Zmluvy 2017

Zverejnené zmluvy v súlade s ustanoveniami zákona č. 546/2010 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Podľa § 47a sa zverejňuje akákoľvek písomná zmluva (bez ohľadu na predmet či hodnotu) uzavretá po 1. januári 2011, s výnimkou pracovných zmlúv a dohôd. Zverejnenie je podmienkou účinnosti. V zmluvách sa nezverejňujú údaje chránené podľa osobitných zákonov.

 

 

 

Číslo zmluvy Dodávateľ Predmet zmluvy Dátum zverejnenia Cena
1/2017 MUDr. Tholt Bohuslav Nájomná zmluva 6.2.2017

 

2/2017 Obec Lednické Rovne Zmluva o vývoze komunálneho odpadu na rok 2017 6.2.2017 5 300,00 €
3/2017 Obec Lednické Rovne Zmluva o vývoze komunálneho odpadu na rok 2017 6.2.2017 32,00 €
4/2017 Kristína Vrabcová Nájomná zmluva 7.3.2017  
5/2017 Obec Lednické Rovne Zmluva o nájme nebytových priestorov 10.3.2017 990,00 €
6/2017 Obec Lednické Rovne Nájomná zmluva Zdravotné stredisko 10.3.2017 3 574,00 €
7/2017 Obec Lednické Rovne Zmluva o nájme nebytových priestorov 10.3.2017 4 259,00 €
8/2017 Obec Lednické Rovne Zmluva o výkone správy majetku obce - kúpalisko 10.3.2017  
9/2017 MUDr. Fuzáková Marcela Dodatok č.2 k nájomnej zmluve 1.4.2017  
10/2017 Mariana Žalúdková - optik Podnájomná zmluva 1.4.2017  
11/2017 Kolárová Žaneta Zmluva o nájme obecného bytu 6.4.2017  
12/2017 Dom č. 79 Nádej Mandátna zmluva 30.6.2017  
13/2017 Dom č. 35 Uhrovecká ul. Lednické Rovne Mandátna zmluva 1.8.2017  
14/2017 Obec Lednické Rovne Zmluva o dielo - rekonštrukcia chodníkov pri cintoríne 12.10.2017 67276,98 €
15/2017 OPTIK JaS s.r.o. Nájomná zmluva 1.11.2017  
16/2017 Obec Lednické Rovne Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 28.11.2017  62114,36 €
17/2017 Obec Dolná Breznica Zmluva o vývoze TKO 20.12.2017  
18/2017 YURA CORPORATION Slovakia s.r.o. Zmluva o vývoze odpadu 20.12.2017  
19/2017 Obec Streženice Rámcová zmluva o vývoze TKO 28.12.2017  
20/2017 Ecolab s.r.o. Nájomná zmluva 29.12.2017  
         

 

Aktuálne počasie Lednické Rovne