2016 odberateľské

Úvod Zverejňovanie Faktúry2016 odberateľské
Číslo faktúry Dát.vyst. Odberateľ Názov mesta Celk. suma
v tuz.mene
Dát.splat. Poznámka
20160001 07.01.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 12930,00 21.01.2016  
20160002 21.01.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 1314,13 04.02.2016  
20160003 25.01.2016 Struhárová Led.Rovne 15,55 08.02.2016  
20160004 25.01.2016 Spoločenstvo domu č. 40 Led.Rovne 28,80 08.02.2016  
20160005 25.01.2016 Spoločenstvo domu č. 42, Led. Rovne   62,40 08.02.2016  
20160006 25.01.2016 Spoločenstvo domu č. 44  Led. Rovne   52,80 08.02.2016  
20160007 25.01.2016 Spoločenstvo domu č. 45, Led. Rovne   52,80 08.02.2016  
20160008 25.01.2016 Spoločenstvo domu č. 49, Led. Rovne   62,40 08.02.2016  
20160009 25.01.2016 Spoločenstvo domu č. 50, Led. Rovne   57,60 08.02.2016  
20160010 25.01.2016 Dom č. 205 Lednické Rovne 57,60 08.02.2016  
20160011 25.01.2016 Dom č. 210 Lednické Rovne 67,20 08.02.2016  
20160012 25.01.2016 Spoločenstvo domu č. 213 Led.Rovne 86,40 08.02.2016  
20160013 26.01.2016 Slovenská sporitelňa, a.s. Bratislava 1972,00 15.02.2016  
20160014 27.01.2016 PROVAMED Lednické Rovne 270,00 10.02.2016  
20160015 27.01.2016 MEDIGA s.r.o. Lednické Rovne 251,00 10.02.2016  
20160016 27.01.2016 MUDr. Marcela Fuzáková Led. Rovne 210,00 10.02.2016  
20160017 27.01.2016 MEDITAL s r.o. Beluša 260,00 10.02.2016  
20160018 27.01.2016 GYNECARE spol. s.r.o. Led. Rovne 293,00 10.02.2016  
20160019 27.01.2016 UroDent, s.r.o. Led.Rovne 266,00 10.02.2016  
20160020 27.01.2016 OPTIKA JAŠ Anna Senková Žilina 133,00 10.02.2016  
20160021 28.01.2016 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 160,00 11.02.2016  
20160022 28.01.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 121,00 11.02.2016  
20160023 28.01.2016 Miroslava Karasová Led. Rovne 99,00 11.02.2016  
20160024 28.01.2016 Martina  Ďurišová Led. Rovne 154,00 11.02.2016  
20160025 28.01.2016 Kozáčková Milada Lednické Rovne 162,01 11.02.2016  
20160026 28.01.2016 BITUMEX Led. Rovne 126,00 11.02.2016  
20160027 28.01.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 123,01 11.02.2016  
20160028 28.01.2016 HAJMAN Halas Jaroslav Lednické Rovne 100,00 11.02.2016  
20160029 28.01.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 115,00 11.02.2016  
20160030 28.01.2016 Trošková Mária Lednické Rovne 115,00 11.02.2016  
20160031 28.01.2016 PURUS , spol. s.r.o. Púchov 20,08 11.02.2016  
20160032 28.01.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 96,54 11.02.2016  
20160033 28.01.2016 Blanka Paučová Lednické Rovne 211,00 11.02.2016  
20160034 28.01.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 80,01 11.02.2016  
20160035 28.01.2016 Cukráreň Kopp Peter, Led. Rovne   283,00 11.02.2016  
20160036 28.01.2016 Ivan Antunovič Púchov 159,00 11.02.2016  
20160037 28.01.2016 BARTOŠEK s.r.o. Púchov 770,00 11.02.2016  
20160038 28.01.2016 Kvasnicová Anna Led. Rovne 189,00 11.02.2016  
20160039 28.01.2016 Kubová Nataša Púchov Púchov 295,00 11.02.2016  
20160040 28.01.2016 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 143,00 11.02.2016  
20160041 28.01.2016 Kaderníctvo Lednické Rovne 143,00 11.02.2016  
20160042 28.01.2016 Štefan Ďurko Autodiely Led.Rovne 176,50 11.02.2016  
20160043 28.01.2016 Ondrichová Anna Led. Rovne 263,00 11.02.2016  
20160044 28.01.2016 Sklenárstvo Horečný Anton Lednické Rovne 116,00 11.02.2016  
20160045 28.01.2016 Rohlíková Lednické Rovne 30,24 28.01.2016  
20160046 28.01.2016 Szabová Led. Rovne 19,81 11.02.2016  
20160047 31.01.2016 Obec Dolná Breznica Dolná Breznica 30,88 14.02.2016  
20160048 31.01.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 5300,00 14.02.2016  
20160049 31.01.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 681,36 14.02.2016  
20160050 31.01.2016 Obec Dolná Breznica Dolná Breznica 623,28 14.02.2016  
20160051 31.01.2016 Obec Dolné Kočkovce Dolné Kočkovce 588,00 14.02.2016  
20160052 31.01.2016 Obec Horná Breznica Horná Breznica 248,88 14.02.2016  
20160053 31.01.2016 Obec Streženice Streženice 436,80 14.02.2016  
20160054 31.01.2016 STABAR, spol. s.r.o. Trenčín 48,00 14.02.2016  
20160055 31.01.2016 TP elektrospoj Lednické Rovne 47,28 14.02.2016  
20160056 31.01.2016 RONA a.s. Lednické Rovne Lednické Rovne 402,36 14.02.2016  
20160057 31.01.2016 YURA CORPORATION Slovakia, s.r.o. Lednické Rovne 518,55 14.02.2016  
20160058 03.02.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 3750,00 17.02.2016  
20160059 03.02.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 1500,00 17.02.2016  
20160060 03.02.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 7818,70 17.02.2016  
20160061 15.02.2016 Neomániová Lednické Rovne 19,81 29.02.2016  
20160062 16.02.2016 Spoločenstvo domu č. 40 Led.Rovne 28,80 01.03.2016  
20160063 16.02.2016 Spoločenstvo domu č. 42, Led. Rovne   62,40 01.03.2016  
20160064 16.02.2016 Spoločenstvo domu č. 44  Led. Rovne   52,80 01.03.2016  
20160065 16.02.2016 Spoločenstvo domu č. 45, Led. Rovne   52,80 01.03.2016  
20160066 16.02.2016 Spoločenstvo domu č. 49, Led. Rovne   62,40 01.03.2016  
20160067 16.02.2016 Spoločenstvo domu č. 50, Led. Rovne   57,60 01.03.2016  
20160068 16.02.2016 Dom č. 205 Lednické Rovne 57,60 01.03.2016  
20160069 16.02.2016 Dom č. 210 Lednické Rovne 67,20 01.03.2016  
20160070 16.02.2016 Spoločenstvo domu č. 213 Led.Rovne 86,40 01.03.2016  
20160071 17.02.2016 Brázda Led.Rovne 19,81 17.02.2016  
20160072 22.02.2016 Janovcová Led.Rovne 21,29 07.03.2016  
20160073 24.02.2016 Nováková Led.Rovne 27,29 09.03.2016  
20160074 24.02.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 318,30 09.03.2016  
20160075 26.02.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne -934,60 11.03.2016  
20160076 26.02.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne -458,34 11.03.2016  
20160077 29.02.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 5300,00 14.03.2016  
20160078 29.02.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 981,74 14.03.2016  
20160079 29.02.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 1512,71 14.03.2016  
20160080 29.02.2016 Obec Dolná Breznica Dolná Breznica 597,12 14.03.2016  
20160081 29.02.2016 Obec Dolné Kočkovce Dolné Kočkovce 648,00 14.03.2016  
20160082 29.02.2016 Obec Horná Breznica Horná Breznica 124,44 14.03.2016  
20160083 29.02.2016 Obec Streženice Streženice 655,20 14.03.2016  
20160084 29.02.2016 Obec Tuchyňa Tuchyňa 58,44 14.03.2016  
20160085 29.02.2016 STABAR, spol. s.r.o. Trenčín 96,00 14.03.2016  
20160086 29.02.2016 YURA CORPORATION Slovakia, s.r.o. Lednické Rovne 772,35 14.03.2016  
20160087 29.02.2016 Obec Dolná Breznica Dolná Breznica 7,88 14.03.2016  
20160088 29.02.2016 PROVAMED Lednické Rovne 270,00 14.03.2016  
20160089 29.02.2016 MEDIGA s.r.o. Lednické Rovne 251,00 14.03.2016  
20160090 29.02.2016 MUDr. Marcela Fuzáková Led. Rovne 210,00 14.03.2016  
20160091 29.02.2016 MEDITAL s r.o. Beluša 260,00 14.03.2016  
20160092 29.02.2016 GYNECARE spol. s.r.o. Led. Rovne 293,00 14.03.2016  
20160093 29.02.2016 UroDent, s.r.o. Led.Rovne 266,00 14.03.2016  
20160094 29.02.2016 OPTIKA JAŠ Anna Senková Žilina 133,00 14.03.2016  
20160095 29.02.2016 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 160,00 14.03.2016  
20160096 29.02.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 121,00 14.03.2016  
20160097 29.02.2016 Miroslava Karasová Led. Rovne 99,00 14.03.2016  
20160098 29.02.2016 Martina  Ďurišová Led. Rovne 154,00 14.03.2016  
20160099 29.02.2016 Kozáčková Milada Lednické Rovne 162,01 14.03.2016  
20160100 29.02.2016 BITUMEX Led. Rovne 126,00 14.03.2016  
20160101 29.02.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 123,01 14.03.2016  
20160102 29.02.2016 HAJMAN Halas Jaroslav Lednické Rovne 100,00 14.03.2016  
20160103 29.02.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 115,00 14.03.2016  
20160104 29.02.2016 Trošková Mária Lednické Rovne 115,00 14.03.2016  
20160105 29.02.2016 PURUS , spol. s.r.o. Púchov 20,08 14.03.2016  
20160106 29.02.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 96,54 14.03.2016  
20160107 29.02.2016 Blanka Paučová Lednické Rovne 211,00 14.03.2016  
20160108 29.02.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 80,01 14.03.2016  
20160109 29.02.2016 Cukráreň Kopp Peter, Led. Rovne   283,00 14.03.2016  
20160110 29.02.2016 BARTOŠEK s.r.o. Púchov 770,00 14.03.2016  
20160111 29.02.2016 Kvasnicová Anna Led. Rovne 189,00 14.03.2016  
20160112 29.02.2016 Kubová Nataša Púchov Púchov 295,00 14.03.2016  
20160113 29.02.2016 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 143,00 14.03.2016  
20160114 29.02.2016 Kaderníctvo Lednické Rovne 143,00 14.03.2016  
20160115 29.02.2016 Štefan Ďurko Autodiely Led.Rovne 176,50 14.03.2016  
20160116 29.02.2016 Ondrichová Anna Led. Rovne 263,00 14.03.2016  
20160117 29.02.2016 Sklenárstvo Horečný Anton Lednické Rovne 116,00 14.03.2016  
20160118 09.03.2016 Balážová Led.Rovne 29,59 23.03.2016  
20160119 09.03.2016 Hanták Led.Rovne 21,29 23.03.2016  
20160120 09.03.2016 Vlastníci bytových a nebytových priestor Lednické Rovne 48,00 23.03.2016  
20160121 11.03.2016 schVelm s.r.o. Bratislava 252,00 25.03.2016  
20160122 11.03.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 12573,60 25.03.2016  
20160123 15.03.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 27,64 29.03.2016  
20160124 21.03.2016 Spoločenstvo domu č. 40 Led.Rovne 28,80 04.04.2016  
20160125 21.03.2016 Spoločenstvo domu č. 42, Led. Rovne   62,40 04.04.2016  
20160126 21.03.2016 Spoločenstvo domu č. 44  Led. Rovne   52,80 04.04.2016  
20160127 21.03.2016 Spoločenstvo domu č. 45, Led. Rovne   52,80 04.04.2016  
20160128 21.03.2016 Spoločenstvo domu č. 49, Led. Rovne   62,40 04.04.2016  
20160129 21.03.2016 Spoločenstvo domu č. 50, Led. Rovne   57,60 04.04.2016  
20160130 21.03.2016 Dom č. 205 Lednické Rovne 57,60 04.04.2016  
20160131 21.03.2016 Dom č. 210 Lednické Rovne 67,20 04.04.2016  
20160132 21.03.2016 Spoločenstvo domu č. 213 Led.Rovne 86,40 04.04.2016  
20160133 22.03.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 5118,10 05.04.2016  
20160134 22.03.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 12146,51 05.04.2016  
20160135 22.03.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 4174,84 05.04.2016  
20160136 31.03.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 5300,00 14.04.2016  
20160137 31.03.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 1089,84 14.04.2016  
20160138 31.03.2016 Obec Dolná Breznica Dolná Breznica 597,12 14.04.2016  
20160139 31.03.2016 Obec Dolné Kočkovce Dolné Kočkovce 588,00 14.04.2016  
20160140 31.03.2016 Obec Horná Breznica Horná Breznica 248,88 14.04.2016  
20160141 31.03.2016 Obec Lednica Lednica 36,00 14.04.2016  
20160142 31.03.2016 Obec Streženice Streženice 436,80 14.04.2016  
20160143 31.03.2016 Obec Tuchyňa Tuchyňa 58,44 14.04.2016  
20160144 31.03.2016 RONA a.s. Lednické Rovne Lednické Rovne 47,28 14.04.2016  
20160145 31.03.2016 STABAR, spol. s.r.o. Trenčín 144,00 14.04.2016  
20160146 31.03.2016 Stavebné profily s r.o. Dolná Breznica 49,80 14.04.2016  
20160147 31.03.2016 TP elektrospoj Lednické Rovne 53,52 14.04.2016  
20160148 31.03.2016 Gereg Led.Rovne 13,08 14.04.2016  
20160149 31.03.2016 YURA CORPORATION Slovakia, s.r.o. Lednické Rovne 467,79 14.04.2016  
20160150 31.03.2016 PROVAMED Lednické Rovne 270,00 14.04.2016  
20160151 31.03.2016 MEDIGA s.r.o. Lednické Rovne 251,00 14.04.2016  
20160152 31.03.2016 MUDr. Marcela Fuzáková Led. Rovne 210,00 14.04.2016  
20160153 31.03.2016 MEDITAL s r.o. Beluša 260,00 14.04.2016  
20160154 31.03.2016 GYNECARE spol. s.r.o. Led. Rovne 293,00 14.04.2016  
20160155 31.03.2016 UroDent, s.r.o. Led.Rovne 266,00 14.04.2016  
20160156 31.03.2016 OPTIKA JAŠ Anna Senková Žilina 133,00 14.04.2016  
20160157 31.03.2016 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 160,00 14.04.2016  
20160158 31.03.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 121,00 14.04.2016  
20160159 31.03.2016 Miroslava Karasová Led. Rovne 99,00 14.04.2016  
20160160 31.03.2016 Martina  Ďurišová Led. Rovne 154,00 14.04.2016  
20160161 31.03.2016 Kozáčková Milada Lednické Rovne 162,01 14.04.2016  
20160162 31.03.2016 BITUMEX Led. Rovne 126,00 14.04.2016  
20160163 31.03.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 123,01 14.04.2016  
20160164 31.03.2016 HAJMAN Halas Jaroslav Lednické Rovne 100,00 14.04.2016  
20160165 31.03.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 115,00 14.04.2016  
20160166 31.03.2016 Trošková Mária Lednické Rovne 115,00 14.04.2016  
20160167 31.03.2016 PURUS , spol. s.r.o. Púchov 20,08 14.04.2016  
20160168 31.03.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 96,54 14.04.2016  
20160169 31.03.2016 Blanka Paučová Lednické Rovne 211,00 14.04.2016  
20160170 31.03.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 80,01 14.04.2016  
20160171 31.03.2016 Cukráreň Kopp Peter, Led. Rovne   283,00 14.04.2016  
20160172 31.03.2016 BARTOŠEK s.r.o. Púchov 770,00 14.04.2016  
20160173 31.03.2016 Kvasnicová Anna Led. Rovne 189,00 14.04.2016  
20160174 31.03.2016 Kubová Nataša Púchov Púchov 295,00 14.04.2016  
20160175 31.03.2016 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 143,00 14.04.2016  
20160176 31.03.2016 Kaderníctvo Lednické Rovne 143,00 14.04.2016  
20160177 31.03.2016 Štefan Ďurko Autodiely Led.Rovne 176,50 14.04.2016  
20160178 31.03.2016 Ondrichová Anna Led. Rovne 137,60 14.04.2016  
20160179 31.03.2016 Sklenárstvo Horečný Anton Lednické Rovne 116,00 14.04.2016  
20160180 31.03.2016 Ružová Lednické Rovne 18,34 14.04.2016  
20160181 31.03.2016 Filipovičová Led.Rovne 21,29 14.04.2016  
20160182 31.03.2016 Koppová Lednické Rovne 28,76 14.04.2016  
20160183 31.03.2016 VARES, Chalúpková 25   2330,28 14.04.2016  
20160184 21.04.2016 PROVAMED Lednické Rovne 270,00 05.05.2016  
20160185 21.04.2016 MEDIGA s.r.o. Lednické Rovne 251,00 05.05.2016  
20160186 21.04.2016 MUDr. Marcela Fuzáková Led. Rovne 210,00 05.05.2016  
20160187 21.04.2016 MEDITAL s r.o. Beluša 260,00 05.05.2016  
20160188 21.04.2016 GYNECARE spol. s.r.o. Led. Rovne 293,00 05.05.2016  
20160189 21.04.2016 UroDent, s.r.o. Led.Rovne 266,00 05.05.2016  
20160190 21.04.2016 OPTIKA JAŠ Anna Senková Žilina 133,00 05.05.2016  
20160191 21.04.2016 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 160,00 05.05.2016  
20160192 21.04.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 121,00 05.05.2016  
20160193 21.04.2016 Miroslava Karasová Led. Rovne 99,00 05.05.2016  
20160194 21.04.2016 Martina  Ďurišová Led. Rovne 154,00 05.05.2016  
20160195 21.04.2016 Kozáčková Milada Lednické Rovne 162,01 05.05.2016  
20160196 21.04.2016 BITUMEX Led. Rovne 126,00 05.05.2016  
20160197 21.04.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 123,01 05.05.2016  
20160198 21.04.2016 HAJMAN Halas Jaroslav Lednické Rovne 100,00 05.05.2016  
20160199 21.04.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 115,00 05.05.2016  
20160200 21.04.2016 Trošková Mária Lednické Rovne 115,00 05.05.2016  
20160201 21.04.2016 PURUS , spol. s.r.o. Púchov 20,08 05.05.2016  
20160202 21.04.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 96,54 05.05.2016  
20160203 21.04.2016 Blanka Paučová Lednické Rovne 211,00 05.05.2016  
20160204 21.04.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 80,01 05.05.2016  
20160205 21.04.2016 Cukráreň Kopp Peter, Led. Rovne   283,00 05.05.2016  
20160206 21.04.2016 Patáčik Peter Led.Rovne 263,00 05.05.2016  
20160207 21.04.2016 BARTOŠEK s.r.o. Púchov 770,00 05.05.2016  
20160208 21.04.2016 Kvasnicová Anna Led. Rovne 189,00 05.05.2016  
20160209 21.04.2016 Kubová Nataša Púchov Púchov 295,00 05.05.2016  
20160210 21.04.2016 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 143,00 05.05.2016  
20160211 21.04.2016 Kaderníctvo Lednické Rovne 143,00 05.05.2016  
20160212 21.04.2016 Štefan Ďurko Autodiely Led.Rovne 176,50 05.05.2016  
20160213 21.04.2016 Ondrichová Anna Led. Rovne 137,60 05.05.2016  
20160214 21.04.2016 Sklenárstvo Horečný Anton Lednické Rovne 116,00 05.05.2016  
20160215 22.04.2016 Spoločenstvo domu č. 40 Led.Rovne 28,80 06.05.2016  
20160216 22.04.2016 Spoločenstvo domu č. 42, Led. Rovne   62,40 06.05.2016  
20160217 22.04.2016 Spoločenstvo domu č. 44  Led. Rovne   52,80 06.05.2016  
20160218 22.04.2016 Spoločenstvo domu č. 45, Led. Rovne   52,80 06.05.2016  
20160219 22.04.2016 Spoločenstvo domu č. 49, Led. Rovne   62,40 06.05.2016  
20160220 22.04.2016 Spoločenstvo domu č. 50, Led. Rovne   57,60 06.05.2016  
20160221 22.04.2016 Dom č. 205 Lednické Rovne 57,60 06.05.2016  
20160222 22.04.2016 Dom č. 210 Lednické Rovne 67,20 06.05.2016  
20160223 22.04.2016 Spoločenstvo domu č. 213 Led.Rovne 86,40 06.05.2016  
20160224 22.04.2016 SVB Súhradka 197 Led.Rovne 132,00 06.05.2016  
20160225 25.04.2016 Peter Jarabica - SERVIS METAL Púchov 1560,00 09.05.2016  
20160226 28.04.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 17076,88 12.05.2016  
20160227 29.04.2016 PROVAMED Lednické Rovne -548,63 13.05.2016  
20160228 29.04.2016 MEDIGA s.r.o. Lednické Rovne -303,84 13.05.2016  
20160229 29.04.2016 MUDr. Marcela Fuzáková Led. Rovne -247,80 13.05.2016  
20160230 29.04.2016 MEDITAL s r.o. Beluša -451,44 13.05.2016  
20160231 29.04.2016 GYNECARE spol. s.r.o. Led. Rovne -405,72 13.05.2016  
20160232 29.04.2016 UroDent, s.r.o. Led.Rovne -104,04 13.05.2016  
20160233 29.04.2016 OPTIKA JAŠ Anna Senková Žilina 289,68 13.05.2016  
20160234 29.04.2016 Martina  Ďurišová Led. Rovne 105,60 13.05.2016  
20160235 29.04.2016 Kozáčková Milada Lednické Rovne -95,40 13.05.2016  
20160236 29.04.2016 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 -141,36 13.05.2016  
20160237 29.04.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 4,80 13.05.2016  
20160238 29.04.2016 BITUMEX Led. Rovne -72,84 13.05.2016  
20160239 29.04.2016 Miroslava Karasová Led. Rovne -105,24 13.05.2016  
20160240 29.04.2016 Ing. Potočný  Jozef Led. Rovne 22,24 13.05.2016  
20160241 29.04.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa -85,37 13.05.2016  
20160242 29.04.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 72,00 13.05.2016  
20160243 29.04.2016 Kozáčková Milada Lednické Rovne -139,20 13.05.2016  
20160244 29.04.2016 Trošková Mária Lednické Rovne 75,84 13.05.2016  
20160245 29.04.2016 Miroslav Jambor , Zdravotné stredisko   258,00 13.05.2016  
20160246 29.04.2016 HAJMAN Halas Jaroslav Lednické Rovne -82,80 13.05.2016  
20160247 29.04.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 46,80 13.05.2016  
20160248 29.04.2016 Blanka Paučová Lednické Rovne -191,41 13.05.2016  
20160249 29.04.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa -119,94 13.05.2016  
20160250 29.04.2016 Cukráreň Kopp Peter, Led. Rovne   -960,98 13.05.2016  
20160251 29.04.2016 BARTOŠEK s.r.o. Púchov -1283,30 13.05.2016  
20160252 29.04.2016 Kvasnicová Anna Led. Rovne -242,48 13.05.2016  
20160253 29.04.2016 Kubová Nataša Púchov Púchov -4,42 13.05.2016  
20160254 29.04.2016 Kaderníctvo Lednické Rovne -124,08 13.05.2016  
20160255 29.04.2016 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 -124,08 13.05.2016  
20160256 29.04.2016 Slovenská sporitelňa, a.s. Bratislava -11,93 13.05.2016  
20160257 29.04.2016 Štefan Ďurko Autodiely Led.Rovne -266,08 13.05.2016  
20160258 29.04.2016 Ondrichová Anna Led. Rovne -96,53 13.05.2016  
20160259 29.04.2016 Peter Karas- Cykloservis Horovce -156,68 13.05.2016  
20160260 29.04.2016 Sklenárstvo Horečný Anton Lednické Rovne -159,06 13.05.2016  
20160261 02.05.2016 PROVAMED Lednické Rovne 290,00 11.05.2016  
20160262 02.05.2016 MEDIGA s.r.o. Lednické Rovne 290,00 11.05.2016  
20160263 02.05.2016 MUDr. Marcela Fuzáková Led. Rovne 260,00 11.05.2016  
20160264 02.05.2016 MEDITAL s r.o. Beluša 290,00 11.05.2016  
20160265 02.05.2016 GYNECARE spol. s.r.o. Led. Rovne 352,08 11.05.2016  
20160266 02.05.2016 UroDent, s.r.o. Led.Rovne 300,00 11.05.2016  
20160267 02.05.2016 OPTIKA JAŠ Anna Senková Žilina 170,00 11.05.2016  
20160268 02.05.2016 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 180,00 11.05.2016  
20160269 02.05.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 137,00 11.05.2016  
20160270 02.05.2016 Miroslava Karasová Led. Rovne 125,00 11.05.2016  
20160271 02.05.2016 Martina  Ďurišová Led. Rovne 184,00 11.05.2016  
20160272 02.05.2016 Kozáčková Milada Lednické Rovne 210,00 11.05.2016  
20160273 02.05.2016 BITUMEX Led. Rovne 150,00 11.05.2016  
20160274 02.05.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 140,00 11.05.2016  
20160275 02.05.2016 HAJMAN Halas Jaroslav Lednické Rovne 125,00 11.05.2016  
20160276 02.05.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 140,00 11.05.2016  
20160277 02.05.2016 Trošková Mária Lednické Rovne 150,00 11.05.2016  
20160278 02.05.2016 PURUS , spol. s.r.o. Púchov 20,08 11.05.2016  
20160279 02.05.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 165,00 11.05.2016  
20160280 02.05.2016 Blanka Paučová Lednické Rovne 232,00 11.05.2016  
20160281 02.05.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 89,00 11.05.2016  
20160282 02.05.2016 Patáčik Peter Led.Rovne 290,00 11.05.2016  
20160283 02.05.2016 BARTOŠEK s.r.o. Púchov 847,00 11.05.2016  
20160284 02.05.2016 Kvasnicová Anna Led. Rovne 208,00 11.05.2016  
20160285 02.05.2016 Kubová Nataša Púchov Púchov 325,00 11.05.2016  
20160286 02.05.2016 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 158,00 11.05.2016  
20160287 02.05.2016 Kaderníctvo Lednické Rovne 158,00 11.05.2016  
20160288 02.05.2016 Štefan Ďurko Autodiely Led.Rovne 194,00 11.05.2016  
20160289 02.05.2016 Ondrichová Anna Led. Rovne 155,00 11.05.2016  
20160290 02.05.2016 Cukráreň Kopp Peter, Led. Rovne   210,00 11.05.2016  
20160291 29.04.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 5300,00 13.05.2016  
20160292 29.04.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 1470,36 13.05.2016  
20160293 29.04.2016 Obec Dolná Breznica Dolná Breznica 597,12 13.05.2016  
20160294 29.04.2016 Obec Dolné Kočkovce Dolné Kočkovce 640,56 13.05.2016  
20160295 29.04.2016 Obec Horná Breznica Horná Breznica 144,24 13.05.2016  
20160296 29.04.2016 Obec Horovce Horovce 107,64 13.05.2016  
20160297 29.04.2016 Obec Streženice Streženice 436,80 13.05.2016  
20160298 29.04.2016 STABAR, spol. s.r.o. Trenčín 48,00 13.05.2016  
20160299 29.04.2016 TP elektrospoj Lednické Rovne 85,20 13.05.2016  
20160300 29.04.2016 Ježo Lednické Rovne 13,08 13.05.2016  
20160301 29.04.2016 RONA a.s. Lednické Rovne Lednické Rovne 1048,08 13.05.2016  
20160302 29.04.2016 YURA CORPORATION Slovakia, s.r.o. Lednické Rovne 670,83 13.05.2016  
20160303 02.05.2016 Sklenárstvo Horečný Anton Lednické Rovne 215,00 11.05.2016  
20160304 12.05.2016 Ivan Antunovič Púchov -162,60 26.05.2016  
20160305 13.05.2016 Dom č. 210 Lednické Rovne 120,00 27.05.2016  
20160306 30.04.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 1737,07 14.05.2016  
20160307 30.04.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 561,49 14.05.2016  
20160308 17.05.2016 Peter Jarabica - SERVIS METAL Púchov 2444,64 31.05.2016  
20160309 17.05.2016 Bělej Led.Rovne 22,76 31.05.2016  
20160310 17.05.2016 Pecháček Led. Rovne 22,76 31.05.2016  
20160311 19.05.2016 Peter Jarabica - SERVIS METAL Púchov 8226,90 02.06.2016  
20160312 19.05.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 8477,68 02.06.2016  
20160313 30.04.2016 Rácová Lednické Rovne 25,81 14.05.2016  
20160315 23.05.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 2081,18 06.06.2016  
20160316 23.05.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 15070,00 06.06.2016  
20160317 24.05.2016 Spoločenstvo domu č. 40 Led.Rovne 28,80 07.06.2016  
20160318 24.05.2016 Spoločenstvo domu č. 42, Led. Rovne   62,40 07.06.2016  
20160319 24.05.2016 Spoločenstvo domu č. 44  Led. Rovne   52,80 07.06.2016  
20160320 24.05.2016 Spoločenstvo domu č. 45, Led. Rovne   52,80 07.06.2016  
20160321 24.05.2016 Spoločenstvo domu č. 49, Led. Rovne   57,60 07.06.2016  
20160322 24.05.2016 Spoločenstvo domu č. 50, Led. Rovne   57,60 07.06.2016  
20160323 24.05.2016 Dom č. 205 Lednické Rovne 57,60 07.06.2016  
20160324 24.05.2016 Dom č. 210 Lednické Rovne 67,20 07.06.2016  
20160325 24.05.2016 Spoločenstvo domu č. 213 Led.Rovne 86,40 07.06.2016  
20160326 25.05.2016 Spoločenstvo domu č. 49, Led. Rovne   4,80 08.06.2016  
20160327 26.05.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 4215,23 09.06.2016  
20160328 27.05.2016 Veliký Led.Rovne 21,29 10.06.2016  
20160329 30.05.2016 Gerhardtová Led.Rovne 60,00 13.06.2016  
20160330 31.05.2016 Vanková Lednické Rovne 18,00 14.06.2016  
20160331 31.05.2016 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 6,66 14.06.2016  
20160332 01.06.2016 PROVAMED Lednické Rovne 290,00 10.06.2016  
20160333 01.06.2016 MEDIGA s.r.o. Lednické Rovne 290,00 10.06.2016  
20160334 01.06.2016 MUDr. Marcela Fuzáková Led. Rovne 260,00 10.06.2016  
20160335 01.06.2016 MEDITAL s r.o. Beluša 290,00 10.06.2016  
20160336 01.06.2016 GYNECARE spol. s.r.o. Led. Rovne 351,00 10.06.2016  
20160337 01.06.2016 UroDent, s.r.o. Led.Rovne 300,00 10.06.2016  
20160338 01.06.2016 OPTIKA JAŠ Anna Senková Žilina 170,00 10.06.2016  
20160339 01.06.2016 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 180,00 10.06.2016  
20160340 01.06.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 137,00 10.06.2016  
20160341 01.06.2016 Miroslava Karasová Led. Rovne 125,00 10.06.2016  
20160342 01.06.2016 Martina  Ďurišová Led. Rovne 184,00 10.06.2016  
20160343 01.06.2016 Kozáčková Milada Lednické Rovne 210,00 10.06.2016  
20160344 01.06.2016 BITUMEX Led. Rovne 150,00 10.06.2016  
20160345 01.06.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 140,00 10.06.2016  
20160346 01.06.2016 HAJMAN Halas Jaroslav Lednické Rovne 125,00 10.06.2016  
20160347 01.06.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 140,00 10.06.2016  
20160348 01.06.2016 Trošková Mária Lednické Rovne 150,00 10.06.2016  
20160349 01.06.2016 PURUS , spol. s.r.o. Púchov 20,08 10.06.2016  
20160350 01.06.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 165,00 10.06.2016  
20160351 01.06.2016 Blanka Paučová Lednické Rovne 232,00 10.06.2016  
20160352 01.06.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 89,00 10.06.2016  
20160353 01.06.2016 Cukráreň Kopp Peter, Led. Rovne   210,00 10.06.2016  
20160354 01.06.2016 Patáčik Peter Led.Rovne 290,00 10.06.2016  
20160355 01.06.2016 BARTOŠEK s.r.o. Púchov 847,00 10.06.2016  
20160356 01.06.2016 Kvasnicová Anna Led. Rovne 208,00 10.06.2016  
20160357 01.06.2016 Kubová Nataša Púchov Púchov 325,00 10.06.2016  
20160358 01.06.2016 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 158,00 10.06.2016  
20160359 01.06.2016 Kaderníctvo Lednické Rovne 158,00 10.06.2016  
20160360 01.06.2016 Štefan Ďurko Autodiely Led.Rovne 194,00 10.06.2016  
20160361 01.06.2016 Ondrichová Anna Led. Rovne 155,00 10.06.2016  
20160362 01.06.2016 Sklenárstvo Horečný Anton Lednické Rovne 215,00 10.06.2016  
20160363 31.05.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 5300,00 14.06.2016  
20160364 31.05.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 1070,04 14.06.2016  
20160365 31.05.2016 Obec Dolná Breznica Dolná Breznica 1001,64 14.06.2016  
20160366 31.05.2016 Obec Dolné Kočkovce Dolné Kočkovce 942,00 14.06.2016  
20160367 31.05.2016 Obec Horná Breznica Horná Breznica 124,44 14.06.2016  
20160368 31.05.2016 Obec Streženice Streženice 436,80 14.06.2016  
20160369 31.05.2016 Obec Tuchyňa Tuchyňa 113,64 14.06.2016  
20160370 31.05.2016 Balát Lednické Rovne 14,64 14.06.2016  
20160371 31.05.2016 Základná škola E. Schreibera   13,08 14.06.2016  
20160372 31.05.2016 Žiačik Púchov 57,36 14.06.2016  
20160373 31.05.2016 DCa THERM, a.s. Dubnica nad Váhom 500,40 14.06.2016  
20160374 31.05.2016 YURA CORPORATION Slovakia, s.r.o. Lednické Rovne 620,07 14.06.2016  
20160375 31.05.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 10000,00 14.06.2016  
20160376 10.06.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 3750,00 24.06.2016  
20160377 10.06.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 1500,00 24.06.2016  
20160378 01.06.2016 Ecolab s.r.o. Bratislava 208,00 10.06.2016  
20160379 31.05.2016 RONA a.s. Lednické Rovne Lednické Rovne 186,22 14.06.2016  
20160380 31.05.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 100,32 14.06.2016  
20160381 15.06.2016 Gabčová Lednické Rovne 131,56 31.05.2016  
20160382 22.06.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 4000,00 06.07.2016  
20160383 22.06.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 15000,00 06.07.2016  
20160384 22.06.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 10200,00 06.07.2016  
20160385 22.06.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 10026,91 06.07.2016  
20160386 22.06.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 1128,25 06.07.2016  
20160387 28.06.2016 Spoločenstvo domu č. 40 Led.Rovne 28,80 12.07.2016  
20160388 28.06.2016 Spoločenstvo domu č. 42, Led. Rovne   62,40 12.07.2016  
20160389 28.06.2016 Spoločenstvo domu č. 44  Led. Rovne   52,80 12.07.2016  
20160390 28.06.2016 Spoločenstvo domu č. 45, Led. Rovne   52,80 12.07.2016  
20160391 28.06.2016 Spoločenstvo domu č. 49, Led. Rovne   62,40 12.07.2016  
20160392 28.06.2016 Spoločenstvo domu č. 50, Led. Rovne   57,60 12.07.2016  
20160393 28.06.2016 Dom č. 205 Lednické Rovne 57,60 12.07.2016  
20160394 28.06.2016 Dom č. 210 Lednické Rovne 67,20 12.07.2016  
20160395 28.06.2016 Spoločenstvo domu č. 213 Led.Rovne 86,40 12.07.2016  
20160396 28.06.2016 Sitár Led.Rovne 10,43 12.07.2016  
20160397 30.06.2016 Základná škola E. Schreibera   3,35 14.07.2016  
20160398 30.06.2016 RONA a.s. Lednické Rovne Lednické Rovne 55,70 14.07.2016  
20160399 30.06.2016 RONA a.s. Lednické Rovne Lednické Rovne 1,90 14.07.2016  
20160400 01.07.2016 PROVAMED Lednické Rovne 290,00 10.07.2016  
20160401 01.07.2016 MEDIGA s.r.o. Lednické Rovne 290,00 10.07.2016  
20160402 01.07.2016 MUDr. Marcela Fuzáková Led. Rovne 260,00 10.07.2016  
20160403 01.07.2016 MEDITAL s r.o. Beluša 290,00 10.07.2016  
20160404 01.07.2016 GYNECARE spol. s.r.o. Led. Rovne 351,00 10.07.2016  
20160405 01.07.2016 UroDent, s.r.o. Led.Rovne 300,00 10.07.2016  
20160406 01.07.2016 OPTIKA JAŠ Anna Senková Žilina 170,00 10.07.2016  
20160407 01.07.2016 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 180,00 10.07.2016  
20160408 01.07.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 137,00 10.07.2016  
20160409 01.07.2016 Miroslava Karasová Led. Rovne 125,00 10.07.2016  
20160410 01.07.2016 Martina  Ďurišová Led. Rovne 184,00 10.07.2016  
20160411 30.06.2016 Suchánek Lednické Rovne 21,29 14.07.2016  
20160412 01.07.2016 BITUMEX Led. Rovne 150,00 10.07.2016  
20160413 01.07.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 140,00 10.07.2016  
20160414 01.07.2016 HAJMAN Halas Jaroslav Lednické Rovne 125,00 10.07.2016  
20160415 01.07.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 140,00 10.07.2016  
20160416 01.07.2016 Trošková Mária Lednické Rovne 150,00 10.07.2016  
20160417 01.07.2016 PURUS , spol. s.r.o. Púchov 20,08 10.07.2016  
20160418 01.07.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 165,00 10.07.2016  
20160419 01.07.2016 Ecolab s.r.o. Bratislava 208,00 10.07.2016  
20160420 01.07.2016 Blanka Paučová Lednické Rovne 232,00 10.07.2016  
20160421 01.07.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 89,00 10.07.2016  
20160422 01.07.2016 Cukráreň Kopp Peter, Led. Rovne   210,00 10.07.2016  
20160423 01.07.2016 Patáčik Peter Led.Rovne 290,00 10.07.2016  
20160424 01.07.2016 BARTOŠEK s.r.o. Púchov 847,00 10.07.2016  
20160425 01.07.2016 Kvasnicová Anna Led. Rovne 208,00 10.07.2016  
20160426 01.07.2016 Kubová Nataša Púchov Púchov 325,00 10.07.2016  
20160427 01.07.2016 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 158,00 10.07.2016  
20160428 01.07.2016 Kaderníctvo Lednické Rovne 158,00 10.07.2016  
20160429 01.07.2016 Slovenská sporitelňa, a.s. Bratislava 546,15 10.07.2016  
20160430 01.07.2016 Štefan Ďurko Autodiely Led.Rovne 194,00 10.07.2016  
20160431 01.07.2016 Ondrichová Anna Led. Rovne 155,00 10.07.2016  
20160432 01.07.2016 Sklenárstvo Horečný Anton Lednické Rovne 215,00 10.07.2016  
20160433 01.07.2016 Grepiniak Peter Zubák 131,00 10.07.2016  
20160434 30.06.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 19,82 14.07.2016  
20160435 30.06.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 5300,00 14.07.2016  
20160436 30.06.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 1364,52 14.07.2016  
20160437 30.06.2016 Obec Dolná Breznica Dolná Breznica 681,12 14.07.2016  
20160438 30.06.2016 Obec Dolné Kočkovce Dolné Kočkovce 718,92 14.07.2016  
20160439 30.06.2016 Obec Horná Breznica Horná Breznica 248,88 14.07.2016  
20160440 30.06.2016 Obec Streženice Streženice 436,80 14.07.2016  
20160441 30.06.2016 DCa THERM, a.s. Dubnica nad Váhom 758,40 14.07.2016  
20160442 30.06.2016 RONA a.s. Lednické Rovne Lednické Rovne 57,48 14.07.2016  
20160443 30.06.2016 Tremont Slovakia, s.r.o. Led.Rovne 73,20 14.07.2016  
20160444 30.06.2016 YURA CORPORATION Slovakia, s.r.o. Lednické Rovne 721,59 14.07.2016  
20160445 13.07.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 6495,54 27.07.2016  
20160446 30.06.2016 Capáková Lednické Rovne 24,24 14.07.2016  
20160447 30.06.2016 Beháň Púchov 134,78 14.07.2016  
20160448 30.06.2016 Konečná Trnava 114,49 14.07.2016  
20160449 21.07.2016 Spoločenstvo domu č. 40 Led.Rovne 28,80 04.08.2016  
20160450 21.07.2016 Spoločenstvo domu č. 42, Led. Rovne   62,40 04.08.2016  
20160451 21.07.2016 Spoločenstvo domu č. 44  Led. Rovne   52,80 04.08.2016  
20160452 21.07.2016 Spoločenstvo domu č. 45, Led. Rovne   52,80 04.08.2016  
20160453 21.07.2016 Spoločenstvo domu č. 49, Led. Rovne   62,40 04.08.2016  
20160454 21.07.2016 Spoločenstvo domu č. 50, Led. Rovne   57,60 04.08.2016  
20160455 21.07.2016 Dom č. 205 Lednické Rovne 57,60 04.08.2016  
20160456 21.07.2016 Dom č. 210 Lednické Rovne 67,20 04.08.2016  
20160457 21.07.2016 Spoločenstvo domu č. 213 Led.Rovne 86,40 04.08.2016  
20160458 30.06.2016 Šifrová Poprad 15,16 14.07.2016  
20160459 29.07.2016 Obec Dúlov Dulov 299,52 12.08.2016  
20160460 27.07.2016 PRO GRUP s.r.o. Spišská Nová Ves 421,20 10.08.2016  
20160461 27.07.2016 Ćurić, Štefancová Považská Bystrica 72,00 10.08.2016  
20160462 27.07.2016 Ház Lednica 39,12 10.08.2016  
20160463 31.07.2016 RONA a.s. Lednické Rovne Lednické Rovne 184,10 14.08.2016  
20160464 01.08.2016 PROVAMED Lednické Rovne 290,00 10.08.2016  
20160465 01.08.2016 MEDIGA s.r.o. Lednické Rovne 290,00 10.08.2016  
20160466 01.08.2016 MUDr. Marcela Fuzáková Led. Rovne 260,00 10.08.2016  
20160467 01.08.2016 MEDITAL s r.o. Beluša 290,00 10.08.2016  
20160468 01.08.2016 GYNECARE spol. s.r.o. Led. Rovne 351,00 10.08.2016  
20160469 01.08.2016 UroDent, s.r.o. Led.Rovne 300,00 10.08.2016  
20160470 01.08.2016 OPTIKA JAŠ Anna Senková Žilina 170,00 10.08.2016  
20160471 01.08.2016 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 180,00 10.08.2016  
20160472 01.08.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 137,00 10.08.2016  
20160473 01.08.2016 Miroslava Karasová Led. Rovne 125,00 10.08.2016  
20160474 01.08.2016 Martina  Ďurišová Led. Rovne 184,00 10.08.2016  
20160475 01.08.2016 BITUMEX Led. Rovne 150,00 10.08.2016  
20160476 01.08.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 140,00 10.08.2016  
20160477 01.08.2016 HAJMAN Halas Jaroslav Lednické Rovne 125,00 10.08.2016  
20160478 01.08.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 140,00 10.08.2016  
20160479 01.08.2016 Trošková Mária Lednické Rovne 150,00 10.08.2016  
20160480 01.08.2016 PURUS , spol. s.r.o. Púchov 20,08 10.08.2016  
20160481 01.08.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 165,00 10.08.2016  
20160482 01.08.2016 Ecolab s.r.o. Bratislava 208,00 10.08.2016  
20160483 01.08.2016 Blanka Paučová Lednické Rovne 232,00 10.08.2016  
20160484 01.08.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 89,00 10.08.2016  
20160485 01.08.2016 Cukráreň Kopp Peter, Led. Rovne   210,00 10.08.2016  
20160486 01.08.2016 Patáčik Peter Led.Rovne 290,00 10.08.2016  
20160487 01.08.2016 BARTOŠEK s.r.o. Púchov 847,00 10.08.2016  
20160488 01.08.2016 Kvasnicová Anna Led. Rovne 208,00 10.08.2016  
20160489 01.08.2016 Kubová Nataša Púchov Púchov 325,00 10.08.2016  
20160490 01.08.2016 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 158,00 10.08.2016  
20160491 01.08.2016 Kaderníctvo Lednické Rovne 158,00 10.08.2016  
20160492 01.08.2016 Slovenská sporitelňa, a.s. Bratislava 401,15 10.08.2016  
20160493 01.08.2016 Štefan Ďurko Autodiely Led.Rovne 194,00 10.08.2016  
20160494 01.08.2016 Ondrichová Anna Led. Rovne 155,00 10.08.2016  
20160495 01.08.2016 Sklenárstvo Horečný Anton Lednické Rovne 215,00 10.08.2016  
20160496 01.08.2016 Instalflex, s.r.o. Zubák 131,00 15.08.2016  
20160497 31.07.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 5300,00 14.08.2016  
20160498 31.07.2016 Obec Dolná Breznica Dolná Breznica 597,12 14.08.2016  
20160499 31.07.2016 Obec Dolné Kočkovce Dolné Kočkovce 588,00 14.08.2016  
20160500 31.07.2016 Obec Horná Breznica Horná Breznica 124,44 14.08.2016  
20160501 31.07.2016 Obec Streženice Streženice 436,80 14.08.2016  
20160502 31.07.2016 Obec Tuchyňa Tuchyňa 58,44 14.08.2016  
20160503 31.07.2016 POMAS Nižná 318,60 14.08.2016  
20160504 31.07.2016 RoLo s.r.o. Streženice Streženice 47,28 14.08.2016  
20160505 31.07.2016 RONA a.s. Lednické Rovne Lednické Rovne 57,48 14.08.2016  
20160506 31.07.2016 Tremont Slovakia, s.r.o. Led.Rovne 91,92 14.08.2016  
20160507 31.07.2016 Stavebné profily s r.o. Dolná Breznica 149,40 14.08.2016  
20160508 31.07.2016 YURA CORPORATION Slovakia, s.r.o. Lednické Rovne 163,23 14.08.2016  
20160509 03.08.2016 Horečný Lednické Rovne 30,48 17.08.2016  
20160510 31.07.2016 Tremont Slovakia, s.r.o. Led.Rovne 132,00 14.08.2016  
20160511 31.07.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 1224,48 14.08.2016  
20160512 31.07.2016 Ledrov spol. s r.o. Lednické Rovne 127,04 14.08.2016  
20160513 11.08.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 21881,90 25.08.2016  
20160514 11.08.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 3051,70 25.08.2016  
20160515 31.07.2016 Kresánková Lednické Rovne 92,96 14.08.2016  
20160516 17.08.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 13932,00 31.08.2016  
20160517 18.08.2016 Spoločenstvo domu č. 40 Led.Rovne 28,80 01.09.2016  
20160518 18.08.2016 Spoločenstvo domu č. 42, Led. Rovne   62,40 01.09.2016  
20160519 18.08.2016 Spoločenstvo domu č. 44  Led. Rovne   52,80 01.09.2016  
20160520 18.08.2016 Spoločenstvo domu č. 45, Led. Rovne   52,80 01.09.2016  
20160521 18.08.2016 Spoločenstvo domu č. 49, Led. Rovne   62,40 01.09.2016  
20160522 18.08.2016 Spoločenstvo domu č. 50, Led. Rovne   57,60 01.09.2016  
20160523 18.08.2016 Dom č. 205 Lednické Rovne 57,60 01.09.2016  
20160524 18.08.2016 Dom č. 210 Lednické Rovne 67,20 01.09.2016  
20160525 18.08.2016 Spoločenstvo domu č. 213 Led.Rovne 86,40 01.09.2016  
20160526 22.08.2016 Spoločenstvo domu č. 213 Led.Rovne 2165,16 05.09.2016  
20160527 25.07.2016 Jurčeková Lednické Rovne 15,02 08.08.2016  
20160528 22.08.2016 Peter Jarabica - SERVIS METAL Púchov 9000,00 05.09.2016  
20160529 23.08.2016 Peter Jarabica - SERVIS METAL Púchov 4000,00 06.09.2016  
20160530 26.08.2016 Peter Jarabica - SERVIS METAL Púchov 5000,00 09.09.2016  
20160531 23.08.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 7000,00 06.09.2016  
20160532 31.08.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 552,10 14.09.2016  
20160533 31.08.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 238,67 14.09.2016  
20160534 31.08.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 374,30 14.09.2016  
20160535 31.08.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 70,03 14.09.2016  
20160536 31.08.2016 Majerko Lednické Rovne 24,34 14.09.2016  
20160537 31.08.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 5300,00 14.09.2016  
20160538 31.08.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 1224,96 14.09.2016  
20160539 31.08.2016 Obec Dolná Breznica Dolná Breznica 778,20 14.09.2016  
20160540 31.08.2016 Obec Dolné Kočkovce Dolné Kočkovce 588,00 14.09.2016  
20160541 31.08.2016 Obec Horná Breznica Horná Breznica 293,16 14.09.2016  
20160542 31.08.2016 Obec Streženice Streženice 655,20 14.09.2016  
20160543 31.08.2016 GOLDCRYSTAL s.r.o. Dubnica nad Váhom 90,00 14.09.2016  
20160544 31.08.2016 HLADKÝ a BIBIŠ s.r.o. Považská Bystrica 240,00 14.09.2016  
20160545 31.08.2016 Janisová Lednické Rovne 14,64 14.09.2016  
20160546 31.08.2016 YURA CORPORATION Slovakia, s.r.o. Lednické Rovne 670,83 14.09.2016  
20160547 01.09.2016 PROVAMED Lednické Rovne 309,00 10.09.2016  
20160548 01.09.2016 MEDIGA s.r.o. Lednické Rovne 309,00 10.09.2016  
20160549 01.09.2016 MUDr. Marcela Fuzáková Led. Rovne 279,00 10.09.2016  
20160550 01.09.2016 MEDITAL s r.o. Beluša 309,00 10.09.2016  
20160551 01.09.2016 GYNECARE spol. s.r.o. Led. Rovne 351,00 10.09.2016  
20160552 01.09.2016 UroDent, s.r.o. Led.Rovne 300,00 10.09.2016  
20160553 01.09.2016 OPTIKA JAŠ Anna Senková Žilina 170,00 10.09.2016  
20160554 01.09.2016 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 180,00 10.09.2016  
20160555 01.09.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 137,00 10.09.2016  
20160556 01.09.2016 Miroslava Karasová Led. Rovne 125,00 10.09.2016  
20160557 01.09.2016 Martina  Ďurišová Led. Rovne 184,00 10.09.2016  
20160558 01.09.2016 BITUMEX Led. Rovne 150,00 10.09.2016  
20160559 01.09.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 140,00 10.09.2016  
20160560 01.09.2016 HAJMAN Halas Jaroslav Lednické Rovne 125,00 10.09.2016  
20160561 01.09.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 140,00 10.09.2016  
20160562 01.09.2016 Trošková Mária Lednické Rovne 150,00 10.09.2016  
20160563 01.09.2016 PURUS , spol. s.r.o. Púchov 20,08 10.09.2016  
20160564 01.09.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 165,00 10.09.2016  
20160565 01.09.2016 Ecolab s.r.o. Bratislava 208,00 10.09.2016  
20160566 01.09.2016 Blanka Paučová Lednické Rovne 232,00 10.09.2016  
20160567 01.09.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 89,00 10.09.2016  
20160568 01.09.2016 Cukráreň Kopp Peter, Led. Rovne   210,00 10.09.2016  
20160569 01.09.2016 Patáčik Peter Led.Rovne 290,00 10.09.2016  
20160570 01.09.2016 BARTOŠEK s.r.o. Púchov 847,00 10.09.2016  
20160571 01.09.2016 Kvasnicová Anna Led. Rovne 208,00 10.09.2016  
20160572 01.09.2016 Kubová Nataša Púchov Púchov 325,00 10.09.2016  
20160573 01.09.2016 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 158,00 10.09.2016  
20160574 01.09.2016 Kaderníctvo Lednické Rovne 158,00 10.09.2016  
20160575 01.09.2016 Slovenská sporitelňa, a.s. Bratislava 401,15 10.09.2016  
20160576 01.09.2016 Štefan Ďurko Autodiely Led.Rovne 194,00 10.09.2016  
20160577 01.09.2016 Ondrichová Anna Led. Rovne 155,00 10.09.2016  
20160578 01.09.2016 Sklenárstvo Horečný Anton Lednické Rovne 215,00 10.09.2016  
20160579 01.09.2016 Instalflex, s.r.o. Zubák 131,00 15.09.2016  
20160580 31.08.2016 RONA a.s. Lednické Rovne Lednické Rovne 105,11 14.09.2016  
20160581 14.09.2016 Dom č. 210 Lednické Rovne 75,55 28.09.2016  
20160582 16.09.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 6600,00 30.09.2016  
20160583 19.09.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 4892,28 03.10.2016  
20160584 19.09.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 165,60 03.10.2016  
20160585 19.09.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 3750,00 03.10.2016  
20160586 19.09.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 1500,00 03.10.2016  
20160587 27.08.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 117,67 10.09.2016  
20160588 21.09.2016 Tarkovský Jaroslav Lednické Rovne 124,07 05.10.2016  
20160589 21.09.2016 Spoločenstvo domu č. 40 Led.Rovne 28,80 05.10.2016  
20160590 21.09.2016 Spoločenstvo domu č. 42, Led. Rovne   62,40 05.10.2016  
20160591 21.09.2016 Spoločenstvo domu č. 44  Led. Rovne   52,80 05.10.2016  
20160592 21.09.2016 Spoločenstvo domu č. 45, Led. Rovne   52,80 05.10.2016  
20160593 21.09.2016 Spoločenstvo domu č. 49, Led. Rovne   62,40 05.10.2016  
20160594 21.09.2016 Spoločenstvo domu č. 50, Led. Rovne   57,60 05.10.2016  
20160595 21.09.2016 Dom č. 205 Lednické Rovne 57,60 05.10.2016  
20160596 21.09.2016 Dom č. 210 Lednické Rovne 67,20 05.10.2016  
20160597 21.09.2016 Spoločenstvo domu č. 213 Led.Rovne 86,40 05.10.2016  
20160598 26.09.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 15000,00 03.10.2016  
20160599 26.09.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 20000,00 03.10.2016  
20160600 26.09.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 2361,00 03.10.2016  
20160601 26.09.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 1512,00 03.10.2016  
20160602 30.09.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 5300,00 14.10.2016  
20160603 30.09.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 1183,68 14.10.2016  
20160604 30.09.2016 Obec Dolná Breznica Dolná Breznica 856,32 14.10.2016  
20160605 30.09.2016 Obec Dolné Kočkovce Dolné Kočkovce 648,00 14.10.2016  
20160606 30.09.2016 Obec Horná Breznica Horná Breznica 124,44 14.10.2016  
20160607 30.09.2016 Obec Lednica Lednica 102,96 14.10.2016  
20160608 30.09.2016 Obec Streženice Streženice 436,80 14.10.2016  
20160609 30.09.2016 Obec Tuchyňa Tuchyňa 58,44 14.10.2016  
20160610 30.09.2016 Jurík Lednické Rovne 144,00 14.10.2016  
20160611 30.09.2016 HLADKÝ a BIBIŠ s.r.o. Považská Bystrica 48,00 14.10.2016  
20160612 30.09.2016 Paroha Lednické Rovne 18,78 14.10.2016  
20160613 30.09.2016 Stavebné profily s r.o. Dolná Breznica 49,80 14.10.2016  
20160614 30.09.2016 COM-KLÍMA s.r.o. Komárno 198,24 14.10.2016  
20160615 30.09.2016 YURA CORPORATION Slovakia, s.r.o. Lednické Rovne 467,79 14.10.2016  
20160616 30.09.2016 ISDS s.r.o. Púchov 101,98 14.10.2016  
20160617 30.09.2016 Pozemkové spoločenstvo Zadná hora Led.Rovne 288,00 14.10.2016  
20160618 10.10.2016 PROVAMED Lednické Rovne 309,00 20.10.2016  
20160619 10.10.2016 MEDIGA s.r.o. Lednické Rovne 309,00 20.10.2016  
20160620 10.10.2016 MUDr. Marcela Fuzáková Led. Rovne 279,00 20.10.2016  
20160621 10.10.2016 MEDITAL s r.o. Beluša 309,00 20.10.2016  
20160622 10.10.2016 GYNECARE spol. s.r.o. Led. Rovne 351,00 20.10.2016  
20160623 10.10.2016 UroDent, s.r.o. Led.Rovne 300,00 20.10.2016  
20160624 10.10.2016 OPTIKA JAŠ Anna Senková Žilina 170,00 20.10.2016  
20160625 10.10.2016 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 180,00 20.10.2016  
20160626 10.10.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 137,00 20.10.2016  
20160627 10.10.2016 Miroslava Karasová Led. Rovne 125,00 20.10.2016  
20160628 10.10.2016 Martina  Ďurišová Led. Rovne 184,00 20.10.2016  
20160629 10.10.2016 BITUMEX Led. Rovne 150,00 20.10.2016  
20160630 10.10.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 140,00 20.10.2016  
20160631 10.10.2016 HAJMAN Halas Jaroslav Lednické Rovne 125,00 20.10.2016  
20160632 10.10.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 140,00 20.10.2016  
20160633 10.10.2016 Trošková Mária Lednické Rovne 150,00 20.10.2016  
20160634 10.10.2016 PURUS , spol. s.r.o. Púchov 20,08 20.10.2016  
20160635 10.10.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 165,00 20.10.2016  
20160636 10.10.2016 Ecolab s.r.o. Bratislava 208,00 20.10.2016  
20160637 10.10.2016 Blanka Paučová Lednické Rovne 232,00 20.10.2016  
20160638 10.10.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 89,00 20.10.2016  
20160639 10.10.2016 Cukráreň Kopp Peter, Led. Rovne   210,00 20.10.2016  
20160640 10.10.2016 Patáčik Peter Led.Rovne 290,00 20.10.2016  
20160641 10.10.2016 BARTOŠEK s.r.o. Púchov 847,00 20.10.2016  
20160642 10.10.2016 Kvasnicová Anna Led. Rovne 208,00 20.10.2016  
20160643 10.10.2016 Kubová Nataša Púchov Púchov 325,00 20.10.2016  
20160644 10.10.2016 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 158,00 20.10.2016  
20160645 10.10.2016 Kaderníctvo Lednické Rovne 158,00 20.10.2016  
20160646 10.10.2016 Slovenská sporitelňa, a.s. Bratislava 401,15 20.10.2016  
20160647 10.10.2016 Štefan Ďurko Autodiely Led.Rovne 194,00 20.10.2016  
20160648 10.10.2016 Ondrichová Anna Led. Rovne 155,00 20.10.2016  
20160649 10.10.2016 Sklenárstvo Horečný Anton Lednické Rovne 215,00 20.10.2016  
20160650 10.10.2016 Instalflex, s.r.o. Zubák 131,00 20.10.2016  
20160651 10.10.2016 Ivaniš Púchov 155,00 20.10.2016  
20160652 30.09.2016 RONA a.s. Lednické Rovne Lednické Rovne 9,13 14.10.2016  
20160653 30.09.2016 RONA a.s. Lednické Rovne Lednické Rovne 271,42 14.10.2016  
20160654 30.09.2016 Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne 8,21 14.10.2016  
20160655 10.10.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 328,56 24.10.2016  
20160656 30.09.2016 Vlastníci byt.a nebyt. Lednické Rovne 540,00 14.10.2016  
20160657 11.10.2016 Vetková Led.Rovne 24,24 11.10.2016  
20160658 17.10.2016 MEGAWASTE SLOVAKIA  s.r.o. Považská Bystrica 161,83 31.10.2016  
20160659 30.09.2016 DCa THERM, a.s. Dubnica nad Váhom 2538,59 14.10.2016  
20160660 19.10.2016 FROST service s.r.o. Lednické Rovne 195,00 02.11.2016  
20160661 19.10.2016 Pohrebníctvo Lednické Rovne 35,00 02.11.2016  
20160662 21.10.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 9045,16 04.11.2016  
20160663 24.10.2016 Spoločenstvo domu č. 40 Led.Rovne 28,80 07.11.2016  
20160664 24.10.2016 Spoločenstvo domu č. 42, Led. Rovne   62,40 07.11.2016  
20160665 24.10.2016 Spoločenstvo domu č. 44  Led. Rovne   52,80 07.11.2016  
20160666 24.10.2016 Spoločenstvo domu č. 45, Led. Rovne   52,80 07.11.2016  
20160667 24.10.2016 Spoločenstvo domu č. 49, Led. Rovne   62,40 07.11.2016  
20160668 24.10.2016 Spoločenstvo domu č. 50, Led. Rovne   57,60 07.11.2016  
20160669 24.10.2016 Dom č. 205 Lednické Rovne 57,60 07.11.2016  
20160670 24.10.2016 Dom č. 210 Lednické Rovne 67,20 07.11.2016  
20160671 24.10.2016 Spoločenstvo domu č. 213 Led.Rovne 86,40 07.11.2016  
20160672 25.10.2016 Kurus Led.Rovne 25,72 08.11.2016  
20160673 27.10.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 5300,00 10.11.2016  
20160674 27.10.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 3750,00 10.11.2016  
20160675 27.10.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 1500,00 10.11.2016  
20160676 31.10.2016 Sanitrík Led.Rovne 24,24 14.11.2016  
20160677 02.11.2016 PROVAMED Lednické Rovne 309,00 11.11.2016  
20160678 02.11.2016 MEDIGA s.r.o. Lednické Rovne 309,00 11.11.2016  
20160679 02.11.2016 MUDr. Marcela Fuzáková Led. Rovne 279,00 11.11.2016  
20160680 02.11.2016 MEDITAL s r.o. Beluša 309,00 11.11.2016  
20160681 02.11.2016 GYNECARE spol. s.r.o. Led. Rovne 351,00 11.11.2016  
20160682 02.11.2016 UroDent, s.r.o. Led.Rovne 300,00 11.11.2016  
20160683 02.11.2016 OPTIKA JAŠ Anna Senková Žilina 170,00 11.11.2016  
20160684 02.11.2016 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 180,00 11.11.2016  
20160685 02.11.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 137,00 11.11.2016  
20160686 02.11.2016 Miroslava Karasová Led. Rovne 125,00 11.11.2016  
20160687 02.11.2016 Martina  Ďurišová Led. Rovne 184,00 11.11.2016  
20160688 02.11.2016 BITUMEX Led. Rovne 150,00 11.11.2016  
20160689 02.11.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 140,00 11.11.2016  
20160690 02.11.2016 HAJMAN Halas Jaroslav Lednické Rovne 125,00 11.11.2016  
20160691 02.11.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 140,00 11.11.2016  
20160692 02.11.2016 Trošková Mária Lednické Rovne 150,00 11.11.2016  
20160693 02.11.2016 PURUS , spol. s.r.o. Púchov 20,08 11.11.2016  
20160694 02.11.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 165,00 11.11.2016  
20160695 02.11.2016 Ecolab s.r.o. Bratislava 208,00 11.11.2016  
20160696 02.11.2016 Blanka Paučová Lednické Rovne 232,00 11.11.2016  
20160697 02.11.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 89,00 11.11.2016  
20160698 02.11.2016 Cukráreň Kopp Peter, Led. Rovne   210,00 11.11.2016  
20160699 02.11.2016 Patáčik Peter Led.Rovne 290,00 11.11.2016  
20160700 02.11.2016 BARTOŠEK s.r.o. Púchov 847,00 11.11.2016  
20160701 02.11.2016 Kvasnicová Anna Led. Rovne 208,00 11.11.2016  
20160702 02.11.2016 Kubová Nataša Púchov Púchov 325,00 11.11.2016  
20160703 02.11.2016 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 158,00 11.11.2016  
20160704 02.11.2016 Kaderníctvo Lednické Rovne 158,00 11.11.2016  
20160705 02.11.2016 Štefan Ďurko Autodiely Led.Rovne 194,00 11.11.2016  
20160706 02.11.2016 Ondrichová Anna Led. Rovne 155,00 11.11.2016  
20160707 02.11.2016 Sklenárstvo Horečný Anton Lednické Rovne 215,00 11.11.2016  
20160708 02.11.2016 Instalflex, s.r.o. Zubák 131,00 11.11.2016  
20160709 02.11.2016 Ivaniš Púchov 155,00 11.11.2016  
20160710 31.10.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 932,64 14.11.2016  
20160711 31.10.2016 Obec Dolná Breznica Dolná Breznica 597,12 14.11.2016  
20160712 31.10.2016 Obec Dolné Kočkovce Dolné Kočkovce 993,00 14.11.2016  
20160713 31.10.2016 Obec Horná Breznica Horná Breznica 248,88 14.11.2016  
20160714 31.10.2016 Obec Streženice Streženice 436,80 14.11.2016  
20160715 31.10.2016 Obec Tuchyňa Tuchyňa 116,88 14.11.2016  
20160716 31.10.2016 GOLDCRYSTAL s.r.o. Dubnica nad Váhom 63,60 14.11.2016  
20160717 31.10.2016 RONA a.s. Lednické Rovne Lednické Rovne 47,28 14.11.2016  
20160718 31.10.2016 YURA CORPORATION Slovakia, s.r.o. Lednické Rovne 772,35 14.11.2016  
20160719 31.10.2016 Spoločenstvo domu č. 40 Led.Rovne 7,00 14.11.2016  
20160720 14.11.2016 Spoločenstvo domu č. 42, Led. Rovne   6,00 28.11.2016  
20160721 31.10.2016 RONA a.s. Lednické Rovne Lednické Rovne 319,80 14.11.2016  
20160722 31.10.2016 RONA a.s. Lednické Rovne Lednické Rovne 3,18 14.11.2016  
20160723 04.11.2016 Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne 9,00 18.11.2016  
20160724 31.10.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 7000,00 14.11.2016  
20160725 31.10.2016 Prolustop s r.o. Lúky 4980,00 14.11.2016  
20160726 04.11.2016 Prolustop s r.o. Lúky 4950,00 18.11.2016  
20160727 31.10.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 109,30 14.11.2016  
20160728 31.10.2016 Obec Lednica Lednica 295,47 14.11.2016  
20160729 14.11.2016 Majerková Lednické Rovne 18,00 28.11.2016  
20160730 14.11.2016 MEDITAL s r.o. Beluša 19,58 28.11.2016  
20160731 21.11.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 2157,50 05.12.2016  
20160732 22.11.2016 Spoločenstvo domu č. 40 Led.Rovne 28,80 06.12.2016  
20160733 22.11.2016 Spoločenstvo domu č. 42, Led. Rovne   62,40 06.12.2016  
20160734 22.11.2016 Spoločenstvo domu č. 44  Led. Rovne   52,80 06.12.2016  
20160735 22.11.2016 Spoločenstvo domu č. 45, Led. Rovne   52,80 06.12.2016  
20160736 22.11.2016 Spoločenstvo domu č. 49, Led. Rovne   62,40 06.12.2016  
20160737 22.11.2016 Spoločenstvo domu č. 50, Led. Rovne   57,60 06.12.2016  
20160738 22.11.2016 Dom č. 205 Lednické Rovne 57,60 06.12.2016  
20160739 22.11.2016 Dom č. 210 Lednické Rovne 67,20 06.12.2016  
20160740 22.11.2016 Spoločenstvo domu č. 213 Led.Rovne 86,40 06.12.2016  
20160741 25.11.2016 Spoločenstvo domu č. 40 Led.Rovne 29,80 09.12.2016  
20160742 25.11.2016 Spoločenstvo domu č. 213 Led.Rovne 42,86 09.12.2016  
20160743 25.11.2016 Dom č. 210 Lednické Rovne 29,80 09.12.2016  
20160744 25.11.2016 Spoločenstvo domu č. 42, Led. Rovne   24,24 09.12.2016  
20160745 29.11.2016 Spoločenstvo domu č. 44  Led. Rovne   21,84 13.12.2016  
20160746 29.11.2016 Spoločenstvo domu č. 45, Led. Rovne   21,84 13.12.2016  
20160747 29.11.2016 Spoločenstvo domu č. 49, Led. Rovne   21,84 13.12.2016  
20160748 29.11.2016 Spoločenstvo domu č. 50, Led. Rovne   21,84 13.12.2016  
20160749 29.11.2016 Dom č. 205 Lednické Rovne 21,84 13.12.2016  
20160750 29.11.2016 RONA a.s. Lednické Rovne Lednické Rovne 397,99 13.12.2016  
20160751 29.11.2016 RONA a.s. Lednické Rovne Lednické Rovne 6,88 13.12.2016  
20160752 30.11.2016 Spoločenstvo vlastníkov bytov č. 211 Lednické Rovne 54,00 14.12.2016  
20160753 30.11.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 5300,00 14.12.2016  
20160754 30.11.2016 Obec Dolná Breznica Dolná Breznica 1047,72 14.12.2016  
20160755 30.11.2016 Obec Dolné Kočkovce Dolné Kočkovce 588,00 14.12.2016  
20160756 30.11.2016 Obec Horná Breznica Horná Breznica 227,16 14.12.2016  
20160757 30.11.2016 Obec Streženice Streženice 436,80 14.12.2016  
20160758 30.11.2016 Obec Tuchyňa Tuchyňa 58,44 14.12.2016  
20160759 30.11.2016 INPRA  a.r.o. Dubnica nad Váhom 23,76 14.12.2016  
20160760 30.11.2016 Helíková Lednické Rovne 14,64 14.12.2016  
20160761 30.11.2016 DCa THERM, a.s. Dubnica nad Váhom 55,92 14.12.2016  
20160762 30.11.2016 YURA CORPORATION Slovakia, s.r.o. Lednické Rovne 620,07 14.12.2016  
20160763 01.12.2016 PROVAMED Lednické Rovne 309,00 10.12.2016  
20160764 01.12.2016 MEDIGA s.r.o. Lednické Rovne 309,00 10.12.2016  
20160765 01.12.2016 MUDr. Marcela Fuzáková Led. Rovne 279,00 10.12.2016  
20160766 01.12.2016 MEDITAL s r.o. Beluša 309,00 10.12.2016  
20160767 01.12.2016 GYNECARE spol. s.r.o. Led. Rovne 351,00 10.12.2016  
20160768 01.12.2016 UroDent, s.r.o. Led.Rovne 300,00 10.12.2016  
20160769 01.12.2016 OPTIKA JAŠ Anna Senková Žilina 170,00 10.12.2016  
20160770 01.12.2016 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 180,00 10.12.2016  
20160771 01.12.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 137,00 10.12.2016  
20160772 01.12.2016 Miroslava Karasová Led. Rovne 125,00 10.12.2016  
20160773 01.12.2016 Martina  Ďurišová Led. Rovne 184,00 10.12.2016  
20160774 01.12.2016 BITUMEX Led. Rovne 150,00 10.12.2016  
20160775 01.12.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 140,00 10.12.2016  
20160776 01.12.2016 HAJMAN Halas Jaroslav Lednické Rovne 125,00 10.12.2016  
20160777 01.12.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 140,00 10.12.2016  
20160778 01.12.2016 Trošková Mária Lednické Rovne 150,00 10.12.2016  
20160779 01.12.2016 PURUS , spol. s.r.o. Púchov 20,08 10.12.2016  
20160780 01.12.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 165,00 10.12.2016  
20160781 01.12.2016 Ecolab s.r.o. Bratislava 208,00 10.12.2016  
20160782 01.12.2016 Blanka Paučová Lednické Rovne 232,00 10.12.2016  
20160783 01.12.2016 MUNUS s.r.o.Kováč Peter Tuchyňa 89,00 10.12.2016  
20160784 01.12.2016 Cukráreň Kopp Peter, Led. Rovne   210,00 10.12.2016  
20160785 01.12.2016 Patáčik Peter Led.Rovne 290,00 10.12.2016  
20160786 01.12.2016 BARTOŠEK s.r.o. Púchov 847,00 10.12.2016  
20160787 01.12.2016 Kvasnicová Anna Led. Rovne 208,00 10.12.2016  
20160788 01.12.2016 Kubová Nataša Púchov Púchov 325,00 10.12.2016  
20160789 01.12.2016 Alžbeta Drahutová Dolná Breznica 19 158,00 10.12.2016  
20160790 01.12.2016 Kaderníctvo Lednické Rovne 158,00 10.12.2016  
20160791 01.12.2016 Štefan Ďurko Autodiely Led.Rovne 194,00 10.12.2016  
20160792 01.12.2016 Ondrichová Lednické Rovne 155,00 10.12.2016  
20160793 01.12.2016 Sklenárstvo Horečný Anton Lednické Rovne 215,00 10.12.2016  
20160794 01.12.2016 Instalflex, s.r.o. Zubák 131,00 10.12.2016  
20160795 01.12.2016 Ivaniš Púchov 155,00 10.12.2016  
20160796 30.11.2016 Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne 16,79 14.12.2016  
20160797 30.11.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 1502,04 14.12.2016  
20160798 30.11.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 6370,80 14.12.2016  
20160799 13.12.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 805,92 27.12.2016  
20160800 14.12.2016 BISON, s.r.o. Púchov 61,44 28.12.2016  
20160801 14.12.2016 Spoločenstvo domu č. 40 Led.Rovne 28,80 28.12.2016  
20160802 14.12.2016 Spoločenstvo domu č. 42, Led. Rovne   62,40 28.12.2016  
20160803 14.12.2016 Spoločenstvo domu č. 44  Led. Rovne   52,80 28.12.2016  
20160804 14.12.2016 Spoločenstvo domu č. 45, Led. Rovne   52,80 28.12.2016  
20160805 14.12.2016 Spoločenstvo domu č. 49, Led. Rovne   62,40 28.12.2016  
20160806 14.12.2016 Spoločenstvo domu č. 50, Led. Rovne   57,60 28.12.2016  
20160807 14.12.2016 Dom č. 205 Lednické Rovne 57,60 28.12.2016  
20160808 14.12.2016 Dom č. 210 Lednické Rovne 67,20 28.12.2016  
20160809 14.12.2016 Spoločenstvo domu č. 213 Led.Rovne 86,40 28.12.2016  
20160810 15.12.2016 TP elektrospoj Lednické Rovne 109,44 29.12.2016  
20160811 16.12.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne -3051,70 30.12.2016 DOBROPIS
20160812 19.12.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 8777,90 31.12.2016  
20160813 19.12.2016 Prezent Lednické Rovne 29,59 02.01.2017  
20160814 30.11.2016 SEWON C& S s.r.o Dubnica nad Váhom 123,54 14.12.2016  
20160815 20.12.2016 GOLDCRYSTAL s.r.o. Dubnica nad Váhom 452,73 03.01.2017  
20160816 21.12.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 688,56 04.01.2017  
20160817 21.12.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 2434,20 04.01.2017  
20160818 21.12.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 298,44 04.01.2017  
20160819 30.12.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 252,00 13.01.2017  
20160820 22.12.2016 Tarkovský Jaroslav Lednické Rovne 4980,00 22.12.2016  
20160821 22.12.2016 JTF partnership s r.o. Lednické Rovne 4881,60 22.12.2016  
20160822 31.12.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 5300,00 14.01.2017  
20160823 31.12.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 76,80 14.01.2017  
20160824 31.12.2016 Obec Dolná Breznica Dolná Breznica 674,16 14.01.2017  
20160825 31.12.2016 Obec Dolné Kočkovce Dolné Kočkovce 648,00 14.01.2017  
20160826 31.12.2016 Obec Horná Breznica Horná Breznica 248,88 14.01.2017  
20160827 31.12.2016 Obec Horovce Horovce 39,36 14.01.2017  
20160828 31.12.2016 Obec Streženice Streženice 436,80 14.01.2017  
20160829 31.12.2016 Obec Tuchyňa Tuchyňa 58,44 14.01.2017  
20160830 31.12.2016 TP elektrospoj Lednické Rovne 14,64 14.01.2017  
20160831 31.12.2016 RONA a.s. Lednické Rovne Lednické Rovne 229,92 14.01.2017  
20160832 31.12.2016 Stavebné profily s r.o. Dolná Breznica 49,80 14.01.2017  
20160833 31.12.2016 YURA CORPORATION Slovakia, s.r.o. Lednické Rovne 518,55 14.01.2017  
20160834 31.12.2016 Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne 25,06 14.01.2017  
20160835 31.12.2016 RONA a.s. Lednické Rovne Lednické Rovne 239,34 14.01.2017  
20160836 31.12.2016 RONA a.s. Lednické Rovne Lednické Rovne 7,69 14.01.2017  
20160837 31.12.2016 Štefinová Irena, Led. Rovne   19,58 14.01.2017  
20160838 31.12.2016 PURUS , spol. s.r.o. Púchov 355,07 14.01.2017  
20160839 31.12.2016 Bušíková Lednické Rovne 19,81 31.12.2016  
20160840 31.12.2016 MIDAS, s.r.o. Dubnica nad Váhom 88,49 14.01.2017  
20160841 31.12.2016 Obec Lednické Rovne Lednické Rovne 8875,00 14.01.2017  
20160842 31.12.2016 Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne 466,92 14.01.2017  
21600001 11.01.2016 LR Gastro s.r.o. , 1001 Súhradka Lednické Rovne 116,21 18.01.2016  
21600002 11.01.2016 Alena Chachulová Horná Breznica 33,87 18.01.2016  
21600003 11.01.2016 BETONPRO, s.r.o. Mikušovce 74,36 18.01.2016  
21600004 11.01.2016 Peter Jaroš 4000,Medné 201 Led.Rovne 139,72 18.01.2016  
21600005 11.01.2016 EURO-DISKONT,Slovakia s.r.o. 1017 Holíč 95,76 18.01.2016  
21600006 11.01.2016 Róbert Mišovec - EMER Dulov 147 29,34 18.01.2016  
21600007 11.01.2016 Ľudmila Prekopová Červený Kameň 69,02 18.01.2016  
21600008 11.01.2016 Potraviny MIX - Burmeková Z. Zubák 26,68 18.01.2016  
21600009 11.01.2016 Staňová Danka,Lahôdky Horovce 20,33 18.01.2016  
21600010 11.01.2016 STEFICEK - Tuchyna   35,11 18.01.2016  
21600011 11.01.2016 Cristallo -Restaurant ,Ján Vlček Lednické Rovne 5,05 18.01.2016  
21600012 20.01.2016 LR Gastro s.r.o. , 1001 Súhradka Lednické Rovne 148,95 27.01.2016  
21600013 20.01.2016 Alena Chachulová Horná Breznica 65,05 27.01.2016  
21600014 20.01.2016 Potraviny MIX - Burmeková Z. Zubák 66,43 27.01.2016  
21600015 20.01.2016 Staňová Danka,Lahôdky Horovce 29,64 27.01.2016  
21600016 20.01.2016 EURO-DISKONT,Slovakia s.r.o. 1017 Holíč 85,15 27.01.2016  
21600017 20.01.2016 BETONPRO, s.r.o. Mikušovce 43,79 27.01.2016  
21600018 20.01.2016 Ľudmila Prekopová Červený Kameň 62,67 27.01.2016  
21600019 20.01.2016 STEFICEK - Tuchyna   70,99 27.01.2016  
21600020 20.01.2016 Peter Jaroš 4000,Medné 201 Led.Rovne 149,22 27.01.2016  
21600021 20.01.2016 Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne 74,66 27.01.2016  
21600022 20.01.2016 MAM rozličný tovar, s.r.o. Led.Rovne 29,55 27.01.2016  
21600023 20.01.2016 Základná škola Led. Rovne   44,77 27.01.2016  
21600024 20.01.2016 Róbert Mišovec - EMER Dulov 147 44,99 27.01.2016  
21600025 20.01.2016 Cristallo -Restaurant ,Ján Vlček Lednické Rovne 27,67 27.01.2016  
21600026 30.01.2016 LR Gastro s.r.o. , 1001 Súhradka Lednické Rovne 138,47 06.02.2016  
21600027 30.01.2016 Alena Chachulová Horná Breznica 54,96 06.02.2016  
21600028 30.01.2016 Potraviny MIX - Burmeková Z. Zubák 51,87 06.02.2016  
21600029 30.01.2016 Staňová Danka,Lahôdky Horovce 31,42 06.02.2016  
21600030 30.01.2016 Róbert Mišovec - EMER Dulov 147 43,06 06.02.2016  
21600031 30.01.2016 Ľudmila Prekopová Červený Kameň 84,08 06.02.2016  
21600032 30.01.2016 STEFICEK - Tuchyna   71,38 06.02.2016  
21600033 30.01.2016 Peter Jaroš 4000,Medné 201 Led.Rovne 169,10 06.02.2016  
21600034 30.01.2016 Cristallo -Restaurant ,Ján Vlček Lednické Rovne 20,17 06.02.2016  
21600035 30.01.2016 Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne 50,76 06.02.2016  
21600036 30.01.2016 BETONPRO, s.r.o. Mikušovce 54,46 06.02.2016  
21600037 30.01.2016 MAM rozličný tovar, s.r.o. Led.Rovne 21,07 06.02.2016  
21600038 10.02.2016 LR Gastro s.r.o. , 1001 Súhradka Lednické Rovne 157,90 17.02.2016  
21600039 10.02.2016 Alena Chachulová Horná Breznica 71,18 17.02.2016  
21600040 10.02.2016 Staňová Danka,Lahôdky Horovce 29,64 17.02.2016  
21600041 10.02.2016 Potraviny MIX - Burmeková Z. Zubák 65,33 17.02.2016  
21600042 10.02.2016 STEFICEK - Tuchyna   70,66 17.02.2016  
21600043 10.02.2016 Róbert Mišovec - EMER Dulov 147 43,01 17.02.2016  
21600044 10.02.2016 MAM rozličný tovar, s.r.o. Led.Rovne 20,84 17.02.2016  
21600045 10.02.2016 Ľudmila Prekopová Červený Kameň 70,85 17.02.2016  
21600046 10.02.2016 BETONPRO, s.r.o. Mikušovce 52,65 17.02.2016  
21600047 10.02.2016 Peter Jaroš 4000,Medné 201 Led.Rovne 180,91 17.02.2016  
21600048 10.02.2016 Cristallo -Restaurant ,Ján Vlček Lednické Rovne 37,42 17.02.2016  
21600049 10.02.2016 Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne 79,45 17.02.2016  
21600050 22.02.2016 LR Gastro s.r.o. , 1001 Súhradka Lednické Rovne 135,60 29.02.2016  
21600051 22.02.2016 Alena Chachulová Horná Breznica 65,28 29.02.2016  
21600052 22.02.2016 Staňová Danka,Lahôdky Horovce 33,43 29.02.2016  
21600053 22.02.2016 Potraviny MIX - Burmeková Z. Zubák 58,18 29.02.2016  
21600054 22.02.2016 STEFICEK - Tuchyna   81,57 29.02.2016  
21600055 22.02.2016 Róbert Mišovec - EMER Dulov 147 44,26 29.02.2016  
21600056 22.02.2016 MAM rozličný tovar, s.r.o. Led.Rovne 20,28 29.02.2016  
21600057 22.02.2016 Ľudmila Prekopová Červený Kameň 86,98 29.02.2016  
21600058 22.02.2016 BETONPRO, s.r.o. Mikušovce 50,15 29.02.2016  
21600059 22.02.2016 Peter Jaroš 4000,Medné 201 Led.Rovne 172,70 29.02.2016  
21600060 22.02.2016 Cristallo -Restaurant ,Ján Vlček Lednické Rovne 30,12 29.02.2016  
21600061 22.02.2016 Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne 63,27 29.02.2016  
21600062 22.02.2016 Základná škola Led. Rovne   48,38 29.02.2016  
21600063 29.02.2016 LR Gastro s.r.o. , 1001 Súhradka Lednické Rovne 112,18 07.03.2016  
21600064 29.02.2016 Alena Chachulová Horná Breznica 55,81 07.03.2016  
21600065 29.02.2016 Staňová Danka,Lahôdky Horovce 24,07 07.03.2016  
21600066 29.02.2016 Potraviny MIX - Burmeková Z. Zubák 47,39 07.03.2016  
21600067 29.02.2016 STEFICEK - Tuchyna   52,93 07.03.2016  
21600068 29.02.2016 Róbert Mišovec - EMER Dulov 147 35,43 07.03.2016  
21600069 29.02.2016 MAM rozličný tovar, s.r.o. Led.Rovne 16,09 07.03.2016  
21600070 29.02.2016 Ľudmila Prekopová Červený Kameň 70,64 07.03.2016  
21600071 29.02.2016 BETONPRO, s.r.o. Mikušovce 41,55 07.03.2016  
21600072 29.02.2016 Peter Jaroš 4000,Medné 201 Led.Rovne 119,95 07.03.2016  
21600073 29.02.2016 Cristallo -Restaurant ,Ján Vlček Lednické Rovne 31,56 07.03.2016  
21600074 29.02.2016 Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne 32,89 07.03.2016  
21600075 12.03.2016 LR Gastro s.r.o. , 1001 Súhradka Lednické Rovne 149,62 19.03.2016  
21600076 12.03.2016 Alena Chachulová Horná Breznica 64,16 19.03.2016  
21600077 12.03.2016 Staňová Danka,Lahôdky Horovce 26,86 19.03.2016  
21600078 12.03.2016 Potraviny MIX - Burmeková Z. Zubák 74,81 19.03.2016  
21600079 12.03.2016 Cristallo -Restaurant ,Ján Vlček Lednické Rovne 25,14 19.03.2016  
21600080 12.03.2016 Róbert Mišovec - EMER Dulov 147 39,23 19.03.2016  
21600081 12.03.2016 STEFICEK - Tuchyna   61,95 19.03.2016  
21600082 12.03.2016 Peter Jaroš 4000,Medné 201 Led.Rovne 137,21 19.03.2016  
21600083 12.03.2016 MAM rozličný tovar, s.r.o. Led.Rovne 18,46 19.03.2016  
21600084 12.03.2016 Ľudmila Prekopová Červený Kameň 69,10 19.03.2016  
21600085 12.03.2016 BETONPRO, s.r.o. Mikušovce 46,32 19.03.2016  
21600086 12.03.2016 Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne 30,24 19.03.2016  
21600087 21.03.2016 LR Gastro s.r.o. , 1001 Súhradka Lednické Rovne 151,60 28.03.2016  
21600088 21.03.2016 Alena Chachulová Horná Breznica 48,28 28.03.2016  
21600089 21.03.2016 Staňová Danka,Lahôdky Horovce 31,42 28.03.2016  
21600090 21.03.2016 Potraviny MIX - Burmeková Z. Zubák 56,20 28.03.2016  
21600091 21.03.2016 Cristallo -Restaurant ,Ján Vlček Lednické Rovne 21,55 28.03.2016  
21600092 21.03.2016 Róbert Mišovec - EMER Dulov 147 39,39 28.03.2016  
21600093 21.03.2016 STEFICEK - Tuchyna   68,03 28.03.2016  
21600094 21.03.2016 Peter Jaroš 4000,Medné 201 Led.Rovne 153,75 28.03.2016  
21600095 21.03.2016 MAM rozličný tovar, s.r.o. Led.Rovne 19,74 28.03.2016  
21600096 21.03.2016 Ľudmila Prekopová Červený Kameň 102,62 28.03.2016  
21600097 21.03.2016 BETONPRO, s.r.o. Mikušovce 50,20 28.03.2016  
21600098 21.03.2016 Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne 49,80 28.03.2016  
21600099 31.03.2016 LR Gastro s.r.o. , 1001 Súhradka Lednické Rovne 136,98 07.04.2016  
21600100 31.03.2016 Alena Chachulová Horná Breznica 67,01 07.04.2016  
21600101 31.03.2016 Staňová Danka,Lahôdky Horovce 29,93 07.04.2016  
21600102 31.03.2016 Potraviny MIX - Burmeková Z. Zubák 67,00 07.04.2016  
21600103 31.03.2016 Cristallo -Restaurant ,Ján Vlček Lednické Rovne 30,27 07.04.2016  
21600104 31.03.2016 STEFICEK - Tuchyna   72,94 07.04.2016  
21600105 31.03.2016 Róbert Mišovec - EMER Dulov 147 40,90 07.04.2016  
21600106 31.03.2016 MAM rozličný tovar, s.r.o. Led.Rovne 23,02 07.04.2016  
21600107 31.03.2016 Peter Jaroš 4000,Medné 201 Led.Rovne 153,87 07.04.2016  
21600108 31.03.2016 Ľudmila Prekopová Červený Kameň 72,07 07.04.2016  
21600109 31.03.2016 BETONPRO, s.r.o. Mikušovce 47,21 07.04.2016  
21600110 31.03.2016 Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne 27,18 07.04.2016  
21600111 11.04.2016 LR Gastro s.r.o. , 1001 Súhradka Lednické Rovne 120,93 18.04.2016  
21600112 11.04.2016 Alena Chachulová Horná Breznica 61,19 18.04.2016  
21600113 11.04.2016 Potraviny MIX - Burmeková Z. Zubák 52,30 18.04.2016  
21600114 11.04.2016 Staňová Danka,Lahôdky Horovce 31,42 18.04.2016  
21600115 11.04.2016 Ľudmila Prekopová Červený Kameň 92,78 18.04.2016  
21600116 11.04.2016 BETONPRO, s.r.o. Mikušovce 43,01 18.04.2016  
21600117 11.04.2016 MAM rozličný tovar, s.r.o. Led.Rovne 3,29 18.04.2016  
21600118 11.04.2016 STEFICEK - Tuchyna   71,41 18.04.2016  
21600119 11.04.2016 Róbert Mišovec - EMER Dulov 147 32,44 18.04.2016  
21600120 11.04.2016 Peter Jaroš 4000,Medné 201 Led.Rovne 146,40 18.04.2016  
21600121 11.04.2016 Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne 39,05 18.04.2016  
21600122 11.04.2016 Rozličný tovar Anna Brnáková Horná Breznica 34,48 18.04.2016  
21600123 11.04.2016 Cristallo -Restaurant ,Ján Vlček Lednické Rovne 20,17 18.04.2016  
21600124 20.04.2016 LR Gastro s.r.o. , 1001 Súhradka Lednické Rovne 138,50 27.04.2016  
21600125 20.04.2016 Alena Chachulová Horná Breznica 72,53 27.04.2016  
21600126 20.04.2016 Potraviny MIX - Burmeková Z. Zubák 71,06 27.04.2016  
21600127 20.04.2016 Staňová Danka,Lahôdky Horovce 29,64 27.04.2016  
21600128 20.04.2016 Ľudmila Prekopová Červený Kameň 98,30 27.04.2016  
21600129 20.04.2016 BETONPRO, s.r.o. Mikušovce 50,46 27.04.2016  
21600130 20.04.2016 Cristallo -Restaurant ,Ján Vlček Lednické Rovne 27,67 27.04.2016  
21600131 20.04.2016 STEFICEK - Tuchyna   70,43 27.04.2016  
21600132 20.04.2016 Róbert Mišovec - EMER Dulov 147 43,00 27.04.2016  
21600133 20.04.2016 Peter Jaroš 4000,Medné 201 Led.Rovne 150,12 27.04.2016  
21600134 20.04.2016 Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne 64,44 27.04.2016  
21600135 20.04.2016 Rozličný tovar Anna Brnáková Horná Breznica 56,62 27.04.2016  
21600136 20.04.2016 MAM rozličný tovar, s.r.o. Led.Rovne 19,18 27.04.2016  
21600137 30.04.2016 LR Gastro s.r.o. , 1001 Súhradka Lednické Rovne 136,02 07.05.2016  
21600138 30.04.2016 Alena Chachulová Horná Breznica 67,84 07.05.2016  
21600139 30.04.2016 Staňová Danka,Lahôdky Horovce 34,83 07.05.2016  
21600140 30.04.2016 Peter Jaroš 4000,Medné 201 Led.Rovne 180,72 07.05.2016  
21600141 30.04.2016 Ľudmila Prekopová Červený Kameň 110,43 07.05.2016  
21600142 30.04.2016 BETONPRO, s.r.o. Mikušovce 52,69 07.05.2016  
21600143 30.04.2016 Cristallo -Restaurant ,Ján Vlček Lednické Rovne 18,81 07.05.2016  
21600144 30.04.2016 Róbert Mišovec - EMER Dulov 147 50,40 07.05.2016  
21600145 30.04.2016 STEFICEK - Tuchyna   80,17 07.05.2016  
21600146 30.04.2016 Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne 67,38 07.05.2016  
21600147 30.04.2016 Potraviny MIX - Burmeková Z. Zubák 63,95 07.05.2016  
21600148 30.04.2016 Rozličný tovar Anna Brnáková Horná Breznica 47,26 07.05.2016  
21600149 30.04.2016 MAM rozličný tovar, s.r.o. Led.Rovne 25,48 07.05.2016  
21600150 10.05.2016 LR Gastro s.r.o. , 1001 Súhradka Lednické Rovne 116,06 17.05.2016  
21600151 10.05.2016 Alena Chachulová Horná Breznica 61,87 17.05.2016  
21600152 10.05.2016 Staňová Danka,Lahôdky Horovce 26,23 17.05.2016  
21600153 10.05.2016 Potraviny MIX - Burmeková Z. Zubák 48,08 17.05.2016  
21600154 10.05.2016 Cristallo -Restaurant ,Ján Vlček Lednické Rovne 27,67 17.05.2016  
21600155 10.05.2016 MAM rozličný tovar, s.r.o. Led.Rovne 17,16 17.05.2016  
21600156 10.05.2016 STEFICEK - Tuchyna   54,63 17.05.2016  
21600157 10.05.2016 Peter Jaroš 4000,Medné 201 Led.Rovne 144,69 17.05.2016  
21600158 10.05.2016 Róbert Mišovec - EMER Dulov 147 36,81 17.05.2016  
21600159 10.05.2016 BETONPRO, s.r.o. Mikušovce 53,33 17.05.2016  
21600160 10.05.2016 Ľudmila Prekopová Červený Kameň 90,31 17.05.2016  
21600161 10.05.2016 Rozličný tovar Anna Brnáková Horná Breznica 41,20 17.05.2016  
21600162 10.05.2016 Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne 50,99 17.05.2016  
21600163 10.05.2016 Základná škola Led. Rovne   32,40 17.05.2016  
21600164 20.05.2016 LR Gastro s.r.o. , 1001 Súhradka Lednické Rovne 120,66 27.05.2016  
21600165 20.05.2016 Alena Chachulová Horná Breznica 65,77 27.05.2016  
21600166 20.05.2016 Staňová Danka,Lahôdky Horovce 29,64 27.05.2016  
21600167 20.05.2016 Potraviny MIX - Burmeková Z. Zubák 62,18 27.05.2016  
21600168 20.05.2016 Cristallo -Restaurant ,Ján Vlček Lednické Rovne 23,84 27.05.2016  
21600169 20.05.2016 MAM rozličný tovar, s.r.o. Led.Rovne 25,59 27.05.2016  
21600170 20.05.2016 STEFICEK - Tuchyna   66,45 27.05.2016  
21600171 20.05.2016 Peter Jaroš 4000,Medné 201 Led.Rovne 172,63 27.05.2016  
21600172 20.05.2016 Róbert Mišovec - EMER Dulov 147 42,14 27.05.2016  
21600173 20.05.2016 BETONPRO, s.r.o. Mikušovce 51,34 27.05.2016  
21600174 20.05.2016 Ľudmila Prekopová Červený Kameň 102,00 27.05.2016  
21600175 20.05.2016 Rozličný tovar Anna Brnáková Horná Breznica 50,52 27.05.2016  
21600176 20.05.2016 Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne 52,31 27.05.2016  
21600177 31.05.2016 LR Gastro s.r.o. , 1001 Súhradka Lednické Rovne 64,10 07.06.2016  
21600178 31.05.2016 Alena Chachulová Horná Breznica 79,18 07.06.2016  
21600179 31.05.2016 Staňová Danka,Lahôdky Horovce 41,61 07.06.2016  
21600180 31.05.2016 MAM rozličný tovar, s.r.o. Led.Rovne 30,06 07.06.2016  
21600181 31.05.2016 STEFICEK - Tuchyna   83,83 07.06.2016  
21600182 31.05.2016 Peter Jaroš 4000,Medné 201 Led.Rovne 214,16 07.06.2016  
21600183 31.05.2016 Róbert Mišovec - EMER Dulov 147 66,85 07.06.2016  
21600184 31.05.2016 BETONPRO, s.r.o. Mikušovce 64,56 07.06.2016  
21600185 31.05.2016 Ľudmila Prekopová Červený Kameň 109,46 07.06.2016  
21600186 31.05.2016 Rozličný tovar Anna Brnáková Horná Breznica 49,88 07.06.2016  
21600187 31.05.2016 Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne 34,94 07.06.2016  
21600188 31.05.2016 Potraviny MIX - Burmeková Z. Zubák 66,92 07.06.2016  
21600189 31.05.2016 Cristallo -Restaurant ,Ján Vlček Lednické Rovne 37,75 07.06.2016  
21600190 31.05.2016 Základná škola Led. Rovne   51,16 07.06.2016  
21600191 10.06.2016 Alena Chachulová Horná Breznica 77,02 17.06.2016  
21600192 10.06.2016 Staňová Danka,Lahôdky Horovce 32,41 17.06.2016  
21600193 10.06.2016 Potraviny MIX - Burmeková Z. Zubák 71,87 17.06.2016  
21600194 10.06.2016 Ľudmila Prekopová Červený Kameň 106,44 17.06.2016  
21600195 10.06.2016 BETONPRO, s.r.o. Mikušovce 61,09 17.06.2016  
21600196 10.06.2016 STEFICEK - Tuchyna   71,41 17.06.2016  
21600197 10.06.2016 Róbert Mišovec - EMER Dulov 147 44,47 17.06.2016  
21600198 10.06.2016 MAM rozličný tovar, s.r.o. Led.Rovne 25,19 17.06.2016  
21600199 10.06.2016 Peter Jaroš 4000,Medné 201 Led.Rovne 178,06 17.06.2016  
21600200 10.06.2016 Rozličný tovar Anna Brnáková Horná Breznica 57,38 17.06.2016  
21600201 10.06.2016 Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne 50,22 17.06.2016  
21600202 10.06.2016 Cristallo -Restaurant ,Ján Vlček Lednické Rovne 27,82 17.06.2016  
21600203 21.06.2016 Alena Chachulová Horná Breznica 70,55 28.06.2016  
21600204 21.06.2016 Staňová Danka,Lahôdky Horovce 31,42 28.06.2016  
21600205 21.06.2016 STEFICEK - Tuchyna   71,34 28.06.2016  
21600206 21.06.2016 MAM rozličný tovar, s.r.o. Led.Rovne 17,91 28.06.2016  
21600207 21.06.2016 Róbert Mišovec - EMER Dulov 147 35,07 28.06.2016  
21600208 21.06.2016 Ľudmila Prekopová Červený Kameň 99,90 28.06.2016  
21600209 21.06.2016 BETONPRO, s.r.o. Mikušovce 69,48 28.06.2016  
21600210 21.06.2016 Peter Jaroš 4000,Medné 201 Led.Rovne 180,93 28.06.2016  
21600211 21.06.2016 Potraviny MIX - Burmeková Z. Zubák 53,17 28.06.2016  
21600212 21.06.2016 Rozličný tovar Anna Brnáková Horná Breznica 47,65 28.06.2016  
21600213 21.06.2016 Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne 24,34 28.06.2016  
21600214 21.06.2016 Cristallo -Restaurant ,Ján Vlček Lednické Rovne 25,22 28.06.2016  
21600215 30.06.2016 Alena Chachulová Horná Breznica 72,13 07.07.2016  
21600216 30.06.2016 Staňová Danka,Lahôdky Horovce 29,64 07.07.2016  
21600217 30.06.2016 Potraviny MIX - Burmeková Z. Zubák 77,06 07.07.2016  
21600218 30.06.2016 Ľudmila Prekopová Červený Kameň 92,90 07.07.2016  
21600219 30.06.2016 BETONPRO, s.r.o. Mikušovce 67,45 07.07.2016  
21600220 30.06.2016 STEFICEK - Tuchyna   68,36 07.07.2016  
21600221 30.06.2016 Róbert Mišovec - EMER Dulov 147 41,91 07.07.2016  
21600222 30.06.2016 MAM rozličný tovar, s.r.o. Led.Rovne 20,84 07.07.2016  
21600223 30.06.2016 Peter Jaroš 4000,Medné 201 Led.Rovne 195,38 07.07.2016  
21600224 30.06.2016 Rozličný tovar Anna Brnáková Horná Breznica 51,83 07.07.2016  
21600225 30.06.2016 Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne 29,82 07.07.2016  
21600226 30.06.2016 Cristallo -Restaurant ,Ján Vlček Lednické Rovne 32,72 07.07.2016  
21600227 09.07.2016 Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne 16,55 16.07.2016  
21600228 11.07.2016 Alena Chachulová Horná Breznica 57,75 18.07.2016  
21600229 11.07.2016 Staňová Danka,Lahôdky Horovce 28,63 18.07.2016  
21600230 11.07.2016 Ľudmila Prekopová Červený Kameň 93,43 18.07.2016  
21600231 11.07.2016 BETONPRO, s.r.o. Mikušovce 55,41 18.07.2016  
21600232 11.07.2016 Peter Jaroš 4000,Medné 201 Led.Rovne 148,19 18.07.2016  
21600233 11.07.2016 STEFICEK - Tuchyna   71,41 18.07.2016  
21600234 11.07.2016 Róbert Mišovec - EMER Dulov 147 33,68 18.07.2016  
21600235 11.07.2016 MAM rozličný tovar, s.r.o. Led.Rovne 15,53 18.07.2016  
21600236 11.07.2016 Potraviny MIX - Burmeková Z. Zubák 42,25 18.07.2016  
21600237 11.07.2016 Rozličný tovar Anna Brnáková Horná Breznica 28,93 18.07.2016  
21600238 11.07.2016 Cristallo -Restaurant ,Ján Vlček Lednické Rovne 20,17 18.07.2016  
21600239 11.07.2016 Materská škôlka Led. Rovne 7,90 18.07.2016  
21600240 21.07.2016 Alena Chachulová Horná Breznica 66,32 28.07.2016  
21600241 21.07.2016 Staňová Danka,Lahôdky Horovce 29,64 28.07.2016  
21600242 21.07.2016 Ľudmila Prekopová Červený Kameň 92,42 28.07.2016  
21600243 21.07.2016 BETONPRO, s.r.o. Mikušovce 82,36 28.07.2016  
21600244 21.07.2016 Peter Jaroš 4000,Medné 201 Led.Rovne 166,26 28.07.2016  
21600245 21.07.2016 STEFICEK - Tuchyna   76,50 28.07.2016  
21600246 21.07.2016 Róbert Mišovec - EMER Dulov 147 43,01 28.07.2016  
21600247 21.07.2016 MAM rozličný tovar, s.r.o. Led.Rovne 15,96 28.07.2016  
21600248 21.07.2016 Potraviny MIX - Burmeková Z. Zubák 70,55 28.07.2016  
21600249 21.07.2016 Rozličný tovar Anna Brnáková Horná Breznica 47,28 28.07.2016  
21600250 21.07.2016 Cristallo -Restaurant ,Ján Vlček Lednické Rovne 30,27 28.07.2016  
21600251 21.07.2016 Materská škôlka Led. Rovne 8,35 28.07.2016  
21600252 30.07.2016 Cristallo -Restaurant ,Ján Vlček Lednické Rovne 27,67 06.08.2016  
21600253 30.07.2016 Alena Chachulová Horná Breznica 67,60 06.08.2016  
21600254 30.07.2016 Staňová Danka,Lahôdky Horovce 34,20 06.08.2016  
21600255 30.07.2016 Ľudmila Prekopová Červený Kameň 136,53 06.08.2016  
21600256 30.07.2016 BETONPRO, s.r.o. Mikušovce 65,87 06.08.2016  
21600257 30.07.2016 Peter Jaroš 4000,Medné 201 Led.Rovne 187,27 06.08.2016  
21600258 30.07.2016 STEFICEK - Tuchyna   80,21 06.08.2016  
21600259 30.07.2016 Róbert Mišovec - EMER Dulov 147 44,09 06.08.2016  
21600260 30.07.2016 MAM rozličný tovar, s.r.o. Led.Rovne 12,92 06.08.2016  
21600261 30.07.2016 Potraviny MIX - Burmeková Z. Zubák 64,82 06.08.2016  
21600262 30.07.2016 Rozličný tovar Anna Brnáková Horná Breznica 51,71 06.08.2016  
21600263 30.07.2016 Fish  Agro farma s.r.o. Led. Rovne 52,04 06.08.2016  
21600264 10.08.2016 Alena Chachulová Horná Breznica 70,01 17.08.2016  
21600265 10.08.2016 Staňová Danka,Lahôdky Horovce 31,51 17.08.2016  
21600266 10.08.2016 STEFICEK - Tuchyna   78,61 17.08.2016  
21600267 10.08.2016 Róbert Mišovec - EMER Dulov 147 46,96 17.08.2016  
21600268 10.08.2016 Ľudmila Prekopová Červený Kameň 130,86 17.08.2016  
21600269 10.08.2016 BETONPRO, s.r.o. Mikušovce 74,26 17.08.2016  
21600270 10.08.2016 MAM rozličný tovar, s.r.o. Led.Rovne 13,58 17.08.2016  
21600271 10.08.2016 Peter Jaroš 4000,Medné 201 Led.Rovne 177,24 17.08.2016  
21600272 10.08.2016 Potraviny MIX - Burmeková Z. Zubák 73,41 17.08.2016  
21600273 10.08.2016 Rozličný tovar Anna Brnáková Horná Breznica 61,22 17.08.2016  
21600274 10.08.2016 Fish  Agro farma s.r.o. Led. Rovne 23,62 17.08.2016  
21600275 10.08.2016 Cristallo -Restaurant ,Ján Vlček Lednické Rovne 28,89 17.08.2016  
21600276 22.08.2016 Cristallo -Restaurant ,Ján Vlček Lednické Rovne 31,49 29.08.2016  
21600277 22.08.2016 Alena Chachulová Horná Breznica 70,16 29.08.2016  
21600278 22.08.2016 Staňová Danka,Lahôdky Horovce 35,08 29.08.2016  
21600279 22.08.2016 STEFICEK - Tuchyna   85,91 29.08.2016  
21600280 22.08.2016 Róbert Mišovec - EMER Dulov 147 44,13 29.08.2016  
21600281 22.08.2016 Ľudmila Prekopová Červený Kameň 163,44 29.08.2016  
21600282 22.08.2016 BETONPRO, s.r.o. Mikušovce 59,13 29.08.2016  
21600283 22.08.2016 MAM rozličný tovar, s.r.o. Led.Rovne 16,88 29.08.2016  
21600284 22.08.2016 Peter Jaroš 4000,Medné 201 Led.Rovne 216,64 29.08.2016  
21600285 22.08.2016 Potraviny MIX - Burmeková Z. Zubák 66,57 29.08.2016  
21600286 22.08.2016 Rozličný tovar Anna Brnáková Horná Breznica 52,17 29.08.2016  
21600287 22.08.2016 Fish  Agro farma s.r.o. Led. Rovne 39,78 29.08.2016  
21600288 31.08.2016 Alena Chachulová Horná Breznica 61,72 07.09.2016  
21600289 31.08.2016 Staňová Danka,Lahôdky Horovce 26,86 07.09.2016  
21600290 31.08.2016 STEFICEK - Tuchyna   70,65 07.09.2016  
21600291 31.08.2016 Róbert Mišovec - EMER Dulov 147 38,16 07.09.2016  
21600292 31.08.2016 Ľudmila Prekopová Červený Kameň 120,86 07.09.2016  
21600293 31.08.2016 BETONPRO, s.r.o. Mikušovce 49,23 07.09.2016  
21600294 31.08.2016 MAM rozličný tovar, s.r.o. Led.Rovne 17,54 07.09.2016  
21600295 31.08.2016 Peter Jaroš 4000,Medné 201 Led.Rovne 182,04 07.09.2016  
21600296 31.08.2016 Potraviny MIX - Burmeková Z. Zubák 66,49 07.09.2016  
21600297 31.08.2016 Rozličný tovar Anna Brnáková Horná Breznica 51,07 07.09.2016  
21600298 31.08.2016 Cristallo -Restaurant ,Ján Vlček Lednické Rovne 27,74 07.09.2016  
21600299 31.08.2016 Materská škôlka Led. Rovne 12,87 07.09.2016  
21600300 31.08.2016 Fish  Agro farma s.r.o. Led. Rovne 23,62 07.09.2016  
21600301 10.09.2016 Alena Chachulová Horná Breznica 67,39 17.09.2016  
21600302 10.09.2016 Staňová Danka,Lahôdky Horovce 31,42 17.09.2016  
21600303 10.09.2016 MAM rozličný tovar, s.r.o. Led.Rovne 16,09 17.09.2016  
21600304 10.09.2016 Peter Jaroš 4000,Medné 201 Led.Rovne 177,42 17.09.2016  
21600305 10.09.2016 Róbert Mišovec - EMER Dulov 147 38,92 17.09.2016  
21600306 10.09.2016 STEFICEK - Tuchyna   75,72 17.09.2016  
21600307 10.09.2016 BETONPRO, s.r.o. Mikušovce 52,55 17.09.2016  
21600308 10.09.2016 Ľudmila Prekopová Červený Kameň 126,50 17.09.2016  
21600309 10.09.2016 Potraviny MIX - Burmeková Z. Zubák 56,35 17.09.2016  
21600310 10.09.2016 Rozličný tovar Anna Brnáková Horná Breznica 44,01 17.09.2016  
21600311 10.09.2016 Cristallo -Restaurant ,Ján Vlček Lednické Rovne 25,22 17.09.2016  
21600312 10.09.2016 Materská škôlka Led. Rovne 29,78 17.09.2016  
21600313 10.09.2016 Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne 33,59 17.09.2016  
21600314 10.09.2016 Fish  Agro farma s.r.o. Led. Rovne 29,66 17.09.2016  
21600315 17.09.2016 Fish  Agro farma s.r.o. Led. Rovne 16,16 24.09.2016  
21600316 21.09.2016 Alena Chachulová Horná Breznica 58,38 28.09.2016  
21600317 21.09.2016 Staňová Danka,Lahôdky Horovce 24,07 28.09.2016  
21600318 21.09.2016 MAM rozličný tovar, s.r.o. Led.Rovne 17,00 28.09.2016  
21600319 21.09.2016 Peter Jaroš 4000,Medné 201 Led.Rovne 228,80 28.09.2016  
21600320 21.09.2016 Róbert Mišovec - EMER Dulov 147 33,82 28.09.2016  
21600321 21.09.2016 STEFICEK - Tuchyna   58,14 28.09.2016  
21600322 21.09.2016 BETONPRO, s.r.o. Mikušovce 45,79 28.09.2016  
21600323 21.09.2016 Ľudmila Prekopová Červený Kameň 109,25 28.09.2016  
21600324 21.09.2016 Potraviny MIX - Burmeková Z. Zubák 58,53 28.09.2016  
21600325 21.09.2016 Rozličný tovar Anna Brnáková Horná Breznica 46,39 28.09.2016  
21600326 21.09.2016 Cristallo -Restaurant ,Ján Vlček Lednické Rovne 26,44 28.09.2016  
21600327 21.09.2016 Materská škôlka Led. Rovne 26,21 28.09.2016  
21600328 21.09.2016 Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne 37,67 28.09.2016  
21600329 21.09.2016 Koruna Zlatá Baňa 98,89 28.09.2016  
21600330 30.09.2016 Alena Chachulová Horná Breznica 74,29 07.10.2016  
21600331 30.09.2016 Staňová Danka,Lahôdky Horovce 45,54 07.10.2016  
21600332 30.09.2016 MAM rozličný tovar, s.r.o. Led.Rovne 19,92 07.10.2016  
21600333 30.09.2016 Peter Jaroš 4000,Medné 201 Led.Rovne 179,19 07.10.2016  
21600334 30.09.2016 Róbert Mišovec - EMER Dulov 147 49,48 07.10.2016  
21600335 30.09.2016 STEFICEK - Tuchyna   82,34 07.10.2016  
21600336 30.09.2016 BETONPRO, s.r.o. Mikušovce 46,12 07.10.2016  
21600337 30.09.2016 Ľudmila Prekopová Červený Kameň 128,23 07.10.2016  
21600338 30.09.2016 Potraviny MIX - Burmeková Z. Zubák 83,21 07.10.2016  
21600339 30.09.2016 Rozličný tovar Anna Brnáková Horná Breznica 55,49 07.10.2016  
21600340 30.09.2016 Fish  Agro farma s.r.o. Led. Rovne 37,29 07.10.2016  
21600341 30.09.2016 Koruna Zlatá Baňa 212,22 07.10.2016  
21600342 30.09.2016 Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne 65,63 07.10.2016  
21600343 30.09.2016 Cristallo -Restaurant ,Ján Vlček Lednické Rovne 35,16 07.10.2016  
21600344 30.09.2016 Materská škôlka Led. Rovne 8,51 07.10.2016  
21600345 10.10.2016 Alena Chachulová Horná Breznica 66,90 17.10.2016  
21600346 10.10.2016 Staňová Danka,Lahôdky Horovce 44,14 17.10.2016  
21600347 10.10.2016 STEFICEK - Tuchyna   70,29 17.10.2016  
21600348 10.10.2016 Róbert Mišovec - EMER Dulov 147 42,00 17.10.2016  
21600349 10.10.2016 Koruna Zlatá Baňa 138,04 17.10.2016  
21600350 10.10.2016 BETONPRO, s.r.o. Mikušovce 57,83 17.10.2016  
21600351 10.10.2016 Ľudmila Prekopová Červený Kameň 116,71 17.10.2016  
21600352 10.10.2016 Peter Jaroš 4000,Medné 201 Led.Rovne 169,49 17.10.2016  
21600353 10.10.2016 MAM rozličný tovar, s.r.o. Led.Rovne 16,09 17.10.2016  
21600354 10.10.2016 Potraviny MIX - Burmeková Z. Zubák 61,91 17.10.2016  
21600355 10.10.2016 Rozličný tovar Anna Brnáková Horná Breznica 38,08 17.10.2016  
21600356 10.10.2016 Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne 40,61 17.10.2016  
21600357 10.10.2016 Cristallo -Restaurant ,Ján Vlček Lednické Rovne 25,14 17.10.2016  
21600358 10.10.2016 Materská škôlka Led. Rovne 13,24 17.10.2016  
21600359 15.10.2016 Fish  Agro farma s.r.o. Led. Rovne 12,98 22.10.2016  
21600360 20.10.2016 Alena Chachulová Horná Breznica 71,34 27.10.2016  
21600361 20.10.2016 Staňová Danka,Lahôdky Horovce 56,28 27.10.2016  
21600362 20.10.2016 Peter Jaroš 4000,Medné 201 Led.Rovne 190,93 27.10.2016  
21600363 20.10.2016 Koruna Zlatá Baňa 137,46 27.10.2016  
21600364 20.10.2016 Róbert Mišovec - EMER Dulov 147 50,30 27.10.2016  
21600365 20.10.2016 STEFICEK - Tuchyna   71,62 27.10.2016  
21600366 20.10.2016 Ľudmila Prekopová Červený Kameň 135,84 27.10.2016  
21600367 20.10.2016 BETONPRO, s.r.o. Mikušovce 45,93 27.10.2016  
21600368 20.10.2016 MAM rozličný tovar, s.r.o. Led.Rovne 19,01 27.10.2016  
21600369 20.10.2016 Potraviny MIX - Burmeková Z. Zubák 84,77 27.10.2016  
21600370 20.10.2016 Rozličný tovar Anna Brnáková Horná Breznica 63,01 27.10.2016  
21600371 20.10.2016 Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne 48,04 27.10.2016  
21600372 20.10.2016 Cristallo -Restaurant ,Ján Vlček Lednické Rovne 31,42 27.10.2016  
21600373 20.10.2016 Materská škôlka Led. Rovne 41,15 27.10.2016  
21600374 31.10.2016 Alena Chachulová Horná Breznica 78,23 07.11.2016  
21600375 31.10.2016 Staňová Danka,Lahôdky Horovce 58,86 07.11.2016  
21600376 31.10.2016 Peter Jaroš 4000,Medné 201 Led.Rovne 203,83 07.11.2016  
21600377 31.10.2016 Koruna Zlatá Baňa 269,37 07.11.2016  
21600378 31.10.2016 Róbert Mišovec - EMER Dulov 147 53,46 07.11.2016  
21600379 31.10.2016 STEFICEK - Tuchyna   80,14 07.11.2016  
21600380 31.10.2016 Ľudmila Prekopová Červený Kameň 138,92 07.11.2016  
21600381 31.10.2016 BETONPRO, s.r.o. Mikušovce 56,78 07.11.2016  
21600382 31.10.2016 MAM rozličný tovar, s.r.o. Led.Rovne 17,54 07.11.2016  
21600383 31.10.2016 Potraviny MIX - Burmeková Z. Zubák 73,69 07.11.2016  
21600384 31.10.2016 Rozličný tovar Anna Brnáková Horná Breznica 35,73 07.11.2016  
21600385 31.10.2016 Cristallo -Restaurant ,Ján Vlček Lednické Rovne 37,75 07.11.2016  
21600386 31.10.2016 Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne 41,83 07.11.2016  
21600387 09.11.2016 Základná škola Led. Rovne   33,12 16.11.2016  
21600388 10.11.2016 Alena Chachulová Horná Breznica 83,41 17.11.2016  
21600389 10.11.2016 Staňová Danka,Lahôdky Horovce 49,12 17.11.2016  
21600390 10.11.2016 Peter Jaroš 4000,Medné 201 Led.Rovne 167,55 17.11.2016  
21600391 10.11.2016 Koruna Zlatá Baňa 255,75 17.11.2016  
21600392 10.11.2016 Róbert Mišovec - EMER Dulov 147 36,98 17.11.2016  
21600393 10.11.2016 STEFICEK - Tuchyna   69,46 17.11.2016  
21600394 10.11.2016 Ľudmila Prekopová Červený Kameň 105,14 17.11.2016  
21600395 10.11.2016 BETONPRO, s.r.o. Mikušovce 54,04 17.11.2016  
21600396 10.11.2016 MAM rozličný tovar, s.r.o. Led.Rovne 7,13 17.11.2016  
21600397 10.11.2016 Potraviny MIX - Burmeková Z. Zubák 86,81 17.11.2016  
21600398 10.11.2016 Rozličný tovar Anna Brnáková Horná Breznica 48,97 17.11.2016  
21600399 10.11.2016 Cristallo -Restaurant ,Ján Vlček Lednické Rovne 31,34 17.11.2016  
21600400 10.11.2016 Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne 38,39 17.11.2016  
21600401 10.11.2016 Materská škôlka Led. Rovne 10,59 17.11.2016  
21600402 21.11.2016 Alena Chachulová Horná Breznica 68,90 28.11.2016  
21600403 21.11.2016 Staňová Danka,Lahôdky Horovce 44,53 28.11.2016  
21600404 21.11.2016 Peter Jaroš 4000,Medné 201 Led.Rovne 175,49 28.11.2016  
21600405 21.11.2016 Koruna Zlatá Baňa 226,00 28.11.2016  
21600406 21.11.2016 Róbert Mišovec - EMER Dulov 147 45,68 28.11.2016  
21600407 21.11.2016 STEFICEK - Tuchyna   68,04 28.11.2016  
21600408 21.11.2016 Ľudmila Prekopová Červený Kameň 107,46 28.11.2016  
21600409 21.11.2016 BETONPRO, s.r.o. Mikušovce 51,03 28.11.2016  
21600410 21.11.2016 Potraviny MIX - Burmeková Z. Zubák 63,20 28.11.2016  
21600411 21.11.2016 Rozličný tovar Anna Brnáková Horná Breznica 31,07 28.11.2016  
21600412 21.11.2016 Cristallo -Restaurant ,Ján Vlček Lednické Rovne 22,62 28.11.2016  
21600413 21.11.2016 Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne 34,05 28.11.2016  
21600414 30.11.2016 Alena Chachulová Horná Breznica 77,56 07.12.2016  
21600415 30.11.2016 Staňová Danka,Lahôdky Horovce 54,81 07.12.2016  
21600416 30.11.2016 Ľudmila Prekopová Červený Kameň 105,92 07.12.2016  
21600417 30.11.2016 Cristallo -Restaurant ,Ján Vlček Lednické Rovne 32,72 07.12.2016  
21600418 30.11.2016 Peter Jaroš 4000,Medné 201 Led.Rovne 195,24 07.12.2016  
21600419 30.11.2016 STEFICEK - Tuchyna   78,62 07.12.2016  
21600420 30.11.2016 Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne 45,26 07.12.2016  
21600421 30.11.2016 Rozličný tovar Anna Brnáková Horná Breznica 44,56 07.12.2016  
21600422 30.11.2016 Potraviny MIX - Burmeková Z. Zubák 86,95 07.12.2016  
21600423 30.11.2016 Koruna Zlatá Baňa 251,55 07.12.2016  
21600424 30.11.2016 BETONPRO, s.r.o. Mikušovce 59,58 07.12.2016  
21600425 30.11.2016 Róbert Mišovec - EMER Dulov 147 55,71 07.12.2016  
21600426 10.12.2016 Ľudmila Prekopová Červený Kameň 123,60 17.12.2016  
21600427 10.12.2016 BETONPRO, s.r.o. Mikušovce 51,08 17.12.2016  
21600428 10.12.2016 Rozličný tovar Anna Brnáková Horná Breznica 36,88 17.12.2016  
21600429 10.12.2016 Peter Jaroš 4000,Medné 201 Led.Rovne 202,23 17.12.2016  
21600430 10.12.2016 STEFICEK - Tuchyna   78,72 17.12.2016  
21600431 10.12.2016 Róbert Mišovec - EMER Dulov 147 57,88 17.12.2016  
21600432 10.12.2016 Staňová Danka,Lahôdky Horovce 56,46 17.12.2016  
21600433 10.12.2016 Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne 44,81 17.12.2016  
21600434 10.12.2016 Alena Chachulová Horná Breznica 74,58 17.12.2016  
21600435 10.12.2016 Cristallo -Restaurant ,Ján Vlček Lednické Rovne 32,72 17.12.2016  
21600436 10.12.2016 Potraviny MIX - Burmeková Z. Zubák 69,28 17.12.2016  
21600437 10.12.2016 Koruna Zlatá Baňa 275,87 17.12.2016  
21600438 20.12.2016 Koruna Zlatá Baňa 192,67 27.12.2016  
21600439 20.12.2016 Rozličný tovar Anna Brnáková Horná Breznica 44,42 27.12.2016  
21600440 20.12.2016 Róbert Mišovec - EMER Dulov 147 46,64 27.12.2016  
21600441 20.12.2016 BETONPRO, s.r.o. Mikušovce 46,73 27.12.2016  
21600442 20.12.2016 Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne 32,34 27.12.2016  
21600443 20.12.2016 Cristallo -Restaurant ,Ján Vlček Lednické Rovne 37,40 27.12.2016  
21600444 20.12.2016 Ľudmila Prekopová Červený Kameň 95,11 27.12.2016  
21600445 20.12.2016 Staňová Danka,Lahôdky Horovce 49,12 27.12.2016  
21600446 20.12.2016 STEFICEK - Tuchyna   61,86 27.12.2016  
21600447 20.12.2016 Alena Chachulová Horná Breznica 67,21 27.12.2016  
21600448 20.12.2016 Potraviny MIX - Burmeková Z. Zubák 68,68 27.12.2016  
21600449 20.12.2016 Peter Jaroš 4000,Medné 201 Led.Rovne 167,66 27.12.2016  
21600450 31.12.2016 Rozličný tovar Anna Brnáková Horná Breznica 46,97 07.01.2017  
21600451 31.12.2016 Potraviny MIX - Burmeková Z. Zubák 60,93 07.01.2017  
21600452 31.12.2016 Ľudmila Prekopová Červený Kameň 125,06 07.01.2017  
21600453 31.12.2016 Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne 7,49 07.01.2017  
21600454 31.12.2016 BETONPRO, s.r.o. Mikušovce 55,02 07.01.2017  
21600455 31.12.2016 STEFICEK - Tuchyna   92,83 07.01.2017  
21600456 31.12.2016 Koruna Zlatá Baňa 290,13 07.01.2017  
21600457 31.12.2016 Staňová Danka,Lahôdky Horovce 56,99 07.01.2017  
21600458 31.12.2016 Róbert Mišovec - EMER Dulov 147 55,87 07.01.2017  
21600459 31.12.2016 Alena Chachulová Horná Breznica 58,26 07.01.2017  
21600460 31.12.2016 Peter Jaroš 4000,Medné 201 Led.Rovne 222,99 07.01.2017  
21600461 31.12.2016 Cristallo -Restaurant ,Ján Vlček Lednické Rovne 5,05 07.01.2017  
21600462 31.12.2016 Základná škola Led. Rovne   32,88 19.01.2017  
Aktuálne počasie Lednické Rovne