2022 odberateľské

Úvod Zverejňovanie Faktúry2022 odberateľské
Číslo faktúry Dát.vyst. Odberateľ Názov mesta Celk. suma
v tuz.mene
Dát.splat. Poznámka
20220001 05.01.2022 PROVAMED Lednické Rovne 170,66 14.01.2022 služby
20220002 05.01.2022 MEDIGA s.r.o. Lednické Rovne 207,66 14.01.2022 služby
20220003 05.01.2022 TALIMED s.r.o. Beluša 209,08 14.01.2022 služby
20220004 05.01.2022 GYNECARE spol. s.r.o. Led. Rovne 228,01 14.01.2022 služby
20220005 05.01.2022 Eva Šimšálková Púchov 255,00 14.01.2022 nájom, služby
20220006 05.01.2022 OPTIK JaS s.r.o. Žilina 178,00 14.01.2022 nájom, služby
20220007 05.01.2022 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 210,00 14.01.2022 nájom, služby
20220008 05.01.2022 Skukálková Veronika Led.Rovne 146,00 14.01.2022 nájom, služby
20220009 05.01.2022 Žalúdková Marianna Dulov 143,00 14.01.2022 nájom, služby
20220010 05.01.2022 Martina  Ďurišová Led. Rovne 200,00 14.01.2022 nájom, služby
20220011 05.01.2022 Ecolab GmbH Wien 238,00 14.01.2022 nájom, služby
20220012 05.01.2022 BITUMEX EU s.r.o. Lednické Rovne 166,00 14.01.2022 nájom, služby
20220013 05.01.2022 Katarína Mikulášová Katka Nail Design Lednické Rovne 146,00 14.01.2022 nájom, služby
20220014 05.01.2022 HAJMAN Halas Jaroslav Lednické Rovne 141,00 14.01.2022 nájom, služby
20220015 05.01.2022 Zuzana Drgová Lednica 146,00 14.01.2022 nájom, služby
20220016 05.01.2022 Trošková Mária Lednické Rovne 170,00 14.01.2022 nájom, služby
20220017 05.01.2022 Instalflex, s.r.o. Zubák 159,00 14.01.2022 nájom, služby
20220018 05.01.2022 Mudr. Tholt Bohuslav Dubnica nad Váhom 106,30 14.01.2022 služby
20220019 05.01.2022 Gabriela Kuhajdová Tuchyňa 74,21 14.01.2022 služby
20220020 05.01.2022 Blanka Paučová Lednické Rovne 353,00 14.01.2022 nájom, služby
20220021 05.01.2022 Cukráreň Kopp Peter, Led. Rovne   390,00 14.01.2022 nájom, služby
20220022 05.01.2022 Patáčik Peter Led.Rovne 455,00 14.01.2022 nájom, služby
20220023 05.01.2022 BARTOŠEK s.r.o. Púchov 1207,00 14.01.2022 nájom, služby
20220024 05.01.2022 Kubová Nataša Púchov Púchov 453,00 14.01.2022 nájom, služby
20220025 05.01.2022 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 214,00 14.01.2022 nájom, služby
20220026 05.01.2022 Kaderníctvo Lednické Rovne 214,00 14.01.2022 nájom, služby
20220027 05.01.2022 Vrabcová Kristína Zubák 467,00 14.01.2022 nájom, služby
20220028 05.01.2022 Štefan Ďurko Autodiely Led.Rovne 270,00 14.01.2022 nájom, služby
20220029 05.01.2022 Ondrichová Anna Led. Rovne 240,00 14.01.2022 nájom, služby
20220030 05.01.2022 DOLIMARK s.r.o. Lednické Rovne 400,00 14.01.2022 nájom, služby
20220031 05.01.2022 Ing. Potočná Eva Lednické Rovne 288,00 14.01.2022 nájom, služby
20220032 11.01.2022 Fecková Lednické Rovne 22,76 25.01.2022 cintorínske služby
20220033 14.01.2022 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 35 Lednické Rovne 26,40 28.01.2022 Za správu spoločenstva.
20220034 14.01.2022 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 36 Led.Rovne 26,40 28.01.2022 Za správu spoločenstva.
20220035 14.01.2022 Spoločenstvo domu č. 40 Led.Rovne 39,60 28.01.2022 Za správu spoločenstva.
20220036 14.01.2022 Spoločenstvo domu č. 41 Led.Rovne 39,60 28.01.2022 Za správu spoločenstva.
20220037 14.01.2022 Spoločenstvo domu č. 42, Led. Rovne   79,20 28.01.2022 Za správu spoločenstva.
20220038 14.01.2022 Spoločenstvo domu č. 44  Led. Rovne   72,60 28.01.2022 Za správu spoločenstva.
20220039 14.01.2022 Spoločenstvo domu č. 45, Led. Rovne   72,60 28.01.2022 Za správu spoločenstva.
20220040 14.01.2022 Spoločenstvo domu č. 49, Led. Rovne   85,80 28.01.2022 Za správu spoločenstva.
20220041 14.01.2022 Spoločenstvo domu č. 50, Led. Rovne   79,20 28.01.2022 Za správu spoločenstva.
20220042 14.01.2022 Spol.č.79 "NÁDEJ" Led.Rovne 72,60 28.01.2022 Za správu spoločenstva.
20220043 14.01.2022 Spoločenstvo domu 203   118,80 28.01.2022 Za správu spoločenstva.
20220044 14.01.2022 Dom č. 205 Lednické Rovne 79,20 28.01.2022 Za správu spoločenstva.
20220045 14.01.2022 Dom č. 210 Lednické Rovne 92,40 28.01.2022 Za správu spoločenstva.
20220046 14.01.2022 Spoločenstvo domu č. 213 Led.Rovne 118,80 28.01.2022 Za správu spoločenstva.
20220047 14.01.2022 Bytové spoločenstvo Lednické Rovne Lednické Rovne 39,60 28.01.2022 Za správu spoločenstva.
20220048 19.01.2022 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 5728,90 02.02.2022 Stavebné práce.
20220049 26.01.2022 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 1000,00 09.02.2022 prevádzka budovy za 1.Q.2022
20220050 26.01.2022 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 3750,00 09.02.2022 správa cintorínov 1.Q.2022
20220051 26.01.2022 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 8000,00 09.02.2022 prevádzka detských ihrísk rok 2022.
20220052 26.01.2022 Suchánek Lednické Rovne 58,40 09.02.2022 cintorínske služby
20220053 31.01.2022 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 7784,39 14.02.2022 Vývoz komunálneho odpadu
20220054 31.01.2022 Obec Dolná Breznica Dolná Breznica 155,04 14.02.2022 práca s plošinou
20220055 31.01.2022 Obec Streženice Streženice 588,00 14.02.2022 Vývoz komunálneho odpadu
20220056 31.01.2022 Stavebné profily s r.o. Dolná Breznica 98,40 14.02.2022 Vývoz kontajnera.
20220057 31.01.2022 RONA a.s. Lednické Rovne Lednické Rovne 288,00 14.02.2022 Vývoz kontajnera.
20220058 31.01.2022 YURA CORPORATION Slovakia, s.r.o. Lednické Rovne 498,00 14.02.2022 Vývoz kontajnera.
20220059 31.01.2022 TP - Elektrospoj s r.o. Lednické Rovne 653,40 14.02.2022 oprava ver. osvetlenia
20220060 31.01.2022 Kecíková Lednické Rovne 252,36 14.02.2022 oprava strechy
20220061 31.01.2022 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 3288,24 14.02.2022 odstránenie komínov OÚ Led. Rovne
20220062 02.02.2022 PROVAMED Lednické Rovne 170,66 11.02.2022 služby
20220063 02.02.2022 MEDIGA s.r.o. Lednické Rovne 207,66 11.02.2022 služby
20220064 02.02.2022 TALIMED s.r.o. Beluša 209,08 11.02.2022 služby
20220065 02.02.2022 GYNECARE spol. s.r.o. Led. Rovne 228,01 11.02.2022 služby
20220066 02.02.2022 Eva Šimšálková Púchov 255,00 11.02.2022 nájom, služby
20220067 02.02.2022 OPTIK JaS s.r.o. Žilina 178,00 11.02.2022 nájom, služby
20220068 02.02.2022 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 210,00 11.02.2022 nájom, služby
20220069 02.02.2022 Skukálková Veronika Led.Rovne 146,00 11.02.2022 nájom, služby
20220070 02.02.2022 Žalúdková Marianna Dulov 143,00 11.02.2022 nájom, služby
20220071 02.02.2022 Martina  Ďurišová Led. Rovne 200,00 11.02.2022 nájom, služby
20220072 02.02.2022 Ecolab GmbH Wien 238,00 11.02.2022 nájom, služby
20220073 02.02.2022 BITUMEX EU s.r.o. Lednické Rovne 166,00 11.02.2022 nájom, služby
20220074 02.02.2022 Katarína Mikulášová Katka Nail Design Lednické Rovne 146,00 11.02.2022 nájom, služby
20220075 02.02.2022 HAJMAN Halas Jaroslav Lednické Rovne 141,00 11.02.2022 nájom, služby
20220076 02.02.2022 Zuzana Drgová Lednica 146,00 11.02.2022 nájom, služby
20220077 02.02.2022 Trošková Mária Lednické Rovne 170,00 11.02.2022 nájom, služby
20220078 02.02.2022 Instalflex, s.r.o. Zubák 159,00 11.02.2022 nájom, služby
20220079 02.02.2022 Mudr. Tholt Bohuslav Dubnica nad Váhom 106,30 11.02.2022 služby
20220080 02.02.2022 Gabriela Kuhajdová Tuchyňa 74,21 11.02.2022 služby
20220081 02.02.2022 Blanka Paučová Lednické Rovne 353,00 11.02.2022 nájom, služby
20220082 02.02.2022 Cukráreň Kopp Peter, Led. Rovne   390,00 11.02.2022 nájom, služby
20220083 02.02.2022 Patáčik Peter Led.Rovne 455,00 11.02.2022 nájom, služby
20220084 02.02.2022 BARTOŠEK s.r.o. Púchov 1207,00 11.02.2022 nájom, služby
20220085 02.02.2022 Kubová Nataša Púchov Púchov 453,00 11.02.2022 nájom, služby
20220086 02.02.2022 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 214,00 11.02.2022 nájom, služby
20220087 02.02.2022 Kaderníctvo Lednické Rovne 214,00 11.02.2022 nájom, služby
20220088 02.02.2022 Vrabcová Kristína Zubák 467,00 11.02.2022 nájom, služby
20220089 02.02.2022 Štefan Ďurko Autodiely Led.Rovne 270,00 11.02.2022 nájom, služby
20220090 02.02.2022 Ondrichová Anna Led. Rovne 240,00 11.02.2022 nájom, služby
20220091 02.02.2022 DOLIMARK s.r.o. Lednické Rovne 400,00 11.02.2022 nájom, služby
20220092 02.02.2022 Ing. Potočná Eva Lednické Rovne 288,00 11.02.2022 nájom, služby
20220093 31.01.2022 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 61,68 14.02.2022 práca s plošinou
20220094 31.01.2022 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 1920,00 14.02.2022 Vývoz kontajnera.
20220095 08.02.2022 Michaldová Lednické Rovne 34,80 22.02.2022 cintorínske služby
20220096 31.01.2022 Základná škola E. Schreibera   39,49 14.02.2022 Tovar.
20220097 11.02.2022 Spoločenstvo domu č. 42, Led. Rovne   48,00 25.02.2022 oprava vodovodnej batérie
20220098 11.02.2022 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 35 Lednické Rovne 26,40 25.02.2022 Za správu spoločenstva.
20220099 11.02.2022 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 36 Led.Rovne 26,40 25.02.2022 Za správu spoločenstva.
20220100 11.02.2022 Spoločenstvo domu č. 40 Led.Rovne 39,60 25.02.2022 Za správu spoločenstva.
20220101 11.02.2022 Spoločenstvo domu č. 41 Led.Rovne 39,60 25.02.2022 Za správu spoločenstva.
20220102 11.02.2022 Spoločenstvo domu č. 42, Led. Rovne   79,20 25.02.2022 Za správu spoločenstva.
20220103 11.02.2022 Spoločenstvo domu č. 44  Led. Rovne   72,60 25.02.2022 Za správu spoločenstva.
20220104 11.02.2022 Spoločenstvo domu č. 45, Led. Rovne   72,60 25.02.2022 Za správu spoločenstva.
20220105 11.02.2022 Spoločenstvo domu č. 49, Led. Rovne   85,80 25.02.2022 Za správu spoločenstva.
20220106 11.02.2022 Spoločenstvo domu č. 50, Led. Rovne   79,20 25.02.2022 Za správu spoločenstva.
20220107 11.02.2022 Spol.č.79 "NÁDEJ" Led.Rovne 72,60 25.02.2022 Za správu spoločenstva.
20220108 11.02.2022 Spoločenstvo domu 203   118,80 25.02.2022 Za správu spoločenstva.
20220109 11.02.2022 Dom č. 205 Lednické Rovne 79,20 25.02.2022 Za správu spoločenstva.
20220110 11.02.2022 Dom č. 210 Lednické Rovne 92,40 25.02.2022 Za správu spoločenstva.
20220111 11.02.2022 Spoločenstvo domu č. 213 Led.Rovne 118,80 25.02.2022 Za správu spoločenstva.
20220112 11.02.2022 Bytové spoločenstvo Lednické Rovne Lednické Rovne 39,60 25.02.2022 Za správu spoločenstva.
20220113 31.01.2022 Obecný úrad Košeca Košeca 3965,99 25.02.2022 Vývoz komunálneho odpadu
20220114 14.02.2022 Štiak Lednické Rovne 13,20 28.02.2022 oprava WC
20220115 16.02.2022 Hradecká Lednické Rovne 34,80 02.03.2022 cintorínske služby
20220116 22.02.2022 Križan Lednické Rovne 42,00 08.03.2022 cintorínske služby
20220117 28.02.2022 TP - Elektrospoj s r.o. Lednické Rovne 228,48 14.03.2022 Nákladná doprava
20220118 28.02.2022 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 7191,12 14.03.2022 Vývoz komunálneho odpadu
20220119 28.02.2022 Obec Streženice Streženice 588,00 14.03.2022 Vývoz komunálneho odpadu
20220120 28.02.2022 Horečný Lednické Rovne 78,36 14.03.2022 zriezanie orecha
20220121 28.02.2022 Stavebné profily s r.o. Dolná Breznica 196,80 14.03.2022 Vývoz kontajnera.
20220122 28.02.2022 YURA CORPORATION Slovakia, s.r.o. Lednické Rovne 606,00 14.03.2022 Vývoz kontajnera.
20220123 28.02.2022 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 120,00 14.03.2022 nakladanie odpadu - stojiská
20220124 28.02.2022 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 2301,60 14.03.2022 Vývoz kontajnera.
20220125 03.03.2022 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 2590,87 17.03.2022 rekonštrukcia DK HH II
20220126 28.02.2022 Základná škola E. Schreibera   48,20 14.03.2022 Tovar.
20220127 04.03.2022 PROVAMED Lednické Rovne 170,66 13.03.2022 služby
20220128 04.03.2022 MEDIGA s.r.o. Lednické Rovne 207,66 13.03.2022 služby
20220129 04.03.2022 TALIMED s.r.o. Beluša 209,08 13.03.2022 služby
20220130 04.03.2022 GYNECARE spol. s.r.o. Led. Rovne 228,01 13.03.2022 služby
20220131 04.03.2022 Eva Šimšálková Púchov 255,00 13.03.2022 nájom, služby
20220132 04.03.2022 OPTIK JaS s.r.o. Žilina 178,00 13.03.2022 nájom, služby
20220133 04.03.2022 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 210,00 13.03.2022 nájom, služby
20220134 04.03.2022 Skukálková Veronika Led.Rovne 146,00 13.03.2022 nájom, služby
20220135 04.03.2022 Žalúdková Marianna Dulov 143,00 13.03.2022 nájom, služby
20220136 04.03.2022 Martina  Ďurišová Led. Rovne 200,00 13.03.2022 nájom, služby
20220137 04.03.2022 Ecolab GmbH Wien 238,00 13.03.2022 nájom, služby
20220138 04.03.2022 BITUMEX EU s.r.o. Lednické Rovne 166,00 13.03.2022 nájom, služby
20220139 04.03.2022 Katarína Mikulášová Katka Nail Design Lednické Rovne 146,00 13.03.2022 nájom, služby
20220140 04.03.2022 HAJMAN Halas Jaroslav Lednické Rovne 141,00 13.03.2022 nájom, služby
20220141 04.03.2022 Zuzana Drgová Lednica 146,00 13.03.2022 nájom, služby
20220142 04.03.2022 Trošková Mária Lednické Rovne 170,00 13.03.2022 nájom, služby
20220143 04.03.2022 Instalflex, s.r.o. Zubák 159,00 13.03.2022 nájom, služby
20220144 04.03.2022 Mudr. Tholt Bohuslav Dubnica nad Váhom 106,30 13.03.2022 služby
20220145 04.03.2022 Gabriela Kuhajdová Tuchyňa 74,21 13.03.2022 služby
20220146 04.03.2022 Blanka Paučová Lednické Rovne 314,00 13.03.2022 nájom, služby
20220147 04.03.2022 Cukráreň Kopp Peter, Led. Rovne   358,00 13.03.2022 nájom, služby
20220148 04.03.2022 Patáčik Peter Led.Rovne 400,00 13.03.2022 nájom, služby
20220149 04.03.2022 BARTOŠEK s.r.o. Púchov 1090,00 13.03.2022 nájom, služby
20220150 04.03.2022 Kubová Nataša Púchov Púchov 407,00 13.03.2022 nájom, služby
20220151 04.03.2022 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 193,00 13.03.2022 nájom, služby
20220152 04.03.2022 Kaderníctvo Lednické Rovne 193,00 13.03.2022 nájom, služby
20220153 04.03.2022 Vrabcová Kristína Zubák 410,00 13.03.2022 nájom, služby
20220154 04.03.2022 Štefan Ďurko Autodiely Led.Rovne 240,00 13.03.2022 nájom, služby
20220155 04.03.2022 Ondrichová Anna Led. Rovne 212,00 13.03.2022 nájom, služby
20220156 04.03.2022 DOLIMARK s.r.o. Lednické Rovne 400,00 13.03.2022 nájom, služby
20220157 04.03.2022 Ing. Potočná Eva Lednické Rovne 255,00 13.03.2022 nájom, služby
20220158 08.03.2022 TRNÍK-SLUŽBY s r.o. Púchov 101,76 22.03.2022 Nákladná doprava
20220159 09.03.2022 Gabrišová Lednické Rovne 34,80 23.03.2022 cintorínske služby
20220160 10.03.2022 Spoločenstvo domu 74   20,40 24.03.2022 oprava strechy
20220161 10.03.2022 Kačinová Lednické Rovne 38,40 24.03.2022 cintorínske služby
20220162 10.03.2022 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 1336,42 24.03.2022 kolumbárium
20220163 28.02.2022 Obecný úrad Košeca Košeca 3957,58 03.04.2022 Vývoz komunálneho odpadu
20220164 16.03.2022 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 9600,00 30.03.2022 Stavebné práce.
20220165 16.03.2022 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 35 Lednické Rovne 26,40 30.03.2022 Za správu spoločenstva.
20220166 16.03.2022 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 36 Led.Rovne 26,40 30.03.2022 Za správu spoločenstva.
20220167 16.03.2022 Spoločenstvo domu č. 40 Led.Rovne 39,60 30.03.2022 Za správu spoločenstva.
20220168 16.03.2022 Spoločenstvo domu č. 41 Led.Rovne 39,60 30.03.2022 Za správu spoločenstva.
20220169 16.03.2022 Spoločenstvo domu č. 42, Led. Rovne   79,20 30.03.2022 Za správu spoločenstva.
20220170 16.03.2022 Spoločenstvo domu č. 44  Led. Rovne   72,60 30.03.2022 Za správu spoločenstva.
20220171 16.03.2022 Spoločenstvo domu č. 45, Led. Rovne   72,60 30.03.2022 Za správu spoločenstva.
20220172 16.03.2022 Spoločenstvo domu č. 49, Led. Rovne   85,80 30.03.2022 Za správu spoločenstva.
20220173 16.03.2022 Spoločenstvo domu č. 50, Led. Rovne   79,20 30.03.2022 Za správu spoločenstva.
20220174 16.03.2022 Spol.č.79 "NÁDEJ" Led.Rovne 72,60 30.03.2022 Za správu spoločenstva.
20220175 16.03.2022 Spoločenstvo domu 203   118,80 30.03.2022 Za správu spoločenstva.
20220176 16.03.2022 Dom č. 205 Lednické Rovne 79,20 30.03.2022 Za správu spoločenstva.
20220177 16.03.2022 Dom č. 210 Lednické Rovne 92,40 30.03.2022 Za správu spoločenstva.
20220178 16.03.2022 Spoločenstvo domu č. 213 Led.Rovne 118,80 30.03.2022 Za správu spoločenstva.
20220179 16.03.2022 Bytové spoločenstvo Lednické Rovne Lednické Rovne 39,60 30.03.2022 Za správu spoločenstva.
20220180 17.03.2022 Provazníková Lednické Rovne 7,20 31.03.2022 oprava WC
20220181 17.03.2022 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 235,20 31.03.2022 služby ZS 9.-12./2021
20220182 18.03.2022 Chachula Lednické Rovne 34,80 01.04.2022 cintorínske služby
20220183 29.03.2022 Mašlaňová Lednické Rovne 42,00 12.04.2022 cintorínske služby
20220184 31.03.2022 Obec Streženice Streženice 588,00 14.04.2022 Vývoz komunálneho odpadu
20220185 31.03.2022 Obec Streženice Streženice 40,08 14.04.2022 práca s plošinou
20220186 31.03.2022 Obec Lednica Lednica 161,76 14.04.2022 práca s plošinou
20220187 31.03.2022 TP - Elektrospoj s r.o. Lednické Rovne 400,08 14.04.2022 práca s plošinou
20220188 31.03.2022 Stavebné profily s r.o. Dolná Breznica 98,40 14.04.2022 Vývoz kontajnera.
20220189 31.03.2022 RONA a.s. Lednické Rovne Lednické Rovne 106,68 14.04.2022 práca s plošinou
20220190 31.03.2022 Hrubčin Lednica 100,56 14.04.2022 práca s plošinou
20220191 31.03.2022 Gabriš Lednické Rovne 33,36 14.04.2022 práca s plošinou
20220192 31.03.2022 Mikušková Ladce 46,80 14.04.2022 práca s plošinou
20220193 31.03.2022 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 7802,38 14.04.2022 Vývoz komunálneho odpadu
20220194 31.03.2022 YURA CORPORATION Slovakia, s.r.o. Lednické Rovne 984,00 14.04.2022 Vývoz kontajnera.
20220195 01.04.2022 PROVAMED Lednické Rovne 170,66 10.04.2022 služby
20220196 01.04.2022 MEDIGA s.r.o. Lednické Rovne 207,66 10.04.2022 služby
20220197 01.04.2022 TALIMED s.r.o. Beluša 209,08 10.04.2022 služby
20220198 01.04.2022 GYNECARE spol. s.r.o. Led. Rovne 228,01 10.04.2022 služby
20220199 01.04.2022 Eva Šimšálková Púchov 255,00 10.04.2022 nájom, služby
20220200 01.04.2022 OPTIK JaS s.r.o. Žilina 178,00 10.04.2022 nájom, služby
20220201 01.04.2022 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 210,00 10.04.2022 nájom, služby
20220202 01.04.2022 Skukálková Veronika Led.Rovne 146,00 10.04.2022 nájom, služby
20220203 01.04.2022 Žalúdková Marianna Dulov 143,00 10.04.2022 nájom, služby
20220204 01.04.2022 Martina  Ďurišová Led. Rovne 200,00 10.04.2022 nájom, služby
20220205 01.04.2022 Ecolab GmbH Wien 238,00 10.04.2022 nájom, služby
20220206 01.04.2022 BITUMEX EU s.r.o. Lednické Rovne 166,00 10.04.2022 nájom, služby
20220207 01.04.2022 Katarína Mikulášová Katka Nail Design Lednické Rovne 146,00 10.04.2022 nájom, služby
20220208 01.04.2022 HAJMAN Halas Jaroslav Lednické Rovne 141,00 10.04.2022 nájom, služby
20220209 01.04.2022 Zuzana Drgová Lednica 146,00 10.04.2022 nájom, služby
20220210 01.04.2022 Trošková Mária Lednické Rovne 170,00 10.04.2022 nájom, služby
20220211 01.04.2022 Instalflex, s.r.o. Zubák 159,00 10.04.2022 nájom, služby
20220212 01.04.2022 Mudr. Tholt Bohuslav Dubnica nad Váhom 106,30 10.04.2022 služby
20220213 01.04.2022 Gabriela Kuhajdová Tuchyňa 74,21 10.04.2022 služby
20220214 01.04.2022 Jančichová Lednické Rovne 34,80 15.04.2022 cintorínske služby
20220215 01.04.2022 Blanka Paučová Lednické Rovne 314,00 10.04.2022 nájom, služby
20220216 01.04.2022 Cukráreň Kopp Peter, Led. Rovne   358,00 10.04.2022 nájom, služby
20220217 01.04.2022 Patáčik Peter Led.Rovne 400,00 10.04.2022 nájom, služby
20220218 01.04.2022 BARTOŠEK s.r.o. Púchov 1090,00 10.04.2022 nájom, služby
20220219 01.04.2022 Kubová Nataša Púchov Púchov 407,00 10.04.2022 nájom, služby
20220220 01.04.2022 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 193,00 10.04.2022 nájom, služby
20220221 01.04.2022 Kaderníctvo Lednické Rovne 193,60 10.04.2022 nájom, služby
20220222 01.04.2022 Vrabcová Kristína Zubák 410,00 10.04.2022 nájom, služby
20220223 01.04.2022 Štefan Ďurko Autodiely Led.Rovne 240,00 10.04.2022 nájom, služby
20220224 01.04.2022 Ondrichová Anna Led. Rovne 212,00 10.04.2022 nájom, služby
20220225 01.04.2022 DOLIMARK s.r.o. Lednické Rovne 400,00 10.04.2022 nájom, služby
20220226 01.04.2022 Ing. Potočná Eva Lednické Rovne 255,00 10.04.2022 nájom, služby
20220227 01.04.2022 Miroslav Jambor Led.Rovne 75,00 10.04.2022 služby
20220228 04.04.2022 Skaloš Lednické Rovne 34,80 18.04.2022 cintorínske služby
20220229 31.03.2022 Základná škola E. Schreibera   74,77 14.04.2022 tovar
20220230 31.03.2022 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 593,40 14.04.2022 oriezanie stromov
20220231 31.03.2022 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 3456,00 14.04.2022 Vývoz kontajnera.
20220232 31.03.2022 Dom č. 210 Lednické Rovne 69,60 14.04.2022 oprava okna
20220233 31.03.2022 Obecný úrad Košeca Košeca 5080,40 28.04.2022 Vývoz komunálneho odpadu
20220234 14.04.2022 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 5189,28 28.04.2022 rekonštrukcia kancelárie zástupcu
20220235 14.04.2022 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 14711,24 28.04.2022 rekonštrukcia - knižnica
20220236 19.04.2022 Rudolf Kubáň Púchov 46,80 03.05.2022 práca s plošinou
20220237 20.04.2022 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 35 Lednické Rovne 26,40 04.05.2022 Za správu spoločenstva.
20220238 20.04.2022 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 36 Led.Rovne 26,40 04.05.2022 Za správu spoločenstva.
20220239 20.04.2022 Spoločenstvo domu č. 40 Led.Rovne 39,60 04.05.2022 Za správu spoločenstva.
20220240 20.04.2022 Spoločenstvo domu č. 41 Led.Rovne 39,60 04.05.2022 Za správu spoločenstva.
20220241 20.04.2022 Spoločenstvo domu č. 42, Led. Rovne   79,20 04.05.2022 Za správu spoločenstva.
20220242 20.04.2022 Spoločenstvo domu č. 44  Led. Rovne   72,60 04.05.2022 Za správu spoločenstva.
20220243 20.04.2022 Spoločenstvo domu č. 45, Led. Rovne   72,60 04.05.2022 Za správu spoločenstva.
20220244 20.04.2022 Spoločenstvo domu č. 49, Led. Rovne   85,80 04.05.2022 Za správu spoločenstva.
20220245 20.04.2022 Spoločenstvo domu č. 50, Led. Rovne   79,20 04.05.2022 Za správu spoločenstva.
20220246 20.04.2022 Spol.č.79 "NÁDEJ" Led.Rovne 72,60 04.05.2022 Za správu spoločenstva.
20220247 20.04.2022 Spoločenstvo domu 203   118,80 04.05.2022 Za správu spoločenstva.
20220248 20.04.2022 Dom č. 205 Lednické Rovne 79,20 04.05.2022 Za správu spoločenstva.
20220249 20.04.2022 Dom č. 210 Lednické Rovne 92,40 04.05.2022 Za správu spoločenstva.
20220250 20.04.2022 Spoločenstvo domu č. 213 Led.Rovne 118,80 04.05.2022 Za správu spoločenstva.
20220251 20.04.2022 Bytové spoločenstvo Lednické Rovne Lednické Rovne 39,60 04.05.2022 Za správu spoločenstva.
20220252 21.04.2022 TP - Elektrospoj s r.o. Lednické Rovne 1215,12 05.05.2022 práca s plošinou
20220253 25.04.2022 PROVAMED Lednické Rovne -588,72 09.05.2022 Vyúčtovanie r. 2021.
20220254 25.04.2022 MEDIGA s.r.o. Lednické Rovne -517,92 09.05.2022 Vyúčtovanie r. 2021.
20220255 25.04.2022 MUDr. Marcela Fuzáková Led. Rovne 7,68 09.05.2022 Vyúčtovanie r. 2021.
20220256 25.04.2022 TALIMED s.r.o. Beluša -188,16 09.05.2022 Vyúčtovanie r. 2021.
20220257 25.04.2022 GYNECARE spol. s.r.o. Led. Rovne -1173,72 09.05.2022 Vyúčtovanie r. 2021.
20220258 25.04.2022 Eva Šimšálková Púchov -598,32 09.05.2022 Vyúčtovanie r. 2021.
20220259 25.04.2022 OPTIK JaS s.r.o. Žilina -479,42 09.05.2022 Vyúčtovanie r. 2021.
20220260 25.04.2022 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 -282,62 09.05.2022 Vyúčtovanie r. 2021.
20220261 25.04.2022 Skukálková Veronika Led.Rovne -234,56 09.05.2022 Vyúčtovanie r. 2021.
20220262 25.04.2022 Žalúdková Marianna Dulov -418,19 09.05.2022 Vyúčtovanie r. 2021.
20220263 25.04.2022 Martina  Ďurišová Led. Rovne -559,76 09.05.2022 Vyúčtovanie r. 2021.
20220264 25.04.2022 Ecolab GmbH Wien -316,64 09.05.2022 Vyúčtovanie r. 2021.
20220265 25.04.2022 BITUMEX EU s.r.o. Lednické Rovne 0,16 09.05.2022 Vyúčtovanie r. 2021.
20220266 25.04.2022 Katarína Mikulášová Katka Nail Design Lednické Rovne -301,48 09.05.2022 Vyúčtovanie r. 2021.
20220267 25.04.2022 HAJMAN Halas Jaroslav Lednické Rovne -196,50 09.05.2022 Vyúčtovanie r. 2021.
20220268 25.04.2022 Zuzana Drgová Lednica -334,16 09.05.2022 Vyúčtovanie r. 2021.
20220269 25.04.2022 Trošková Mária Lednické Rovne -73,50 09.05.2022 Vyúčtovanie r. 2021.
20220270 25.04.2022 Instalflex, s.r.o. Zubák -29,28 09.05.2022 Vyúčtovanie r. 2021.
20220271 25.04.2022 Mudr. Tholt Bohuslav Dubnica nad Váhom -548,48 09.05.2022 Vyúčtovanie r. 2021.
20220272 25.04.2022 Gabriela Kuhajdová Tuchyňa -83,30 09.05.2022 Vyúčtovanie r. 2021.
20220273 25.04.2022 Miroslav Jambor Led.Rovne -100,80 09.05.2022 Vyúčtovanie r. 2021.
20220274 25.04.2022 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 476,40 09.05.2022 Vyúčtovanie r. 2021.
20220275 25.04.2022 Blanka Paučová Lednické Rovne -145,61 09.05.2022 Vyúčtovanie r. 2021.
20220276 25.04.2022 Cukráreň Kopp Peter, Led. Rovne   -361,40 09.05.2022 Vyúčtovanie r. 2021.
20220277 25.04.2022 Patáčik Peter Led.Rovne -87,76 09.05.2022 Vyúčtovanie r. 2021.
20220278 25.04.2022 BARTOŠEK s.r.o. Púchov 1460,59 09.05.2022 Vyúčtovanie r. 2021.
20220279 25.04.2022 Kubová Nataša Púchov Púchov -171,28 09.05.2022 Vyúčtovanie r. 2021.
20220280 25.04.2022 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 -201,72 09.05.2022 Vyúčtovanie r. 2021.
20220281 25.04.2022 Kaderníctvo Lednické Rovne -201,72 09.05.2022 Vyúčtovanie r. 2021.
20220282 25.04.2022 Vrabcová Kristína Zubák -13,36 09.05.2022 Vyúčtovanie r. 2021.
20220283 25.04.2022 Štefan Ďurko Autodiely Led.Rovne -334,72 09.05.2022 Vyúčtovanie r. 2021.
20220284 25.04.2022 Ondrichová Anna Led. Rovne -28,67 09.05.2022 Vyúčtovanie r. 2021.
20220285 25.04.2022 DOLIMARK s.r.o. Lednické Rovne -1211,76 09.05.2022 Vyúčtovanie r. 2021.
20220286 25.04.2022 Ing. Potočná Eva Lednické Rovne -172,97 09.05.2022 Vyúčtovanie r. 2021.
20220287 27.04.2022 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne -642,70 11.05.2022 dobropis - poplatky za hrobové miesta
20220288 27.04.2022 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 140,68 11.05.2022 ZS - LR opravy
20220289 30.04.2022 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 7784,39 14.05.2022 Vývoz komunálneho odpadu
20220290 30.04.2022 Obec Streženice Streženice 588,00 14.05.2022 Vývoz komunálneho odpadu
20220291 30.04.2022 Obec Streženice Streženice 70,08 14.05.2022 práca s plošinou
20220292 30.04.2022 Gurín Lednické Rovne 35,04 14.05.2022 práca s plošinou
20220293 30.04.2022 Horečný Lednické Rovne 48,36 14.05.2022 práca s plošinou
20220294 30.04.2022 Stavebné profily s r.o. Dolná Breznica 98,40 14.05.2022 Vývoz kontajnera.
20220295 30.04.2022 Stavebné profily s r.o. Dolná Breznica 98,40 14.05.2022 Vývoz kontajnera.
20220296 30.04.2022 TP - Elektrospoj s r.o. Lednické Rovne 213,36 14.05.2022 práca s plošinou
20220297 30.04.2022 MIDAS, s.r.o. Dubnica nad Váhom 96,00 14.05.2022 Vývoz kontajnera.
20220298 30.04.2022 YURA CORPORATION Slovakia, s.r.o. Lednické Rovne 498,00 14.05.2022 Vývoz kontajnera.
20220299 03.05.2022 PROVAMED Lednické Rovne 170,66 12.05.2022 služby
20220300 03.05.2022 MEDIGA s.r.o. Lednické Rovne 207,66 12.05.2022 služby
20220301 03.05.2022 TALIMED s.r.o. Beluša 209,08 17.05.2022 služby
20220302 03.05.2022 GYNECARE spol. s.r.o. Led. Rovne 228,01 12.05.2022 služby
20220303 03.05.2022 Eva Šimšálková Púchov 255,00 12.05.2022 nájom, služby
20220304 03.05.2022 OPTIK JaS s.r.o. Žilina 178,00 12.05.2022 nájom, služby
20220305 03.05.2022 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 210,00 12.05.2022 nájom, služby
20220306 03.05.2022 Skukálková Veronika Led.Rovne 146,00 12.05.2022 nájom, služby
20220307 03.05.2022 Žalúdková Marianna Dulov 143,00 12.05.2022 nájom, služby
20220308 03.05.2022 Martina  Ďurišová Led. Rovne 200,00 12.05.2022 nájom, služby
20220309 03.05.2022 Ecolab GmbH Wien 238,00 12.05.2022 nájom, služby
20220310 03.05.2022 BITUMEX EU s.r.o. Lednické Rovne 166,00 12.05.2022 nájom, služby
20220311 03.05.2022 Katarína Mikulášová Katka Nail Design Lednické Rovne 146,00 12.05.2022 nájom, služby
20220312 03.05.2022 HAJMAN Halas Jaroslav Lednické Rovne 141,00 12.05.2022 nájom, služby
20220313 03.05.2022 Zuzana Drgová Lednica 146,00 12.05.2022 nájom, služby
20220314 03.05.2022 Trošková Mária Lednické Rovne 170,00 12.05.2022 nájom, služby
20220315 03.05.2022 Cukráreň Kopp Peter, Led. Rovne   358,00 12.05.2022 nájom, služby
20220316 03.05.2022 Mudr. Tholt Bohuslav Dubnica nad Váhom 106,30 12.05.2022 služby
20220317 03.05.2022 Gabriela Kuhajdová Tuchyňa 74,21 12.05.2022 služby
20220318 03.05.2022 Blanka Paučová Lednické Rovne 314,00 12.05.2022 nájom, služby
20220319 03.05.2022 Patáčik Peter Led.Rovne 400,00 12.05.2022 nájom, služby
20220320 03.05.2022 BARTOŠEK s.r.o. Púchov 1090,00 12.05.2022 nájom, služby
20220321 03.05.2022 Kubová Nataša Púchov Púchov 407,00 12.05.2022 nájom, služby
20220322 03.05.2022 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 193,00 12.05.2022 nájom, služby
20220323 03.05.2022 Kaderníctvo Lednické Rovne 193,00 12.05.2022 nájom, služby
20220324 03.05.2022 Vrabcová Kristína Zubák 410,00 12.05.2022 nájom, služby
20220325 03.05.2022 Štefan Ďurko Autodiely Led.Rovne 240,00 12.05.2022 nájom, služby
20220326 03.05.2022 Ondrichová Anna Led. Rovne 212,00 12.05.2022 nájom, služby
20220327 03.05.2022 DOLIMARK s.r.o. Lednické Rovne 400,00 12.05.2022 nájom, služby
20220328 03.05.2022 Ing. Potočná Eva Lednické Rovne 255,00 12.05.2022 nájom, služby
20220329 04.05.2022 TP - Elektrospoj s r.o. Lednické Rovne 213,36 18.05.2022 práca s plošinou
20220330 04.05.2022 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 1000,00 18.05.2022 prevádzka Ledrov 2.Q.2022
20220331 04.05.2022 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 3750,00 18.05.2022 správa cintorínov 2.Q.2022
20220332 30.04.2022 Základná škola E. Schreibera   150,72 14.05.2022 Tovar.
20220333 30.04.2022 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 2496,00 14.05.2022 Vývoz kontajnera.
20220334 11.05.2022 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 1382,76 25.05.2022 Sklársky monument
20220335 30.04.2022 Obecný úrad Košeca Košeca 4151,71 25.05.2022 Vývoz komunálneho odpadu
20220336 17.05.2022 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 35 Lednické Rovne 26,40 31.05.2022 Za správu spoločenstva.
20220337 17.05.2022 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 36 Led.Rovne 26,40 31.05.2022 Za správu spoločenstva.
20220338 17.05.2022 Spoločenstvo domu č. 40 Led.Rovne 39,60 31.05.2022 Za správu spoločenstva.
20220339 17.05.2022 Spoločenstvo domu č. 41 Led.Rovne 39,60 31.05.2022 Za správu spoločenstva.
20220340 17.05.2022 Spoločenstvo domu č. 42, Led. Rovne   79,20 31.05.2022 Za správu spoločenstva.
20220341 17.05.2022 Spoločenstvo domu č. 44  Led. Rovne   72,60 31.05.2022 Za správu spoločenstva.
20220342 17.05.2022 Spoločenstvo domu č. 45, Led. Rovne   72,60 31.05.2022 Za správu spoločenstva.
20220343 17.05.2022 Spoločenstvo domu č. 49, Led. Rovne   85,80 31.05.2022 Za správu spoločenstva.
20220344 17.05.2022 Spoločenstvo domu č. 50, Led. Rovne   79,20 31.05.2022 Za správu spoločenstva.
20220345 17.05.2022 Spol.č.79 "NÁDEJ" Led.Rovne 72,60 31.05.2022 Za správu spoločenstva.
20220346 17.05.2022 Spoločenstvo domu 203   118,80 31.05.2022 Za správu spoločenstva.
20220347 17.05.2022 Dom č. 205 Lednické Rovne 79,20 31.05.2022 Za správu spoločenstva.
20220348 17.05.2022 Dom č. 210 Lednické Rovne 92,40 31.05.2022 Za správu spoločenstva.
20220349 17.05.2022 Spoločenstvo domu č. 213 Led.Rovne 118,80 31.05.2022 Za správu spoločenstva.
20220350 17.05.2022 Bytové spoločenstvo Lednické Rovne Lednické Rovne 39,60 31.05.2022 Za správu spoločenstva.
20220351 23.05.2022 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 480,00 06.06.2022 osadenie hojdačiek
20220352 26.05.2022 JÁGRIK Metal, s.r.o. Púchov 1280,00 09.06.2022 výkup FE šrotu
20220353 30.05.2022 Daniš Lednické Rovne 42,00 13.06.2022 cintorínske služby
20220354 31.05.2022 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 20000,00 14.06.2022 Garáže Majer III. etapa
20220355 31.05.2022 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 7784,72 14.06.2022 Vývoz komunálneho odpadu
20220356 31.05.2022 Obec Dolná Breznica Dolná Breznica 110,04 14.06.2022 práca s plošinou
20220357 31.05.2022 Obec Streženice Streženice 882,00 14.06.2022 Vývoz komunálneho odpadu
20220358 31.05.2022 Stavebné profily s r.o. Dolná Breznica 98,40 14.06.2022 Vývoz kontajnera.
20220359 31.05.2022 Stavebné profily s r.o. Dolná Breznica 18,36 14.06.2022 práca s plošinou
20220360 31.05.2022 YURA CORPORATION Slovakia, s.r.o. Lednické Rovne 822,00 14.06.2022 Vývoz kontajnera.
20220361 31.05.2022 Drahuta Lednické Rovne 18,36 14.06.2022 práca s plošinou
20220362 31.05.2022 Boriová Horovce 114,72 14.06.2022 Vývoz kontajnera.
20220363 31.05.2022 Kozák Lednické Rovne 35,04 14.06.2022 práca s plošinou
20220364 31.05.2022 JTF partnership s r.o. Lednické Rovne 35,04 14.06.2022 práca s plošinou
20220365 31.05.2022 TP - Elektrospoj s r.o. Lednické Rovne 1436,88 14.06.2022 práca s plošinou
20220366 02.06.2022 Pupáková Lednické Rovne 45,60 16.06.2022 cintorínske služby
20220367 03.06.2022 NETO s.r.o. Púchov 101,76 17.06.2022 práca s plošinou
20220368 31.05.2022 Základná škola E. Schreibera   90,16 14.06.2022 Tovar.
20220369 31.05.2022 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 177,80 14.06.2022 Tovar.
20220370 06.06.2022 PROVAMED Lednické Rovne 170,66 15.06.2022 služby
20220371 06.06.2022 MEDIGA s.r.o. Lednické Rovne 207,66 15.06.2022 služby
20220372 06.06.2022 TALIMED s.r.o. Beluša 209,08 15.06.2022 služby
20220373 06.06.2022 GYNECARE spol. s.r.o. Led. Rovne 228,01 15.06.2022 služby
20220374 06.06.2022 Eva Šimšálková Púchov 255,00 15.06.2022 nájom, služby
20220375 06.06.2022 OPTIK JaS s.r.o. Žilina 178,00 15.06.2022 nájom, služby
20220376 06.06.2022 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 210,00 15.06.2022 nájom, služby
20220377 06.06.2022 Skukálková Veronika Led.Rovne 146,00 15.06.2022 nájom, služby
20220378 06.06.2022 Žalúdková Marianna Dulov 143,00 15.06.2022 nájom, služby
20220379 06.06.2022 Martina  Ďurišová Led. Rovne 200,00 15.06.2022 nájom, služby
20220380 06.06.2022 Ecolab GmbH Wien 238,00 15.06.2022 nájom, služby
20220381 06.06.2022 BITUMEX EU s.r.o. Lednické Rovne 166,00 15.06.2022 nájom, služby
20220382 06.06.2022 Katarína Mikulášová Katka Nail Design Lednické Rovne 146,00 15.06.2022 nájom, služby
20220383 06.06.2022 HAJMAN Halas Jaroslav Lednické Rovne 141,00 15.06.2022 nájom, služby
20220384 06.06.2022 Zuzana Drgová Lednica 146,00 15.06.2022 nájom, služby
20220385 06.06.2022 Trošková Mária Lednické Rovne 170,01 15.06.2022 nájom, služby
20220386 06.06.2022 Mudr. Tholt Bohuslav Dubnica nad Váhom 106,30 15.06.2022 služby
20220387 06.06.2022 Gabriela Kuhajdová Tuchyňa 74,21 15.06.2022 služby
20220388 06.06.2022 Blanka Paučová Lednické Rovne 314,00 15.06.2022 nájom, služby
20220389 06.06.2022 Cukráreň Kopp Peter, Led. Rovne   358,00 15.06.2022 nájom, služby
20220390 06.06.2022 Patáčik Peter Led.Rovne 400,00 15.06.2022 nájom, služby
20220391 06.06.2022 BARTOŠEK s.r.o. Púchov 1090,00 15.06.2022 nájom, služby
20220392 06.06.2022 Kubová Nataša Púchov Púchov 407,00 15.06.2022 nájom, služby
20220393 06.06.2022 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 193,00 15.06.2022 nájom, služby
20220394 06.06.2022 Kaderníctvo Lednické Rovne 193,00 15.06.2022 nájom, služby
20220395 06.06.2022 Vrabcová Kristína Zubák 410,00 15.06.2022 nájom, služby
20220396 06.06.2022 Štefan Ďurko Autodiely Led.Rovne 240,00 15.06.2022 nájom, služby
20220397 06.06.2022 Ondrichová Anna Led. Rovne 212,00 15.06.2022 nájom, služby
20220398 06.06.2022 DOLIMARK s.r.o. Lednické Rovne 400,00 15.06.2022 nájom, služby
20220399 06.06.2022 Ing. Potočná Eva Lednické Rovne 255,00 15.06.2022 nájom, služby
20220400 06.06.2022 Miroslav Jambor Led.Rovne 75,00 15.06.2022 služby  2.Q.2022
20220401 31.05.2022 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 90,00 14.06.2022 práca s UNC
20220402 31.05.2022 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 2880,00 14.06.2022 Vývoz kontajnera.
20220403 31.05.2022 Obecný úrad Košeca Košeca 4229,94 23.06.2022 Vývoz komunálneho odpadu
20220404 16.06.2022 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 35 Lednické Rovne 26,40 30.06.2022 Za správu spoločenstva.
20220405 16.06.2022 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 36 Led.Rovne 26,40 30.06.2022 Za správu spoločenstva.
20220406 16.06.2022 Spoločenstvo domu č. 40 Led.Rovne 39,60 30.06.2022 Za správu spoločenstva.
20220407 16.06.2022 Spoločenstvo domu č. 41 Led.Rovne 39,60 30.06.2022 Za správu spoločenstva.
20220408 16.06.2022 Spoločenstvo domu č. 42, Led. Rovne   79,20 30.06.2022 Za správu spoločenstva.
20220409 16.06.2022 Spoločenstvo domu č. 44  Led. Rovne   72,60 30.06.2022 Za správu spoločenstva.
20220410 16.06.2022 Spoločenstvo domu č. 45, Led. Rovne   72,60 30.06.2022 Za správu spoločenstva.
20220411 16.06.2022 Spoločenstvo domu č. 49, Led. Rovne   85,80 30.06.2022 Za správu spoločenstva.
20220412 16.06.2022 Spoločenstvo domu č. 50, Led. Rovne   79,20 30.06.2022 Za správu spoločenstva.
20220413 16.06.2022 Spol.č.79 "NÁDEJ" Led.Rovne 72,60 30.06.2022 Za správu spoločenstva.
20220414 16.06.2022 Spoločenstvo domu 203   118,80 30.06.2022 Za správu spoločenstva.
20220415 16.06.2022 Dom č. 205 Lednické Rovne 79,20 30.06.2022 Za správu spoločenstva.
20220416 16.06.2022 Dom č. 210 Lednické Rovne 92,40 30.06.2022 Za správu spoločenstva.
20220417 16.06.2022 Spoločenstvo domu č. 213 Led.Rovne 118,80 30.06.2022 Za správu spoločenstva.
20220418 16.06.2022 Bytové spoločenstvo Lednické Rovne Lednické Rovne 39,60 30.06.2022 Za správu spoločenstva.
20220419 21.06.2022 Kaderníctvo Lednické Rovne -0,60 05.07.2022 dobropis k fa 20220221
20220420 23.06.2022 Žalúdková Marianna Dulov 80,37 07.07.2022 doúčtovanie nájomného za r. 2021
20220421 24.06.2022 TP - Elektrospoj s r.o. Lednické Rovne 565,20 08.07.2022 práca s plošinou
20220422 24.06.2022 NETO s.r.o. Púchov 117,00 08.07.2022 práca s plošinou
20220423 27.06.2022 Kozový Púchov 34,80 11.07.2022 cintorínske služby
20220424 27.06.2022 Siekel Lednické Rovne 49,20 11.07.2022 cintorínske služby
20220425 27.06.2022 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 16136,50 11.07.2022 zateplenie Hasičskej zbrojnice Horenice
20220426 29.06.2022 Hrbková Prešov 31,20 13.07.2022 cintorínske služby
20220427 29.06.2022 Pohrebníctvo Lednické Rovne 35,00 13.07.2022 prenájom cint.priestorov r. 2022
20220428 30.06.2022 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 7802,38 14.07.2022 Vývoz komunálneho odpadu
20220429 30.06.2022 Obec Dolná Breznica Dolná Breznica 80,04 14.07.2022 práca s plošinou
20220430 30.06.2022 Obec Streženice Streženice 588,00 14.07.2022 Vývoz komunálneho odpadu
20220431 30.06.2022 Stavebné profily s r.o. Dolná Breznica 98,40 14.07.2022 Vývoz kontajnera.
20220432 30.06.2022 HKK, s.r.o. Púchov 75,84 14.07.2022 Vývoz kontajnera.
20220433 30.06.2022 Základná škola E. Schreibera   16,68 14.07.2022 práca s plošinou
20220434 30.06.2022 YURA CORPORATION Slovakia, s.r.o. Lednické Rovne 660,00 14.07.2022 Vývoz kontajnera.
20220435 01.07.2022 Slovenský zväz rybárov MO Púchov Púchov 60,00 15.07.2022 práca s UNC
20220436 30.06.2022 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 120,00 14.07.2022 práca s UNC
20220437 30.06.2022 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 44,40 14.07.2022 práca s plošinou
20220438 30.06.2022 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 3099,84 14.07.2022 Vývoz kontajnera.
20220439 06.07.2022 PROVAMED Lednické Rovne 170,66 15.07.2022 služby
20220440 06.07.2022 MEDIGA s.r.o. Lednické Rovne 207,66 15.07.2022 služby
20220441 06.07.2022 TALIMED s.r.o. Beluša 209,08 15.07.2022 služby
20220442 06.07.2022 GYNECARE spol. s.r.o. Led. Rovne 228,01 15.07.2022 služby
20220443 06.07.2022 Eva Šimšálková Púchov 255,00 15.07.2022 nájom, služby
20220444 06.07.2022 OPTIK JaS s.r.o. Žilina 178,00 15.07.2022 nájom, služby
20220445 06.07.2022 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 210,00 15.07.2022 nájom, služby
20220446 06.07.2022 Skukálková Veronika Led.Rovne 146,00 15.07.2022 nájom, služby
20220447 06.07.2022 Žalúdková Marianna Dulov 143,00 15.07.2022 nájom, služby
20220448 06.07.2022 Martina  Ďurišová Led. Rovne 200,00 15.07.2022 nájom, služby
20220449 06.07.2022 Ecolab GmbH Wien 238,00 15.07.2022 nájom, služby
20220450 06.07.2022 BITUMEX EU s.r.o. Lednické Rovne 166,00 15.07.2022 nájom, služby
20220451 06.07.2022 Katarína Mikulášová Katka Nail Design Lednické Rovne 146,00 15.07.2022 nájom, služby
20220452 06.07.2022 HAJMAN Halas Jaroslav Lednické Rovne 141,00 15.07.2022 nájom, služby
20220453 06.07.2022 Zuzana Drgová Lednica 146,00 15.07.2022 nájom, služby
20220454 06.07.2022 Trošková Mária Lednické Rovne 170,00 15.07.2022 nájom, služby
20220455 06.07.2022 Mudr. Tholt Bohuslav Dubnica nad Váhom 106,30 15.07.2022 služby
20220456 06.07.2022 Gabriela Kuhajdová Tuchyňa 74,21 15.07.2022 služby
20220457 06.07.2022 Blanka Paučová Lednické Rovne 314,00 15.07.2022 nájom, služby
20220458 06.07.2022 Cukráreň Kopp Peter, Led. Rovne   358,00 15.07.2022 nájom, služby
20220459 06.07.2022 Patáčik Peter Led.Rovne 400,00 15.07.2022 nájom, služby
20220460 06.07.2022 BARTOŠEK s.r.o. Púchov 1090,00 15.07.2022 nájom, služby
20220461 06.07.2022 Natali XL, s.r.o. Púchov 407,00 15.07.2022 nájom, služby
20220462 06.07.2022 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 193,00 15.07.2022 nájom, služby
20220463 06.07.2022 Kaderníctvo Lednické Rovne 193,00 15.07.2022 nájom, služby
20220464 06.07.2022 Vrabcová Kristína Zubák 410,00 15.07.2022 nájom, služby
20220465 06.07.2022 Štefan Ďurko Autodiely Led.Rovne 240,00 15.07.2022 nájom, služby
20220466 06.07.2022 Ondrichová Anna Led. Rovne 212,00 15.07.2022 nájom, služby
20220467 06.07.2022 DOLIMARK s.r.o. Lednické Rovne 400,00 15.07.2022 nájom, služby
20220468 06.07.2022 Ing. Potočná Eva Lednické Rovne 255,00 15.07.2022 nájom, služby
20220469 30.06.2022 Základná škola E. Schreibera   48,28 14.07.2022 Tovar.
20220470 30.06.2022 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 40,09 14.07.2022 Tovar.
20220471 14.07.2022 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 35 Lednické Rovne 26,40 28.07.2022 Za správu spoločenstva.
20220472 14.07.2022 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 36 Led.Rovne 26,40 28.07.2022 Za správu spoločenstva.
20220473 14.07.2022 Spoločenstvo domu č. 40 Led.Rovne 39,60 28.07.2022 Za správu spoločenstva.
20220474 14.07.2022 Spoločenstvo domu č. 41 Led.Rovne 39,60 28.07.2022 Za správu spoločenstva.
20220475 14.07.2022 Spoločenstvo domu č. 42, Led. Rovne   79,20 28.07.2022 Za správu spoločenstva.
20220476 14.07.2022 Spoločenstvo domu č. 44  Led. Rovne   72,60 28.07.2022 Za správu spoločenstva.
20220477 14.07.2022 Spoločenstvo domu č. 45, Led. Rovne   72,60 28.07.2022 Za správu spoločenstva.
20220478 14.07.2022 Spoločenstvo domu č. 49, Led. Rovne   85,80 28.07.2022 Za správu spoločenstva.
20220479 14.07.2022 Spoločenstvo domu č. 50, Led. Rovne   79,20 28.07.2022 Za správu spoločenstva.
20220480 14.07.2022 Spoločenstvo domu 74   26,40 28.07.2022 Za správu spoločenstva.
20220481 14.07.2022 Spol.č.79 "NÁDEJ" Led.Rovne 72,60 28.07.2022 Za správu spoločenstva.
20220482 14.07.2022 Spoločenstvo domu 203   118,80 28.07.2022 Za správu spoločenstva.
20220483 14.07.2022 Dom č. 205 Lednické Rovne 79,20 28.07.2022 Za správu spoločenstva.
20220484 14.07.2022 Dom č. 210 Lednické Rovne 92,40 28.07.2022 Za správu spoločenstva.
20220485 14.07.2022 Spoločenstvo domu č. 213 Led.Rovne 118,80 28.07.2022 Za správu spoločenstva.
20220486 14.07.2022 Bytové spoločenstvo Lednické Rovne Lednické Rovne 39,60 28.07.2022 Za správu spoločenstva.
20220487 30.06.2022 Obecný úrad Košeca Košeca 5346,43 14.07.2022 Vývoz komunálneho odpadu
20220488 19.07.2022 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 1000,00 02.08.2022 prevádzka Ledrov za 3.Q. 2022
20220489 19.07.2022 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 3750,00 02.08.2022 správa cintorínov za 3.Q. 2022
20220490 26.07.2022 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 1431,60 09.08.2022 oplotenie hasičského areálu
20220491 26.07.2022 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 25833,54 09.08.2022 odvodnenie ulice Družstevná
20220492 26.07.2022 Monček Led.Rovne 38,40 09.08.2022 cintorínske služby
20220493 27.07.2022 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 5000,00 10.08.2022 Garáže Majer III. etapa
20220494 29.07.2022 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 7784,39 12.08.2022 Vývoz komunálneho odpadu
20220495 29.07.2022 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 2688,00 12.08.2022 Vývoz kontajnera.
20220496 29.07.2022 Obec Streženice Streženice 588,00 12.08.2022 Vývoz komunálneho odpadu
20220497 29.07.2022 TP - Elektrospoj s r.o. Lednické Rovne 215,04 12.08.2022 práca s plošinou
20220498 29.07.2022 HKK, s.r.o. Púchov 108,24 12.08.2022 Vývoz kontajnera.
20220499 29.07.2022 SIMA-SPED s.r.o. Horovce 96,00 12.08.2022 Vývoz kontajnera.
20220500 29.07.2022 Stavebné profily s r.o. Dolná Breznica 98,40 12.08.2022 Vývoz kontajnera.
20220501 29.07.2022 ORAVYT s.r.o. Ťapešovo 96,00 12.08.2022 Vývoz kontajnera.
20220502 29.07.2022 Duháček Lednické Rovne 20,04 12.08.2022 práca s plošinou
20220503 29.07.2022 YURA CORPORATION Slovakia, s.r.o. Lednické Rovne 444,00 12.08.2022 Vývoz kontajnera.
20220504 29.07.2022 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 216,72 12.08.2022 práca s plošinou
20220505 01.08.2022 PROVAMED Lednické Rovne 170,66 10.08.2022 služby
20220506 01.08.2022 MEDIGA s.r.o. Lednické Rovne 207,66 10.08.2022 služby
20220507 01.08.2022 TALIMED s.r.o. Beluša 209,08 10.08.2022 služby
20220508 01.08.2022 GYNECARE spol. s.r.o. Led. Rovne 228,01 10.08.2022 služby
20220509 01.08.2022 Eva Šimšálková Púchov 255,00 10.08.2022 nájom, služby
20220510 01.08.2022 OPTIK JaS s.r.o. Žilina 178,00 10.08.2022 nájom, služby
20220511 01.08.2022 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 210,00 10.08.2022 nájom, služby
20220512 01.08.2022 Skukálková Veronika Led.Rovne 146,00 10.08.2022 nájom, služby
20220513 01.08.2022 Žalúdková Marianna Dulov 143,00 10.08.2022 nájom, služby
20220514 01.08.2022 Martina  Ďurišová Led. Rovne 200,00 10.08.2022 nájom, služby
20220515 01.08.2022 Ecolab GmbH Wien 238,00 10.08.2022 nájom, služby
20220516 01.08.2022 BITUMEX EU s.r.o. Lednické Rovne 166,00 10.08.2022 nájom, služby
20220517 01.08.2022 Katarína Mikulášová Katka Nail Design Lednické Rovne 146,00 10.08.2022 nájom, služby
20220518 01.08.2022 HAJMAN Halas Jaroslav Lednické Rovne 141,00 10.08.2022 nájom, služby
20220519 01.08.2022 Zuzana Drgová Lednica 146,00 10.08.2022 nájom, služby
20220520 01.08.2022 Trošková Mária Lednické Rovne 170,00 10.08.2022 nájom, služby
20220521 01.08.2022 Mudr. Tholt Bohuslav Dubnica nad Váhom 106,30 10.08.2022 služby
20220522 01.08.2022 Gabriela Kuhajdová Tuchyňa 74,21 10.08.2022 služby
20220523 01.08.2022 Blanka Paučová Lednické Rovne 314,00 10.08.2022 nájom, služby
20220524 01.08.2022 Cukráreň Kopp Peter, Led. Rovne   358,00 10.08.2022 nájom, služby
20220525 01.08.2022 Patáčik Peter Led.Rovne 400,00 10.08.2022 nájom, služby
20220526 01.08.2022 BARTOŠEK s.r.o. Púchov 1090,00 15.08.2022 nájom, služby
20220527 01.08.2022 Natali XL, s.r.o. Púchov 407,00 10.08.2022 nájom, služby
20220528 01.08.2022 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 193,00 10.08.2022 nájom, služby
20220529 01.08.2022 Kaderníctvo Lednické Rovne 193,00 10.08.2022 nájom, služby
20220530 01.08.2022 Vrabcová Kristína Zubák 410,00 10.08.2022 nájom, služby
20220531 01.08.2022 Štefan Ďurko Autodiely Led.Rovne 240,00 10.08.2022 nájom, služby
20220532 01.08.2022 Ondrichová Anna Led. Rovne 212,00 10.08.2022 nájom, služby
20220533 01.08.2022 DOLIMARK s.r.o. Lednické Rovne 400,00 10.08.2022 nájom, služby
20220534 01.08.2022 Ing. Potočná Eva Lednické Rovne 255,00 10.08.2022 nájom, služby
20220535 31.07.2022 Obecný úrad Košeca Košeca 4201,76 29.08.2022 Vývoz komunálneho odpadu
20220536 31.07.2022 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 1253,41 14.08.2022 výpomoc kosenie
20220537 15.08.2022 Mokrišová Lednické Rovne 31,20 29.08.2022 cintorínske služby
20220538 15.08.2022 Mičian Lednické Rovne 42,00 29.08.2022 cintorínske služby
20220539 19.08.2022 Kroupová Lednické Rovne 38,40 02.09.2022 cintorínske služby
20220540 22.08.2022 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 35 Lednické Rovne 26,40 05.09.2022 Za správu spoločenstva.
20220541 22.08.2022 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 36 Led.Rovne 26,40 05.09.2022 Za správu spoločenstva.
20220542 22.08.2022 Spoločenstvo domu č. 40 Led.Rovne 39,60 05.09.2022 Za správu spoločenstva.
20220543 22.08.2022 Spoločenstvo domu č. 41 Led.Rovne 39,60 05.09.2022 Za správu spoločenstva.
20220544 22.08.2022 Spoločenstvo domu č. 42, Led. Rovne   79,20 05.09.2022 Za správu spoločenstva.
20220545 22.08.2022 Spoločenstvo domu č. 44  Led. Rovne   72,60 05.09.2022 Za správu spoločenstva.
20220546 22.08.2022 Spoločenstvo domu č. 45, Led. Rovne   72,60 05.09.2022 Za správu spoločenstva.
20220547 22.08.2022 Spoločenstvo domu č. 49, Led. Rovne   85,80 05.09.2022 Za správu spoločenstva.
20220548 22.08.2022 Spoločenstvo domu č. 50, Led. Rovne   79,20 05.09.2022 Za správu spoločenstva.
20220549 22.08.2022 Spoločenstvo domu 74   26,40 05.09.2022 Za správu spoločenstva.
20220550 22.08.2022 Spol.č.79 "NÁDEJ" Led.Rovne 72,60 05.09.2022 Za správu spoločenstva.
20220551 22.08.2022 Spoločenstvo domu 203   118,80 05.09.2022 Za správu spoločenstva.
20220552 22.08.2022 Dom č. 205 Lednické Rovne 79,20 05.09.2022 Za správu spoločenstva.
20220553 22.08.2022 Dom č. 210 Lednické Rovne 92,40 05.09.2022 Za správu spoločenstva.
20220554 22.08.2022 Spoločenstvo domu č. 213 Led.Rovne 118,80 05.09.2022 Za správu spoločenstva.
20220555 22.08.2022 Bytové spoločenstvo Lednické Rovne Lednické Rovne 39,60 05.09.2022 Za správu spoločenstva.
20220556 23.08.2022 Hantáková Led.Rovne 24,00 06.09.2022 cintorínske služby
20220557 25.08.2022 Straka Lednické Rovne 24,00 08.09.2022 cintorínske služby
20220558 30.08.2022 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 9923,36 13.09.2022 park.miesta a stojiská na smetné nádoby
20220559 31.08.2022 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 5834,38 14.09.2022 inštalácia detských prvkov
20220560 31.08.2022 Pagáčová Lednické Rovne 31,20 14.09.2022 cintorínske služby
20220561 31.08.2022 Chmelíková Lednické Rovne 38,40 14.09.2022 cintorínske služby
20220562 31.08.2022 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 7784,39 14.09.2022 Vývoz komunálneho odpadu
20220563 31.08.2022 Obec Dolná Breznica Dolná Breznica 33,36 14.09.2022 práca s plošinou
20220564 31.08.2022 Obec Streženice Streženice 588,00 14.09.2022 Vývoz komunálneho odpadu
20220565 31.08.2022 TP - Elektrospoj s r.o. Lednické Rovne 436,80 14.09.2022 práca s plošinou
20220566 31.08.2022 Stavebné profily s r.o. Dolná Breznica 98,40 14.09.2022 Vývoz kontajnera.
20220567 31.08.2022 HKK, s.r.o. Púchov 97,44 14.09.2022 Vývoz kontajnera.
20220568 31.08.2022 RONA a.s. Lednické Rovne Lednické Rovne 16,68 14.09.2022 práca s plošinou
20220569 31.08.2022 NETO s.r.o. Púchov 73,44 14.09.2022 práca s plošinou
20220570 31.08.2022 Legia, a.s. Trenčín 78,36 14.09.2022 práca s plošinou
20220571 31.08.2022 GMI SERVIS s.r.o. Dubnica nad Váhom 71,88 14.09.2022 práca s plošinou
20220572 31.08.2022 YURA CORPORATION Slovakia, s.r.o. Lednické Rovne 336,00 14.09.2022 Vývoz kontajnera.
20220573 31.08.2022 Taraba Horovce 86,76 14.09.2022 práca s plošinou
20220574 31.08.2022 Struhár Púchov 96,00 14.09.2022 Vývoz kontajnera.
20220575 31.08.2022 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 3025,92 14.09.2022 Vývoz kontajnera.
20220576 31.08.2022 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 418,44 14.09.2022 práca s plošinou
20220577 06.09.2022 PROVAMED Lednické Rovne 170,66 15.09.2022 služby
20220578 06.09.2022 MEDIGA s.r.o. Lednické Rovne 207,66 15.09.2022 služby
20220579 06.09.2022 TALIMED s.r.o. Beluša 209,08 15.09.2022 služby
20220580 06.09.2022 GYNECARE spol. s.r.o. Led. Rovne 228,01 15.09.2022 služby
20220581 06.09.2022 Eva Šimšálková Púchov 255,00 15.09.2022 nájom, služby
20220582 06.09.2022 OPTIK JaS s.r.o. Žilina 178,00 15.09.2022 nájom, služby
20220583 06.09.2022 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 210,00 15.09.2022 nájom, služby
20220584 06.09.2022 Skukálková Veronika Led.Rovne 146,00 15.09.2022 nájom, služby
20220585 06.09.2022 Žalúdková Marianna Dulov 143,00 15.09.2022 nájom, služby
20220586 06.09.2022 Martina  Ďurišová Led. Rovne 200,00 15.09.2022 nájom, služby
20220587 06.09.2022 Ecolab GmbH Wien 238,00 15.09.2022 nájom, služby
20220588 06.09.2022 BITUMEX EU s.r.o. Lednické Rovne 166,00 15.09.2022 nájom, služby
20220589 06.09.2022 Katarína Mikulášová Katka Nail Design Lednické Rovne 146,00 15.09.2022 nájom, služby
20220590 06.09.2022 HAJMAN Halas Jaroslav Lednické Rovne 141,00 15.09.2022 nájom, služby
20220591 06.09.2022 Zuzana Drgová Lednica 146,00 15.09.2022 nájom, služby
20220592 06.09.2022 Trošková Mária Lednické Rovne 170,00 15.09.2022 nájom, služby
20220593 06.09.2022 Mudr. Tholt Bohuslav Dubnica nad Váhom 106,30 15.09.2022 služby
20220594 06.09.2022 Gabriela Kuhajdová Tuchyňa 74,21 15.09.2022 služby
20220595 07.09.2022 Blanka Paučová Lednické Rovne 314,00 16.09.2022 nájom, služby
20220596 07.09.2022 Cukráreň Kopp Peter, Led. Rovne   358,00 16.09.2022 nájom, služby
20220597 07.09.2022 Patáčik Peter Led.Rovne 400,00 16.09.2022 nájom, služby
20220598 07.09.2022 BARTOŠEK s.r.o. Púchov 1090,00 16.09.2022 nájom, služby
20220599 07.09.2022 Natali XL, s.r.o. Púchov 407,00 16.09.2022 nájom, služby
20220600 07.09.2022 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 193,00 16.09.2022 nájom, služby
20220601 07.09.2022 Kaderníctvo Lednické Rovne 193,00 16.09.2022 nájom, služby
20220602 07.09.2022 Vrabcová Kristína Zubák 410,00 16.09.2022 nájom, služby
20220603 07.09.2022 Štefan Ďurko Autodiely Led.Rovne 240,00 16.09.2022 nájom, služby
20220604 07.09.2022 Ondrichová Anna Led. Rovne 212,00 16.09.2022 nájom, služby
20220605 07.09.2022 DOLIMARK s.r.o. Lednické Rovne 400,00 16.09.2022 nájom, služby
20220606 07.09.2022 Ing. Potočná Eva Lednické Rovne 255,00 16.09.2022 nájom, služby
20220607 07.09.2022 Miroslav Jambor Led.Rovne 75,00 16.09.2022 služby
20220608 31.08.2022 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 1365,95 14.09.2022 výpomoc
20220609 13.09.2022 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 151,92 27.09.2022 opravy na ZS-LR
20220610 31.08.2022 Obecný úrad Košeca Košeca 5284,40 27.09.2022 Vývoz komunálneho odpadu
20220611 14.09.2022 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 35 Lednické Rovne 26,40 28.09.2022 Za správu spoločenstva.
20220612 14.09.2022 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 36 Led.Rovne 26,40 28.09.2022 Za správu spoločenstva.
20220613 14.09.2022 Spoločenstvo domu č. 40 Led.Rovne 39,60 28.09.2022 Za správu spoločenstva.
20220614 14.09.2022 Spoločenstvo domu č. 41 Led.Rovne 39,60 28.09.2022 Za správu spoločenstva.
20220615 14.09.2022 Spoločenstvo domu č. 42, Led. Rovne   79,20 28.09.2022 Za správu spoločenstva.
20220616 14.09.2022 Spoločenstvo domu č. 44  Led. Rovne   72,60 28.09.2022 Za správu spoločenstva.
20220617 14.09.2022 Spoločenstvo domu č. 45, Led. Rovne   72,60 28.09.2022 Za správu spoločenstva.
20220618 14.09.2022 Spoločenstvo domu č. 49, Led. Rovne   85,80 28.09.2022 Za správu spoločenstva.
20220619 14.09.2022 Spoločenstvo domu č. 50, Led. Rovne   79,20 28.09.2022 Za správu spoločenstva.
20220620 14.09.2022 Spoločenstvo domu 74   26,40 28.09.2022 Za správu spoločenstva.
20220621 14.09.2022 Spol.č.79 "NÁDEJ" Led.Rovne 72,60 28.09.2022 Za správu spoločenstva.
20220622 14.09.2022 Spoločenstvo domu 203   118,80 28.09.2022 Za správu spoločenstva.
20220623 14.09.2022 Dom č. 205 Lednické Rovne 79,20 28.09.2022 Za správu spoločenstva.
20220624 14.09.2022 Dom č. 210 Lednické Rovne 92,40 28.09.2022 Za správu spoločenstva.
20220625 14.09.2022 Spoločenstvo domu č. 213 Led.Rovne 118,80 28.09.2022 Za správu spoločenstva.
20220626 14.09.2022 Bytové spoločenstvo Lednické Rovne Lednické Rovne 39,60 28.09.2022 Za správu spoločenstva.
20220627 22.09.2022 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 68,40 06.10.2022 Tovar.
20220628 29.09.2022 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 10000,00 13.10.2022 garáže Majer III.etapa
20220629 30.09.2022 Janovcová Lednické Rovne 34,80 14.10.2022 cintorínske služby
20220630 30.09.2022 Dohňanská Lednické Rovne 38,40 14.10.2022 cintorínske služby
20220631 30.09.2022 Obec Streženice Streženice 588,00 14.10.2022 Vývoz komunálneho odpadu
20220632 30.09.2022 Leško Lednické Rovne 165,60 14.10.2022 Vývoz kontajnera.
20220633 30.09.2022 UNISTAV Teplička s.r.o. Teplička nad Váhom 96,00 30.10.2022 Vývoz kontajnera.
20220634 30.09.2022 MIDAS, s.r.o. Dubnica nad Váhom 96,00 14.10.2022 Vývoz kontajnera.
20220635 30.09.2022 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 126,72 14.10.2022 práca s plošinou
20220636 30.09.2022 TP - Elektrospoj s r.o. Lednické Rovne 63,36 14.10.2022 práca s plošinou
20220637 30.09.2022 I.J. stavby - Ján Ivaniš Lednické Rovne 770,40 14.10.2022 práca s plošinou
20220638 30.09.2022 HKK, s.r.o. Púchov 106,08 14.10.2022 Vývoz kontajnera.
20220639 30.09.2022 Stavebné profily s r.o. Dolná Breznica 98,40 14.10.2022 Vývoz kontajnera.
20220640 30.09.2022 YURA CORPORATION Slovakia, s.r.o. Lednické Rovne 822,00 14.10.2022 Vývoz kontajnera.
20220641 30.09.2022 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 8395,63 14.10.2022 Vývoz komunálneho odpadu
20220642 01.10.2022 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 2400,00 15.10.2022 prevádzka budovy Ledrov 4.Q.2022
20220643 01.10.2022 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 3750,00 15.10.2022 správa cintorínov 4.Q.2022
20220644 03.10.2022 PROVAMED Lednické Rovne 170,66 12.10.2022 služby
20220645 03.10.2022 MEDIGA s.r.o. Lednické Rovne 207,66 12.10.2022 služby
20220646 03.10.2022 TALIMED s.r.o. Beluša 209,08 12.10.2022 služby
20220647 03.10.2022 GYNECARE spol. s.r.o. Led. Rovne 228,01 12.10.2022 služby
20220648 03.10.2022 Eva Šimšálková Púchov 255,00 12.10.2022 nájom, služby
20220649 03.10.2022 OPTIK JaS s.r.o. Žilina 178,00 12.10.2022 nájom, služby
20220650 03.10.2022 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 210,00 12.10.2022 nájom, služby
20220651 03.10.2022 Skukálková Veronika Led.Rovne 146,00 12.10.2022 nájom, služby
20220652 03.10.2022 Žalúdková Marianna Dulov 143,00 12.10.2022 nájom, služby
20220653 03.10.2022 Martina  Ďurišová Led. Rovne 200,00 12.10.2022 nájom, služby
20220654 03.10.2022 Ecolab GmbH Wien 238,00 12.10.2022 nájom, služby
20220655 03.10.2022 BITUMEX EU s.r.o. Lednické Rovne 166,00 12.10.2022 nájom, služby
20220656 03.10.2022 Katarína Mikulášová Katka Nail Design Lednické Rovne 146,00 12.10.2022 nájom, služby
20220657 03.10.2022 HAJMAN Halas Jaroslav Lednické Rovne 141,00 12.10.2022 nájom, služby
20220658 03.10.2022 Zuzana Drgová Lednica 146,00 12.10.2022 nájom, služby
20220659 03.10.2022 Trošková Mária Lednické Rovne 170,00 12.10.2022 nájom, služby
20220660 03.10.2022 Mudr. Tholt Bohuslav Dubnica nad Váhom 106,30 12.10.2022 služby
20220661 03.10.2022 Gabriela Kuhajdová Tuchyňa 74,21 12.10.2022 služby
20220662 03.10.2022 Blanka Paučová Lednické Rovne 314,00 12.10.2022 nájom, služby
20220663 03.10.2022 Cukráreň Kopp Peter, Led. Rovne   358,00 12.10.2022 nájom, služby
20220664 03.10.2022 Patáčik Peter Led.Rovne 400,00 12.10.2022 nájom, služby
20220665 03.10.2022 BARTOŠEK s.r.o. Púchov 1090,00 12.10.2022 nájom, služby
20220666 03.10.2022 Natali XL, s.r.o. Púchov 407,00 12.10.2022 nájom, služby
20220667 03.10.2022 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 193,00 12.10.2022 nájom, služby
20220668 03.10.2022 Kaderníctvo Lednické Rovne 193,00 12.10.2022 nájom, služby
20220669 03.10.2022 Vrabcová Kristína Zubák 410,00 12.10.2022 nájom, služby
20220670 03.10.2022 Štefan Ďurko Autodiely Led.Rovne 240,00 12.10.2022 nájom, služby
20220671 03.10.2022 Ondrichová Anna Led. Rovne 212,00 12.10.2022 nájom, služby
20220672 03.10.2022 DOLIMARK s.r.o. Lednické Rovne 400,00 12.10.2022 nájom, služby
20220673 03.10.2022 Ing. Potočná Eva Lednické Rovne 255,00 12.10.2022 nájom, služby
20220674 20.09.2022 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 2400,00 04.10.2022 Vývoz kontajnera.
20220675 30.09.2022 Základná škola E. Schreibera   53,70 14.10.2022 Tovar.
20220676 30.09.2022 Obecný úrad Košeca Košeca 4201,31 02.11.2022 Vývoz komunálneho odpadu
20220677 20.10.2022 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 35 Lednické Rovne 26,40 03.11.2022 Za správu spoločenstva.
20220678 20.10.2022 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 36 Led.Rovne 26,40 03.11.2022 Za správu spoločenstva.
20220679 20.10.2022 Spoločenstvo domu č. 40 Led.Rovne 39,60 03.11.2022 Za správu spoločenstva.
20220680 20.10.2022 Spoločenstvo domu č. 41 Led.Rovne 39,60 03.11.2022 Za správu spoločenstva.
20220681 20.10.2022 Spoločenstvo domu č. 42, Led. Rovne   79,20 03.11.2022 Za správu spoločenstva.
20220682 20.10.2022 Spoločenstvo domu č. 44  Led. Rovne   72,60 03.11.2022 Za správu spoločenstva.
20220683 20.10.2022 Spoločenstvo domu č. 45, Led. Rovne   72,60 03.11.2022 Za správu spoločenstva.
20220684 20.10.2022 Spoločenstvo domu č. 49, Led. Rovne   85,80 03.11.2022 Za správu spoločenstva.
20220685 20.10.2022 Spoločenstvo domu č. 50, Led. Rovne   79,20 03.11.2022 Za správu spoločenstva.
20220686 20.10.2022 Spoločenstvo domu 74   26,40 03.11.2022 Za správu spoločenstva.
20220687 20.10.2022 Spol.č.79 "NÁDEJ" Led.Rovne 72,60 03.11.2022 Za správu spoločenstva.
20220688 20.10.2022 Spoločenstvo domu 203   118,80 03.11.2022 Za správu spoločenstva.
20220689 20.10.2022 Dom č. 205 Lednické Rovne 79,20 03.11.2022 Za správu spoločenstva.
20220690 20.10.2022 Dom č. 210 Lednické Rovne 92,40 03.11.2022 Za správu spoločenstva.
20220691 20.10.2022 Spoločenstvo domu č. 213 Led.Rovne 118,80 03.11.2022 Za správu spoločenstva.
20220692 20.10.2022 Bytové spoločenstvo Lednické Rovne Lednické Rovne 39,60 03.11.2022 Za správu spoločenstva.
20220693 25.10.2022 Obecný úrad Košeca Košeca -24,00 08.11.2022 dobropis
20220694 28.10.2022 TP - Elektrospoj s r.o. Lednické Rovne 776,88 11.11.2022 práca s plošinou
20220695 31.10.2022 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 7784,39 14.11.2022 Vývoz komunálneho odpadu
20220696 31.10.2022 Obec Lazy pod Makytou Lazy pod Makytou 775,80 14.11.2022 práca s plošinou
20220697 31.10.2022 Obec Streženice Streženice 882,00 14.11.2022 Vývoz komunálneho odpadu
20220698 31.10.2022 Kostková Lednické Rovne 35,04 14.11.2022 práca s plošinou
20220699 31.10.2022 Stavebné profily s r.o. Dolná Breznica 98,40 14.11.2022 Vývoz kontajnera.
20220700 02.11.2022 UNISTAV Teplička s.r.o. Teplička nad Váhom 192,00 01.12.2022 Vývoz kontajnera.
20220701 31.10.2022 ETOP WHELS  ASSEMBLING  s.r.o. Púchov 120,00 14.11.2022 Vývoz kontajnera.
20220702 31.10.2022 HKK, s.r.o. Púchov 131,04 14.11.2022 Vývoz kontajnera.
20220703 31.10.2022 YURA CORPORATION Slovakia, s.r.o. Lednické Rovne 606,00 14.11.2022 Vývoz kontajnera.
20220704 31.10.2022 Základná škola E. Schreibera   73,55 14.11.2022 Tovar.
20220705 31.10.2022 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 300,00 14.11.2022 Tovar.
20220706 31.10.2022 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 173,00 14.11.2022 Tovar.
20220707 02.11.2022 PROVAMED Lednické Rovne 170,66 11.11.2022 služby
20220708 02.11.2022 MEDIGA s.r.o. Lednické Rovne 207,66 11.11.2022 služby
20220709 02.11.2022 TALIMED s.r.o. Beluša 209,08 11.11.2022 služby
20220710 02.11.2022 GYNECARE spol. s.r.o. Led. Rovne 228,01 11.11.2022 služby
20220711 02.11.2022 Eva Šimšálková Púchov 255,00 11.11.2022 nájom, služby
20220712 02.11.2022 OPTIK JaS s.r.o. Žilina 178,00 11.11.2022 nájom, služby
20220713 02.11.2022 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 210,00 11.11.2022 nájom, služby
20220714 02.11.2022 Skukálková Veronika Led.Rovne 146,00 11.11.2022 nájom, služby
20220715 02.11.2022 Žalúdková Marianna Dulov 143,00 11.11.2022 nájom, služby
20220716 02.11.2022 Martina  Ďurišová Led. Rovne 200,00 11.11.2022 nájom, služby
20220717 02.11.2022 Ecolab GmbH Wien 238,00 11.11.2022 nájom, služby
20220718 02.11.2022 BITUMEX EU s.r.o. Lednické Rovne 166,00 11.11.2022 nájom, služby
20220719 02.11.2022 Katarína Mikulášová Katka Nail Design Lednické Rovne 146,00 11.11.2022 nájom, služby
20220720 02.11.2022 HAJMAN Halas Jaroslav Lednické Rovne 141,00 11.11.2022 nájom, služby
20220721 02.11.2022 Zuzana Drgová Lednica 146,00 11.11.2022 nájom, služby
20220722 02.11.2022 Trošková Mária Lednické Rovne 170,00 11.11.2022 nájom, služby
20220723 02.11.2022 Mudr. Tholt Bohuslav Dubnica nad Váhom 106,30 11.11.2022 služby
20220724 02.11.2022 Gabriela Kuhajdová Tuchyňa 74,21 11.11.2022 služby
20220725 02.11.2022 Blanka Paučová Lednické Rovne 314,00 11.11.2022 nájom, služby
20220726 02.11.2022 Cukráreň Kopp Peter, Led. Rovne   358,00 11.11.2022 nájom, služby
20220727 02.11.2022 Patáčik Peter Led.Rovne 400,00 11.11.2022 nájom, služby
20220728 02.11.2022 BARTOŠEK s.r.o. Púchov 1090,00 11.11.2022 nájom, služby
20220729 02.11.2022 Natali XL, s.r.o. Púchov 407,00 16.11.2022 nájom, služby
20220730 02.11.2022 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 193,00 11.11.2022 nájom, služby
20220731 02.11.2022 Kaderníctvo Lednické Rovne 193,00 11.11.2022 nájom, služby
20220732 02.11.2022 Vrabcová Kristína Zubák 410,00 11.11.2022 nájom, služby
20220733 02.11.2022 Štefan Ďurko Autodiely Led.Rovne 240,00 11.11.2022 nájom, služby
20220734 02.11.2022 Ondrichová Anna Led. Rovne 212,00 11.11.2022 nájom, služby
20220735 02.11.2022 DOLIMARK s.r.o. Lednické Rovne 400,00 11.11.2022 nájom, služby
20220736 02.11.2022 Ing. Potočná Eva Lednické Rovne 255,00 11.11.2022 nájom, služby
20220737 31.10.2022 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 2208,00 14.11.2022 Vývoz kontajnera.
20220738 07.11.2022 Suchánek Lednické Rovne 42,00 21.11.2022 cintorínske služby
20220739 07.11.2022 Mierny Bratislava 31,20 21.11.2022 cintorínske služby
20220740 07.11.2022 Krajčiová Púchov 34,80 21.11.2022 cintorínske služby
20220741 14.11.2022 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 35 Lednické Rovne 26,40 28.11.2022 Za správu spoločenstva.
20220742 14.11.2022 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 36 Led.Rovne 26,40 28.11.2022 Za správu spoločenstva.
20220743 14.11.2022 Spoločenstvo domu č. 40 Led.Rovne 39,60 28.11.2022 Za správu spoločenstva.
20220744 14.11.2022 Spoločenstvo domu č. 41 Led.Rovne 39,60 28.11.2022 Za správu spoločenstva.
20220745 14.11.2022 Spoločenstvo domu č. 42, Led. Rovne   79,20 28.11.2022 Za správu spoločenstva.
20220746 14.11.2022 Spoločenstvo domu č. 44  Led. Rovne   72,60 28.11.2022 Za správu spoločenstva.
20220747 14.11.2022 Spoločenstvo domu č. 45, Led. Rovne   72,60 28.11.2022 Za správu spoločenstva.
20220748 14.11.2022 Spoločenstvo domu č. 49, Led. Rovne   85,80 28.11.2022 Za správu spoločenstva.
20220749 14.11.2022 Spoločenstvo domu č. 50, Led. Rovne   79,20 28.11.2022 Za správu spoločenstva.
20220750 14.11.2022 Spol.č.79 "NÁDEJ" Led.Rovne 72,60 28.11.2022 Za správu spoločenstva.
20220751 14.11.2022 Spoločenstvo domu 203   118,80 28.11.2022 Za správu spoločenstva.
20220752 14.11.2022 Dom č. 205 Lednické Rovne 79,20 28.11.2022 Za správu spoločenstva.
20220753 14.11.2022 Dom č. 210 Lednické Rovne 92,40 28.11.2022 Za správu spoločenstva.
20220754 14.11.2022 Spoločenstvo domu č. 213 Led.Rovne 118,80 28.11.2022 Za správu spoločenstva.
20220755 14.11.2022 Bytové spoločenstvo Lednické Rovne Lednické Rovne 39,60 28.11.2022 Za správu spoločenstva.
20220756 14.11.2022 Spoločenstvo domu 74   26,40 28.11.2022 Za správu spoločenstva.
20220757 31.10.2022 Obecný úrad Košeca Košeca 4571,35 30.11.2022 Vývoz komunálneho odpadu
20220758 25.11.2022 Dom č. 210 Lednické Rovne 7,20 09.12.2022 nastavenie vchodových dverí
20220759 25.11.2022 Karasová Lednické Rovne 38,40 09.12.2022 cintorínske služby
20220760 28.11.2022 Vanko Lednické Rovne 31,20 12.12.2022 cintorínske služby
20220761 30.11.2022 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 6000,00 14.12.2022 Stavebné práce.
20220762 30.11.2022 Bytové spoločenstvo Lednické Rovne Lednické Rovne 24,00 14.12.2022 revízia požiarnych zariadení
20220763 30.11.2022 Dom č. 210 Lednické Rovne 14,40 14.12.2022 revízia požiarnych zariadení
20220764 30.11.2022 Spoločenstvo domu č. 213 Led.Rovne 30,00 14.12.2022 revízia požiarnych zariadení
20220765 30.11.2022 Spoločenstvo domu č. 40 Led.Rovne 14,40 14.12.2022 revízia požiarnych zariadení
20220766 30.11.2022 Spoločenstvo domu č. 41 Led.Rovne 14,40 14.12.2022 revízia požiarnych zariadení
20220767 30.11.2022 Obec Streženice Streženice 128,40 14.12.2022 váženie TKO
20220768 30.11.2022 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 7191,12 14.12.2022 Vývoz komunálneho odpadu
20220769 30.11.2022 Obec Streženice Streženice 588,00 14.12.2022 Vývoz komunálneho odpadu
20220770 30.11.2022 Stavebné profily s r.o. Dolná Breznica 196,80 14.12.2022 Vývoz kontajnera.
20220771 30.11.2022 UNISTAV Teplička s.r.o. Teplička nad Váhom 192,00 29.12.2022 Vývoz kontajnera.
20220772 30.11.2022 HKK, s.r.o. Púchov 114,72 14.12.2022 Vývoz kontajnera.
20220773 30.11.2022 MIDAS, s.r.o. Dubnica nad Váhom 96,00 14.12.2022 Vývoz kontajnera.
20220774 30.11.2022 Kohout Trenčianska Teplá 247,68 14.12.2022 Vývoz kontajnera.
20220775 30.11.2022 YURA CORPORATION Slovakia, s.r.o. Lednické Rovne 444,00 14.12.2022 Vývoz kontajnera.
20220776 01.12.2022 PROVAMED Lednické Rovne 170,66 10.12.2022 služby
20220777 01.12.2022 MEDIGA s.r.o. Lednické Rovne 207,66 10.12.2022 služby
20220778 01.12.2022 TALIMED s.r.o. Beluša 209,08 10.12.2022 služby
20220779 01.12.2022 GYNECARE spol. s.r.o. Led. Rovne 228,01 10.12.2022 služby
20220780 01.12.2022 Eva Šimšálková Púchov 255,00 10.12.2022 nájom, služby
20220781 01.12.2022 OPTIK JaS s.r.o. Žilina 178,00 10.12.2022 nájom, služby
20220782 01.12.2022 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 210,00 10.12.2022 nájom, služby
20220783 01.12.2022 Skukálková Veronika Led.Rovne 146,00 10.12.2022 nájom, služby
20220784 01.12.2022 Žalúdková Marianna Dulov 143,00 10.12.2022 nájom, služby
20220785 01.12.2022 Martina  Ďurišová Led. Rovne 200,00 10.12.2022 nájom, služby
20220786 01.12.2022 Ecolab GmbH Wien 238,00 10.12.2022 nájom, služby
20220787 01.12.2022 BITUMEX EU s.r.o. Lednické Rovne 166,00 10.12.2022 nájom, služby
20220788 01.12.2022 Katarína Mikulášová Katka Nail Design Lednické Rovne 146,00 10.12.2022 nájom, služby
20220789 01.12.2022 HAJMAN Halas Jaroslav Lednické Rovne 141,00 10.12.2022 nájom, služby
20220790 01.12.2022 Zuzana Drgová Lednica 146,00 10.12.2022 nájom, služby
20220791 01.12.2022 Trošková Mária Lednické Rovne 170,00 10.12.2022 nájom, služby
20220792 01.12.2022 Mudr. Tholt Bohuslav Dubnica nad Váhom 106,30 10.12.2022 služby
20220793 01.12.2022 Gabriela Kuhajdová Tuchyňa 74,21 10.12.2022 služby
20220794 01.12.2022 Blanka Paučová Lednické Rovne 314,00 10.12.2022 nájom, služby
20220795 01.12.2022 Cukráreň Kopp Peter, Led. Rovne   358,00 10.12.2022 nájom, služby
20220796 01.12.2022 Patáčik Peter Led.Rovne 400,00 10.12.2022 nájom, služby
20220797 01.12.2022 BARTOŠEK s.r.o. Púchov 1090,00 10.12.2022 nájom, služby
20220798 01.12.2022 Natali XL, s.r.o. Púchov 407,00 10.12.2022 nájom, služby
20220799 01.12.2022 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 193,00 10.12.2022 nájom, služby
20220800 01.12.2022 Kaderníctvo Lednické Rovne 193,00 10.12.2022 nájom, služby
20220801 01.12.2022 Vrabcová Kristína Zubák 410,00 10.12.2022 nájom, služby
20220802 01.12.2022 Štefan Ďurko Autodiely Led.Rovne 240,00 10.12.2022 nájom, služby
20220803 01.12.2022 Ondrichová Anna Led. Rovne 212,00 10.12.2022 nájom, služby
20220804 01.12.2022 DOLIMARK s.r.o. Lednické Rovne 400,00 10.12.2022 nájom, služby
20220805 01.12.2022 Ing. Potočná Eva Lednické Rovne 255,00 10.12.2022 nájom, služby
20220806 01.12.2022 Miroslav Jambor Led.Rovne 100,00 10.12.2022 služby
20220807 30.11.2022 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 2760,00 14.12.2022 Vývoz kontajnera.
20220808 05.12.2022 Tomanová Lednické Rovne 35,88 19.12.2022 oprava WC
20220809 30.11.2022 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 135,00 14.12.2022 Nákladná doprava
20220810 30.11.2022 Základná škola E. Schreibera   64,80 14.12.2022 Tovar.
20220811 07.12.2022 Slováček Lednické Rovne 34,80 21.12.2022 cintorínske služby
20220812 09.12.2022 TP - Elektrospoj s r.o. Lednické Rovne 1528,44 23.12.2022 práca s plošinou vian. osvetlenie
20220813 09.12.2022 Hruška Lednické Rovne 42,00 23.12.2022 cintorínske služby
20220814 12.12.2022 Obec Dolná Breznica Dolná Breznica 153,36 26.12.2022 práca s plošinou
20220815 12.12.2022 Obec Lazy pod Makytou Lazy pod Makytou 715,80 26.12.2022 práca s plošinou
20220816 12.12.2022 HKK, s.r.o. Púchov 114,72 26.12.2022 Vývoz kontajnera.
20220817 12.12.2022 UNISTAV Teplička s.r.o. Teplička nad Váhom 96,00 10.01.2023 Vývoz kontajnera.
20220818 12.12.2022 ADP service, s.r.o. Púchov 41,76 26.12.2022 práca s plošinou
20220819 12.12.2022 PETROSTAV SK s.r.o. Štefanov nad Oravou 76,80 26.12.2022 práca s plošinou
20220820 30.11.2022 Obecný úrad Košeca Košeca 5343,64 28.12.2022 Vývoz komunálneho odpadu
20220821 14.12.2022 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 35 Lednické Rovne 26,40 28.12.2022 Za správu spoločenstva.
20220822 14.12.2022 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 36 Led.Rovne 26,40 28.12.2022 Za správu spoločenstva.
20220823 14.12.2022 Spoločenstvo domu č. 40 Led.Rovne 39,60 28.12.2022 Za správu spoločenstva.
20220824 14.12.2022 Spoločenstvo domu č. 41 Led.Rovne 39,60 28.12.2022 Za správu spoločenstva.
20220825 14.12.2022 Spoločenstvo domu č. 42, Led. Rovne   79,20 28.12.2022 Za správu spoločenstva.
20220826 14.12.2022 Spoločenstvo domu č. 44  Led. Rovne   72,60 28.12.2022 Za správu spoločenstva.
20220827 14.12.2022 Spoločenstvo domu č. 45, Led. Rovne   72,60 28.12.2022 Za správu spoločenstva.
20220828 14.12.2022 Spoločenstvo domu č. 49, Led. Rovne   85,80 28.12.2022 Za správu spoločenstva.
20220829 14.12.2022 Spoločenstvo domu č. 50, Led. Rovne   79,20 28.12.2022 Za správu spoločenstva.
20220830 14.12.2022 Spoločenstvo domu 74   26,40 28.12.2022 Za správu spoločenstva.
20220831 14.12.2022 Spol.č.79 "NÁDEJ" Led.Rovne 72,60 28.12.2022 Za správu spoločenstva.
20220832 14.12.2022 Spoločenstvo domu 203   118,80 28.12.2022 Za správu spoločenstva.
20220833 14.12.2022 Dom č. 205 Lednické Rovne 79,20 28.12.2022 Za správu spoločenstva.
20220834 14.12.2022 Dom č. 210 Lednické Rovne 92,40 28.12.2022 Za správu spoločenstva.
20220835 14.12.2022 Spoločenstvo domu č. 213 Led.Rovne 118,80 28.12.2022 Za správu spoločenstva.
20220836 14.12.2022 Bytové spoločenstvo Lednické Rovne Lednické Rovne 39,60 28.12.2022 Za správu spoločenstva.
20220837 14.12.2022 Jargašová Lednické Rovne 38,40 28.12.2022 cintorínske služby
20220838 14.12.2022 Korbelová Lednické Rovne 31,20 28.12.2022 cintorínske služby
20220839 19.12.2022 Kučerová Led.Rovne 45,60 02.01.2023 cintorínske služby
Aktuálne počasie Lednické Rovne