Zmluvy 2022

 

Zverejnené zmluvy v súlade s ustanoveniami zákona č. 546/2010 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Podľa § 47a sa zverejňuje akákoľvek písomná zmluva (bez ohľadu na predmet či hodnotu) uzavretá po 1. januári 2011, s výnimkou pracovných zmlúv a dohôd. Zverejnenie je podmienkou účinnosti. V zmluvách sa nezverejňujú údaje chránené podľa osobitných zákonov.

 

 

 

Číslo zmluvy Dodávateľ/Odberateľ Predmet zmluvy

Dátum

zverejnenia

Cena

 1_2022  Torus Therm s.r.o.  Nákladné vozidlo - Ramenový nosič kontajnerov na prepravu odpadu  15.3.2022  

64000,00€

 2_2022  BKS Leasing s.r.o.  Leasingová zmluva na vozidlo - Ramenový nosič kontajnerov na prepravu odpadu  15.3.2022  983,91/mesiac
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Aktuálne počasie Lednické Rovne