Zmluvy 2024

 

Zverejnené zmluvy v súlade s ustanoveniami zákona č. 546/2010 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Podľa § 47a sa zverejňuje akákoľvek písomná zmluva (bez ohľadu na predmet či hodnotu) uzavretá po 1. januári 2011, s výnimkou pracovných zmlúv a dohôd. Zverejnenie je podmienkou účinnosti. V zmluvách sa nezverejňujú údaje chránené podľa osobitných zákonov.

 

 

 

Číslo zmluvy Dodávateľ/Odberateľ Predmet zmluvy

Dátum

zverejnenia

Cena

 01_2024  TB SERVIS – združenie Troška, Budjač         Podnájomná zmluva        1.3.2024        140,00EUR /mesiac            
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Aktuálne počasie Lednické Rovne