Zmluvy 2020

Zverejnené zmluvy v súlade s ustanoveniami zákona č. 546/2010 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Podľa § 47a sa zverejňuje akákoľvek písomná zmluva (bez ohľadu na predmet či hodnotu) uzavretá po 1. januári 2011, s výnimkou pracovných zmlúv a dohôd. Zverejnenie je podmienkou účinnosti. V zmluvách sa nezverejňujú údaje chránené podľa osobitných zákonov.

 

 

Číslo zmluvy Dodávateľ/Odberateľ Predmet zmluvy

Dátum

zverejnenia

Cena

1/2020 Obec Lednické Rovne  Dodatok č. 1 k rámcovej zmluve o zabezpečení prevádzky, kontroly a údržby detských ihrísk.  15.1.2020  
2/2020 Obec Lednické Rovne  Zmluva o vývoze komunálneho odpadu vo veľkoobjemových kontajneroch pre rok 2020  15.1.2020  54,00 €
3/2020 Obec Lednické Rovne  Zmluva o vývoze komunálneho odpadu pre rok 2020  15.1.2020 1 462,50 € 
4/2020 Obec Lednické Rovne   Zmluva o nájme nebytových priestorov - budova Ledrov  15.1.2020 990,00 € 
5/2020 Obec Lednické Rovne   Nájomná zmluva - Zdravotné stredisko  15.1.2020 5 000 € 
6/2020 Obec Lednické Rovne  Zmluva o nájme nebytových priestorov - Dom služieb  15.1.2020  6 000 €
7/2020 JTF partnership s.r.o. Zmluva o vývoze odpadu  22.1.2020 47 € 
8/2020 Stavebné profili s.r.o.  Zmluva o vývoze odpadu  22.1.2020 47 €
9/2020 YURA CORPORATION Slovakia s.r.o. Zmluva o vývoze odpadu  22.1.2020 45 €
10/2020 Obec Dolná Breznica Zmluva o vývoze TKO   22.1.2020 200 € 
11/2020 Obec Horná Breznica Zmluva o vývoze TKO   22.1.2020 132 €
12/2020 Obec Streženice Zmluva o vývoze TKO   22.1.2020 245 €
13/2020 Bitumex EU s.r.o. Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve  22.1.2020  
14/2020 Cukráreň Peter Kopp Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve  22.1.2020  
15/2020 Kaderníctvo Alžbeta Drahutová Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve  22.1.2020  
16/2020 Kaderníctvo Alžbeta Drahutová Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve  22.1.2020  
17/2020 Zuzana Drgová zubná technika Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve  22.1.2020  
18/2020 Ecolab s.r.o. Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve  22.1.2020  
19/2020 Miroslava Karasová Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve   22.1.2020   
20/2020 Nataša Kubová Kvetinárstvo Natali Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve   22.1.2020   
21/2020 Katarína Mikulášová Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve   22.1.2020   
22/2020 Anna Ondrichová Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve   22.1.2020   
23/2020 Blanka Paučová Záhradkarske potreby Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve   22.1.2020   
24/2020 Mariana Žakúdková Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve   22.1.2020  
25/2020 Veronika Skukálková Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve   22.1.2020   
26/2020 Mária Trošková Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve   22.1.2020   
27/2020 Katarína Vrabcová Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve    22.1.2020   
28/2020 Martina Ďurišová Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve    22.1.2020   
29/2020 Energie 2 Dodatok č. 1 k dodávke zemného plynu  19.2.2020  
30/2020 Energie 2 Dodatok č. 1 k dodávke zemného plynu   19.2.2020  
31/2020 Energie 2 Dodatok č. 1 k dodávke el. energie  19.2.2020  
32/2020   Zmluva garáže 5.3.2020 100000 €
33/2020 Jaroslav Halas - HAJMAN Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve  26.3.2020  
34/2020 Peter Patáčik Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve  26.3.2020  
35/2020 Štefan Ďurko Autodiely Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve  26.3.2020  
36/2020 Obec Košeca Zmluva o zmesovom komunálnom odpade  26.3.2020  
37/2020 Instalflex s.r.o. Podnájomná zmluva  26.3.2020  
38/2020 Megawaste Slovakia s.r.o. Zmluva na zneškodnenie odpadov na Skládke  9.4.2020  
39/2020 Jana Rácová Zmluva o nájme obecného bytu 1.6.2020  
40/2020 Marián Dolinaj Zmluva o podnájme nebytových priestorov 1.6.2020  
41/2020 Ing. Eva Potočná

Nájomná zmluva

1.6.2020  
42/2020 Obec Lednické Rovne

Zmluva o dielo - Zdravotné stredisko

8.6.2020 66 607,39
43/2020 Orange Slovensko a.s. Dodatok k zmluve o poskytovaniu verejných služieb 15.6.2020  
44/2020  B & B, spol. s r.o.  Zmluva o dielo - strecha garáže  31.8.2020  12 569,75 €
45/2020 DOLIMARK s r.o.  Zmluva o podnájme nebytových priestorov  23.9.2020  
46/2020 Obec Lednické Rovne Dohoda o zľave z nájomného 30.9.2020  2 420,03
47/2020 Obec Lednické Rovne Dohoda o zľave z nájomného 30.9.2020 647,58
48/2020 Dca Therm a.s. Dodatok č.6 k zmluve o dodávke a odbere tepla  27.10.2020  
49/2020 Lindstrom s.r.o. Zmluva prenájom rohože  16.12.2020  
50/2020 Obec Lednické Rovne Nájomná zmluva - Zdravotné stredisko  18.12.2020 5000€
51/2020 Obec Lednické Rovne Nájomná zmluva - Budova Ledrovu  18.12.2020 990 €
52/2020 Obec Lednické Rovne Nájomná zmluva - Dom služieb  18.12.2020 6000€
53/2020 Obec Lednické Rovne Zmlua o vývoze zmesového komunálneho odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu pre rok 2021 18.12.2020 1 616,10 €
54/2020 Obec Lednické Rovne Zmluva o vývoze komunálneho odpadu vo veľkoobjemových kontajneroch pre rok 2021 18.12.2020 54€
Aktuálne počasie Lednické Rovne