2021

Č. objednávky Dátum Dodávateľ Text objednávky

Cena 

bez DPH

Zodpovedná osoba
1/2021 2.3.2021 TP Elektrospoj Lednické Rovne výmena osvetlenia na ZS  264,76 Pokorný
2/2021 15.3.2021 TP Elektrospoj Lednické Rovne doplnenie osvetlenia novej časti cintorína  1701,93 Pokorný
3/2021 16.3.2021 TB servis Lednické Rovne Lednické Rovne servis plynových kotlov DS, Ledrov   400,00 Pokorný
4/2021 19.3.2021  TP elektrospoj Lednické Rovne  výmena osvetlenia a vypínačov OU  264,76 Pokorný
5/2021 14.5.2021 TP elektrospoj Lednické Rovne výmena rozvádzačov v byt. dome č. 190 4020,00  Pokorný
6/2021 7.7.2021 Megawaste slovakia Pov. Bystrica uloženie odpadu pre obec Košeca   Pokorný
7/2021 1.8.2021  Stavebné profily Dolná Breznica  materiál - rozšírenie cintorína     Pokorný 
8/2021  6.10.2021 MK Comercial Lednické Rovne  servis chlad. vitríny    Pokorný 
9/2021 28.10.2021 BCI SaT Bytčianska 498 Považský Chlmec oprava vozidla PU 067 CC 2569,75 Pokorniý
 10/2021 1.11.2021  Stavebné profily Dol. Breznica  materiál pre zákazku schofdisko DS  2505,67   Pokorný
Aktuálne počasie Lednické Rovne