2022

Č. objednávky Dátum Dodávateľ Text objednávky

Cena 

bez DPH

Zodpovedná osoba
1/2022 2.2.2022 Vrábel Rudolf Horný Hričov oprava vstrekovacieho čwerpadla AVIA  315,00 Humenský
2/2022 16.3.2022 TP Elektrospoj Lednické Rovne rekonštrukcia elektroinštalácie OÚ - knižnica  1886,26 Pokorný
3/2022 16.3.2022 TP Elektrospoj Lednické Rovne rekonštrukcia elektroinštalácie OU - starosta 1191,33 Pokorný
4/2022 16.3.2022 Tremont Lednické Rovne inšt. a kuren. práce OÚ - knižnica 2179,78 Pokorný
5/2022 1.4.2022 Stav. profily Dol . Breznica materiál - OÚ - knižnica 2449,57 Pokorný
6/2022 17.5.2022 City Man s r.o.  Modra chladiaca vitrína 3624,80 Pokorný
7/2022 17.5.2022 Stavebné profily D. Breznica stav. materiál HZ Hor. Hôrka 1720,93 Pokorný
8/2022 31.5.2022 Torus therm D. Breznica beton garáže Majer, Hor. Hôrka, Záhradná ul.    Pokorný
9/2022 1.6.2022 Chepostav Led. Rovne zhotovenie zákl. dosky garáže Majer 2110,00 Pokorný
10/2022 11.7.2022  J M A-Mont s r.o. Záhradnícka 292/14 Ilava  strešné sendvičové panely na garáže Majer    Pokorný 
11/2022 12.7.2022 Stavebné profily D. Breznica materiál odvodnenie H. Hôrka 9011,55 Pokorný
12/2022 08.09.2022  Dyel Púchov  stavebný materiál  zák. chodník sv. anny  14220,12  Pokorný 
13/2022 14.09.2022 Mont Gate s r.o. Rybník garážové brány  4418,10 Pokorný
14/2022 20.9.2022 Getos s r.o. Trenčín dopravné značenie 1334,75 Pokorný
15/2022 20.9.2022 TP elektrospoj L. Rovne osvetlenie priechodu pre chodcov 3093,16 Pokorný
16/2022 20.9.2022 TOI TOI DNI Bratislava prenájom toal. kabíny, kanc. kontajner   Pokorný
17/2022 27.9.2022 Stav-Mont Kováč František Lednica profil uzatvorený   Pokorný
18/2022 29.9.2022 Rolo Streženice oplechovanie garáží 1444,79 Pokorný
19/2022 29.9.2022 Supp4tech Považská Bystrica ekon. softwer POHODA 1305,-- Pokorný
20/2022 1.10.2022  Stavebné profily D. Breznica  stav. materiál garáže Majer    Pokorný 
21/2022 1.10.2022 Stavebné profily D. Breznica stav. materiál parkovisko Záhradná   Pokorný
22/2022 31.10.2022  Diviš Radek Všestary  gril - Horenice    Pokorný 
           
Aktuálne počasie Lednické Rovne