.08.2017 Spoločenstvo domu č. 213 Led.Rovne 86,40 06.09.2017 Za správu spoločenstva.
20170551 23.08.2017 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 35 Lednické Rovne 19,20 06.09.2017 Za správu spoločenstva.
20170552 23.08.2017 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 292,64 06.09.2017 oprava poklopov
20170553 25.08.2017 Horečná Led.Rovne 29,59 25.08.2017 cintorínske služby
20170554 28.08.2017 OPTIKA JAŠ Anna Senková Žilina 8,40 11.09.2017 oprava osvetlenia
20170555 28.08.2017 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 216,38 11.09.2017 oprava osvetlenia
20170556 28.08.2017 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 63,43 11.09.2017 Tovar.
20170557 30.08.2017 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 4635,94 13.09.2017 Stavebné práce.
20170558 31.08.2017 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 5300,00 14.09.2017 Vývoz komunálneho odpadu
20170559 31.08.2017 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 1520,52 14.09.2017 Vývoz kontajnera.
20170560 31.08.2017 Obec Dolná Breznica Dolná Breznica 714,10 14.09.2017 Vývoz komunálneho odpadu
20170561 31.08.2017 Obec Dolné Kočkovce Dolné Kočkovce 588,00 14.09.2017 Vývoz komunálneho odpadu
20170562 31.08.2017 Obec Horná Breznica Horná Breznica 124,44 14.09.2017 Vývoz komunálneho odpadu
20170563 31.08.2017 Obec Streženice Streženice 655,20 14.09.2017 Vývoz komunálneho odpadu
20170564 31.08.2017 Obec Tuchyňa Tuchyňa 58,44 14.09.2017 Vývoz kontajnera.
20170565 31.08.2017 Pagáč Led.Rovne 12,00 14.09.2017 Vývoz kontajnera.
20170566 31.08.2017 Stavebné profily s r.o. Dolná Breznica 49,80 14.09.2017 Vývoz kontajnera.
20170567 31.08.2017 VIIH s.r.o. Lednické Rovne 812,16 14.09.2017 Vývoz kontajnera.
20170568 31.08.2017 YURA CORPORATION Slovakia, s.r.o. Lednické Rovne 315,51 14.09.2017 Vývoz kontajnera.
20170569 04.09.2017 PROVAMED Lednické Rovne 302,00 13.09.2017 nájom, služby
20170570 04.09.2017 MEDIGA s.r.o. Lednické Rovne 302,00 13.09.2017 nájom, služby
20170571 04.09.2017 MUDr. Marcela Fuzáková Led. Rovne 279,00 13.09.2017 nájom, služby
20170572 04.09.2017 MEDITAL s r.o. Beluša 309,00 13.09.2017 nájom, služby
20170573 04.09.2017 GYNECARE spol. s.r.o. Led. Rovne 351,00 13.09.2017 nájom, služby
20170574 04.09.2017 UroDent, s.r.o. Led.Rovne 300,00 13.09.2017 nájom, služby
20170575 04.09.2017 OPTIKA JAŠ Anna Senková Žilina 170,00 13.09.2017 nájom, služby
20170576 04.09.2017 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 180,00 13.09.2017 nájom, služby
20170577 04.09.2017 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Lednické Rovne 137,00 13.09.2017 nájom, služby
20170578 04.09.2017 Miroslava Karasová Led. Rovne 125,00 13.09.2017 nájom, služby
20170579 04.09.2017 Martina  Ďurišová Led. Rovne 184,00 13.09.2017 nájom, služby
20170580 04.09.2017 Ecolab s.r.o. Bratislava 208,00 13.09.2017 nájom, služby
20170581 04.09.2017 BITUMEX EU s.r.o. Lednické Rovne 150,00 13.09.2017 nájom, služby
20170582 04.09.2017 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Lednické Rovne 140,00 13.09.2017 nájom, služby
20170583 04.09.2017 HAJMAN Halas Jaroslav Lednické Rovne 125,00 13.09.2017 nájom, služby
20170584 04.09.2017 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Lednické Rovne 140,00 13.09.2017 nájom, služby
20170585 04.09.2017 Trošková Mária Lednické Rovne 150,00 13.09.2017 nájom, služby
20170586 04.09.2017 Žalúdková Pruské 150,00 13.09.2017 nájom, služby
20170587 04.09.2017 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Lednické Rovne 165,00 13.09.2017 nájom, služby
20170588 04.09.2017 Mudr. Tholt Bohuslav Dubnica nad Váhom 150,00 13.09.2017 nájom, služby
20170589 04.09.2017 Blanka Paučová Lednické Rovne 232,00 13.09.2017 nájom, služby
20170590 04.09.2017 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Lednické Rovne 89,00 13.09.2017 nájom, služby
20170591 04.09.2017 Cukráreň Kopp Peter Led. Rovne 210,00 13.09.2017 nájom, služby
20170592 04.09.2017 Patáčik Peter Led.Rovne 290,00 13.09.2017 nájom, služby
20170593 04.09.2017 BARTOŠEK s.r.o. Púchov 847,00 13.09.2017 nájom, služby
20170594 04.09.2017 Kvasnicová Anna Led. Rovne 208,00 13.09.2017 nájom, služby
20170595 04.09.2017 Kubová Nataša Púchov Púchov 325,00 13.09.2017 nájom, služby
20170596 04.09.2017 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 158,00 13.09.2017 nájom, služby
20170597 04.09.2017 Kaderníctvo Lednické Rovne 158,00 13.09.2017 nájom, služby
20170598 04.09.2017 Vrabcová Kristína Zubák 300,00 18.09.2017 nájom, služby
20170599 04.09.2017 Štefan Ďurko Autodiely Led.Rovne 194,00 13.09.2017 nájom, služby
20170600 04.09.2017 Ondrichová Lednické Rovne 155,00 13.09.2017 nájom, služby
20170601 04.09.2017 Sklenárstvo Horečný Anton Lednické Rovne 215,00 13.09.2017 nájom, služby
20170602 04.09.2017 Instalflex, s.r.o. Zubák 131,00 13.09.2017 nájom, služby
20170603 04.09.2017 Ivaniš Púchov 155,00 13.09.2017 nájom, služby
20170604 04.09.2017 Miroslav Jambor Led.Rovne 75,00 13.09.2017 nájom, služby
20170605 31.08.2017 DCa THERM, a.s. Dubnica nad Váhom 660,00 14.09.2017 Stavebné práce.
20170606 18.09.2017 Miroslav Vrábel Púchov 349,31 02.10.2017 El. energia - vyúčtovanie
20170607 18.09.2017 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 35 Lednické Rovne 19,20 02.10.2017 Za správu spoločenstva.
20170608 18.09.2017 Spoločenstvo domu č. 40 Led.Rovne 28,80 02.10.2017 Za správu spoločenstva.
20170609 18.09.2017 Spoločenstvo domu č. 42, Led. Rovne   57,60 02.10.2017 Za správu spoločenstva.
20170610 18.09.2017 Spoločenstvo domu č. 44  Led. Rovne   52,80 02.10.2017 Za správu spoločenstva.
20170611 18.09.2017 Spoločenstvo domu č. 45, Led. Rovne   52,80 02.10.2017 Za správu spoločenstva.
20170612 18.09.2017 Spoločenstvo domu č. 49, Led. Rovne   62,40 02.10.2017 Za správu spoločenstva.
20170613 18.09.2017 Spoločenstvo domu č. 50, Led. Rovne   57,60 02.10.2017 Za správu spoločenstva.
20170614 18.09.2017 Spol.č.79 "NÁDEJ" Led.Rovne 52,80 02.10.2017 Za správu spoločenstva.
20170615 18.09.2017 Dom č. 205 Lednické Rovne 57,60 02.10.2017 Za správu spoločenstva.
20170616 18.09.2017 Dom č. 210 Lednické Rovne 67,20 02.10.2017 Za správu spoločenstva.
20170617 18.09.2017 Spoločenstvo domu č. 213 Led.Rovne 86,40 02.10.2017 Za správu spoločenstva.
20170618 21.09.2017 Spoločenstvo domu č. 44  Led. Rovne   306,00 05.10.2017 Stavebné práce.
20170619 25.09.2017 Vozárik Led.Rovne 23,33 09.10.2017 cintorínske služby
20170620 26.09.2017 Mihálková Led.Rovne 8,03 10.10.2017 cintorínske služby
20170621 02.10.2017 PROVAMED Lednické Rovne 302,00 10.10.2017 nájom, služby
20170622 02.10.2017 MEDIGA s.r.o. Lednické Rovne 302,00 10.10.2017 nájom, služby
20170623 02.10.2017 MUDr. Marcela Fuzáková Led. Rovne 279,00 10.10.2017 nájom, služby
20170624 02.10.2017 MEDITAL s r.o. Beluša 309,00 10.10.2017 nájom, služby
20170625 02.10.2017 GYNECARE spol. s.r.o. Led. Rovne 351,00 10.10.2017 nájom, služby
20170626 02.10.2017 UroDent, s.r.o. Led.Rovne 300,00 10.10.2017 nájom, služby
20170627 02.10.2017 OPTIKA JAŠ Anna Senková Žilina 170,00 10.10.2017 nájom, služby
20170628 02.10.2017 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 180,00 10.10.2017 nájom, služby
20170629 02.10.2017 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Lednické Rovne 137,00 10.10.2017 nájom, služby
20170630 02.10.2017 Miroslava Karasová Led. Rovne 125,00 10.10.2017 nájom, služby
20170631 02.10.2017 Martina  Ďurišová Led. Rovne 184,00 10.10.2017 nájom, služby
20170632 02.10.2017 Ecolab s.r.o. Bratislava 208,00 10.10.2017 nájom, služby
20170633 02.10.2017 BITUMEX EU s.r.o. Lednické Rovne 150,00 10.10.2017 nájom, služby
20170634 02.10.2017 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Lednické Rovne 140,00 10.10.2017 nájom, služby
20170635 02.10.2017 HAJMAN Halas Jaroslav Lednické Rovne 125,00 10.10.2017 nájom, služby
20170636 02.10.2017 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Lednické Rovne 140,00 10.10.2017 nájom, služby
20170637 02.10.2017 Trošková Mária Lednické Rovne 150,00 10.10.2017 nájom, služby
20170638 02.10.2017 Žalúdková Pruské 150,00 10.10.2017 nájom, služby
20170639 02.10.2017 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Lednické Rovne 165,00 10.10.2017 nájom, služby
20170640 02.10.2017 Mudr. Tholt Bohuslav Dubnica nad Váhom 150,00 10.10.2017 nájom, služby
20170641 02.10.2017 Blanka Paučová Lednické Rovne 232,00 10.10.2017 nájom, služby
20170642 02.10.2017 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Lednické Rovne 89,00 10.10.2017 nájom, služby
20170643 02.10.2017 Cukráreň Kopp Peter, Led. Rovne   210,00 10.10.2017 nájom, služby
20170644 02.10.2017 Patáčik Peter Led.Rovne 290,00 10.10.2017 nájom, služby
20170645 02.10.2017 BARTOŠEK s.r.o. Púchov 847,00 10.10.2017 nájom, služby
20170646 02.10.2017 Kvasnicová Anna Led. Rovne 208,00 10.10.2017 nájom, služby
20170647 02.10.2017 Kubová Nataša Púchov Púchov 325,00 10.10.2017 nájom, služby
20170648 02.10.2017 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 158,00 10.10.2017 nájom, služby
20170649 02.10.2017 Kaderníctvo Lednické Rovne 158,00 10.10.2017 nájom, služby
20170650 02.10.2017 Vrabcová Kristína Zubák 300,00 16.10.2017 nájom, služby
20170651 02.10.2017 Štefan Ďurko Autodiely Led.Rovne 194,00 10.10.2017 nájom, služby
20170652 02.10.2017 Ondrichová Anna Led. Rovne 155,00 10.10.2017 nájom, služby
20170653 02.10.2017 Sklenárstvo Horečný Anton Lednické Rovne 215,00 10.10.2017 nájom, služby
20170654 02.10.2017 Instalflex, s.r.o. Zubák 131,00 10.10.2017 nájom, služby
20170655 02.10.2017 Ivaniš Púchov 155,00 10.10.2017 nájom, služby
20170656 30.09.2017 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 5300,00 14.10.2017 Vývoz komunálneho odpadu
20170657 30.09.2017 Obec Dolná Breznica Dolná Breznica 440,02 14.10.2017 Vývoz komunálneho odpadu
20170658 30.09.2017 Obec Dolné Kočkovce Dolné Kočkovce 648,00 14.10.2017 Vývoz komunálneho odpadu
20170659 30.09.2017 Obec Horná Breznica Horná Breznica 248,88 14.10.2017 Vývoz komunálneho odpadu
20170660 30.09.2017 Obec Streženice Streženice 436,80 14.10.2017 Vývoz komunálneho odpadu
20170661 30.09.2017 Pocs Led.Rovne 17,28 14.10.2017 Nákladná doprava
20170662 30.09.2017 Červený Horovce 58,08 14.10.2017 Nákladná doprava
20170663 30.09.2017 RONA a.s. Lednické Rovne Lednické Rovne 51,36 14.10.2017 Nákladná doprava
20170664 30.09.2017 VIIH s.r.o. Lednické Rovne 253,80 14.10.2017 Vývoz kontajnera.
20170665 30.09.2017 YURA CORPORATION Slovakia, s.r.o. Lednické Rovne 518,55 14.10.2017 Vývoz kontajnera.
20170666 30.09.2017 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 20000,00 14.10.2017 Stavebné práce.
20170667 30.09.2017 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 1218,72 14.10.2017 Vývoz kontajnera.
20170668 05.10.2017 Pupalová Led.Rovne 360,00 19.10.2017 Stavebné práce.
20170669 11.10.2017 Radoslav Štefanec Tuchyňa 17 1560,00 25.10.2017 odpredaj Rožkovač
20170670 11.10.2017 M-Tinker, s.r.o. Beluša 2040,00 25.10.2017 odpredaj miesič, delička
20170671 11.10.2017 GOLDCRYSTAL s.r.o. Dubnica nad Váhom 50,00 11.10.2017 Vývoz kontajnera.
20170672 16.10.2017 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 3750,00 30.10.2017 spráca cintorínov
20170673 16.10.2017 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 1500,00 30.10.2017 správa budovy Ledrov
20170674 16.10.2017 Budayová Dubnica nad Váhom 28,76 16.10.2017 cintorínske služby
20170675 17.10.2017 Čacho Lednické Rovne 22,76 17.10.2017 cintorínske služby
20170676 30.09.2017 JTF partnership s r.o. Lednické Rovne 114,91 14.10.2017 Vývoz kontajnera.
20170677 19.10.2017 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 35 Lednické Rovne 19,20 02.11.2017 Za správu spoločenstva.
20170678 19.10.2017 Spoločenstvo domu č. 40 Led.Rovne 28,80 02.11.2017 Za správu spoločenstva.
20170679 19.10.2017 Spoločenstvo domu č. 42, Led. Rovne   57,60 02.11.2017 Za správu spoločenstva.
20170680 19.10.2017 Spoločenstvo domu č. 44  Led. Rovne   52,80 02.11.2017 Za správu spoločenstva.
20170681 19.10.2017 Spoločenstvo domu č. 45, Led. Rovne   52,80 02.11.2017 Za správu spoločenstva.
20170682 19.10.2017 Spoločenstvo domu č. 49, Led. Rovne   62,40 02.11.2017 Za správu spoločenstva.
20170683 19.10.2017 Spoločenstvo domu č. 50, Led. Rovne   57,60 02.11.2017 Za správu spoločenstva.
20170684 19.10.2017 Spol.č.79 "NÁDEJ" Led.Rovne 52,80 02.11.2017 Za správu spoločenstva.
20170685 19.10.2017 Dom č. 205 Lednické Rovne 57,60 02.11.2017 Za správu spoločenstva.
20170686 19.10.2017 Dom č. 210 Lednické Rovne 67,20 02.11.2017 Za správu spoločenstva.
20170687 19.10.2017 Spoločenstvo domu č. 213 Led.Rovne 86,40 02.11.2017 Za správu spoločenstva.
20170688 20.10.2017 EUROVOPA s.r.o. Dubnica nad Váhom 450,00 03.11.2017 odpredaj zariadenia
20170689 23.10.2017 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 3219,77 06.11.2017 Stavebné práce.
20170690 25.10.2017 Spoločenstvo domu č. 42, Led. Rovne   57,86 08.11.2017 oprava WC
20170691 26.10.2017 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 2458,01 09.11.2017 Stavebné práce.
20170692 26.10.2017 Weisová Led.Rovne 15,55 09.11.2017 cintorínske služby
20170693 30.10.2017 Spoločenstvo domu č. 44  Led. Rovne   210,00 13.11.2017 Stavebné práce.
20170694 30.10.2017 Balážová Sučany 18,34 13.11.2017 cintorínske služby
20170695 31.10.2017 Spoločenstvo domu č. 40 Led.Rovne 7,00 14.11.2017 čistenie komínov
20170696 31.10.2017 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 20000,00 14.11.2017 Stavebné práce.
20170697 03.11.2017 PROVAMED Lednické Rovne 302,00 12.11.2017 nájom, služby
20170698 03.11.2017 MEDIGA s.r.o. Lednické Rovne 302,00 12.11.2017 nájom, služby
20170699 03.11.2017 MUDr. Marcela Fuzáková Led. Rovne 279,00 12.11.2017 nájom, služby
20170700 03.11.2017 MEDITAL s r.o. Beluša 309,00 12.11.2017 nájom, služby
20170701 03.11.2017 GYNECARE spol. s.r.o. Led. Rovne 351,00 12.11.2017 nájom, služby
20170702 03.11.2017 UroDent, s.r.o. Led.Rovne 300,00 12.11.2017 nájom, služby
20170703 03.11.2017 OPTIK JaS s.r.o. Žilina 170,00 17.11.2017 nájom, služby
20170704 03.11.2017 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 180,00 12.11.2017 nájom, služby
20170705 03.11.2017 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Lednické Rovne 137,00 12.11.2017 nájom, služby
20170706 03.11.2017 Miroslava Karasová Led. Rovne 125,00 12.11.2017 nájom, služby
20170707 03.11.2017 Martina  Ďurišová Led. Rovne 184,00 12.11.2017 nájom, služby
20170708 03.11.2017 Ecolab s.r.o. Bratislava 208,00 12.11.2017 nájom, služby
20170709 03.11.2017 BITUMEX EU s.r.o. Lednické Rovne 150,00 12.11.2017 nájom, služby
20170710 03.11.2017 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Lednické Rovne 140,00 12.11.2017 nájom, služby
20170711 03.11.2017 HAJMAN Halas Jaroslav Lednické Rovne 125,00 12.11.2017 nájom, služby
20170712 03.11.2017 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Lednické Rovne 140,00 12.11.2017 nájom, služby
20170713 03.11.2017 Trošková Mária Lednické Rovne 150,00 12.11.2017 nájom, služby
20170714 03.11.2017 Žalúdková Pruské 150,00 12.11.2017 nájom, služby
20170715 03.11.2017 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Lednické Rovne 165,00 12.11.2017 nájom, služby
20170716 03.11.2017 Mudr. Tholt Bohuslav Dubnica nad Váhom 150,00 12.11.2017 nájom, služby
20170717 03.11.2017 Blanka Paučová Lednické Rovne 232,00 12.11.2017 nájom, služby
20170718 03.11.2017 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Lednické Rovne 89,00 12.11.2017 nájom, služby
20170719 03.11.2017 Cukráreň Kopp Peter, Led. Rovne   210,00 12.11.2017 nájom, služby
20170720 03.11.2017 Patáčik Peter Led.Rovne 290,00 12.11.2017 nájom, služby
20170721 03.11.2017 BARTOŠEK s.r.o. Púchov 847,00 12.11.2017 nájom, služby
20170722 03.11.2017 Kvasnicová Anna Led. Rovne 208,00 12.11.2017 nájom, služby
20170723 03.11.2017 Kubová Nataša Púchov Púchov 325,00 12.11.2017 nájom, služby
20170724 03.11.2017 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 158,00 12.11.2017 nájom, služby
20170725 03.11.2017 Kaderníctvo Lednické Rovne 158,00 12.11.2017 nájom, služby
20170726 03.11.2017 Vrabcová Kristína Zubák 300,00 17.11.2017 nájom, služby
20170727 03.11.2017 Štefan Ďurko Autodiely Led.Rovne 194,00 12.11.2017 nájom, služby
20170728 03.11.2017 Ondrichová Anna Led. Rovne 155,00 12.11.2017 nájom, služby
20170729 03.11.2017 Sklenárstvo Horečný Anton Lednické Rovne 215,00 12.11.2017 nájom, služby
20170730 03.11.2017 Instalflex, s.r.o. Zubák 131,00 12.11.2017 nájom, služby
20170731 03.11.2017 Ivaniš Púchov 155,00 12.11.2017 nájom, služby
20170732 31.10.2017 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 5300,00 14.11.2017 Vývoz komunálneho odpadu
20170733 31.10.2017 Horečná Led.Rovne 15,56 14.11.2017 cintorínske služby
20170734 31.10.2017 Pohrebníctvo Lednické Rovne 35,00 14.11.2017 prenájom cint. priestorov
20170735 31.10.2017 Marián Bereš Mtech Lednické Rovne 840,00 14.11.2017 Predaj Octávia.
20170736 31.10.2017 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 1264,56 14.11.2017 Vývoz kontajnera.
20170737 31.10.2017 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 755,52 14.11.2017  
20170738 31.10.2017 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 922,08 14.11.2017  
20170739 31.10.2017 Obec Dolná Breznica Dolná Breznica 710,78 14.11.2017  
20170740 31.10.2017 Obec Dolné Kočkovce Dolné Kočkovce 1002,00 14.11.2017  
20170741 31.10.2017 Obec Horná Breznica Horná Breznica 342,84 14.11.2017  
20170742 31.10.2017 Obec Kvášov Kvašov 49,08 14.11.2017  
20170743 31.10.2017 Obec Lednica Lednica 100,80 14.11.2017  
20170744 31.10.2017 Obec Streženice Streženice 436,80 14.11.2017  
20170745 31.10.2017 Obec Tuchyňa Tuchyňa 116,88 14.11.2017  
20170746 31.10.2017 VIIH s.r.o. Lednické Rovne 152,28 14.11.2017  
20170747 31.10.2017 EUROVOPA s.r.o. Dubnica nad Váhom 51,36 14.11.2017  
20170748 31.10.2017 YURA CORPORATION Slovakia, s.r.o. Lednické Rovne 620,07 14.11.2017  
20170749 09.11.2017 Monček Lednické Rovne 10,81 23.11.2017 cintorínske služby
20170750 13.11.2017 Obecná prevádzka Lysá s r.o. Lysá pod Makytou 1200,00 27.11.2017 Predaj Rezačka chleba.
20170751 14.11.2017 Trnková Led.Rovne 24,24 28.11.2017 cintorínske služby
20170752 16.11.2017 Slabá Lednické Rovne 21,29 30.11.2017 cintorínske služby
20170753 21.11.2017 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 35 Lednické Rovne 19,20 05.12.2017 Za správu spoločenstva.
20170754 21.11.2017 Spoločenstvo domu č. 40 Led.Rovne 28,80 05.12.2017 Za správu spoločenstva.
20170755 21.11.2017 Spoločenstvo domu č. 42, Led. Rovne   57,60 05.12.2017 Za správu spoločenstva.
20170756 21.11.2017 Spoločenstvo domu č. 44  Led. Rovne   52,80 05.12.2017 Za správu spoločenstva.
20170757 21.11.2017 Spoločenstvo domu č. 45, Led. Rovne   52,80 05.12.2017 Za správu spoločenstva.
20170758 21.11.2017 Spoločenstvo domu č. 49, Led. Rovne   62,40 05.12.2017 Za správu spoločenstva.
20170759 21.11.2017 Spoločenstvo domu č. 50, Led. Rovne   57,60 05.12.2017 Za správu spoločenstva.
20170760 21.11.2017 Spol.č.79 "NÁDEJ" Led.Rovne 52,80 05.12.2017 Za správu spoločenstva.
20170761 21.11.2017 Dom č. 205 Lednické Rovne 57,60 05.12.2017 Za správu spoločenstva.
20170762 21.11.2017 Dom č. 210 Lednické Rovne 67,20 05.12.2017 Za správu spoločenstva.
20170763 21.11.2017 Spoločenstvo domu č. 213 Led.Rovne 86,40 05.12.2017 Za správu spoločenstva.
20170764 22.11.2017 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 22114,36 06.12.2017 Stavebné práce.
20170765 27.11.2017 PRODATA plus. s.r.o. Púchov 120,00 11.12.2017 predaj fiškálnej pamäti
20170766 27.11.2017 Duníková Lednické Rovne 18,34 11.12.2017 cintorínske služby
20170767 28.11.2017 Spoločenstvo domu č. 40 Led.Rovne 32,32 12.12.2017 služby požiarnej ochrany.
20170768 28.11.2017 Spoločenstvo domu č. 213 Led.Rovne 45,38 12.12.2017 Služby požiarnej ochrany.
20170769 28.11.2017 Spoločenstvo domu č. 45, Led. Rovne   29,64 12.12.2017 Služby požiarnej ochrany.
20170770 28.11.2017 Spoločenstvo domu č. 50, Led. Rovne   45,24 12.12.2017 Služby požiarnej ochrany.
20170771 28.11.2017 Spoločenstvo domu č. 44  Led. Rovne   29,64 12.12.2017 Služby požiarnej ochrany.
20170772 28.11.2017 Spoločenstvo domu č. 49, Led. Rovne   29,64 12.12.2017 Služby požiarnej ochrany.
20170773 28.11.2017 Dom č. 205 Lednické Rovne 35,52 12.12.2017 Služby požiarnej ochrany.
20170774 28.11.2017 Dom č. 210 Lednické Rovne 38,20 12.12.2017 Služby požiarnej ochrany.
20170775 30.11.2017 TP elektrospoj Lednické Rovne 360,00 14.12.2017 výkopové práce
20170776 30.11.2017 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 5300,00 14.12.2017 Vývoz komunálneho odpadu
20170777 30.11.2017 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 1355,04 14.12.2017 Vývoz kontajnera.
20170778 30.11.2017 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 926,88 14.12.2017 oprava verejného osvetlenia
20170779 30.11.2017 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 109,68 14.12.2017 oprava rozhlasu
20170780 30.11.2017 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 49,68 14.12.2017 zriezanie stromov
20170781 30.11.2017 Obec Dolná Breznica Dolná Breznica 440,02 14.12.2017 Vývoz komunálneho odpadu
20170782 30.11.2017 Obec Dolná Breznica Dolná Breznica 125,04 14.12.2017 osvetlenie cintorína
20170783 30.11.2017 Obec Dolné Kočkovce Dolné Kočkovce 588,00 14.12.2017 Vývoz komunálneho odpadu
20170784 30.11.2017 Obec Dolné Kočkovce Dolné Kočkovce 60,00 14.12.2017 Vývoz kontajnera.
20170785 30.11.2017 Obec Horná Breznica Horná Breznica 248,88 14.12.2017 Vývoz komunálneho odpadu
20170786 30.11.2017 Obec Horná Breznica Horná Breznica 83,52 14.12.2017 Vývoz kontajnera.
20170787 30.11.2017 Obec Lednica Lednica 253,44 14.12.2017 Nákladná doprava
20170788 30.11.2017 Obec Tuchyňa Tuchyňa 58,44 14.12.2017 Vývoz kontajnera.
20170789 30.11.2017 Obec Streženice Streženice 436,80 14.12.2017 Vývoz komunálneho odpadu
20170790 30.11.2017 Stavebné profily s r.o. Dolná Breznica 99,60 14.12.2017 Vývoz kontajnera.
20170791 30.11.2017 Bernhauserová Led.Rovne 51,36 14.12.2017 Nákladná doprava
20170792 30.11.2017 Gabriš Led.Rovne 27,36 14.12.2017 Nákladná doprava
20170793 30.11.2017 YURA CORPORATION Slovakia, s.r.o. Lednické Rovne 467,79 14.12.2017 Vývoz kontajnera.
20170794 05.12.2017 PROVAMED Lednické Rovne 302,00 14.12.2017 nájom, služby
20170795 05.12.2017 MEDIGA s.r.o. Lednické Rovne 302,00 14.12.2017 nájom, služby
20170796 05.12.2017 MUDr. Marcela Fuzáková Led. Rovne 279,00 14.12.2017 nájom, služby
20170797 05.12.2017 MEDITAL s r.o. Beluša 309,00 14.12.2017 nájom, služby
20170798 05.12.2017 GYNECARE spol. s.r.o. Led. Rovne 351,00 14.12.2017 nájom, služby
20170799 05.12.2017 UroDent, s.r.o. Led.Rovne 300,00 14.12.2017 nájom, služby
20170800 05.12.2017 OPTIK JaS s.r.o. Žilina 170,00 19.12.2017 nájom, služby
20170801 05.12.2017 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 180,00 14.12.2017 nájom, služby
20170802 05.12.2017 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Lednické Rovne 137,00 14.12.2017 nájom, služby
20170803 05.12.2017 Miroslava Karasová Led. Rovne 125,00 14.12.2017 nájom, služby
20170804 05.12.2017 Martina  Ďurišová Led. Rovne 184,00 14.12.2017 nájom, služby
20170805 05.12.2017 Ecolab s.r.o. Bratislava 208,00 14.12.2017 nájom, služby
20170806 05.12.2017 BITUMEX EU s.r.o. Lednické Rovne 150,00 14.12.2017 nájom, služby
20170807 05.12.2017 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Lednické Rovne 140,00 14.12.2017 nájom, služby
20170808 05.12.2017 HAJMAN Halas Jaroslav Lednické Rovne 125,00 14.12.2017 nájom, služby
20170809 05.12.2017 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Lednické Rovne 140,00 14.12.2017 nájom, služby
20170810 05.12.2017 Trošková Mária Lednické Rovne 150,00 14.12.2017 nájom, služby
20170811 05.12.2017 Žalúdková Pruské 150,00 14.12.2017 nájom, služby
20170812 05.12.2017 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Lednické Rovne 165,00 14.12.2017 nájom, služby
20170813 05.12.2017 Mudr. Tholt Bohuslav Dubnica nad Váhom 150,00 14.12.2017 nájom, služby
20170814 05.12.2017 Blanka Paučová Lednické Rovne 232,00 14.12.2017 nájom, služby
20170815 05.12.2017 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Lednické Rovne 89,00 14.12.2017 nájom, služby
20170816 05.12.2017 Cukráreň Kopp Peter Led. Rovne 210,00 14.12.2017 nájom, služby
20170817 05.12.2017 Patáčik Peter Led.Rovne 290,00 14.12.2017 nájom, služby
20170818 05.12.2017 BARTOŠEK s.r.o. Púchov 847,00 14.12.2017 nájom, služby
20170819 05.12.2017 Kvasnicová Anna Led. Rovne 208,00 14.12.2017 nájom, služby
20170820 05.12.2017 Kubová Nataša Púchov Púchov 325,00 14.12.2017 nájom, služby
20170821 05.12.2017 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 158,00 14.12.2017 nájom, služby
20170822 05.12.2017 Kaderníctvo Lednické Rovne 158,00 14.12.2017 nájom, služby
20170823 05.12.2017 Vrabcová Kristína Zubák 300,00 19.12.2017 nájom, služby
20170824 05.12.2017 Štefan Ďurko Autodiely Led.Rovne 194,00 14.12.2017 nájom, služby
20170825 05.12.2017 Ondrichová Anna Led. Rovne 155,00 14.12.2017 nájom, služby
20170826 05.12.2017 Sklenárstvo Horečný Anton Lednické Rovne 215,00 14.12.2017 nájom, služby
20170827 05.12.2017 Instalflex, s.r.o. Zubák 131,00 14.12.2017 nájom, služby
20170828 05.12.2017 Ivaniš Púchov 155,00 14.12.2017 nájom, služby
20170829 05.12.2017 Miroslav Jambor Led.Rovne 75,00 14.12.2017 nájom, služby
20170830 18.12.2017 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 35 Lednické Rovne 19,20 01.01.2018 Za správu spoločenstva.
20170831 18.12.2017 Spoločenstvo domu č. 40 Led.Rovne 28,80 01.01.2018 Za správu spoločenstva.
20170832 18.12.2017 Spoločenstvo domu č. 42, Led. Rovne   57,60 01.01.2018 Za správu spoločenstva.
20170833 18.12.2017 Spoločenstvo domu č. 44  Led. Rovne   52,80 01.01.2018 Za správu spoločenstva.
20170834 18.12.2017 Spoločenstvo domu č. 45, Led. Rovne   52,80 01.01.2018 Za správu spoločenstva.
20170835 18.12.2017 Spoločenstvo domu č. 49, Led. Rovne   62,40 01.01.2018 Za správu spoločenstva.
20170836 18.12.2017 Spoločenstvo domu č. 50, Led. Rovne   57,60 01.01.2018 Za správu spoločenstva.
20170837 18.12.2017 Spol.č.79 "NÁDEJ" Led.Rovne 52,80 01.01.2018 Za správu spoločenstva.
20170838 18.12.2017 Dom č. 205 Lednické Rovne 57,60 01.01.2018 Za správu spoločenstva.
20170839 18.12.2017 Dom č. 210 Lednické Rovne 67,20 01.01.2018 Za správu spoločenstva.
20170840 18.12.2017 Spoločenstvo domu č. 213 Led.Rovne 86,40 01.01.2018 Za správu spoločenstva.
20170841 18.12.2017 Hantáková Led.Rovne 22,76 18.12.2017 cintorínske služby
20170842 19.12.2017 SEWON C& S s.r.o Lednické Rovne 150,03 02.01.2018 Vývoz kontajnera.
20170843 30.11.2017 J.VRÁBEL, s.r.o. Púchov 358,33 14.12.2017 Vývoz kontajnera.
20170844 19.12.2017 Backová Lednické Rovne 34,94 19.12.2017 cintorínske služby
20170845 21.12.2017 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 4516,81 04.01.2018  
20170846 21.12.2017 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 2621,82 04.01.2018  
20170847 21.12.2017 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 5702,18 04.01.2018  
20170848 30.11.2017 ARCH PROJEKT s. r. o. Dulov -638,47 14.12.2017  
20170849 31.12.2017 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 5300,00 14.01.2018 Vývoz komunálneho odpadu
20170850 31.12.2017 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 1187,76 14.01.2018 Vývoz kontajnera.
20170851 31.12.2017 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 51,36 14.01.2018 oprava strechy
20170852 31.12.2017 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 759,12 14.01.2018 montáž vianočného osvetlenia
20170853 31.12.2017 Obec Dolná Breznica Dolná Breznica 89,04 14.01.2018 montáž vianočného osvetlenia
20170854 31.12.2017 Obec Dolná Breznica Dolná Breznica 440,02 14.01.2018 Vývoz komunálneho odpadu
20170855 31.12.2017 Obec Dolné Kočkovce Dolné Kočkovce 588,00 14.01.2018 Vývoz komunálneho odpadu
20170856 31.12.2017 Obec Dúlov Dulov 92,76 14.01.2018 Vývoz kontajnera.
20170857 31.12.2017 Obec Horná Breznica Horná Breznica 124,44 14.01.2018 Vývoz komunálneho odpadu
20170858 31.12.2017 Obec Streženice Streženice 436,80 14.01.2018 Vývoz komunálneho odpadu
20170859 31.12.2017 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Lednické Rovne 452,40 14.01.2018 montáž kamier
20170860 31.12.2017 YURA CORPORATION Slovakia, s.r.o. Lednické Rovne 417,03 14.01.2018 Vývoz kontajnera.
20170861 31.12.2017 Štefinová Irena, Led. Rovne   9,82 14.01.2018 vyúčtovanie za r. 2017
20170862 31.12.2017 Slovanet a.s. Bratislava 2197,78 14.01.2018 el. energia - vyúčtovanie rok 2017.
20170863 31.12.2017 Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne 557,94 14.01.2018 vyúčtovanie vodné, stočné el. en. za r. 2017
21700001 10.01.2017 Koruna Zlatá Baňa 173,46 17.01.2017  
21700002 10.01.2017 Ľudmila Prekopová Červený Kameň 64,29 17.01.2017  
21700003 10.01.2017 Rozličný tovar Anna Brnáková Horná Breznica 31,28 17.01.2017  
21700004 10.01.2017 Alena Chachulová Horná Breznica 48,71 17.01.2017  
21700005 10.01.2017 Potraviny MIX - Burmeková Z. Zubák 48,17 17.01.2017  
21700006 10.01.2017 Peter Jaroš 4000,Medné 201 Led.Rovne 142,42 17.01.2017  
21700007 10.01.2017 BETONPRO, s.r.o. Mikušovce 32,76 17.01.2017  
21700008 10.01.2017 Róbert Mišovec - EMER Dulov 147 31,90 17.01.2017  
21700009 10.01.2017 Staňová Danka,Lahôdky Horovce 37,19 17.01.2017  
21700010 10.01.2017 Cristallo -Restaurant ,Ján Vlček Lednické Rovne 18,44 17.01.2017  
21700011 10.01.2017 STEFICEK - Tuchyna   50,10 17.01.2017  
21700012 10.01.2017 Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne 10,77 17.01.2017  
21700013 20.01.2017 BETONPRO, s.r.o. Mikušovce 46,28 27.01.2017  
21700014 20.01.2017 Ľudmila Prekopová Červený Kameň 117,51 27.01.2017  
21700015 20.01.2017 Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne 49,97 27.01.2017  
21700016 20.01.2017 Rozličný tovar Anna Brnáková Horná Breznica 44,77 27.01.2017  
21700017 20.01.2017 STEFICEK - Tuchyna   68,67 27.01.2017  
21700018 20.01.2017 Staňová Danka,Lahôdky Horovce 55,08 27.01.2017  
21700019 20.01.2017 Róbert Mišovec - EMER Dulov 147 48,79 27.01.2017  
21700020 20.01.2017 Potraviny MIX - Burmeková Z. Zubák 82,19 27.01.2017  
21700021 20.01.2017 Alena Chachulová Horná Breznica 68,02 27.01.2017  
21700022 20.01.2017 Cristallo -Restaurant ,Ján Vlček Lednické Rovne 30,19 27.01.2017  
21700023 20.01.2017 Peter Jaroš 4000,Medné 201 Led.Rovne 180,91 27.01.2017  
21700024 20.01.2017 Koruna Zlatá Baňa 218,12 27.01.2017  
21700025 20.01.2017 MAM rozličný tovar, s.r.o. Led.Rovne 24,24 27.01.2017  
21700026 31.01.2017 Staňová Danka,Lahôdky Horovce 59,93 07.02.2017  
21700027 31.01.2017 Róbert Mišovec - EMER Dulov 147 43,23 07.02.2017  
21700028 31.01.2017 STEFICEK - Tuchyna   75,71 07.02.2017  
21700029 31.01.2017 Ľudmila Prekopová Červený Kameň 127,95 07.02.2017  
21700030 31.01.2017 Alena Chachulová Horná Breznica 78,86 07.02.2017  
21700031 31.01.2017 BETONPRO, s.r.o. Mikušovce 55,84 07.02.2017  
21700032 31.01.2017 MAM rozličný tovar, s.r.o. Led.Rovne 59,72 07.02.2017  
21700033 31.01.2017 Peter Jaroš 4000,Medné 201 Led.Rovne 197,42 07.02.2017  
21700034 31.01.2017 Koruna Zlatá Baňa 204,89 07.02.2017  
21700035 31.01.2017 Rozličný tovar Anna Brnáková Horná Breznica 34,79 07.02.2017  
21700036 31.01.2017 Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne 43,68 07.02.2017  
21700037 31.01.2017 Cristallo -Restaurant ,Ján Vlček Lednické Rovne 28,97 07.02.2017  
21700038 31.01.2017 Potraviny MIX - Burmeková Z. Zubák 71,63 07.02.2017  
21700039 31.01.2017 Základná škola Led. Rovne   16,23 07.02.2017  
21700040 10.02.2017 Rozličný tovar Anna Brnáková Horná Breznica 36,96 17.02.2017  
21700041 10.02.2017 Ľudmila Prekopová Červený Kameň 114,84 17.02.2017  
21700042 10.02.2017 BETONPRO, s.r.o. Mikušovce 47,12 17.02.2017  
21700043 10.02.2017 Staňová Danka,Lahôdky Horovce 45,10 17.02.2017  
21700044 10.02.2017 STEFICEK - Tuchyna   69,25 17.02.2017  
21700045 10.02.2017 Róbert Mišovec - EMER Dulov 147 50,34 17.02.2017  
21700046 10.02.2017 Cristallo -Restaurant ,Ján Vlček Lednické Rovne 25,22 17.02.2017  
21700047 10.02.2017 Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne 36,05 17.02.2017  
21700048 10.02.2017 MAM rozličný tovar, s.r.o. Led.Rovne 48,08 17.02.2017  
21700049 10.02.2017 Alena Chachulová Horná Breznica 71,43 17.02.2017  
21700050 10.02.2017 Potraviny MIX - Burmeková Z. Zubák 88,98 17.02.2017  
21700051 10.02.2017 Peter Jaroš 4000,Medné 201 Led.Rovne 173,98 17.02.2017  
21700052 10.02.2017 Koruna Zlatá Baňa 140,89 17.02.2017  
21700053 21.02.2017 Peter Jaroš 4000,Medné 201 Led.Rovne 173,92 28.02.2017  
21700054 21.02.2017 Staňová Danka,Lahôdky Horovce 38,88 28.02.2017  
21700055 21.02.2017 STEFICEK - Tuchyna   68,50 28.02.2017  
21700056 21.02.2017 Róbert Mišovec - EMER Dulov 147 38,53 28.02.2017  
21700057 21.02.2017 BETONPRO, s.r.o. Mikušovce 45,26 28.02.2017  
21700058 21.02.2017 Ľudmila Prekopová Červený Kameň 112,76 28.02.2017  
21700059 21.02.2017 Koruna Zlatá Baňa 110,74 28.02.2017  
21700060 21.02.2017 Potraviny MIX - Burmeková Z. Zubák 64,03 28.02.2017  
21700061 21.02.2017 Alena Chachulová Horná Breznica 73,10 28.02.2017  
21700062 21.02.2017 Rozličný tovar Anna Brnáková Horná Breznica 31,92 28.02.2017  
21700063 21.02.2017 MAM rozličný tovar, s.r.o. Led.Rovne 41,04 28.02.2017  
21700064 21.02.2017 Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne 32,68 28.02.2017  
21700065 21.02.2017 Cristallo -Restaurant ,Ján Vlček Lednické Rovne 20,17 28.02.2017  
21700066 28.02.2017 Staňová Danka,Lahôdky Horovce 33,74 07.03.2017  
21700067 28.02.2017 Peter Jaroš 4000,Medné 201 Led.Rovne 142,86 07.03.2017  
21700068 28.02.2017 Alena Chachulová Horná Breznica 63,25 07.03.2017  
21700069 28.02.2017 Rozličný tovar Anna Brnáková Horná Breznica 29,52 07.03.2017  
21700070 28.02.2017 Ľudmila Prekopová Červený Kameň 75,47 07.03.2017  
21700071 28.02.2017 BETONPRO, s.r.o. Mikušovce 37,47 07.03.2017  
21700072 28.02.2017 Róbert Mišovec - EMER Dulov 147 31,40 07.03.2017  
21700073 28.02.2017 STEFICEK - Tuchyna   38,87 07.03.2017  
21700074 28.02.2017 Potraviny MIX - Burmeková Z. Zubák 64,63 07.03.2017  
21700075 28.02.2017 Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne 58,15 07.03.2017  
21700076 28.02.2017 Cristallo -Restaurant ,Ján Vlček Lednické Rovne 21,40 07.03.2017  
21700077 28.02.2017 MAM rozličný tovar, s.r.o. Led.Rovne 32,61 07.03.2017  
21700078 28.02.2017 Koruna Zlatá Baňa 114,51 07.03.2017  
21700079 28.02.2017 Peter Štefíček Mikušovce 16,12 07.03.2017  
21700080 10.03.2017 Rozličný tovar Anna Brnáková Horná Breznica 48,49 17.03.2017  
21700081 10.03.2017 Potraviny MIX - Burmeková Z. Zubák 80,34 17.03.2017  
21700082 11.03.2017 BETONPRO, s.r.o. Mikušovce 48,56 18.03.2017  
21700083 11.03.2017 STEFICEK - Tuchyna   105,83 18.03.2017  
21700084 11.03.2017 MAM rozličný tovar, s.r.o. Led.Rovne 46,21 18.03.2017  
21700085 11.03.2017 Róbert Mišovec - EMER Dulov 147 47,19 18.03.2017  
21700086 11.03.2017 Ľudmila Prekopová Červený Kameň 130,55 18.03.2017  
21700087 11.03.2017 Staňová Danka,Lahôdky Horovce 49,61 18.03.2017  
21700088 11.03.2017 Alena Chachulová Horná Breznica 82,44 18.03.2017  
21700089 11.03.2017 Cristallo -Restaurant ,Ján Vlček Lednické Rovne 22,70 18.03.2017  
21700090 11.03.2017 Peter Jaroš 4000,Medné 201 Led.Rovne 166,20 18.03.2017  
21700091 11.03.2017 Koruna Zlatá Baňa 138,82 18.03.2017  
21700092 11.03.2017 Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne 44,80 18.03.2017  
21700093 20.03.2017 Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne 45,45 27.03.2017  
21700094 20.03.2017 Cristallo -Restaurant ,Ján Vlček Lednické Rovne 12,61 27.03.2017  
21700095 20.03.2017 Peter Jaroš 4000,Medné 201 Led.Rovne 119,39 27.03.2017  
21700096 20.03.2017 Koruna Zlatá Baňa 102,52 27.03.2017  
21700097 31.03.2017 Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne 53,25 07.04.2017  
21700098 31.03.2017 Peter Jaroš 4000,Medné 201 Led.Rovne 183,75 07.04.2017  
21700099 31.03.2017 Koruna Zlatá Baňa 136,60 07.04.2017  
21700100 31.03.2017 Cristallo -Restaurant ,Ján Vlček Lednické Rovne 21,40 07.04.2017  
21700101 31.03.2017 Základná škola Led. Rovne   16,14 07.04.2017  
21700102 10.04.2017 Peter Jaroš 4000,Medné 201 Led.Rovne 157,78 17.04.2017  
21700103 10.04.2017 Koruna Zlatá Baňa 105,24 17.04.2017  
21700104 10.04.2017 Cristallo -Restaurant ,Ján Vlček Lednické Rovne 15,13 17.04.2017  
21700105 10.04.2017 Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne 28,51 17.04.2017  
21700106 20.04.2017 Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne 20,70 27.04.2017  
21700107 20.04.2017 Koruna Zlatá Baňa 91,72 27.04.2017  
21700108 20.04.2017 Cristallo -Restaurant ,Ján Vlček Lednické Rovne 15,13 27.04.2017  
21700109 20.04.2017 Peter Jaroš 4000,Medné 201 Led.Rovne 167,70 27.04.2017  
21700110 25.04.2017 Peter Jaroš 4000,Medné 201 Led.Rovne 58,86 02.05.2017  
21700111 29.04.2017 Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne 43,20 06.05.2017  
21700112 29.04.2017 Cristallo -Restaurant ,Ján Vlček Lednické Rovne 15,13 06.05.2017  
21700113 29.04.2017 Koruna Zlatá Baňa 102,02 06.05.2017  
21700114 28.04.2017 Koruna Zlatá Baňa -4,13 05.05.2017  
             
Aktuálne počasie Lednické Rovne