Zmluvy 2019

Zverejnené zmluvy v súlade s ustanoveniami zákona č. 546/2010 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Podľa § 47a sa zverejňuje akákoľvek písomná zmluva (bez ohľadu na predmet či hodnotu) uzavretá po 1. januári 2011, s výnimkou pracovných zmlúv a dohôd. Zverejnenie je podmienkou účinnosti. V zmluvách sa nezverejňujú údaje chránené podľa osobitných zákonov.

 

 

 

Číslo zmluvy Dodávateľ Predmet zmluvy

Dátum

zverejnenia

Cena

01/2019 Stavebné profily Zmluva o vývoze odpadu 16.1.2019

47,00 €

02/2019 Obec Lednické Rovne Zmluva o nájme nebytových priestorov - Dom služieb 18.1.2019

4 259,00 €

03/2019 Obec Horná Breznica Zmluva o vývoze komunálneho odpadu 18.1.2019 132,00 €
04/2019 JTF Tarkovský Zmluva o vývoze odpadu 18.1.2019  
05/2019 Yura Corp. Slovakia s.r.o Zmluva o vývoze odpadu 18.1.2019

45,00 €

06/2019 Obec Lednické Rovne Nájomná zmluvy - Zdravotné stredisko 18.1.2019

3 574,00 €

07/2019 Obec Lednické Rovne Zmluva o nájme nebytových priestorov - Ledrov 18.1.2019 990,00 €
08/2019 Obec Lednické Rovne Zmluva o vývoze vo VOK 18.1.2019 45,00 €
09/2019 Obec Lednické Rovne Zmluva o vývoze TKO 18.1.2019 5 850,00 €
10/2019  Energie 2  Zmluva o združenej dodávke el. energie  1.3.2019  
11/2019  Energie 2  Zmluva o združenej dodávke el. energie  1.3.2019  
12/2019 Obec Lednické Rovne  Dodatok. č.1 k zmluve o poskytnutí príspevku 1.3.2019 5 184,87 €
13/2019 Obec Lednické Rovne  Nájomná zmluva kúpalisko 1.3.2019 1,00 €
14/2019 Obec Lednické Rovne Z m l u v a o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku a údržbu kúpaliska 1.3.2019 15 000 €
15/2019 Obec Lednické Rovne Rámcová zmluva o zabezpečení prevádzky, kontroly a údržby detských ihrísk. 1.3.2019 8 000 €
16/2019 Mgr. Lenka Letková  Podnájomná zmluva  28.5.2019  550 €
17/2019  Slovanet Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb  30.5.2019  
18/2019  Eva Šimšálková  Podnájomná zmluva  1.7. 2019  
19/2019 Obec Lednické Rovne Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na prevádzku obchodu v Horenickej Hôrke 19.8.2019 5 048,49
20/2019 Katarína Mikulášová Podnájomná zmluva 1.9.2019  
21/2019 Energie 2 Zmluva o dodávne zemného plynu 2.8.2019  
22/2019 Energie 2 Zmluva o dodávke zemného plynu 2.8.2019  
23/2019 Redox s.r.o. Kúpna zmluva  - Vozidlo na zber a prepravu odpadu 20.7.2019 150 000 €
24/2019 BKS - Leasing s.r.o. Leasingová zmluva č. LZC/19/00222  14.8.2019  
25/2019 Allianz Havarijné poistenie - MAN  2.9.2019  
26/2019 Allianz PZP - MAN  3.9.2019  
27/2019 Slovanet Zmluva o poskytovaní verejných elektronických služieb  8.11.2019  
28/2019 Obec Lednické Rovne Nájomná zmluva - dvojgaráž 19.11.2019 500 €
29/2019 Obec Lednické Rovne      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálne počasie Lednické Rovne