2018

Č. objednávky Dátum Dodávateľ Text objednávky Cena Zodpovedná osoba
1/2018 12.1.2018 TP Elektrospoj Lednické Rovne oprava osvetlenia na skládke odpadov   Humenský
2/2018 12.2.2018 Milan Pivko Streženice oprava kamerového systému na vozidle MAN   Humenský
 3/2018 7.3.2018 Mgr. Juraj Pribula Dolný Kubín výroba a montáž okien   Pokorný
 4/2018 9.3.2018  Tremont Lednické Rovne vodoinštalatérske a kurenárske práce v Dome služieb L. Rovne a v sobášnej miestnosti (OU L. Rovne)    Pokorný
 5/2018 12.3.2018 Róbert Bitarovský Palkovičova 587/6 Bánovce nad Bebr. obkladačské práce sociálnych zariadení v budove OÚ (sobášna miestnosť)   Pokorný
 6/2018 13.3.2018 TP Elektrospoj Lednické Rovne elektroinštalačné práce v Dome služieb LR (predajňa potravín) a v sobášnej miestnosti (OU L. Rovne)   Pokorný
 7/2018 21.3.2018 Tremont Slovakia s r.o. Lednické Rovne oprava vodoinštalácie budovy Ledrov pre OU L. Rovne   Pokorný
 8/2018 26.3.2018 Gabriela Vagundová Továrnicka 452 Topolčany kované plotové dielce a brány podľa predloženej cenovej ponuky zo dňa 21. 3. 2018   Pokorný
 9/2018 4.4.2018 Redox Services r .o. A.S.Jegorova 2 Lučenec elektromagnetická spojka na vozidlo Man-Rotopres, nadstavba MUT   Humenský
 10/2018 10.4.2018 Stavebné profily Dolná Breznica  časti betónového plota na cintorín    Pokorný
11a/2018 12.4.2018 Rastislav Hrenák Horný Lieskov  obkladačské práce v predajni DS   Pokorný
11b/2018 12.4.2018 Rastislav Hrenák Horný Liesko ručné omietky v predajni DS   Pokorný
 12/2018 26.4.2018 Ing. Martin Furdek výkon činnosti koordinátora BOZP   Pokorný
13/2018 26.4.2018 Cíbik František Pruské montáž sadrokartonu v predajni DS   Pokorný
14/2018 30.4.2018 Systém inžinierskych služieb s r.o. Bratislava oprava havarijného stavu dávkovacej zostavy plynného chlóru   Pokorný
15/2018 3.5.2018 Systém inžinierskych služieb s r.o. Bratislava materiál pre chlórovňu na kúpalisku na základe cenovej onuky   Pokorný
 16/2018 11.5.2018 Event Servis s r.o. Žilina prenájom mobilného oplotenia vrátane dopravy   Pokorný
 17/2018 16.5.2018 Stavebné profily Dolná Breznica stavebný materiál na základe cenovej ponuky  21480,00 Pokorný
 18/2018 18.5.2018 Polstar s r.o. Bardejov zábradlie - nerez matný okrúhly podľa cenovej ponuky   Pokorný
 19/2018 22.6.2018 Munus Lednické Rovne montáž alarmu v predajni potravín DS   Pokorný
 20/2018 25.7.2018 Beves s r.o. Nové Mesto nad Váhom plotové dielce   Pokorný
 21/2018 27.7.2018  Sates a.s.  Prenájom dočasného dopravného značenia    Pokorný 
 22/2018 27.7.2018 Sates a.s. Trvalé dopravné značenie     383,50 Pokorný
 23/2018 14.8.2018  Ladislav Gašpar  Klimatizácia do predajne potravín     900,00 Pokorný 
 24/2018 4.9.2018 MMCITe s r.o. Brnianska 2 Trenčín parkové lavičky, odpadové koše pre parkovisko za domom služieb 5249,88 Pokorný
25/2018 4.9.2018 TP elektrospoj Lednické Rovne elektroinštalačné práce pre parkovisko za domom služieb 14334,70 Pokorný
26/2018 17.10.2018 ASFA-KDK s r.o.  Dubnica nad Váhom asfaltovanie nových parkovacích miest za Domom služieb   Pokorný
27/2018 22.10.2018 Jaroslav Adamík Jasenica 245 maľovanie a obnova dopravného značenia na parkovisku za DS   Pokorný
           

 

Aktuálne počasie Lednické Rovne