Zmluvy 2023

 

Zverejnené zmluvy v súlade s ustanoveniami zákona č. 546/2010 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Podľa § 47a sa zverejňuje akákoľvek písomná zmluva (bez ohľadu na predmet či hodnotu) uzavretá po 1. januári 2011, s výnimkou pracovných zmlúv a dohôd. Zverejnenie je podmienkou účinnosti. V zmluvách sa nezverejňujú údaje chránené podľa osobitných zákonov.

 

 

 

Číslo zmluvy Dodávateľ/Odberateľ Predmet zmluvy

Dátum

zverejnenia

Cena

 1_2023 YURA CORPORATION Slovakia s.r.o. Zmluva o vývoze odpadu vo VOK 5.1.2023 50€/vývoz
 2_2023 Obec Streženice Zmluva o vývoze zmesového komunálneho odpadu 5.1.2023  v zmluve
 3  2023 Spoločenstvo domu č. 211 Mandátna zmluva  5.1.2023  v zmluve 
 4  2023 Energie 2 Bratislava  Zmluva o dodávke el. energie  6.6.2023 v zmluve
 5  2023 Energie 2 Bratislava Zmluva o dodávke plynu  6.6.2023  v zmluve
 6  2023 Horváth Martin Lednické Rovne Zmluva o prenájme NP  1.10.2023  v zmluve
 7_2023 Obec Košeca Zmluva o zmesovom komunálnom odpade 25.12.2023 v zmluve
 8_2023 Obec Lednické Rovne Dodatok k zmluve o správe cintorínov 25.12.2023  18 000 €
 9_2023 Obec Lednické Rovne Zmluva o vývoze TKO  25.12.2023  v zmluve
 10_2023 Obec Lednické Rovne Zmluva o vývoze VOK  25.12.2023  v zmluve
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         Aktuálne počasie Lednické Rovne