2020

Č. objednávky Dátum Dodávateľ Text objednávky

Cena 

bez DPH

Zodpovedná osoba
1/2020 3.4.2020 Torus Therm s r.o.  Dolná Breznica dovoz betonu garáže Majer 6943,88 Pokorný
2/2020 3.4.2020 Lukáš Korbel Lednické Rovne výkopové a zemné práce garáže Majer 1175,00 Pokorný
3/2020 6.4.2020 TP Elektrospoj Lednické Rovne elektroinštalačný materiál a práce - garáže Majer   8271,57 Pokorný
4/2020 9.4.2020 Okna Pribula s r.o. Dolný Kubín okná a dvere do budovy OU (VUB) 2829,28 Pokorný
5/2020 9.4.2020 MK Granit Púchov oprava poškodeného hrobu 1400,00 Pokorný
6/2020 11.5.2020 Raven a.s. Šoltésovej 420/2 P. Bystrica tyče 8 ks IPE 120   Pokorný
7/2020 14.5.2020 Miralex s r.o. Púchov sieťovina na stavbu ZS  2862,79 Pokorný
8/2020 21.5.2020 Torus Therm s r.o. D. Breznica beton Zdr. stredisko 4920,00 Pokorný
9/2020 25.5.2020 Stavebné profily D. Breznica stav. materiál na garáže a zdravotné stredisko

16359,32

10879,35

Pokorný
10/2020 15.7.2020 Mičian s r.o.  L. Rovne cementový poter zdrav. stredisko 10960,00 Pokorný
11/2020 21.8.2020 Enercom s r.o. Nitra zostava ihriska 4662,00 Pokorný
12/2020 31.8.2020 Obnovstav s r.o. Kysucké Nové Mesto dodávka a montáž zdvíhacích vrát garáže 8950,00 Pokorný
13/2020 8.9.2020 Dinostav s r.o. Púchov plotoé tvárnice 1888,42 Pokorný
14/2020 22.9.2020 Stavebné profily Dolná Breznica zámková dlažba a obrubníky 1760,90 Pokorný
15/2020 22.9.2020 Keramika  Sverepec dlažba - zákazka garáže Majer   Pokorný
           
16/2020 22.9.2020 TP Elektrospoj L. Rovne napojenie náhradného napájania el. energie pre pekárenskú predajňu   Pokorný
17/2020 12.10.2020 TP Elektrospoj L. Rovne montáž kazetových svietidiel v kanceláriach OU L. Rovne   Pokorný
18/2020 15.10.2020 Dinostav Púchov plotové tvárnice pre oplotenie pri KD a mapei lepislá pre DS - teras 2439,01 Pokorný
19/2020 30.10.2020 Keramika Sverepec dlažba terasa DS   Pokorný
20/2020 3.11.2020 Pavol Hozdek HUMA Považská Bystrica železný materiál na oplotenie pri KD 2300,46 Pokorný
21/2020 30.11.2020 TP elektrospoj L. Rovne napojenie náhradného napájania el. energie predajňa   Pokorný
22/2020 5.12.2020 Ladislav Gašpar Mikušovce oprava chladiarenskeho boxu na cintoríne   Pokorný
23/2020 7.12.2020 KP Solar Žilina asfaltérske práce pri garážach Majer   Pokorný
24/2020 10..12.2020 Stavebné profily Dolná Breznica materiál pre stavbu garáže Majer   Pokorný
25/2020 15122020 Metal Color s r.o.  povrchová úprava oplotenia pri KD L. Rovne   Pokorný
Aktuálne počasie Lednické Rovne