Zmluvy 2018

Zverejnené zmluvy v súlade s ustanoveniami zákona č. 546/2010 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Podľa § 47a sa zverejňuje akákoľvek písomná zmluva (bez ohľadu na predmet či hodnotu) uzavretá po 1. januári 2011, s výnimkou pracovných zmlúv a dohôd. Zverejnenie je podmienkou účinnosti. V zmluvách sa nezverejňujú údaje chránené podľa osobitných zákonov.

 

 

 

Číslo zmluvy Dodávateľ Predmet zmluvy

Dátum

zverejnenia

Cena
1/2018 JTF partnership s.r.o. Zmluva o vývoze odpadu 3.1.2018 

 

2/2018 Obec Horná Breznica Zmluva o vývoze odpadu 3.1.2018 144,00 €    
3/2018 Obec Lednické Rovne Zmluva o vývoze komunálneho odpadu pre rok 2018 16.1.2018 5 302,37 €
4/2018 Obec Lednické Rovne Zmluva o nájme nebytových priestorov Dom služieb 16.1.2018 4 259,00 €
5/2018 Obec Lednické Rovne Nájomná zmluva zdravotné stredisko 16.1.2018 3 574,00 €
6/2018 Obec Lednické Rovne Zmluva o nájme nebytových priestorov Budova Ledrovu 16.1.2018 990,00 €
7/2018 Stredoslovenská energetika Zmluva o združenej dodávke elektriny 21.2.2018  
8/2018 Veronika Skukálková Podnájomná zmluva 27.2.2018  
9/2018 Mgr. Juraj Pribula Zmluva o dielo vrátane dodatku 27.2.2018 5 060,61 €  
10/2018 Richard Kellner Podnájomná zmluva 15.3.2018  
11/2018 Výkop - Servis s.r.o. Rámcová dohoda 8.4.2018 100 000 €  
12/2018 Obec Lednické Rovne Zmluva o vývoze odpadu 10.4.2018 40 €
13/2018 Obec Lednické Rovne Nájomná zmluva - kúpalisko 24.4.2018 1 €
14/2018 Obec Lednické Rovne Zmluva o poskytnutí finančého príspevku 24.4.2018 10 000 €
15/2018 Osobnyudaj.sk s.r.o. Zmluva o zabezpeční výkonu činnosti zodpovednej osoby 24.4.2018 30 €
16/2018 Kolárová Žaneta Zmluva o nájme obecného bytu 7.5.2018  
17/2018 Allianz Poistná zmluva 14.5.2018  
18/2018 DCa Therm a.s. Zmluva o dodávke a odbere tepla 28.5.2018  
19/2018 Sollau s.r.o. Podnájomná zmluva 1.6.2018  
20/2018 Mgr. Lenka Letková Podnájomná zmluva 5.6.2018 450 €
21/2018 Ing. Flašík Peter Zmluva o poskytnutí služieb stavbyvedúceho 11.6.2018 250 €
22/2018 Energie2 a.s. Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 7.9.2018  
23/2018 Energie2 a.s. Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 7.9.2018  
24/2018 Drahutová Alžbeta  Dodatok k zmluve o prenájme 28.9.2018  
25/2018 Energie2 a.s. Zmluva o združenej dodávke el. energie 28.9.2018  
26/2018 Munus s.r.o.  Kúpna zmluva Fiat Ducato 23.11.2018  11 000 €
27/2018 Enegrie2 a.s. Zmluva o združenej dodávke e. energie 23.11.2018   
28/2018 Obec Dolná Breznica Zmluva o vývoze TKO 28.12.2018  
29/2018 Obec Streženice Zmluva o vývoze TKO 28.12.2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálne počasie Lednické Rovne